Điểm tin Văn bản mới số 12.2023

Tài chính-Ngân hàng

04

Chỉ thị 08/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, 03 Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023, thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

path Thủ tướng yêu cầu thay thế công chức yếu kém trong quản lý đầu tư công

05

Quyết định 574/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

path Giảm mức lãi suất tiền gửi từ ngày 03/4/2023

06

Quyết định 575/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định tại Thông tư 07/2014/TT-NHNN ngày 17/3/2014

path Giảm mức lãi suất tiền gửi từ ngày 03/4/2023

07

Quyết định 576/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế theo quy định tại Thông tư 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016

path Giảm mức lãi suất tiền gửi từ ngày 03/4/2023

Điểm tin văn bản

Đất đai-Nhà ở
Hà Nội điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất năm 2023

Ngày 10/3/2023, Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội đã ban hành Nghị quyết 09/NQ-HĐND về việc thông qua điều chỉnh, bổ sung Danh mục các dự án thu hồi đất năm 2023; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa năm 2023 trên địa bàn Thành phố.

Cụ thể, Nghị quyết bổ sung danh mục 14 dự án đầu tư công và ngoài ngân sách (gồm 09 dự án thu hồi đất năm 2023 và 05 dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa năm 2023).

Bổ sung danh mục 31 dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công cấp huyện phục vụ giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô. Trong đó, có 17 dự án thu hồi đất năm 2023 với diện tích 27,91ha; 14 dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa năm 2023 với diện tích 23,92ha.

Kinh phí bố trí để bồi thường, giải phóng mặt bằng được Hội đồng nhân dân Thành phố quyết nghị.

Trên cơ sở danh mục dự án được Hội đồng nhân dân Thành phố thông qua, các dự án sử dụng vốn ngân sách Thành phố được cân đối trong Nghị quyết về phân bổ dự toán ngân sách thành phố năm 2023 của Hội đồng nhân dân Thành phố.

Các dự án sử dụng ngân sách cấp quận, huyện, thị xã do quận, huyện, thị xã bố trí; các dự án ngoài ngân sách do chủ đầu tư bố trí theo tiến độ đầu tư, đảm bảo bố trí đủ kinh phí phần giải phóng mặt bằng năm 2023.

Xem đầy đủ nội dung Nghị quyết 09/NQ-HĐND.

Nếu còn vấn đề vướng mắc, bạn đọc vui lòng liên hệ tổng đài 19006192 để được các chuyên gia của LuatVietnam tư vấn sớm nhất.

Thuế-Phí-Lệ phí
Cục thuế Hà Nội hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2022

Ngày 22/3/2023, Cục Thuế Thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn 13762/CTHN-HKDCN về việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) năm 2022.

Theo đó, thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN cho kỳ tính thuế năm 2022 đối với tổ chức trả thu nhập là ngày 31/3/2023 và đối với cá nhân trực tiếp quyết toán với cơ quan thuế là ngày 04/5/2023.

Đối tượng được ủy quyền quyết toán thuế TNCN năm 2022 là cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công, cụ thể như sau:

- Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một nơi và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện việc quyết toán thuế, kể cả không làm việc đủ 12 tháng trong năm dương lịch.

Trường hợp cá nhân điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới do tổ chức cũ thực hiện sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp hoặc tổ chức cũ và tổ chức mới trong cùng một hệ thống thì cá nhân được ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức mói.

- Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một nơi và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế, kể cả không làm việc đủ 12 tháng trong năm dương lịch.

Đồng thời có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng và đã được khấu trừ thuế TNCN theo tỷ lệ 10% nếu không có yêu cầu quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.

- Cá nhân sau khi đã ủy quyền quyết toán thuế, tổ chức trả thu nhập đã thực hiện quyết toán thuế thay cho cá nhân.

Xem đầy đủ nội dung Công văn 13762/CTHN-HKDCN.

Nếu còn vấn đề vướng mắc, bạn đọc vui lòng liên hệ tổng đài 19006192 để được các chuyên gia của LuatVietnam tư vấn sớm nhất.
Thương mại-Quảng cáo
Mục tiêu 100% sàn thương mại điện tử lớn cam kết không bán hàng giả

Ngày 29/3/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 319/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án về chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử đến năm 2025.

Đề án nhằm nâng cao hiệu quả bảo vệ người tiêu dùng trong hoạt động thương mại điện tử, tạo niềm tin cho người tiêu dùng trong hoạt động giao dịch, mua bán trực tuyến; quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, người tiêu dùng được bảo đảm.

Đề án đặt ra mục tiêu cụ thể:

- Hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, nhãn hàng hóa trong hoạt động thương mại điện tử; 

- 100% các sàn giao dịch thương mại điện tử lớn ký cam kết không kinh doanh hàng giả;

- 100% các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên sàn giao dịch thương mại điện tử lớn được tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về thương mại điện tử, pháp luật chuyên ngành đối với các hàng hóa do tổ chức, cá nhân kinh doanh;

- 100% người tiêu dùng được tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bảo vệ quyền lợi của mình...

Để đặt được mục tiêu, Đề án đặt ra các giải pháp như xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung về chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trong hoạt động thương mại điện tử và kết nối, chia sẻ với các cơ sở dữ liệu liên quan của các lực lượng chức năng thuộc các bộ, ngành.

Đồng thời, xây dựng hệ thống giám sát, thu thập dữ liệu về giao dịch thương mại điện tử trên các nền tảng mạng xã hội để bổ sung nguồn dữ liệu đầu vào cho cơ sở dữ liệu tập trung về chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trong hoạt động thương mại điện tử.

Tăng cường hoạt động phối hợp, thanh tra, kiểm tra, phát hiện, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa, mã số, mã vạch và truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa trong hoạt động thương mại điện tử...

Xem nội dung Quyết định 319/QĐ-TTg

Nếu có bất cứ vấn đề nào chưa rõ, vui lòng gọi tổng đài 19006192  LuatVietnam sẽ giải đáp kịp thời.

Tài chính-Ngân hàng
Thủ tướng yêu cầu thay thế công chức yếu kém trong quản lý đầu tư công

Đây là nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh tại Chỉ thị 08/CT-TTg về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công.

Để phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 đạt kết quả cao nhất, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau đây:

- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công;

- Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc về đất đai, tài nguyên…

- Có chế tài xử lý nghiêm khắc theo quy định pháp luật các chủ đầu tư, ban quản lý, cá nhân, tổ chức cố tình gây khó khăn, cản trở, làm chậm tiến độ giao vốn, thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công.

- Thay thế kịp thời những cán bộ, công chức, viên chức năng lực yếu kém, trì trệ, gây nhũng nhiễu, phiền hà, kiên quyết xử lý các hành vi tiêu cực trong quản lý đầu tư công...

Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương tổ chức đánh giá giữa kỳ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 trong tháng 4/2023.

Xem chi tiết Chỉ thị 08/CT-TTg.

Nếu còn vấn đề vướng mắc, bạn đọc vui lòng liên hệ tổng đài 19006192 để được các chuyên gia của LuatVietnam tư vấn sớm nhất.

Giảm mức lãi suất tiền gửi từ ngày 03/4/2023

Ngày 31/3/2023, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành loạt các Quyết định điều chỉnh điều chỉnh mức lãi suất điều hành từ ngày 03/4/2023.

1. Giảm mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam

Theo Quyết định số 575/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước, lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 01 tháng giảm từ mức 1,0%/năm xuống 0,5%/năm.

Lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 01 đến dưới 6 tháng giảm từ 6,0%/năm xuống 5,5%/năm, riêng lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam tại Quỹ tín dụng nhân dân, Tổ chức tài chính vi mô giảm từ 6,5%/năm xuống 6,0%/năm.

Lãi suất tiền gửi có kỳ hạn từ 06 tháng trở lên do tổ chức tín dụng ấn định trên cơ sở cung - cầu vốn thị trường.

2. Giảm mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng Việt Nam đồng

Tại Quyết định số 576/QĐ-NHNN, Ngân hàng Nhà nước giảm mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế từ 5,0%/năm xuống 4,5%/năm.

Lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của Quỹ tín dụng nhân dân và Tổ chức tài chính vi mô với các nhu cầu vốn này giảm từ 6,0%/năm xuống 5,5%/năm.

3. Giảm mức lãi suất tái cấp vốn

Theo Quyết định số 574/QĐ-NHNN về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước với Tổ chức tín dụng:

- Lãi suất tái cấp vốn giảm từ mức 6%/năm xuống 5,5%/năm;

- Lãi suất tái chiết khấu  giữ nguyên ở mức 3,5%/năm.

- Lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước đối với tổ chức tín dụng giữ nguyên ở mức 6,0%/năm.

Các Quyết định trên có hiệu lực từ ngày 03/4/2023.

Nếu còn thắc mắc, độc giả vui lòng liên hệ 19006192  để được tư vấn, giải đáp.

Y tế-Sức khỏe
Các trường hợp chống chỉ định tiêm chủng cho trẻ em ngoài bệnh viện

Ngày 27/3/2023, Bộ Y tế đã ra Quyết định 1575/QĐ-BYT về việc ban hành Hướng dẫn khám sàng lọc trước tiêm chủng đối với trẻ em.

Khám sàng lọc trước tiêm chủng cho trẻ em từ 1 tháng tuổi trở lên

- Các trường hợp chống chỉ định:

 • Có tiền sử phản vệ độ III trở lên sau tiêm chủng vắc xin có cùng thành phần lần trước.
 • Trường hợp có tiền sử lồng ruột: Chống chỉ định với vắc xin Rota.
 • Trường hợp mắc suy giảm miễn dịch bẩm sinh: Chống chỉ định với vắc xin OPV.
 • Các trường hợp chống chỉ định khác theo hướng dẫn của nhà sản xuất đối với từng loại vắc xin.

- Các trường hợp tạm hoãn:

 • Có tiền sử phản ứng phản vệ độ II sau tiêm chủng vắc xin có cùng thành phần lần trước: Chuyển khám sàng lọc và tiêm chủng tại bệnh viện.
 • Có tình trạng suy chức năng các cơ quan như suy hô hấp, suy tuần hoàn, suy tim, suy thận, suy gan, suy giảm ý thức... Tiêm chủng khi sức khỏe của trẻ ổn định.
 • Mắc các bệnh cấp tính, bệnh nhiễm trùng. Tiêm chủng khi sức khỏe trẻ ổn định.
 • Sốt ≥ 38°C hoặc hạ thân nhiệt ≤ 35,5°C (đo tại nách). Tiêm chủng khi thân nhiệt của trẻ ổn định.
 • Suy giảm miễn dịch...

Khám sàng lọc trước tiêm chủng cho trẻ dưới 1 tháng tuổi

- Các trường hợp chống chỉ định: Theo hướng dẫn của nhà sản xuất đối với từng loại vắc xin.

- Các trường hợp tạm hoãn:

 • Có tình trạng suy chức năng các cơ quan. Tiêm chủng khi sức khỏe của trẻ ổn định.

 • Mắc các bệnh cấp tính, bệnh nhiễm trùng. Tiêm chủng khi sức khỏe của trẻ ổn định.

 • Sốt ≥ 38°C hoặc hạ thân nhiệt ≤ 35,5°C (đo tại nách). Tiêm chủng khi thân nhiệt của trẻ ổn định.

 • Trẻ có cân nặng < 2000g: Chuyển khám sàng lọc, tiêm chủng tại bệnh viện.

 • Nghi ngờ mắc hoặc mắc suy giảm miễn dịch bẩm sinh chưa xác định mức độ hoặc mắc suy giảm miễn dịch thể nặng.

 • Trẻ sinh non...

Xem thêm các nội dung khác của Quyết định 1575/QĐ-BYT.

Nếu còn vấn đề vướng mắc, bạn đọc vui lòng liên hệ tổng đài 19006192  để được các chuyên gia của LuatVietnam tư vấn sớm nhất.

Cán bộ-Công chức-Viên chức
Hướng dẫn vị trí việc làm công chức ngành công thương từ 10/5/2023

Ngày 25/3/2023, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 06/2023/TT-BCT hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành công thương trong các cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực công thương.

Theo đó, Thông tư này hướng dẫn về danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc, khung năng lực của vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành công thương từ Trung ương đến địa phương trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực công thương.

Cụ thể, bản mô tả công việc của vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành công thương gồm các nội dung:

 • Tên vị trí việc làm;

 • Mục tiêu vị trí việc làm;

 • Các công việc và tiêu chí đánh giá;

 • Các mối quan hệ trong công việc;

 • Phạm vi quyền hạn.

Khung năng lực của vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành công thương bao gồm các nội dung như sau:

- Yêu cầu về trình độ:

 • Trình độ đào tạo, bồi dưỡng, chứng chỉ; kinh nghiệm công tác;

 • Phẩm chất cá nhân;

 • Yêu cầu khác theo vị trí việc làm.

Các năng lực gồm: Nhóm năng lực chung; Nhóm năng lực chuyên môn; Nhóm năng lực quản lý.

- Khung năng lực của vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành công thương phải phù hợp với tiêu chuẩn ngạch công chức hiện hành.

Thông tư 06/2023/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 10/5/2023.

Nếu còn vấn đề vướng mắc, bạn đọc vui lòng liên hệ tổng đài 19006192 để được các chuyên gia của LuatVietnam tư vấn sớm nhất.

Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
Bộ Giáo dục sửa đổi Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Ngày 24/3/2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ra Thông tư 06/2023/TT-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT.

Tại Thông tư mới, Bộ Giáo dục đã bỏ quy định cho phép thí sinh mang máy ghi âm, ghi hình có chức năng ghi thông tin nhưng không thể nghe, xem, không thể truyền, nhận được thông tin, tín hiệu âm thanh, hình ảnh trực tiếp nếu không có thiết bị khác hỗ trợ vào phòng thi.

Thí sinh chỉ được mang vào phòng thi: Bút viết, bút chì, tẩy, compa, thước kẻ, thước tính; máy tính bỏ túi không có chức năng soạn thảo văn bản, không có thẻ nhớ; Atlat Địa lí Việt Nam đối với môn thi Địa lí. 

Ngoài ra, Thông tư mới còn sửa đổi, bổ sung một số quy định về làm đề thi nhằm tránh việc lọt đề.

Cụ thể, thông tư sửa đổi bổ sung về việc làm đề thi như sau:

 • Ủy viên, thư ký, người làm nhiệm vụ về tin học - kỹ thuật là công chức, viên chức của các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; trong đó, ủy viên thường trực là công chức thuộc Cục Quản lý chất lượng.

 • Người soạn thảo đề thi và phản biện đề thi là công chức, viên chức ngành giáo dục hoặc các viện nghiên cứu; giảng viên cơ hữu, giáo viên cơ hữu đang công tác tại các cơ sở giáo dục. Mỗi bài thi/môn thi có một tổ ra đề thi gồm tổ trưởng và người soạn thảo đề thi, phản biện đề thi.

Bên cạnh đó, Thông tư cũng sửa đổi, bổ sung một số quy định về chấm phúc khảo bài thi tự luận của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông:

 • Mỗi bài thi tự luận do hai cán bộ chấm thi chấm phúc khảo phải được chấm bằng mực có màu khác với màu mực được dùng chấm trước đó trên bài làm của thí sinh.

 • Trong khi tiến hành các công việc liên quan đến phúc khảo, phải có ít nhất từ 02 thành viên của ban phúc khảo bài thi tự luận trở lên.

Thông tư 06/2023/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 09/5/2023.

Nếu còn vấn đề vướng mắc, bạn đọc vui lòng liên hệ tổng đài 19006192 để được các chuyên gia của LuatVietnam tư vấn sớm nhất.
Tài nguyên-Môi trường
Hà Nội có hơn 3.000 hồ, ao, đầm không được san lấp

Ngày 20/3/2023, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định 1614/QĐ-UBND phê duyệt Danh mục hồ, ao, đầm không được san lấp trên địa bàn Thành phố.

Theo đó, Uỷ ban nhân dân Thành phố phê duyệt danh mục 3.164 hồ, ao, đầm không được san lấp trên địa bàn Thành phố.

Theo danh mục được phê duyệt, các quận có số lượng hồ ít như là: quận Hoàn Kiếm có 01, Hai Bà Trưng có 09, Ba Đình có 11, Thanh Xuân có 9, Đống Đa có 15, Tây Hồ có 18, Cầu Giấy có 29...

Các huyện có số lượng hồ, ao, đầm lớn là: Thanh Oai có 275, Quốc Oai có 276, Thường Tín có 239, Đan Phượng có 210, Phú Xuyên có 201, Mê Linh có 181, Phúc Thọ có 178, Hoài Đức có 126, Thạch Thất có 151.

Ủy ban nhân dân Thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Uỷ ban nhân dân các quận, huyện, thị xã rà soát, thống kê, đề xuất điều chỉnh, bổ sung danh mục hồ, ao, đầm không được san lấp trên địa bàn Thành phố theo quy định.

Trong quá trình thẩm định các đồ án quy hoạch xây dựng, phải xem xét đánh giá sự phù hợp của giải pháp thiết kế đồ án với Danh mục hồ, ao, đầm không được san lấp được duyệt và các giải pháp hoàn trả (nếu có).

Các đơn vị kiểm tra, rà soát, đối chiếu danh mục hồ, ao, đầm không được san lấp với quy hoạch xây dựng được phê duyệt để tổng hợp đề xuất điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp, đảm bảo thống nhất; kiểm tra, phát hiện, kịp thời để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, sử dụng không đúng mục đích.

Các tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý hồ, ao, đầm cần xây dựng kế hoạch quản lý, thực hiện các biện pháp quản lý chặt chẽ và bảo vệ hồ, ao, đầm không được san lấp; trường hợp phát hiện vi phạm kịp thời phối hợp với cơ quan có thẩm quyền địa phương để xử lý theo quy định của pháp luật.

Uỷ ban nhân dân Thành phố đề nghị cộng đồng dân cư không được tự ý san lấp, lấn chiếm trái phép hồ, ao, đầm và cần sử dụng đúng mục đích.

Xem Danh mục hồ, ao, đầm không được san lấp của Thành phố Hà Nội tại Quyết định 1614/QĐ-UBND.

Nếu còn vấn đề vướng mắc, bạn đọc vui lòng liên hệ tổng đài 19006192 để được các chuyên gia của LuatVietnam tư vấn sớm nhất.

Chính sách
Yêu cầu quy định mức thuế cao hơn với người có nhiều đất, nhà ở

Đây là nội dung chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết 37/NQ-CP ngày 17/3/2023 về ban hành Chương trình đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao.

Nhằm hoàn thiện thể chế, chính sách quản lý, sử dụng đất, Chính phủ yêu cầu quy định mức thuế cao hơn với người sử dụng nhiều đất, nhà ở, đầu cơ đất, chậm sử dụng đất, bỏ hoang đất.

Đồng thời, có chính sách ưu đãi thuế, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phù hợp với lĩnh vực, địa bàn ưu đãi đầu tư, với hộ nghèo, đồng bào thiểu số, gia đình người có công với cách mạng, những địa phương được quy hoạch sản xuất bảo vệ rừng, nhất là rừng phòng hộ, rừng đặc dụng...

Ngoài ra, Chính phủ còn đặt ra nhiều giải pháp hoàn thiện quy định pháp luật có liên quan đến thị trường bất động sản, trong đó có thị trường quyền sử dụng đất như

- Có các quy định để đẩy mạnh thương mại hóa quyền sử dụng đất.

- Xây dựng hệ thống thông tin thị trường bất động sản gắn với thông tin đất đai.

- Có chính sách khuyến khích phát triển thị trường quyền sử dụng đất, nhất là thị trường cho thuê đất nông nghiệp.

- Xây dựng quy định để thị trường bất động sản, thị trường chuyển nhượng quyền sử dụng đất hoạt động đảm bảo công khai, minh bạch, lành mạnh, không để thất thu thuế của Nhà nước.

- Hoàn thiện cơ chế, chính sách về quản lý, sử dụng đất nông nghiệp:

 • Có quy định tạo điều kiện thuận lợi để người sử dụng đất nông nghiệp được chuyển đổi mục đích sản xuất cây trồng, vật nuôi, nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp theo quy hoạch.

 • Có quy định tăng cường quản lý chất lượng đất, khắc phục tình trạng thoái hóa, suy giảm chất lượng đất.

 • Xây dựng quy định về ngân hàng cho thuê đất nông nghiệp...

- Xây dựng các quy định pháp luật đối với quản lý và sử dụng đất kết hợp đa mục đích

 • Bổ sung các quy định về đất ở kết hợp với thương mại, dịch vụ; đất nông nghiệp kết hợp với thương mại, dịch vụ; đất dự án du lịch có yếu tố tâm linh.

 • Quy định chế độ sử dụng đất xây dựng công trình trên không, công trình ngầm, đất hình thành từ hoạt động lấn biển...

Xem các chỉ đạo khác của Chính phủ tại Nghị quyết 37/NQ-CP.

Nếu có thắc mắc liên quan, độc giả vui lòng liên hệ 19006192 để được hỗ trợ, giải đáp.

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: cskh@luatvietnam.vn

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.