Điểm tin Văn bản mới số 12.2021

Điểm tin văn bản
Đất đai-Nhà ở
Dùng số định danh cá nhân thay CMND khi làm thủ tục về nhà ở

Ngày 26/3/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 30/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở.

Theo đó, khoản 2 Điều 4 Nghị định này nêu rõ, nếu đã được cấp số định danh cá nhân và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu về đăng ký đầu tư, đăng ký doanh nghiệp được kết nối, vận hành thì được sử dụng số này khi thực hiện thủ tục liên quan đến nhà ở, kinh doanh bất động sản.

Cụ thể, các loại giấy tờ liên quan đến nhân thân được thay thế bằng số định danh cá nhân là bản sao:

- Giấy chứng minh nhân dân;

- Thẻ Căn cước công dân;

- Hộ chiếu;

- Các giấy tờ chứng thực cá nhân khác.

Đồng thời, tại khoản 3 Điều 2 Nghị định này cũng thay thế cụm từ “nộp 02 bộ hồ sơ” nêu tại khoản 1 Điều 54 Nghị định 99/2015/NĐ-CP thành “nộp 01 bộ hồ sơ” khi người có nhu cầu thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu Nhà nước tại đơn vị được giao quản lý vận hành nhà ở hoặc tại cơ quan quản lý nhà ở nơi có nhà ở.

Không chỉ vậy, ngoài các giấy tờ sau đây, cơ quan tiếp nhận hồ sơ không được yêu cầu người nộp đem nộp thêm bất kỳ giấy tờ nào khác:

- Đơn đăng ký thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu Nhà nước;

- Giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng và có đủ điều kiện về nhà ở, cư trú, thu nhập theo quy định;

- Giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền thuê nhà ở xã hội (nếu có).

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 26/3/2021.

Y tế-Sức khỏe
Thủ tướng: Xem xét mở lại đường bay quốc tế, triển khai "hộ chiếu vắc xin"

Sáng ngày 17/3/2021, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ trực tuyến với lãnh đạo các địa phương về phòng, chống dịch Covid-19. Kết luận tại cuộc họp này đã được tóm tắt tại Thông báo 57/TB-VPCP.

Thủ tướng giao Bộ Giao thông Vận tải:

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt việc hướng dẫn quy trình nhập cảnh và giám sát cách ly y tế phòng, chống dịch Covid-19 đối với người nhập cảnh vào Việt Nam trên chuyến bay quốc tế; hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch trên các chuyến bay trong nước.

- Phối hợp với các Bộ: Y tế, Quốc phòng, Công an, Ngoại giao... xem xét từng bước mở lại các đường bay quốc tế, triển khai áp dụng “hộ chiếu vắc xin” và kiểm soát dịch bệnh trong giao thương với các nước.

- Chỉ đạo tiếp tục thực hiện nghiêm quy định về phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động vận tải; giám sát việc khai báo y tế của hành khách, nhất là người nước ngoài.

Đồng thời, Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế phối hợp với các bộ, ngành liên quan xem xét các biện pháp phòng chống dịch phù hợp khi triển khai áp dụng “hộ chiếu vắc xin”.

Khẩn trương tổ chức thực hiện tốt, kịp thời việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 đảm bảo an toàn, đúng đối tượng, hướng tới thực hiện tiêm chủng toàn dân. Xem xét, tiếp cận các nguồn vắc xin khác nhau. Đánh giá kỹ mức độ an toàn của vắc xin. Tiếp tục nghiên cứu phát triển vắc xin trong nước để sớm đưa vào sử dụng trong năm 2022.

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch tại các cơ sở y tế; phối hợp với các ngành, các địa phương kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị phòng, chống dịch, quản lý người nhập cảnh...

Cán bộ-Công chức-Viên chức
TP.HCM hướng dẫn đánh giá giáo viên để chi thu nhập tăng thêm

Để thực hiện đánh giá, phân loại Quý I năm 2021 của cán bộ, công chức, viên chức đơn vị sự nghiệp công lập, ngày 16/3/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hồ Chí Minh đã ban hành Công văn số 711/SGDĐT-TCCB.

Căn cứ các quy định về chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc khu vực quản lý Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập do Thành phố quản lý, Công văn này hướng dẫn đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức đơn vị sự nghiệp công lập Quý I/2021.

Cụ thể, mục 1 Công văn này nêu rõ:

Đối với các đơn vị trong quý I năm 2021 có học sinh, giáo viên nghỉ học phòng, chống dịch Covid-19, việc tính số ngày làm việc thực tế thực hiện theo quy định tại Mục 1 Công văn số 1897/UBND-VX ngày 22/5/2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố

Theo đó, tại Công văn 1897/UBND-VX, việc tính số ngày thực tế để đánh giá, phân loại hàng quý và chi thu nhập tăng thêm là ngày giáo viên tham gia thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo phân công cụ thể bằng văn bản của cấp có thẩm quyền.

Ngoài ra, để thực hiện đúng tiến độ đánh giá, phân loại Quý I/2021 được hiệu quả, các đơn vị thực hiện hồ sơ đánh giá, phân loại hàng quý theo hiệu quả công việc với người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập và báo cáo kết quả theo:

- Công văn đề nghị đánh giá, phân loại hàng quý với người đứng đầu đơn vị phải nêu rõ công tác lãnh đạo, quản lý điều hành đơn vị trong quý đó có bị người/cơ quan có thẩm quyền nhắc nhở, phê bình, kỷ luật không; có thực hiện chậm tiến độ những công việc được giao hay không;

- Phiếu công chức, viên chức tự đánh giá;

- Phiếu đánh giá, góp ý của Phó Hiệu trưởng, Trưởng phòng/Tổ trưởng chuyên môn; điểm bình quân được tổng hợp từ các phiếu đánh giá đồng nghiệp…

Lưu ý: Thời hạn nộp hồ sơ giấy là từ 25/3/2021 - 30/3/2021.

Hành chính
Thủ tục hưởng bảo hiểm xã hội một lần từ 25/02/2021

Quyết định 222/QĐ-BHXH ban hành ngày 25/02/2021 đã công bố các thủ tục hành chính được thay thế, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam thuộc các lĩnh vực: BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp...

Đối với thủ tục hưởng BHXH một lần, văn bản quy định nội dung sửa đổi, bổ sung là Công văn số 1017/BHXH-CSXH ngày 27/3/2020 của BHXH Việt Nam. Theo đó, việc giải quyết hưởng BHXH một lần được thực hiện như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

- Bản chính Sổ bảo hiểm xã hội

- Bản chính Đơn đề nghị (Mẫu số 14-HSB).

- Đối với người ra nước ngoài để định cư phải nộp thêm bản sao Giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc thôi quốc tịch Việt Nam hoặc bản dịch tiếng Việt được chứng thực hoặc công chứng một trong các giấy tờ sau đây:

+ Hộ chiếu do nước ngoài cấp.

+ Thị thực của cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp có xác nhận việc cho phép nhập cảnh với lý do định cư ở nước ngoài.

+ Giấy tờ xác nhận về việc đang làm thủ tục nhập quốc tịch nước ngoài; giấy tờ xác nhận hoặc thẻ thường trú, cư trú có thời hạn từ 05 năm trở lên của cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp.

- Trường hợp bị mắc những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như: Ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS thì có thêm trích sao/tóm tắt hồ sơ bệnh án thể hiện tình trạng không tự phục vụ được; nếu bị mắc các bệnh khác thì thay bằng Biên bản giám định mức suy giảm từ 81% khả năng lao động trở lên của Hội đồng giám định y khoa thể hiện tình trạng không tự phục vụ được.

- Trường hợp thanh toán phí giám đinh y khoa thì có thêm hóa đơn, chứng từ thu phí giám định kèm theo bản chính bảng kê các nội dung giám định của cơ sở thực hiện giám định y khoa.

- Bản chính Bản khai cá nhân về thời gian, địa bàn phục vụ trong Quân đội có hưởng phụ cấp khu vực (Mẫu số 04B - HBQP ban hành kèm theo Thông tư 136/2020/TT-BQP ngày 29/10/2020) đối với người có thời gian phục vụ trong Quân đội trước ngày 01/01/2007 tại địa bàn có hưởng phụ cấp khu vực mã sổ bảo hiểm xã hội không thể hiện đầy đủ thông tin làm căn cứ tính phụ cấp khu vực.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Người lao động nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH nơi cư trú bằng một trong các hình thức sau:

- Qua giao dịch điện tử: Người lao động đăng ký nhận mã xác thực và gửi hồ sơ điện từ đến Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam hoặc qua Tổ chức I-VAN (nếu đã đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN); trường hợp không chuyển hồ sơ giấy sang định dạng điện tử thì gửi toàn bộ hồ sơ giấy cho cơ quan BHXH qua dịch vụ bưu chính công ích;

- Qua dịch vụ bưu chính công ích;

- Trực tiếp tại cơ quan BHXH.

Cơ quan BHXH tiếp nhận hồ sơ và giải quyết theo quy định.

Bước 3. Nhận kết quả

Thời hạn giải quyết: Tối đa 05 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan BHXH nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Người lao động nhận kết quả giải quyết, gồm:

- Hồ sơ giấy tờ liên quan: theo hình thức đã đăng ký (Trực tiếp tại cơ quan BHXH hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc qua giao dịch điện tử);

- Tiền trợ cấp:

+ Trực tiếp tại cơ quan BHXH hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc thông qua tài khoản cá nhân;

+ Trường hợp ủy quyền cho người khác lĩnh thay, thực hiện theo quy định tại thủ tục “ủy quyền lĩnh thay các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp” hoặc bản chính Hợp đồng ủy quyền theo quy định của pháp luật.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 25/02/2021.

Tư pháp-Hộ tịch
Ban hành Nghị định 37/2021 hướng dẫn Luật Căn cước công dân

Ngày 29/3/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định 37/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 137/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Căn cước công dân.

Theo Nghị định này, trường hợp thông tin về công dân được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư mà không thống nhất về nội dung thông tin khi thu thập thông tin về công dân, cơ quan có thẩm quyền quy định tại Điều 5 Nghị định này có trách nhiệm phối hợp với cơ quan đăng ký hộ tịch, cơ quan có liên quan hoặc công dân để kiểm tra tính pháp lý của các thông tin đó và chịu trách nhiệm về nội dung thông tin.

Các thông tin về công dân đã được thu thập, cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phải được lưu trữ đầy đủ, thể hiện được quá trình lịch sử lần cập nhật, thay đổi, điều chỉnh.

Hình thức khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được quy định như sau:

- Cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu chuyên ngành, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội: Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để phục vụ công tác quản lý nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao qua việc kết nối, chia sẻ thông tin theo quy định tại Điều 7 Nghị định 137/2015 trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an, Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh hoặc khai thác bằng văn bản yêu cầu cung cấp thông tin.

- Tổ chức tín dụng, tổ chức cung cấp dịch vụ viễn thông, di động, tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số, định danh điện tử, tổ chức hành nghề công chứng, thừa phát lại và tổ chức khác được giao thực hiện dịch vụ công: Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư qua Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an hoặc bằng văn bản yêu cầu cung cấp thông tin hoặc theo phương thức khai thác khác do Bộ Công an hướng dẫn.

- Công dân: Khai thác thông tin của mình trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư bằng văn bản yêu cầu cung cấp thông tin hoặc thông qua dịch vụ nhắn tin, Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an.

Nghị định 37/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 14/5/2021.

Trong tháng 5/2021, ban hành văn bản hướng dẫn Luật Cư trú

Đây là nội dung đáng chú ý được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 426/QĐ-TTg ngày 24/3/2021 về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Cư trú.

Luật Cư trú số 68 năm 2020 sẽ có hiệu lực từ ngày 01/7/2021. Do đó, yêu cầu đặt ra tại Quyết định 426 là nhằm triển khai thi hành Luật này một cách kịp thời, thống nhất trên phạm vi cả nước một cách hiệu quả.

Theo đó, Thủ tướng đề ra kế hoạch xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật này như sau:

- Nghị định thay thế Nghị định số 31/2014/NĐ-CP ngày 18/4/2014 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú và trình trong tháng 5/2021.

- Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Cư trú và ban hành trước ngày 15/5/2021.

- Thông tư quy định về biểu mẫu sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú và ban hành trước ngày 15/5/2021.

- Thông tư quy định chi tiết điều kiện, hồ sơ, thủ tục đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú tại đơn vị đóng quân đối với người học tập, công tác, làm việc trong Quân đội nhân dân và ban hành trước ngày 15/5/2021.

Đồng thời, trong năm 2021 và năm 2022, các cấp rà soát văn bản thuộc thẩm quyền của mình ban hành có nội dung liên quan Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú hoặc có yêu cầu xuất trình giấy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú để sửa đổi, bổ sung hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành mới cho phù hợp với quy định của Luật Cư trú.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 24/3/2021.

An ninh trật tự
Bỏ hàng loạt cơ quan Thanh tra trong Công an nhân dân

Tại  Nghị định 25/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 41/2014/NĐ-CP quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra Công an nhân dân, đã xóa bỏ hàng loạt cơ quan Thanh tra trong Công an nhân dân.

Cụ thể, các cơ quan bị xóa bỏ khỏi hệ thống cơ quan thanh tra nhà nước trong Công an nhân dân gồm:

- Thanh tra Tổng cục;

- Thanh tra Bộ Tư lệnh;

- Thanh tra Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Thanh tra Công an quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Và từ 20/5/2021 - ngày Nghị định 25 có hiệu lực, hệ thống cơ quan thanh tra nhà nước trong Công an nhân dân chỉ còn:

- Thanh tra Bộ Công an;

- Thanh tra Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Thanh tra Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng.

Ở các cơ quan, đơn vị không có tổ chức thanh tra thì Thủ trưởng đơn vị trực tiếp chỉ đạo công tác tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo quy định của pháp luật.

Đơn vị có quân số từ 200 cán bộ, chiến sĩ trở lên, bố trí cán bộ thanh tra chuyên trách; quân số dưới 200 cán bộ, chiến sĩ, bố trí cán bộ thanh tra kiêm nhiệm.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 20/5/2021.

Cơ cấu tổ chức
Số lượng bình quân công chức phường tại Hà Nội từ 29/3/2021

Nghị định 32/2021/NĐ-CP do Chính phủ ban hành đã quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết 97/2019/QH14 về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại Thành phố Hà Nội.

Theo Điều 18 Nghị định này, biên chế công chức bình quân làm việc tại Ủy ban nhân dân phường là 15 người. Số bình quân này được tính trên tổng số phường của một quận, thị xã.

Căn cứ quy định trên, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội trình Hội đồng nhân dân cùng cấp phân bổ số lượng biên chế công chức của Ủy ban nhân dân phường thuộc từng quận, thị xã.

Căn cứ hai quy định trên và yêu cầu nhiệm vụ của từng phường, Ủy ban nhân dân quận, thị xã quyết định giao cụ thể số lượng biên chế công chức của từng vị trí chức danh công chức làm việc tại Ủy ban nhân dân phường.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, thị xã thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức làm việc tại Ủy ban nhân dân phường,

Việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức làm việc tại Ủy ban nhân dân phường thực hiện theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và quy định của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

Căn cứ vào số lượng, vị trí chức danh công chức làm việc tại Ủy ban nhân dân phường và nhu cầu tuyển dụng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, thị xã xây dựng kế hoạch tuyển dụng, gửi Sở Nội vụ Hà Nội có ý kiến trước khi thực hiện...

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 29/3/2021.

Vi phạm hành chính
Đã có Nghị định mới xử phạt hành chính về văn hóa, quảng cáo

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 38/2021/NĐ-CP về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo.

Theo Nghị định này, việc thắp hương, đốt vàng mã không đúng nơi quy định tại các lễ hội có thể bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200 - 500 nghìn đồng. Cùng mức phạt này còn có các hành vi khác như: Nói tục, chửi thề, xúc phạm tâm linh gây ảnh hưởng đến không khí trang nghiêm của lễ hội; Mặc trang phục không phù hợp với truyền thống văn hóa Việt Nam.

Về lĩnh vực kinh doanh karaoke, vũ trường, Chính phủ cũng quy định phạt tiền từ 10 - 15 triệu đồng nếu cung cấp dịch vụ vũ trường cho người chưa đủ 18 tuổi hoặc kinh doanh dịch vụ karaoke ngoài khoảng thời gian từ 8 - 24 giờ.

Phạt tiền từ 15 - 20 triệu đồng với một trong các hành vi sau:

- Kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường không đảm bảo diện tích theo quy định;

- Đặt chốt cửa bên trong phòng hát karaoke, phòng vũ trường;

- Đặt thiết bị báo động, trừ các thiết bị báo cháy nổ tại địa điểm kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường;

- Không đảm bảo hình ảnh phù hợp với lời bài hát thể  hiện trên màn hình hoặc với văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam trong phòng hát karaoke;

- Kinh doanh dịch vụ vũ trường trong khoảng thời gian từ 02 giờ đến 08 giờ mỗi ngày;

- Kinh doanh dịch vụ vũ trường ở địa điểm cách trường học, bệnh viện, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, di tích lịch sử, văn hóa dưới 200 mét…

Nghị định có hiệu lực từ 01/6/2021.

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 5, Tòa nhà Orchard Parkview, Số 130-132 Hồng Hà, P.9, Q.Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: cskh@luatvietnam.vn

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.