Điểm tin Văn bản mới số 08.2023

Điểm tin văn bản

Thuế-Phí-Lệ phí
Bộ Tài chính sửa đổi thủ tục gia hạn nộp thuế

Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định 115/QĐ-BTC về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực Thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.

Theo đó, Bộ Tài chính sửa đổi thủ tục gia hạn nộp thuế tại các văn bản:

- Nghị định 32/2022/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ôtô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước;

- Nghị định 34/2022/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2022;

-  Thông tư số 80/2021/TT-BTC.  

Trình tự thực hiện thủ tục gia hạn nộp thuế như sau:

- Bước 1: Người được gia hạn nộp thuế lập hồ sơ và gửi hồ sơ đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp hoặc cơ quan thuế quản lý khoản thu.

- Bước 2: Cơ quan thuế tiếp nhận:

  • Trường hợp hồ sơ được nộp trực tiếp, gửi qua đường bưu chính, công chức thuế tiếp nhận và giải quyết hồ sơ và trả kết quả theo quy định.

  • Trường hợp hồ sơ được nộp thông qua giao dịch điện tử, việc tiếp nhận, kiểm tra, chấp nhận hồ sơ thực hiện thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử.

- Cách thức thực hiện:

  • Nộp trực tiếp tại trụ sở của cơ quan thuế;

  • Gửi qua hệ thống bưu chính;

  • Gửi hồ sơ điện tử đến cơ quan thuế qua giao dịch điện tử (Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế hoặc Cổng thông tin điện tử của cơ quan Nhà nước hoặc tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN).

Quyết định 115/QĐ-BTC ban hành ngày 06/02/2023.

Nếu còn vấn đề vướng mắc, bạn đọc vui lòng liên hệ tổng đài 19006192 để được tư vấn.Vui lòng xem bản dịch tiếng Anh tại đây.

Bộ Tài chính ban hành Thông tư mới về thuế giá trị gia tăng

Ngày 28/02/2023, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 13/2023/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số quy định về thuế giá trị gia tăng.

Theo đó, Thông tư 13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2013/TT-BTC như sau:

- Sửa đổi, bổ sung khoản 10 Điều 7: Đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản, giá tính thuế giá trị gia tăng thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định 49/2022/NĐ-CP.

- Sửa đổi, bổ sung khoản 13 Điều 7: Giá tính thuế đối với hoạt động sản xuất điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định 49/2022/NĐ-CP.

- Thay thế khoản 2, khoản 3 Điều 18 bằng nội dung: Cơ sở kinh doanh được hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Nghị định 49/2022/NĐ-CP.

- Tài liệu hoàn thuế giá trị gia tăng của dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện trong giai đoạn đầu tư gồm: Bản sao một trong các hình thức Giấy phép hoặc giấy chứng nhận hoặc văn bản xác nhận, chấp thuận về kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Thông tư 13/2023/TT-BTC có hiệu lực kể từ ngày 14/4/2023.

Nếu có thắc mắc liên quan, độc giả vui lòng liên hệ 19006192 để được hỗ trợ, giải đáp.

Bảo hiểm
Tỷ lệ chậm đóng BHXH giảm xuống mức thấp nhất từ trước đến nay

Ngày 24/02/2023, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành Công văn 479/BHXH-TST về việc tăng cường thực hiện giảm số tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp năm 2023

Thời gian qua, bảo hiểm xã hội các tỉnh đã triển khai quyết liệt nhiều giải pháp đôn đốc thu, giảm số tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm tự nguyện (sau đây gọi chung là bảo hiểm xã hội).

Việc các đơn vị sử dụng lao động chậm đóng bảo hiểm xã hội gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền, lợi ích an sinh hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Do đó, nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người lao động, ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam đã luôn nỗ lực, sát sao trong thực hiện các giải pháp cụ thể, phù hợp, linh hoạt.

Nhờ thực hiện các giải pháp quyết liệt, cuối năm 2022, tỷ lệ chậm đóng bảo hiểm xã hội (có tính lãi) của các đơn vị tham gia chỉ chiếm 2,91% trên số phải thu. Đây là tỷ lệ chậm đóng thấp nhất từ trước đến nay.

Để đảm bảo tốt nhất quyền lợi cho người lao động, với quyết tâm tiếp tục phấn đấu giảm số tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội xuống mức thấp nhất, Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu Bảo hiểm xã hội các tỉnh thực hiện một số nội dung sau:

- Thực hiện nghiêm các quy định, quy trình quản lý thu; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ kết quả. Hằng tháng, thực hiện việc thông tin, thông báo kết quả đóng bảo hiểm xã hội tới đơn vị sử dụng lao động và người lao động để đơn vị biết và đóng đầy đủ, kịp thời.

- Trường hợp đơn vị chậm đóng từ 01 tháng đến dưới 03 tháng, thực hiện gửi thông báo đôn đốc đến đơn vị. Nếu đơn vị không đóng tiền, lập biên bản hành vi vi phạm theo quy định.

- Đối với đơn vị chậm đóng từ 03 tháng trở lên, tổ chức thanh tra chuyên ngành đột xuất, xử phạt vi phạm hành chính và thực hiện cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền; phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an lập và chuyển hồ sơ, tài liệu để xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.

- Lập danh sách đơn vị đã đôn đốc nộp tiền chậm đóng hoặc đã thanh tra đột xuất và vi phạm hành chính nhưng cố tình không đóng bảo hiểm xã hội để thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương và Trung ương....

Xem đầy đủ nội dung Công văn 479/BHXH-TST

Nếu còn vấn đề vướng mắc, bạn đọc vui lòng liên hệ tổng đài 19006192 để được các chuyên gia của LuatVietnam tư vấn chi tiết.

Tài chính-Ngân hàng
Đã có Nghị định 08 sửa loạt quy định về trái phiếu doanh nghiệp

Ngày 05/3/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 08/2023/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các Nghị định quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.

Theo đó, Chính phủ ban hành nhiều quy định định mới về phát hành trái phiếu doanh nghiệp như:

- Doanh nghiệp có thể thanh toán gốc, lãi trái phiếu đến hạn bằng tài sản khác; 

- Hướng dẫn doanh nghiệp thay đổi điều kiện, điều khoản của trái phiếu;

- Doanh nghiệp được kéo dài kỳ hạn trái phiếu tối đa không quá 02 năm.

- Ngưng hiệu lực thi hành đối với các quy định sau đây tại Nghị định 65/2022/NĐ-CP đến hết ngày 31/12/2023:

  • Quy định về việc xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là cá nhân tại điểm d khoản 1 Điều 8 Nghị định 153/2020/NĐ-CP sửa đổi bởi khoản 6 Điều 1 Nghị định 65/2022.

  • Quy định về thời gian phân phối trái phiếu từng đợt phát hành tại khoản 7, 8 Điều 1 Nghị định 65/2022.

  • Quy định về kết quả xếp hạng tín nhiệm đối với doanh nghiệp phát hành trái phiếu tại điểm e khoản 2 Điều 12 Nghị định số 153/2020 sửa đổi tại khoản 9 Điều 1 Nghị định 65/2022.

Nghị định 08/2023/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 05/3/2023.

Nếu có bất cứ vướng mắc nào liên quan, vui lòng liên hệ tổng đài 19006192  để được LuatVietnam tư vấn chi tiết.

Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
Bổ sung 5 địa điểm tổ chức thi IELTS tại 5 địa phương

Đây là nội dung đáng chú ý tại Quyết định 436/QĐ-BGDĐT ngày 09/02/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc điều chỉnh liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh IELTS.

Quyết định này bổ sung 05 địa điểm liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh IELTS giữa Công ty TNHH British Council (Việt Nam), Công ty trách nhiệm hữu hạn University Access Centre Việt Nam, Công ty Công nghệ Giáo dục Đông A, Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục và Đào tạo Odin và Hội đồng Anh (Vương quốc Anh) gồm:

- Tại thành phố Hồ Chí Minh: Số 2A Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa Kao, Quận 1.

- Tại Khánh Hòa: Lô STH39.17, Khu đô thị mới Lê Hồng Phong 1, phường Phước Hải, thành phố Nha Trang.

- Tại Thái Nguyên: Số 324 đường Cách mạng Tháng 8, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên.

- Tại Gia Lai: Số 655 Trường Chinh, thành phố Pleiku.

- Tại Lâm Đồng: Tầng 1, 2 tòa nhà B, Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Quốc Việt, đường Lê Hồng Phong, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng.

Như vậy, tính đến nay toàn quốc có 19 điểm thi IELTS, bao gồm 15 địa điểm của Hội đồng Anh và 4 điểm thi liên kết với Tổ chức Giáo dục quốc tế IDP được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp phép.

Xem đầy đủ nội dung Quyết định 436/QĐ-BGDĐT.

Nếu còn vấn đề vướng mắc, bạn đọc vui lòng liên hệ tổng đài  19006192 để được tư vấn.

Chính phủ ban hành Nghị định mới về quản lý trang thiết bị y tế

Ngày 03/3/2023, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 07/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 98/2021/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế

Nghị định này ban hành giải quyết các tồn tại, hạn chế, bất cập phát sinh trong thời gian vừa qua, đáp ứng yêu cầu thực tiễn quản lý và yêu cầu hội nhập trong lĩnh vực trang thiết bị y tế. 

Đơn cử như để giải quyết tình trạng thiếu trang thiết bị do số giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế hết hạn vào ngày 31/12/2022, trong khi tiến độ cấp mới số lưu hành chậm, không đáp ứng nhu cầu, Nghị định 07 năm 2023 quy định:

- Giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế đã được cấp từ ngày 01/01/2018 - 31/12/2021 được tiếp tục sử dụng đến hết ngày 31/12/2024; 

- Số đăng ký lưu hành đối với trang thiết bị y tế là sinh phẩm chẩn đoán in vitro đã được cấp từ ngày 01/01/2014 - 31/12/2019 được tiếp tục sử dụng đến hết ngày 31/12/2024.

Các tổ chức đã được cấp giấy phép nhập khẩu, số lưu hành trang thiết bị y tế phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật và phải chịu trách nhiệm bảo đảm chất lượng, số lượng, chủng loại, mục đích sử dụng của trang thiết bị y tế.

Bộ Y tế sẽ thực hiện thanh tra, kiểm tra và thu hồi giấy phép nhập khẩu, số lưu hành trang thiết bị y tế đối với các trường hợp vi phạm quy định về quản lý trang thiết bị y tế.

Nghị định 07/2023/NĐ-CP có hiệu lực ngày 03/3/2023.

Nếu còn vấn đề vướng mắc, bạn đọc vui lòng liên hệ tổng đài 19006192 để được tư vấn.

Xây dựng
Hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng từ 20/4/2023

Ngày 03/3/2023, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 02/2023/TT-BXD hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng xây dựng.

Điều 6 Thông tư này hướng dẫn điều chỉnh đơn giá và giá hợp đồng xây dựng như sau:

- Việc điều chỉnh đơn giá hợp đồng xây dựng thực hiện theo Điều 38 Nghị định 37/2015/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung tại khoản 14 Điều 1 Nghị định 50/2021/NĐ-CP.

- Khi điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng dẫn đến phải điều chỉnh, bổ sung hợp đồng thì cần phải ký kết phụ lục hợp đồng làm cơ sở điều chỉnh giá hợp đồng.

Chủ đầu tư có trách nhiệm phê duyệt hoặc trình phê duyệt dự toán điều chỉnh, phát sinh theo đúng các quy định của pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và hợp đồng xây dựng làm cơ sở ký kết phụ lục bổ sung hợp đồng.

 

- Phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng bao gồm:

  • Phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục I kèm theo Thông tư này. Việc áp dụng các phương pháp điều chỉnh giá phải phù hợp với tính chất công việc, loại giá hợp đồng, đồng tiền thanh toán và phải được thỏa thuận trong hợp đồng.

  • Đối với hợp đồng tư vấn xây dựng thực hiện thanh toán theo thời gian (theo tháng, tuần, ngày, giờ) thì việc điều chỉnh mức tiền lương cho chuyên gia thực hiện theo công thức điều chỉnh cho một yếu tố chi phí nhân công tại mục I Phụ lục I kèm theo Thông tư này.

Thông tư 02/2023/TT-BXD có hiệu lực kể từ ngày 20/4/2023.

Nếu còn vấn đề vướng mắc, bạn đọc vui lòng liên hệ tổng đài 19006192 để được tư vấn.

Tư pháp-Hộ tịch
Chấn chỉnh địa phương gây phiền hà cho dân, vẫn yêu cầu giấy xác nhận cư trú

Ngày 28/02/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện 90/CĐ-TTg về việc chấn chỉnh thực hiện quy định liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy.

Thi hành quy định tại Luật Cư trú 2020 về việc sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy hết giá trị sử dụng sau ngày 31/12/2022; Chính phủ đã ban hành Nghị định 104/2022/NĐ-CP chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc qua Cổng dịch vụ công quốc gia để tra cứu, khai thác thông tin cá nhân, không gây phiền hà cho cá nhân, tổ chức.

Đến nay, nhiều địa phương đã thường xuyên khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để phục vụ giải quyết thủ tục hành chính như Hà Nội: 202.512 lượt; thành phố Hồ Chí Minh: 91.964 lượt; Yên Bái: 112.393 lượt; Long An: 91.369 lượt;  Điện Biên: 29.728 lượt (số liệu tính đến 22/02/2023).

Trên thực tế vẫn còn nhiều địa phương chưa thực hiện nghiêm quy định và chỉ đạo của Chính phủ, dẫn đến tình trạng gây phiền hà cho cá nhân, tổ chức, vẫn còn tình trạng yêu cầu người dân xuất trình các giấy tờ chứng minh thông tin về cư trú như giấy xác nhận thông tin về cư trú hay thông báo số định danh cá nhân.

Một số địa phương đã kết nối, đảm bảo điều kiện nhưng vẫn hạn chế khai thác, sử dụng thông tin dân cư trong giải quyết thủ tục hành chính như: Sơn La: 0 lượt; Vĩnh Long: 04 lượt; Bình Phước: 10 lượt; Hòa Bình: 16 lượt; Hà Giang: 22 lượt; Đắk Nông: 24 lượt; Quảng Nam: 27 lượt.

Còn 03 tỉnh Bắc Kạn, Gia Lai, Phú Yên chưa hoàn thành kết nối Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

 

Để chấn chỉnh tình hình trên, Thủ tướng Chính chỉ đạo Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố:

- Quán triệt đến tất cả các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp xã, cấp huyện và bộ phận một cửa các cấp về việc không yêu cầu người dân xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy; tăng cường rà soát, kiểm tra và xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm các quy định trên.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh Bắc Kạn, Gia Lai, Phú Yên nghiêm túc rút kinh nghiệm về việc chưa hoàn thành kết nối Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ người dân.

- Đề nghị các Bộ và địa phương khẩn trương công khai, hướng dẫn thực hiện 39 thủ tục hành chính đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 104/2022/NĐ-CP.

Khẩn trương hướng dẫn, tập huấn cho cán bộ, công chức... được giao tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính khai thác thông tin cư trú của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để thực hiện nghiêm việc bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy.

Xem đầy đủ nội dung Công điện 90/CĐ-TTg

Nếu còn vấn đề vướng mắc, bạn đọc vui lòng liên hệ tổng đài 19006192 để được tư vấn.

Chính phủ chỉ đạo về nội dung sửa đổi Luật Nhà ở, Luật kinh doanh BĐS

Ngày 28/02/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 27/NQ-CP về phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 02/2023.

Tại phiên họp, Chính phủ thảo luận, cho ý kiến đối với 07 nội dung gồm:

- Xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi);

- Xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản;

- Xây dựng Luật Phòng không nhân dân;

- Dự án Luật Quản lý công trình quốc phòng, khu quân sự;

- Dự án Luật Nhà ở (sửa đổi);

- Dự án Luật Kinh doanh Bất động sản (sửa đổi);

- Dự án Luật Viễn thông (sửa đổi).

Về dự án Luật Nhà ở (sửa đổi), Chính phủ yêu cầu bảo đảm các yêu cầu sau:

- Quy định các chính sách đối với nhà chung cư: Thời hạn sử dụng; các trường hợp phải phá dỡ chung cư; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của các chủ thể;

- Cần quy định linh hoạt Chương trình phát triển nhà ở cho địa phương, cắt giảm thủ tục hành chính để địa phương chủ động triển khai thực hiện; quy định trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc quy hoạch bố trí quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội trong quỹ đất xây dựng nhà ở của tỉnh...

- Hoàn thiện quy định chủ đầu tư được bố trí quỹ đất riêng để xây dựng công trình kinh doanh thương mại dịch vụ trong phạm vi dự án nhà ở xã hội, bảo đảm hài hòa lợi ích người dân;

- Xác định giá bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội không phải do Nhà nước đầu tư xây dựng trên cơ sở tính đúng, tính đủ các chi phí hợp lý, hợp lệ của doanh nghiệp, lợi nhuận định mức và không tính các khoản ưu đãi của Nhà nước..

Đối với dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Chính phủ yêu cầu Bộ Xây dựng hoàn thiện dự thảo Luật, bảo đảm:

- Làm rõ nguyên tắc áp dụng Luật Kinh doanh bất động sản trong mối quan hệ với các luật có liên quan: Bộ luật Dân sự, Luật Đầu tư, Luật Đất đai, Luật Đấu thầu, Luật Công chứng... phù hợp với nguyên tắc xây dựng và áp dụng pháp luật theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

- Rà soát các quy định pháp luật của dự thảo Luật về: hợp đồng, công chứng, thẩm quyền, thủ tục, điều kiện chuyển nhượng dự án bất động sản... bảo đảm thống nhất với quy định pháp luật về công chứng, dân sự, đất đai, đầu tư...

Xem đầy đủ nội dung Nghị quyết 27/NQ-CP.

Nếu còn vấn đề vướng mắc, bạn đọc vui lòng liên hệ tổng đài 19006192 để được các chuyên gia của LuatVietnam tư vấn chi tiết.

Tòa án nhân dân tối cao công bố 7 án lệ mới

Ngày 24/02/2023, Tòa án nhân dân tối cao ban hành Quyết định 39/QĐ-CA về việc công bố án lệ.

Theo đó, Quyết định 39/QĐ-CA đã công bố thêm 07 án lệ gồm:

- Án lệ 57/2023/AL về hành vi gian dối nhằm tiếp cận tài sản trong tội “Cướp giật tài sản”;

- Án lệ 58/2023/AL về tình tiết định khung hình phạt tại điểm c khoản 3 Điều 244 Bộ luật Hình sự;

- Án lệ 59/2023/AL về lỗi cố ý gián tiếp trong vụ án "Giết người";

- Án lệ 60/2023/AL về thời hạn trả thưởng xổ số kiến thiết;

- Án lệ 61/2023/AL về chấm dứt việc nuôi con nuôi khi con nuôi chưa thành niên;

- Án lệ 62/2023/AL về thời điểm bắt đầu thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng cho con chưa thành niên trong vụ án tranh chấp về xác định cha cho con;

- Án lệ 63/2023/AL về xem xét quyết định hành chính có liên quan đến hành vi hành chính bị khiếu kiện.

Các Tòa án nhân dân và Tòa án quân sự có trách nhiệm nghiên cứu, áp dụng các án lệ trong xét xử kể từ ngày 27/3/2023.

Việc áp dụng án lệ thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 8 Nghị quyết 04/2019/NQ-HĐTP về quy trình lựa chọn, công bố và áp dụng án lệ.

Xem đầy đủ nội dung Quyết định 39/QĐ-CA

>> Cập nhật toàn bộ án lệ của Việt Nam từ trước đến nay

Nếu còn vấn đề vướng mắc, bạn đọc vui lòng liên hệ tổng đài 19006192 để được tư vấn.

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: [email protected]

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.