Điểm tin Văn bản mới số 07.2023

Điểm tin văn bản

Thuế-Phí-Lệ phí
Thí điểm nộp thuế điện tử với hàng hóa xuất, nhập khẩu

Ngày 18/01/2023, Tổng cục Hải quan đã ban hành Quyết định 101/QĐ-TCHQ phê duyệt Đề án "Thí điểm nộp thuế điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán".

Theo Đề án, việc thí điểm nộp thuế điện tử với hàng hóa xuất, nhập khẩu giúp người nộp thuế được đơn giản hóa thủ tục nộp thuế, tiết kiệm thời gian và chi phí cho các doanh nghiệp, mở thêm kênh thanh toán cho người nộp thuế.

Người nộp thuế được chủ động nộp tiền tại bất kỳ nơi nào có internet, vào mọi lúc, mọi nơi, bằng mọi phương tiện. Việc nộp tiền vào ngân sách Nhà nước không phụ thuộc vào thời gian, địa điểm như Kho bạc Nhà nước, tổ chức tín dụng.

Đồng thời, tránh sai sót thông tin trong giấy nộp tiền, thống nhất với dữ liệu gốc của hải quan, đảm bảo trừ nợ chính xác, đảm bảo thông quan hàng hóa ngay sau khi nộp thuế.

Phạm vi của Đề án bao gồm các khoản thuế và thu khác ngân sách Nhà nước do cơ quan hải quan quản lý.

Đối tượng tham gia:

- Tổ chức dịch vụ trung gian thanh toán tham gia thí điểm

- Ngân hàng thương mại phối hợp thu với Tổng cục Hải quan

- Người nộp thuế nộp ngân sách Nhà nước qua tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán

- Cơ quan hải quan có khoản thu ngân sách Nhà nước nộp qua tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán

Thời gian thực hiện Đề án từ tháng 01 đến tháng 12/2023.

Xem đầy đủ nội dung Đề án thí điểm nộp thuế điện tử với hàng hóa xuất, nhập khẩu tại Quyết định 101/QĐ-TCHQ

Nếu còn vấn đề vướng mắc, bạn đọc vui lòng liên hệ tổng đài 19006192 để được tư vấn.

Lao động-Tiền lương
Tiêu chuẩn, xếp lương viên chức quản lý dự án đường bộ

Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Thông tư 46/2022/TT-BGTVT ngày 30/12/2022 về việc quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành quản lý dự án đường bộ.

Cụ thể, tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức quản lý dự án đường bộ như sau:

- Quản lý dự án đường bộ hạng I, II, III: Có bằng đại học trở lên với ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm;

- Quản lý dự án đường bộ hạng IV: Có bằng cao đẳng trở lên với ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm;

- Có chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp viên chức ngành quản lý dự án đường bộ.

Các chức danh viên chức quản lý dự án đường bộ được áp dụng Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong đơn vị sự nghiệp Nhà nước (Bảng 3) ban hành kèm Nghị định số 204/2004/NĐ-CP như sau:

- Quản lý dự án đường bộ hạng I: áp dụng hệ số lương viên chức loại A3, nhóm 1 (A3.1) từ hệ số lương 6,20 - 8,00;

- Quản lý dự án đường bộ hạng II: áp dụng hệ số lương viên chức loại A2, nhóm 1 (A2.1) từ hệ số lương 4,40 - 6,78;

- Quản lý dự án đường bộ hạng III: áp dụng hệ số lương viên chức loại A1 từ hệ số lương 2,34 - 4,98;

- Quản lý dự án đường bộ hạng IV: áp dụng hệ số lương viên chức loại A0 từ hệ số lương 2,10 - 4,89.

Thông tư 46/2022/TT-BGTVT có hiệu lực từ ngày 01/03/2023.

Nếu còn vấn đề vướng mắc, bạn đọc vui lòng liên hệ tổng đài 19006192  để được tư vấn.
Cán bộ-Công chức-Viên chức
Tiêu chuẩn, xếp lương viên chức tuyên truyền viên văn hóa

Ngày 21/02/2023, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Thông tư 02/2023/TT-BVHTTDL quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành tuyên truyền viên văn hóa.

Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của viên chức tuyên truyền văn hóa quy định như sau:

- Đối với viên chức tuyên truyền viên văn hóa chính, tuyên truyền viên văn hóa:

 • Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên phù hợp với chuyên ngành tuyên truyền viên văn hóa;

 • Có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp tuyên truyền viên văn hóa.

- Đối với viên viên chức tuyên truyền viên văn hóa trung cấp:

 • Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên phù hợp với chuyên ngành tuyên truyền viên văn hóa;

 • Có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp tuyên truyền viên văn hóa.

Về cách xếp lương

- Viên chức tuyên truyền viên văn hóa áp dụng Bảng 3 ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP, như sau:

 • Tuyên truyền viên văn hóa chính áp dụng ngạch lương viên chức A2, nhóm 2 (A2.2), từ hệ số lương 4,00 đến hệ số lương 6,38;

 • Tuyên truyền viên văn hóa áp dụng ngạch lương viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98;

 • Tuyên truyền viên văn hóa trung cấp áp dụng ngạch lương viên chức loại B, từ hệ số lương 1,86 đến hệ số lương 4,06.

Sau khi hết thời gian tập sự thì thực hiện xếp bậc lương theo chức danh nghề nghiệp được bổ nhiệm như sau:

- Trường hợp bổ nhiệm chức danh tuyên truyền viên văn hóa trung cấp:

Viên chức trình độ trung cấp khi tuyển dụng được xếp bậc 1, hệ số lương 1,86, ngạch viên chức loại B;

Viên chức trình độ cao đẳng trở lên khi tuyển dụng được xếp bậc 2, hệ số lương 2,06, ngạch viên chức loại B.

- Trường hợp bổ nhiệm chức danh tuyên truyền viên văn hóa:

 • Viên chức có trình độ đại học khi tuyển dụng được xếp bậc 1, hệ số lương 2,34, ngạch viên chức loại A1;

 • Viên chức có trình độ đào tạo thạc sỹ khi tuyển dụng được xếp bậc 2, hệ số lương 2,67, ngạch viên chức loại A1;

 • Viên chức có trình độ tiến sỹ khi tuyển dụng được xếp bậc 3, hệ số lương 3,00, ngạch viên chức loại A1.
Thông tư 02/2023/TT-BVHTTDL có hiệu lực từ ngày 10/4/2023.

​Nếu còn vấn đề vướng mắc, bạn đọc vui lòng liên hệ tổng đài 19006192

7 vị trí công tác lĩnh vực khoa học công nghệ phải định kỳ chuyển đổi

Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư 20/2022/TT-BKHCN ngày 30/12/2022 quy định Danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ tại chính quyền địa phương.

Theo đó, Danh mục vị trí công tác lĩnh vực khoa học và công nghệ phải định kỳ chuyển đổi tại chính quyền địa phương bao gồm:

1 - Quản lý nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ

2 - Thẩm định, giám định công nghệ dự án đầu tư, chuyển giao công nghệ

3 - Hoạt động về an toàn bức xạ và hạt nhân

4 - Hoạt động về sở hữu trí tuệ: Thẩm định cấp, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp.

5 - Hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng

 • Thẩm định hồ sơ cấp giấy phép trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng;

 • Thẩm định cấp giấy xác nhận đăng ký xét tặng giải thưởng chất lượng sản phẩm, hàng hóa...

6 - Thẩm định, cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ; Thẩm định hồ sơ thành lập tổ chức khoa học và công nghệ; Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ...

7 - Hợp tác, trao đổi về khoa học và công nghệ có yếu tố nước ngoài.

Thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác với công chức, viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc trên là từ đủ 02 - 05 năm.

Thông tư 20/2022/TT-BKHCN có hiệu lực thi hành từ ngày 15/03/2023.

Nếu còn vấn đề vướng mắc, bạn đọc vui lòng liên hệ tổng đài 19006192  để được tư vấn.
Từ 01/8/2024, chỉ tuyển dụng công chức với người đạt kiểm định đầu vào

Ngày 21/02/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định 06/2023/NĐ-CP quy định về kiểm định chất lượng đầu vào công chức

Kiểm định chất lượng đầu vào công chức là hoạt động đánh giá và công nhận kiến thức nền tảng cần thiết đối với thí sinh trước khi tham gia tuyển dụng công chức tại cơ quan có thẩm quyền.

Việc tổ chức thi vòng 1 trong thi tuyển công chức tiếp tục thực hiện theo quy định tại Nghị định 138/2020/NĐ-CP đến hết ngày 31/7/2024. Trong thời gian này, người đạt kết quả kiểm định chất lượng đầu vào theo Nghị định này khi tham gia thi tuyển công chức không phải thi vòng 1.

Kể từ ngày 01/8/2024, cơ quan tuyển dụng công chức chỉ tuyển dụng công chức với người đạt kết quả kiểm định.

Việc kiểm định chất lượng đầu vào công chức tổ chức định kỳ mỗi năm 02 lần vào tháng 7 và tháng 11.

Nội dung kiểm định bao gồm:

- Đánh giá về năng lực tư duy, năng lực ứng dụng kiến thức vào thực tiễn;

- Hiểu biết chung, cơ bản về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan nhà nước;

- Quản lý hành chính Nhà nước;

- Quyền và nghĩa vụ của công chức, đạo đức công vụ;

- Các kiến thức về văn hóa, xã hội, lịch sử.

Nghị định 06/2023/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 10/4/2023.

Nếu còn vấn đề vướng mắc, bạn đọc vui lòng liên hệ tổng đài 19006192  để được tư vấn.
Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
Hà Nội chốt phương án thi vào lớp 10 năm 2023-2024

Ngày 22/02/2023, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn 455/UBND-KGVX về công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 và lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023-2024.

Theo đó, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cho biết đã nhận được Tờ trình của Sở Giáo dục về công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 và lớp 10 năm học 2023-2024. Uỷ ban nhân dân thành phố chấp thuận chủ trương theo đề xuất của Sở Giáo dục Hà Nội tại các tờ trình nêu trên.

Uỷ ban nhân dân thành phố giao Sở Giáo dục ban hành kế hoạch hướng dẫn các đơn vị tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6, lớp 10 năm học 2023-2024 đảm bảo thực hiện đúng quy định.

Thực hiện phương thức tuyển sinh vào lớp 10 công lập không chuyên năm học 2023-2024 gồm 03 bài thi: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ.

Với môn ngoại ngữ, thí sinh tự chọn một trong các thứ tiếng: Tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Nhật, tiếng Hàn.

Sở Giáo dục thông báo phương thức tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024, đảm bảo công khai, công bằng, phản ánh đúng chất lượng dạy và học, chống tiêu cực, tránh áp lực cho học sinh.

Đồng thời, xây dựng kế hoạch cụ thể, chuẩn bị tốt điều kiện để tổ chức thi, chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị thực hiện đúng quy định, thường xuyên theo dõi, kịp thời phát hiện, đề xuất các giải pháp giải quyết các vướng mắc phát sinh nếu có trong quá trình thực hiện.

Xem chi tiết Công văn 455/UBND-KGVX

​Nếu còn vấn đề vướng mắc, bạn đọc vui lòng liên hệ tổng đài 19006192 để được tư vấn.

Thông tin-Truyền thông
Không yêu cầu người dân xuất trình sổ hộ khẩu khi làm thủ tục hành chính

Ngày 23/02/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 05/CT-TTg về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia.

Theo Chỉ thị, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương đẩy nhanh số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định của Chính phủ. Không yêu cầu người dân cũng như doanh nghiệp cung cấp giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục đã được số hóa theo quy định.

Đồng thời, thực hiện nghiêm việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ trực tuyến, không để giải quyết hồ sơ chậm, muộn; đẩy nhanh thực hiện ký số trên thiết bị di động; nghiên cứu, tổ chức thực hiện thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới hành chính.

Đặc biệt, các bộ, ngành, địa phương phải quán triệt các cơ quan, tổ chức không yêu cầu người dân phải xuất trình, nộp Sổ hộ khẩu trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính theo quy định của Luật Cư trú và các văn bản hướng dẫn.

Phối hợp với Bộ Công an nghiên cứu, ứng dụng Căn cước công dân gắn chip, ứng dụng VNeID và khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư... để dần thay các loại giấy tờ công dân, trước mắt là việc thay thế sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy từ ngày 01/01/2023. Thời gian hoàn thành trong tháng 3/2023.

Xem đầy đủ nội dung Chỉ thị 05/CT-TTg

Nếu còn vấn đề vướng mắc, bạn đọc vui lòng liên hệ tổng đài 19006192 để được tư vấn.
An ninh trật tự
Nội dung huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Ngày 13/01/2023, Bộ Công an ban hành Thông tư 02/2023/TT-BCA quy định về công tác huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong Công an nhân dân.

Theo đó, nội dung huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ bao gồm:

- Các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

- Lý thuyết về kỹ thuật cá nhân; đội hình chữa cháy, đội hình cứu nạn, cứu hộ; chiến thuật, kỹ thuật; phương án chữa cháy, phương án cứu nạn, cứu hộ; quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện, thiết bị chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

- Lý thuyết về công tác chỉ huy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

- Thực hành huấn luyện về thể lực.

- Thực hành kỹ thuật cá nhân về chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

- Thực hành về đội hình chữa cháy, đội hình cứu nạn, cứu hộ.

- Thực hành kỹ thuật, chiến thuật chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

- Thực hành thao tác sử dụng, bảo dưỡng, bảo quản phương tiện, thiết bị chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

- Bổ túc tay lái cho lái xe chữa cháy, xe cứu nạn, cứu hộ; công tác sửa chữa phương tiện chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Đối tượng huấn luyện:

- Trưởng, Phó Trưởng phòng Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thuộc Công an cấp tỉnh.

- Trưởng, Phó Trưởng Công an cấp huyện phụ trách công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ,

- Đội trưởng, Phó Đội trưởng các đội nghiệp vụ được giao nhiệm vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thuộc Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Đội trưởng, Phó Đội trưởng đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thuộc Công an cấp huyện.

- Cán bộ làm công tác huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

- Cán bộ, chiến sĩ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

- Lái xe chữa cháy, xe cứu nạn, cứu hộ; lái tàu, xuồng, ca nô chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Thông tư 02/2023/TT-BCA có hiệu lực từ ngày 03/3/2023.

Nếu còn vấn đề vướng mắc, bạn đọc vui lòng liên hệ tổng đài 19006192  để được tư vấn.

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: [email protected]

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.