Điểm tin Văn bản mới số 06.2023

Điểm tin văn bản

Đất đai-Nhà ở
Khẩn trương lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Ngày 11/02/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện số 32/CĐ-TTg về tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Theo Công điện, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng các Bộ, cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ khẩn trương tổ chức lấy ý kiến đóng góp về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) của cán bộ, công chức, viên chức, chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, các đơn vị... trong phạm vi quản lý của Bộ, ngành mình.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với các đối tượng trên địa bàn. Các địa phương chưa triển khai kế hoạch lấy ý kiến Nhân dân phải nghiêm túc kiểm điểm việc chậm ban hành Kế hoạch, chậm tổ chức lấy ý kiến.

Bộ Tài nguyên và Môi trường được giao tổ chức các đoàn công tác để theo dõi, đôn đốc việc tổ chức lấy ý kiến. Đồng thời thường xuyên cập nhật, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về tiến độ góp ý dự thảo trên trang website lấy ý kiến nhân dân.

Việc lấy ý kiến của nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), bảm đảm tiến độ và chất lượng theo Nghị quyết 170/NQ-CP của Chính phủ.

Xem đầy đủ nội dung Công điện số 32/CĐ-TTg

Nếu bạn đọc có bất cứ vướng mắc nào liên quan, vui lòng liên hệ tổng đài 19006192  để được LuatVietnam tư vấn chi tiết.

Y tế-Sức khỏe
Tăng cường thanh tra cơ sở kinh doanh hóa chất diệt côn trùng

Đây là nội dung của Công văn 327/BYT-MT do Bộ Y tế ban hành ngày 19/01/2023 về việc tăng cường thanh tra, kiểm tra về sản xuất, kinh doanh, sử dụng hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn.

Thời gian qua, công tác quản lý về hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn lĩnh vực gia dụng và y tế đã được Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố quan tâm, chỉ đạo thực hiện.

Tuy nhiên, một số địa phương phát hiện chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn được cấp phép để sử dụng trong lĩnh vực gia dụng và y tế nhưng lưu hành không đúng với nội dung giấy chứng nhận đã được phê duyệt.

Để tăng cường công tác quản lý và phòng ngừa yếu tố nguy cơ gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người và môi trường, Bộ Y tế đề nghị các tỉnh, thành phố:

- Tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành để kiểm tra việc sản xuất, kinh doanh, sử dụng hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế trên địa bàn.

- Tăng cường phòng chống gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn trong lĩnh vực gia dụng và y tế giả, kém chất lượng để kịp thời xử lý nghiêm.

- Tăng cường phổ biến pháp luật, truyền thông cho người dân biết và sử dụng các chế phẩm phù hợp, tránh nhầm lẫn với thuốc bảo vệ thực vật.

Xem đầy đủ nội dung Công văn 327/BYT-MT

Nếu bạn đọc có bất cứ vướng mắc nào liên quan, vui lòng liên hệ tổng đài 19006192 để được LuatVietnam tư vấn chi tiết.

Chính thức tăng phụ cấp ưu đãi nghề đối với viên chức y tế

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 05/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2011/NĐ-CP quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập

Theo đó, từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 31/12/2023, viên chức y tế dự phòng, y tế cơ sở sau đây sẽ được áp dụng mức phụ cấp ưu đãi nghề 100%:

- Viên chức thường xuyên, trực tiếp làm chuyên môn y tế dự phòng (gồm cả kiểm dịch y tế biên giới);

- Viên chức làm chuyên môn y tế tại Trạm y tế xã, phường, thị trấn, Phòng khám đa khoa khu vực, Nhà hộ sinh, Trung tâm y tế huyện, quận, thị xã, thành phố và bệnh viện tuyến huyện, quận, thị xã, thành phố.

Các cơ sở y tế công lập căn cứ Nghị định này xác định nhu cầu kinh phí thực hiện năm 2022 và năm 2023. Trường hợp đề nghị ngân sách Nhà nước hỗ trợ kinh phí, cơ sở y tế công lập gửi cơ quan chủ quản, đơn vị dự toán cấp I báo cáo nhu cầu kinh phí và dự kiến sử dụng các nguồn kinh phí theo quy định.

Nghị định 05/2023/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/02/2023.

Kể từ ngày 01/01/2024 trở đi, mức phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với cán bộ y tế dự phòng, y tế cơ sở thực hiện theo quy định khoản 1 đến khoản 6 Điều 3 Nghị định số 56/2011/NĐ-CP, Nghị định sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế (nếu có).

Nếu bạn đọc có bất cứ vướng mắc nào liên quan, vui lòng liên hệ tổng đài 19006192  để được LuatVietnam tư vấn chi tiết.

Danh mục mã dùng chung trong khám, chữa bệnh BHYT

Ngày 15/02/2023, Bộ Y tế đã ra Quyết định 824/QĐ-BYT ban hành bổ sung các danh mục mã dùng chung áp dụng trong quản lý và giám định, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Theo đó, Quyết định này ban hành 06 danh mục mã dùng chung áp dụng trong quản lý và giám định, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế gồm:

- Danh mục mã loại hình khám, chữa bệnh;

- Danh mục mã đối tuợng khám, chữa bệnh;

- Danh mục mã phương pháp chế biến các vị thuốc cổ truyền;

- Danh mục mã thuốc bổ sung mới theo Thông tư số 20/2022/TT-BYT về ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế;

- Danh mục mã xăng, dầu;

- Danh mục mã đối tượng giám định y khoa.

Dưới đây là danh mục mã loại hình khám, chữa bệnh dùng chung

STT

Mã loại khám, chữa bệnh

Diễn giải

1

01

Khám bệnh.

2

02

Điều trị ngoại hú.

3

03

Điều trị nội trú.

4

04

Điều trị nội trú ban ngày.

5

05

Điều trị ngoại trú các bệnh mạn tính dài ngày liên tục trong năm, áp dụng cho các bệnh theo danh mục ban hành kèm theo Thông tư số 46/2016/TT-BYT ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế về ban hành danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày, có khám bệnh và lĩnh thuốc.

6

06

Điều trị lưu tại Trạm Y tế tuyến xã, Phòng khám đa khoa khu vực.

7

07

Nhận thuốc theo hẹn (không khám bệnh).

8

08

Điều trị ngoại trú các bệnh mạn tính dài ngày liên tục trong năm, áp dụng cho các bệnh theo danh mục ban hành kèm theo Thông tư số 46/2016/TT-BYT, có khám bệnh, có thực hiện các dịch vụ kỹ thuật và/hoặc được sử dụng thuốc.

9

09

Điều trị nội trú dưới 04 (bốn) giờ.

10

10

Các trường họp khác.

Xem chi tiết Quyết định 824/QĐ-BYT

Nếu bạn đọc có bất cứ vướng mắc nào liên quan, vui lòng liên hệ tổng đài 19006192 để được LuatVietnam tư vấn chi tiết.
Hướng dẫn vị trí việc làm trong đơn vị y tế công lập

Ngày 17/02/2023, Bộ Y tế ban hành Thông tư 03/2023/TT-BYT hướng dẫn vị trí việc làm, định mức số lượng người làm việc, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp y tế công lập.

Thông tư 03 hướng dẫn về vị trí việc làm, số lượng người làm việc và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp y tế công lập.

Theo đó, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quy định như sau:

Bác sĩ: 20 - 22%

Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật y: 50 - 52%

Dược, Trang thiết bị y tế: 5 - 7%

Nhóm chức danh nghề nghiệp chuyên môn liên quan khác (công tác xã hội, kỹ sư, tâm lý và chuyên môn khác): 1 - 3%

Nhóm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung: 10 - 15%

Nhóm hỗ trợ, phục vụ (gồm cả hợp đồng lao động): 5 - 10%

- Đối tượng áp dụng Thông tư này bao gồm:

 • Cơ sở khám, chữa bệnh;

 • Trung tâm Kiểm soát bệnh tật các tỉnh, thành phố;

 • Trung tâm Y tế quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố;

 • Trung tâm Cấp cứu 115;

 • Cơ sở kiểm nghiệm, kiểm định dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm;

 • Cơ sở pháp y, pháp y tâm thần, giám định y khoa;

 • Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

- Thông tư này không áp dụng đối với:

 • Đơn vị nghiên cứu trong lĩnh vực y tế và cơ sở điều dưỡng, phục hồi chức năng thuộc Bộ, ngành khác;

 • Trong việc giám định, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Các cơ sở y tế thuộc Bộ, ngành khác và cơ sở y tế ngoài công lập có thể căn cứ hướng dẫn tại Thông tư để áp dụng thực hiện cho phù hợp với thực tiễn.

Thông tư 03/2023/TT-BYT có hiệu lực từ ngày 05/4/2023.

Nếu bạn đọc có bất cứ vướng mắc nào liên quan, vui lòng liên hệ tổng đài 19006192 để được LuatVietnam tư vấn chi tiết.

Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
Thông báo chiêu sinh lớp đào tạo nghiệp vụ Thư ký Tòa án năm 2023

Ngày 13/02/2023, Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Công văn 78/TANDTC-TCCB về việc đào tạo nghiệp vụ Thư ký Tòa án năm 2023.

Theo đó, Tòa án nhân dân tối cao chiêu sinh các lớp đào tạo nghiệp vụ Thư ký Tòa án năm 2023, cụ thể như sau: 

- Tiêu chuẩn đào tạo nghiệp vụ Thư ký viên: 

 • Công chức giữ ngạch Thư ký viên nhưng chưa được đào tạo nghiệp vụ Thư ký Tòa án (ưu tiên cử công chức tuyển dụng năm 2022); 

 • Công chức giữ ngạch chuyên viên hoặc tương đương (có cùng ngạch lương với chuyên viên như kỹ sư công nghệ thông tin; kế toán viên..), đã có bằng tốt nghiệp Cử nhân luật trở lên; 

 • cán 

 • Công chức giữ ngạch cán sự hoặc tương đương (có cùng ngạch lương với cán sự như kế toán viên trung cấp; lưu trữ viên trung cấp...), đã có bằng tốt nghiệp Cử nhân luật trở lên, có thời gian giữ ngạch cán sự tối thiểu là 02 năm và năm 2022 hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác. 

- Tiêu chuẩn đào tạo nghiệp vụ Thư ký viên chính: 

 • Công chức đã có thời gian giữ ngạch Thư ký viên và tương đương từ đủ 08 năm trở lên, không kể thời gian tập sự, thử việc, trong đó có thời gian giữ ngạch Thư ký viên tối thiểu 01 năm (thời gian “tương đương” trong phạm vi công văn này được hiểu là từ khi công chức có bằng cử nhân luật); 

 • Đã được đào tạo nghiệp vụ Thư ký Tòa án; 

 • Có ít nhất 01 năm (năm 2022) được cơ quan công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác. 

- Thời gian mở lớp: Dự kiến khai giảng trong tháng 3/2023. 

- Địa điểm: Học viện Tòa án. 

- Hồ sơ đăng ký: 

 • Công văn cử công chức đi học của đơn vị; 

 • Danh sách cử công chức đi học (theo mẫu gửi kèm); 

 • Đơn xin đi học của công chức; 

 • - Sơ yếu lý lịch của công chức theo mẫu 2C/2008 (do Bộ Nội vụ ban hành), có xác nhận của cơ quan sử dụng công chức; 

 • Bản nhận xét, đánh giá công chức của người đứng đầu cơ quan sử dụng công chức trong năm 2022 đối với công chức đang giữ ngạch cán sự cử đi đào tạo nghiệp vụ Thư ký viên và công chức cử đi đào tạo nghiệp vụ Thư ký viên chính;  

 • Bản sao (có chứng thực): Bằng tốt nghiệp đại học Luật trở lên đối với đối tượng đi học là cán sự, chuyên viên; Chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ Thư ký Tòa án đối với đối tượng Thư ký viên đi đào tạo nghiệp vụ Thư ký viên chính.

​Xem đầy đủ nội dung Công văn 78/TANDTC-TCCB.

Nếu bạn đọc có bất cứ vướng mắc nào liên quan, vui lòng liên hệ tổng đài 19006192  để được LuatVietnam tư vấn chi tiết.

Bộ Giáo dục và Đào tạo tuyển dụng công chức năm 2023

Ngày 10/02/2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông báo 143/TB-BGDĐT về việc tổ chức thi tuyển công chức Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2023.

Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển dụng công chức về công tác tại các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục năm 2023 như sau:

- Điều kiện đăng ký dự tuyển:

 • Có quốc tịch Việt Nam;

 • Từ đủ 18 tuổi trở lên;

 • Có đơn đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

 • Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;

 • Có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt;

 • Có đủ sức khỏe thực hiện nhiệm vụ;

 • Có trình độ ngoại ngữ, tin học theo yêu cầu của ngạch công chức vị trí dự tuyển. Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

- Những người không được đăng ký dự tuyển:

 • Không cư trú tại Việt Nam;

 • Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

 • Đang truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích, đang bị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc.  

- Tổng chỉ tiêu thi tuyển là 13 chỉ tiêu công chức, cụ thể:

 • 03 chỉ tiêu làm việc tại Văn phòng Bộ;

 • 01 chỉ tiêu làm việc tại Vụ Giáo dục thường xuyên;

 • 02 chỉ tiêu làm việc tại Vụ Pháp chế;

 • 01 chỉ tiêu làm việc tại Cục Hợp tác quốc tế;

 • 03 chỉ tiêu làm việc tại Cục Công nghệ thông tin;

 • 03 chỉ tiêu làm việc tại Văn phòng Hội đồng Giáo sư Nhà nước.

Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 15/02/2023 đến hết ngày 20/3/2023 (trong giờ hành chính từ thứ Hai đến thứ Sáu).

Người đăng ký dự tuyển nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính đến Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Phòng 403, Nhà A, số 35 đường Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội (điện thoại: 024.38695144).

Nhập thông tin đăng ký dự tuyển trực tuyến theo link https://forms.gle/TY2ZVdCNpPRh8CzQ7 trước khi nộp hồ sơ.

Thời gian tổ chức thi tuyển: Dự kiến trong tháng 3 và tháng 4 năm 2023.

Xem đầy đủ nội dung Thông báo 143/TB-BGDĐT.

Nếu bạn đọc có bất cứ vướng mắc nào liên quan, vui lòng liên hệ tổng đài 19006192 để được LuatVietnam tư vấn chi tiết.

Giao thông
Hà Nội: Thông báo đến cơ quan nếu cán bộ, công chức vi phạm nồng độ cồn

Ngày 13/02/2023, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 348/UBND-ĐT về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp tuyên truyền, kiểm soát, xử lý vi phạm nồng độ còn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Trong thời gian qua, thành phố Hà Nội đã tăng cường các biện pháp kiểm soát vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông; tình hình trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, số vụ tai nạn xảy ra do sử dụng rượu, bia đã giảm.

Tuy nhiên, số người điều khiển phương tiện giao thông sử dụng rượu, bia vẫn còn nhiều và diễn ra tại nhiều địa phương, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Để phòng ngừa, kiềm chế tai nạn giao thông, nhất là tai nạn do người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.

Thành phố chỉ đạo lực lượng Công an phối hợp với thanh tra giao thông vận tải, các đơn vị liên quan tiến hành rà soát, làm việc với các cơ sở kinh doanh phát sinh vi phạm về nồng độ cồn phối hợp tuyên truyền, vận động khách không điều khiển phương tiện giao thông sau khi sử dụng rượu, bia.

Đáng chú ý, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu thông báo vi phạm của người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn là cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, Đảng viên, lao động trong cơ quan Nhà nước đến cơ quan, đơn vị, tổ chức Đảng của người vi phạm để xử lý.

Sở Nội vụ có trách nhiệm phối hợp với Công an thành phố tiếp nhận thông tin các trường hợp vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông là cán bộ, công chức, Đảng viên, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động trong cơ quan Nhà nước.

Nghiên cứu đưa nội dung này vào tiêu chí đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân, đồng thời kiểm điểm, xem xét trách nhiệm của cán bộ vi phạm và người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Xem chi tiết Công văn 348/UBND-ĐT

Nếu bạn đọc có bất cứ vướng mắc nào liên quan, vui lòng liên hệ tổng đài 19006192 để được LuatVietnam tư vấn chi tiết.
Tư pháp-Hộ tịch

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: [email protected]

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.