Điểm tin Văn bản mới số 03.2023

Điểm tin văn bản

Thuế-Phí-Lệ phí
Chương trình cập nhật kiến thức hành nghề làm thủ tục về thuế 2023

Ngày 06/01/2023, Tổng cục Thuế đã ra Quyết định số 08/QĐ-TCT về việc ban hành Chương trình khung cập nhật kiến thức hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2023.

Theo đó, đối tượng cập nhật kiến thức của chương trình bao gồm:

- Nhân viên đại lý thuế;

- Người đăng ký hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế.

Trường hợp người được cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế trong năm 2022 và 2023 đăng ký hành nghề trong thời gian từ ngày được cấp chứng chỉ đến ngày 31/12/2023 thì không bắt buộc phải cập nhật kiến thức năm 2023.

Thời gian cập nhật kiến thức tối thiểu 24 giờ/năm. Trong đó thời gian cập nhật tối thiểu đối với từng phần kiến thức cụ thể như sau:

- Phần I: Các quy định của pháp luật về thuế, phí, lệ phí và nội dung liên quan đến quản lý thuế: 20 giờ

 • Các quy định của pháp luật thuế, phí, lệ phí

 • Nội dung liên quan đến quản lý thuế

- Phần II: Các quy định của pháp luật về kế toán doanh nghiệp: 04 giờ

 • Cập nhật các nội dung quy định mới của pháp luật kế toán doanh nghiệp

 • Hướng dẫn lập, soát xét báo cáo tài chính doanh nghiệp

 • Giải đáp vướng mắc về công tác kế toán; Những vấn đề cần lưu ý khi xử lý khác biệt giữa pháp luật kế toán và pháp luật thuế

 • Kỹ năng soát xét, kiểm tra, phát hiện sai sót trong công tác kế toán

​Xem chi tiết Quyết định 08/QĐ-TCT

Nếu cần hỗ trợ về các vấn đề khác, bạn đọc có thể liên hệ ngay đến LuatVietnam theo số 1900.6192  để được tư vấn.

Bảo hiểm
Đã công bố mức hệ số trượt giá BHXH năm 2023

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã có Thông tư 01/2023/TT-BLĐTBXH quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội (thường được gọi là hệ số trượt giá BHXH).

Theo đó, từ ngày 01/01/2023, hệ số trượt giá BHXH sẽ được áp dụng theo các bảng sau:

Bảng 1: Áp dụng đối với:

- Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định bắt đầu tham gia BHXH bắt buộc từ ngày 01/01/2016 trở đi, hưởng bảo hiểm xã hội một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần.

- Người lao động đóng BHXH bắt buộc theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định, hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, bảo hiểm xã hội một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần.

Năm

Mức điều chỉnh năm 2023

Trước năm 1995

5,26 (tăng 0,16)

1995

4,46 (tăng 0,13)

1996

4,22 (tăng 0,13)

1997

4,09 (tăng 0,13)

1998

3,8 (tăng 0,12)

1999

3,64 (tăng 0,11)

2000

3,7 (tăng 0,12)

2001

3,71 (tăng 0,12)

2002

3,57 (tăng 0,11)

2003

3,46 (tăng 0,11)

2004

3,21 (tăng 0,1)

2005

2,96 (tăng 0,09)

2006

2,76 (tăng 0,09)

2007

2,55 (tăng 0,08)

2008

2,07 (tăng 0,06)

2009

1,94 (tăng 0,06)

2010

1,77 (tăng 0,05)

2011

1,5 (tăng 0,05)

2012

1,37 (tăng 0,04)

2013

1,28 (tăng 0,05)

2014

1,23 (tăng 0,03 )

2015

1,23 (tăng 0,04)

2016

1,19 (tăng 0,03)

2017

1,15 (tăng 0,03)

2018

1,11 (tăng 0,03)

2019

1,08 (tăng 0,03)

2020

1,05 (tăng 0,03)

2021

1 (giữ nguyên)

2022

1 (giữ nguyên)

Bảng 2: Áp dụng đối với người tham gia BHXH tự nguyện

Năm

Mức điều chỉnh năm 2023

2008

2,07 (tăng 0,06)

2009

1,94 (tăng 0,06)

2010

1,77 (tăng 0,05)

2011

1,5 (tăng 0,05)

2012

1,37 (tăng 0,04)

2013

1,28 (tăng 0,03)

2014

1,23 (tăng 0,03)

2015

1,23 (tăng 0,04)

2016

1,19 (tăng 0,03)

2017

1,15 (tăng 0,03)

2018

1,11 (tăng 0,03)

2019

1,08 (tăng 0,03)

2020

1,05 (tăng 0,03)

2021

1,03 (tăng 0,03)

2022

1 (giữ nguyên)

2023

1

Thời gian áp dụng: Từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 31/12/2023.

Thông tư 01/2023/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 20/02/2023 nhưng các quy định tại Thông tư này áp dụng từ ngày 01/01/2023.

Nếu cần hỗ trợ về các vấn đề khác, bạn đọc có thể liên hệ ngay đến LuatVietnam theo số 1900.6192 để được tư vấn.

Lao động-Tiền lương
Bổ sung giấy tờ giám định sức khỏe để nghỉ hưu, nhận BHXH 1 lần

Đây là nội dung mới tại Thông tư 18/2022/TT-BYT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2017/TT-BYT quy định chi tiết thi hành Luật Bảo hiểm xã hội và Luật An toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế.

Trước đây Thông tư 56/2017/TT-BYT quy định người lao động có thể sử dụng bản chính hoặc bản sao hợp lệ của một trong các giấy tờ sau để chứng minh việc gặp vấn đề về sức khỏe, cần được giám định để làm thủ tục hưởng chế độ hưu trí, chế độ tử tuất, nhận bảo hiểm xã hội 1 lần:

- Tóm tắt hồ sơ bệnh án (Bệnh án sản khoa hoặc bệnh khác).

- Giấy xác nhận khuyết tật.

- Giấy ra viện.

- Sổ khám bệnh.

- Bản sao Hồ sơ bệnh nghề nghiệp.

- Biên bản giám định bệnh nghề nghiệp, tai nạn lao động.

Theo quy định mới tại Thông tư 18/2022/TT-BYT, ngoài các giấy tờ trên, người lao động có thể sử dụng bản chính hoặc bản sao hợp lệ của các giấy tờ khác là:

- Phiếu khám bệnh.

- Phiếu kết quả cận lâm sàng.

- Đơn thuốc của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Thông tư 18/2022/TT-BYT có hiệu lực từ ngày 15/02/2023.

Nếu cần hỗ trợ về các vấn đề khác, bạn đọc có thể liên hệ ngay đến LuatVietnam theo số 1900.6192  để được tư vấn.

Hướng dẫn mới về khoản hỗ trợ lao động bị mất việc, giảm giờ làm

Ngày 16/01/2023, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ra Quyết định 6696/QĐ-TLĐ ban hành Quy định thực hiện chính sách hỗ trợ đoàn viên công đoàn, người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng.

Cụ thể, người lao động bị giảm thời gian làm việc hàng ngày, giảm số ngày làm việc trong tuần hoặc tháng (trừ trường hợp giảm thời gian làm thêm giờ) hoặc bị ngừng việc từ ngày 01/10/2022 đến hết ngày 31/3/2023 có thu nhập tháng bất kỳ thấp hơn lương tối thiểu vùng được hỗ trợ như sau:

- Hỗ trợ 01 triệu đồng/người với người lao động là đoàn viên hoặc không là đoàn viên nhưng là nữ đủ 35 tuổi trở lên, nữ đang mang thai, đang nuôi con đẻ hoặc con nuôi... chưa đủ 06 tuổi.

- Hỗ trợ 700.000 đồng/người cho lao động không phải đoàn viên.

Đối với người lao động bị tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động và nghỉ việc không hưởng lương từ ngày 01/10/2022 đến hết 31/3/2023, mức hỗ trợ là:

- Hỗ trợ 02 triệu đồng/người với người lao động là đoàn viên hoặc không là đoàn viên nhưng là nữ đủ 35 tuổi trở lên, nữ đang mang thai, đang nuôi con đẻ hoặc con nuôi... chưa đủ 06 tuổi.

- Hỗ trợ 1,4 triệu đồng/người cho lao động không phải đoàn viên.

Đối với người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động trong thời gian từ ngày 01/10/2022 đến hết ngày 31/3/2023 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp:

- Hỗ trợ 03 triệu đồng/người với người lao động là đoàn viên hoặc không là đoàn viên nhưng là nữ đủ 35 tuổi trở lên, nữ đang mang thai, đang nuôi con đẻ hoặc con nuôi... chưa đủ 06 tuổi.

- Hỗ trợ 2,1 triệu đồng/người cho lao động không phải đoàn viên.

Trường hợp người lao động bị giảm giờ làm hoặc tạm hoãn thực hiện hợp đồng, trước ngày 15 hàng tháng, công đoàn cơ sở rà soát, đề nghị người sử dụng lao động phối hợp để tổng hợp danh sách đoàn viên, người lao động đủ điều kiện hưởng hỗ trợ, gửi hồ sơ đề nghị tới công đoàn cấp trên trực tiếp. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 31/3/2023.

Đối với doanh nghiệp chưa thành lập công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đề nghị, phối hợp với người sử dụng lao động tổng hợp danh sách người lao động đủ điều kiện hưởng hỗ trợ và thu thập hồ sơ theo quy định.

Với trường hợp bị chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động có nhu cầu hưởng hỗ trợ gửi hồ sơ đến công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở hoặc công đoàn cấp tỉnh nơi cư trú hoặc nơi đoàn viên, người lao động chấm dứt hợp đồng lao động.

Sau đó, công đoàn nơi tiếp nhận hồ sơ của đoàn viên, người lao động kiểm tra, hướng dẫn đoàn viên, người lao động nộp hồ sơ quy định và lập biên bản nhận hồ sơ của đoàn viên, người lao động.

Thời gian giải quyết các hồ sơ, thủ tục để người lao động nhận hỗ trợ tối đa từ 19 - 22 ngày.

Nguyên tắc hỗ trợ là với mỗi trường hợp, người lao động được chi trả hỗ trợ một lần bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Trường hợp đoàn viên, người lao động đủ điều kiện hưởng nhiều chính sách hỗ trợ khác nhau theo quy định này thì chỉ được hưởng chính sách có mức hỗ trợ cao nhất.

Trường hợp đoàn viên công đoàn, người lao động đã được hưởng chính sách hỗ trợ ở mức thấp, sau đó chuyển thành đối tượng được hỗ trợ ở mức cao hơn thì được hưởng tiếp phần chênh lệch giữa 02 mức hỗ trợ.

Xem chi tiết Quyết định số 6696/QĐ-TLĐ

Nếu cần hỗ trợ về các vấn đề khác, bạn đọc có thể liên hệ ngay đến LuatVietnam theo số 1900.6192  để được tư vấn.

Hướng dẫn mới về chế độ hợp đồng trong cơ quan nhà nước

Chính phủ đã ban hành Nghị định 111/2022/NĐ-CP về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo Nghị định 111/2022, các công việc thực hiện chế độ hợp đồng làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập bao gồm:

- Công việc hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện quản lý, chính sách theo pháp luật lao động, dân sự:

 • Lái xe, bảo vệ, trừ công việc hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan hành chính áp dụng chế độ chính sách như công chức.
 • Phục vụ, lễ tân, trông giữ xe, tạp vụ, bảo trì, bảo dưỡng, vận hành trụ sở, trang thiết bị, máy móc phục vụ cơ quan.
 • Công việc khác thuộc danh mục vị trí hỗ trợ, phục vụ nhưng không được coi là công chức, viên chức.

- Công việc hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan hành chính quản lý, thực hiện chế độ như công chức:

 • Bảo vệ Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Kho tiền/Kho hồ sơ ấn chỉ có giá trị như tiền của Ngân hàng Nhà nước, Kho bạc Nhà nước, Kho ấn chỉ thuế, Kho ấn chỉ hải quan;
 • Lái xe cho Bộ trưởng hoặc tương đương trở lên; lái xe chuyên chở tiền cho ngân hàng Nhà nước, Kho bạc Nhà nước.
 • Hỗ trợ, phục vụ khác trong cơ quan trọng yếu, cơ mật ở Trung ương.

- Công việc chuyên môn, nghiệp vụ trong các đơn vị sự nghiệp công lập.

Trước đây Nghị định 68 năm 2000 quy định về các loại hợp đồng được ký kết giữa cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp với cá nhân trực tiếp thực hiện công việc, hoặc cá nhân, tổ chức kinh doanh dịch vụ bao gồm: Hợp đồng lao động; hợp đồng dịch vụ; hợp đồng thuê khoán tài sản; hợp đồng kinh tế và các loại hợp đồng khác.

Tuy nhiên Nghị định 111 năm 2022 thay thế quy định trên chỉ nêu ra 02 loại hợp đồng là: Hợp đồng dịch vụ và hợp đồng lao động.

Các loại hợp đồng này có thể được ký bằng văn bản hoặc ký hợp đồng điện tử.

Nghị định 111/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 22/02/2023 và thay thế Nghị định 68/2000/NĐ-CP.

Nếu cần hỗ trợ về các vấn đề khác, bạn đọc có thể liên hệ ngay đến LuatVietnam theo số 1900.6192  để được tư vấn.

Chế độ cấp phương tiện bảo vệ cá nhân trong lao động

Ngày 30/11/2022, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 25/2022/TT-BLĐTBXH quy định về chế độ trang cấp phương tiện bảo vệ cá nhân trong lao động.

Theo Điều 3, phương tiện bảo vệ cá nhân là những dụng cụ, phương tiện cần thiết phải được trang cấp cho người lao động để sử dụng trong khi làm việc hoặc thực hiện nhiệm vụ để bảo vệ cơ thể khỏi tác động của các yếu tố nguy hiểm, có hại phát sinh trong quá trình lao động, khi các giải pháp công nghệ, thiết bị, kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc chưa thể loại trừ hết.

Phương tiện bảo vệ cá nhân bao gồm: Phương tiện bảo vệ đầu; Phương tiện bảo vệ thính giác; Phương tiện bảo vệ mắt, mặt; Phương tiện bảo vệ cơ quan hô hấp; Phương tiện bảo vệ thân thể; Phương tiện bảo vệ tay; Phương tiện bảo vệ chân; Phương tiện chống ngã cao...

Phương tiện bảo vệ cá nhân trang cấp cho người lao động phải phù hợp với việc ngăn ngừa có hiệu quả các tác hại của các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại trong môi trường lao động, dễ dàng trong sử dụng, bảo quản và không gây tác hại khác.

Điều 4 quy định điều kiện được trang cấp phương tiện bảo vệ cá nhân là lao động làm việc tiếp xúc với một trong những yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại dưới đây:

- Tiếp xúc với yếu tố vật lý không đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh.

- Tiếp xúc với bụi và hoá chất độc hại.

- Tiếp xúc với yếu tố sinh học độc hại: Vi rút, vi khuẩn độc hại gây bệnh, côn trùng có hại; Phân, nước thải, rác, cống rãnh; Các yếu tố sinh học độc hại khác.

Thông tư 25/2022/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 01/04/2023.

Nếu cần hỗ trợ về các vấn đề khác, bạn đọc có thể liên hệ ngay đến LuatVietnam theo số 1900.6192 để được tư vấn.

Y tế-Sức khỏe
3 chính sách trong phòng, chống Covid được thực hiện đến hết 2023

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý khác được nêu tại Nghị quyết 80/2023/QH15 về việc tiếp tục thực hiện một số chính sách trong phòng, chống dịch Covid-19…

Nghị quyết nêu rõ các chính sách trong phòng, chống dịch Covid-19 được tiếp tục thực hiện từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 31/12/2023:

1. Các chi phí phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 của cơ sở y tế, cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 và chế độ, chính sách đối với người được điều động, huy động tham gia phòng, chống dịch Covid-19 đã thực hiện trước ngày 31/12/2022 mà chưa thanh toán xong thì được tiếp tục thanh toán.

2. Việc thanh toán chi phí phòng, chống dịch Covid-19 cho cơ sở y tế và chi phí khám bệnh, chữa bệnh cho người bệnh Covid-19 được tiếp tục thực hiện.

3. Hàng hóa lưu giữ tại cửa hàng miễn thuế, kho của doanh nghiệp miễn thuế, hàng hóa gửi kho ngoại quan đã được gia hạn thời gian lưu giữ theo quy định tại Nghị quyết 10/2021/UBTVQH15.

Hàng hóa gửi kho ngoại quan được gia hạn thời gian lưu giữ theo quy định tại khoản này khi xuất khẩu phải xuất khẩu qua cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính.

Nghị quyết 80/2023/QH15 có hiệu lực từ ngày 09/01/2023.

Nếu cần hỗ trợ về các vấn đề khác, bạn đọc có thể liên hệ ngay đến LuatVietnam theo số 1900.6192  để được tư vấn.

Tài nguyên-Môi trường
7 vị trí công chức ngành tài nguyên môi trường phải định kỳ chuyển đổi

Đây là nội dung quy định tại Thông tư 21/2022/TT-BTNMT ngày 19/12/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường tại chính quyền địa phương.

Cụ thể theo Điều 4, danh mục vị trí công tác phải định kỳ chuyển đổi bao gồm cán bộ, công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc sau:

- Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

- Cấp giấy phép khảo sát, thăm dò, khai thác khoáng sản.

- Cấp, cấp đổi, cấp điều chỉnh và cấp lại giấy phép môi trường có nội dung về xả nước thải, khí thải, phát sinh tiếng ồn, độ rung phải xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật, quản lý chất thải rắn theo quy định; thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại.

- Cấp giấy phép về thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước.

- Xử lý hồ sơ giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

- Giao hạn mức đất; quản lý việc áp dụng bồi thường, xác định người sử dụng đất thuộc đối tượng bồi thường, được hỗ trợ; mức bồi thường, hỗ trợ trong giải phóng mặt bằng.

- Xử lý vi phạm về môi trường.

Thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác là từ đủ 02 - 05 năm.

Thông tư 21/2022/TT-BTNMT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06/02/2023.

Nếu cần hỗ trợ về các vấn đề khác, bạn đọc có thể liên hệ ngay đến LuatVietnam theo số 1900.6192  để được tư vấn.

Hành chính
Trình Chính phủ Nghị định mới về mức lương cơ sở vào tháng 3/2023

Ngày 19/01/2023, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định 32/QĐ-BNV về việc ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 của Bộ Nội vụ.

Theo đó, trong năm 2023 Bộ Nội vụ sẽ chủ trì thực hiện một số chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đáng chú ý như:

- Trình Chính phủ Nghị định quy định mức lương cơ sở với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang vào tháng 3/2023;

- Trình Chính phủ Nghị định quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Thi đua, Khen thưởng 2022 vào tháng 7/2023;

- Trình Chính phủ Nghị định về chính sách thu hút và trọng dụng người có tài năng vào cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập vào tháng 10/2023;

- Trình cấp Bộ trường Thông tư về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức  vào tháng 9/2023;

- Trình Chính phủ Nghị định về vị trí việc làm và biên chế công chức vào tháng 7/2023;

- Trình Chính phủ Nghị định về cán bộ, công chức cấp xã cà người hoạt động chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố vào tháng 4/2023;

- Trình cấp Bộ trưởng Thông tư hướng dẫn Nghị định quy định về cán bộ, công chức cấp xã cà người hoạt động chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố vào tháng 8/2023, Thông tư hướng dẫn tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố vào tháng 10/2023;

- Trình Chính phủ Nghị định ban hành Bộ Quy tắc ứng xử đạo đức công vụ vào tháng 6/2023...

Xem đầy đủ nội dung Quyết định 32/QĐ-BNV.

Nếu cần hỗ trợ về các vấn đề khác, bạn đọc có thể liên hệ ngay đến LuatVietnam theo số 1900.6192 để được tư vấn.

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: [email protected]

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.