Điểm tin Văn bản mới số 01.2023

Điểm tin văn bản

Đất đai-Nhà ở
Nội dung trọng tâm lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất đai sửa đổi

Ngày 31/12/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 170/NQ-CP về việc ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Theo đó, Chính phủ tổ chức lấy ý kiến về toàn bộ dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và tập trung vào một số vấn đề trọng tâm gồm: 

- Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; 

- Thu hồi đất và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư;

- Phát triển quỹ đất; 

- Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; 

- Đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và các thủ tục hành chính, dữ liệu, thông tin đất đai; 

- Cơ chế, chính sách tài chính, giá đất; 

- Chế độ quản lý, sử dụng các loại đất; 

- Phân cấp, giám sát, kiểm soát quyền lực; 

- Hộ gia đình sử dụng đất.

Về các nội dung trọng tâm theo từng nhóm đối tượng lấy ý kiến:

- Các tầng lớp Nhân dân trong nước và người Việt Nam định cư ở nước ngoài lấy ý kiến về:

 • Các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng;

 • Trình tự, thủ tục thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

 • Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư;

 • Về mở rộng hạn mức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân;

 • Về mở rộng đối tượng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa;

 • Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai;

 • Chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

- Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và các tổ chức kinh tế khác lấy ý kiến về:

 • Các trường hợp được Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê và cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm;

 • Quy định về bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất;

 • Các trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất;

 • Việc sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thông qua thỏa thuận về quyền sử dụng đất;

 • Việc cho phép chuyển nhượng, thế chấp quyền thuê trong hợp đồng thuê đất trả tiền hằng năm; 

 • Nguyên tắc xác định giá đất, bảng giá đất, giá đất cụ thể;

 • Các trường hợp được miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất;

 • Chế độ sử dụng đất trong các khu công nghiệp.

- Các cơ quan Nhà nước; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp lấy ý kiến về: 

 • Thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất;

 • Về người sử dụng đất, hộ gia đình sử dụng đất;

 • Căn cứ, thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; 

 • Chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số;

 • Các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng;

 • Quy định về bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất;

 • Việc sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thông qua việc thỏa thuận về quyền sử dụng đất;

 • Việc cho phép chuyển nhượng, thế chấp quyền thuê trong hợp đồng thuê đất trả tiền hằng năm;

 • guyên tắc xác định giá đất, bảng giá đất, giá đất cụ thể;

 • Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai.

- Các chuyên gia, nhà khoa học lấy ý kiến về:

 • Phạm vi điều chỉnh;

 • Giải thích từ ngữ;

 • Nội dung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

 • Việc cho phép chuyển nhượng, thế chấp quyền thuê trong hợp đồng thuê đất trả tiền hằng năm;

 • Chế độ sử dụng đất đa mục đích, đất xây dựng công trình ngầm, trên không;

 • Nguyên tắc xác định giá đất, bảng giá đất, giá đất cụ thể.

Xem đầy đủ Kế hoạch lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai tại Nghị quyết 170/NQ-CP.

Lao động-Tiền lương
Bổ sung giấy tờ giám định sức khỏe để nghỉ hưu, nhận BHXH 1 lần

Đây là nội dung mới tại Thông tư 18/2022/TT-BYT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2017/TT-BYT quy định chi tiết thi hành Luật Bảo hiểm xã hội và Luật An toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế.

Trước đây Thông tư 56/2017/TT-BYT quy định người lao động có thể sử dụng bản chính hoặc bản sao hợp lệ của một trong các giấy tờ sau để chứng minh việc gặp vấn đề về sức khỏe, cần được giám định để làm thủ tục hưởng chế độ hưu trí, chế độ tử tuất, nhận bảo hiểm xã hội 1 lần:

- Tóm tắt hồ sơ bệnh án (Bệnh án sản khoa hoặc bệnh khác).

- Giấy xác nhận khuyết tật.

- Giấy ra viện.

- Sổ khám bệnh.

- Bản sao Hồ sơ bệnh nghề nghiệp.

- Biên bản giám định bệnh nghề nghiệp, tai nạn lao động.

Theo quy định mới tại Thông tư 18/2022/TT-BYT, ngoài các giấy tờ trên, người lao động có thể sử dụng bản chính hoặc bản sao hợp lệ của các giấy tờ khác là:

- Phiếu khám bệnh.

- Phiếu kết quả cận lâm sàng.

- Đơn thuốc của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Thông tư 18/2022/TT-BYT có hiệu lực từ ngày 15/02/2023.

Nếu cần hỗ trợ về các vấn đề khác, bạn đọc có thể liên hệ ngay đến LuatVietnam theo số 1900.6192  để được tư vấn.

Tài chính-Ngân hàng
Hướng dẫn chuyển tiền một chiều từ Việt Nam ra nước ngoài

Ngày 30/12/2022, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư 20/2022/TT-NHNN hướng dẫn hoạt động chuyển tiền một chiều từ Việt Nam ra nước ngoài và thanh toán, chuyển tiền cho các giao dịch vãng lai khác của người cư trú là tổ chức, cá nhân.

Theo đó, việc mua, chuyển, mang ngoại tệ do người cư trú là công dân Việt Nam thực hiện hoặc người đại diện hợp pháp của công dân Việt Nam thực hiện hoặc thân nhân của công dân Việt Nam đang học tập, chữa bệnh ở nước ngoài thực hiện theo hướng dẫn của ngân hàng được phép phù hợp với quy định của pháp luật.

Nguồn ngoại tệ chuyển, mang ra nước ngoài bao gồm:

- Ngoại tệ tự có của cá nhân (ngoại tệ trên tài khoản thanh toán, tiền gửi có kỳ hạn bằng ngoại tệ, tiền gửi tiết kiệm bằng ngoại tệ, ngoại tệ tự cất giữ);

- Ngoại tệ mua của ngân hàng được phép.

Người cư trú là công dân Việt Nam có nhu cầu mua ngoại tệ để chuyển, mang ra nước ngoài cho các mục đích chuyển tiền một chiều thực hiện theo hướng dẫn của ngân hàng được phép.

Trường hợp mua ngoại tệ để mang ra nước ngoài cho các mục đích chuyển tiền một chiều với mức phải khai báo hải quan, ngân hàng được phép cấp Giấy xác nhận mang ngoại tệ tiền mặt ra nước ngoài theo quy định về mang ngoại tệ tiền mặt khi xuất cảnh, nhập cảnh.

Người cư trú là công dân Việt Nam có nhu cầu ngoại tệ tiền mặt để mang ra nước ngoài cho các mục đích học tập, chữa bệnh, công tác, du lịch, thăm viếng được mua loại ngoại tệ là đồng tiền của nước nơi công dân Việt Nam đến tại ngân hàng được phép.

Trường hợp không có đồng tiền của nước nơi công dân Việt Nam đến, ngân hàng được phép thực hiện bán ngoại tệ tự do chuyển đổi khác.

Thông tư 20/2022/TT-NHNN có hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2023.

Nếu còn vấn đề vướng mắc liên quan, bạn đọc gọi ngay tổng đài 1900.6192  để được các chuyên gia pháp lý của LuatVietnam hỗ trợ giải đáp.

Giao thông
Bắt buộc dán nhãn năng lượng đối với xe máy, ô tô điện từ 01/7/2023

Ngày 30/12/2022, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Thông tư 48/2022/TT-BGTVT hướng dẫn về dán nhãn năng lượng đối với xe ô tô con, xe mô tô, xe gắn máy sử dụng điện và hybird điện.

Theo đó, cơ sở lắp ráp, sản xuất, nhập khẩu phải công khai thông tin về mức tiêu thụ năng lượng của xe trước khi thực hiện dán nhãn năng lượng.

Cơ sở cơ sở lắp ráp, sản xuất, nhập khẩu căn cứ vào báo cáo tiêu thụ năng lượng để công khai thông tin về mức tiêu thụ năng lượng. Mức tiêu thụ năng lượng công khai không được nhỏ hơn 4% so với kết quả đo trong báo cáo tiêu thụ năng lượng.

Đối với kiểu loại xe được xác định cùng kiểu loại xe với kiểu loại xe đã công khai mức tiêu thụ năng lượng, các cơ sở cơ sở lắp ráp, sản xuất, nhập khẩu được phép sử dụng giá trị mức tiêu thụ năng lượng đã công khai để đăng ký mà không cần thử nghiệm lại mức tiêu thụ năng lượng.

Việc công khai thông tin liên quan đến mức tiêu thụ năng lượng được thực hiện bằng các hình thức:

- Gửi bản công khai mức tiêu thụ năng lượng của kiểu loại xe tới cơ quan quản lý chất lượng để công khai trên Trang thông tin điện tử của cơ quan quản lý chất lượng;

- Đăng tải mức tiêu thụ năng lượng trên trang thông tin điện tử của cơ sở lắp ráp, sản xuất, nhập khẩu và kinh doanh xe (nếu có).

Thông tư 48/2022/TT-BGTVT có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2023.

Nếu có vướng mắc liên quan, vui lòng liên hệ tổng đài 1900.6192 để được LuatVietnam tư vấn chi tiết.

Tư pháp-Hộ tịch
Mẫu hộ chiếu mới năm 2023 đã bổ sung thông tin nơi sinh

Ngày 31/12/2022, Bộ Công an đã ra Thông tư 68/2022/TT-BCA về mẫu hộ chiếu, giấy thông hành và các biểu mẫu liên quan.

Thông tư 68 quy định sửa đổi, bổ sung thông tin trang 2 và trang 3 của các mẫu hộ chiếu ban hành kèm theo Thông tư 73/2021/TT-BCA bao gồm: Hộ chiếu ngoại giao; Hộ chiếu công vụ; Hộ chiếu phổ thông.

Theo Báo điện tử Chính phủ, hộ chiếu được ban hành có thiết kế vẫn giữ nguyên hình thức, chất liệu, đặc điểm bảo an như mẫu hộ chiếu đã ban hành trước đây.

Tuy nhiên, có chỉnh lý thông tin tại trang nhân thân, cụ thể: bổ sung thông tin "nơi sinh", đồng thời tách riêng "họ"; "chữ đệm và tên" trên 02 dòng riêng biệt tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Việt Nam khi làm thủ tục xuất, nhập cảnh, cư trú ở nước ngoài hoặc tránh nhầm lẫn trong việc giao dịch cũng như cấp giấy tờ.

Việc ghi riêng thông tin "họ", "chữ đệm và tên" phù hợp với Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; Bộ Luật Dân sự; Luật Hộ tịch; đảm bảo đồng nhất thông tin của công dân giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh với dữ liệu quốc gia về dân cư.

Đồng thời, phù hợp với thông lệ quốc tế và được đa số các nước trên thế giới như: Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Lào, Campuchia… đang sử dụng.

Trên mỗi trang Hộ chiếu mới là hình ảnh phong cảnh, hình tượng tiêu biểu về chủ quyền quốc gia, di sản văn hóa nổi tiếng của đất nước như: Vịnh Hạ Long, Kinh đô Huế, Phố cổ Hội An, Bến cảng Nhà Rồng… góp phần khẳng định và quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam ra thế giới.

Bên cạnh đó, mẫu hộ chiếu phổ thông mới đáp ứng yêu cầu bảo an cao hơn, chống nguy cơ làm giả, đạt tiêu chuẩn ICAO.

Bộ Công an và cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài triển khai cấp hộ chiếu bổ sung thông tin "nơi sinh" theo Thông tư số 68/2022/TT-BCA từ ngày 01/01/2023.

Hộ chiếu phổ thông đã được cấp trước ngày 01/01/2023 theo các mẫu đã ban hành trước đây vẫn có giá trị sử dụng đến hết thời hạn ghi trong hộ chiếu.

Xem đầy đủ Thông tư 68/2022/TT-BCA có hiệu lực từ ngày 01/01/2023.

Nếu còn vấn đề vướng mắc liên quan, bạn đọc gọi ngay tổng đài 1900.6192  để được các chuyên gia pháp lý của LuatVietnam hỗ trợ giải đáp.
Chính sách
TP. HCM nâng mức chuẩn nghèo lên cao gấp 2 lần mức chung

Đây là nội dung đáng chú ý được Ban Chấp hành Trung ương quy định tại Nghị quyết số 31-NQ/TW về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP. Hồ Chí Minh đến 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo đó, để phát triển văn hoá, xã hội, giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khoẻ nhân dân, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, xây dựng con người TP. HCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình, Nghị quyết số 31 nêu rõ:

Thực hiện đồng bộ chính sách chăm lo người có công, nâng cao đời sống gia đình chính sách; nâng cao chất lượng công tác giảm nghèo bền vững, nâng mức chuẩn nghèo của Thành phố cao gấp 2 lần so với mức chuẩn chung cả nước. 

Hiện nay, mức chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025 đang được Chính phủ quy định chi tiết tại Nghị định số 07/2021/NĐ-CP. Theo đó, chuẩn nghèo đa chiều trong giai đoạn 2022-2025 được quy định chi tiết tại Điều 3 Nghị định 07/2021/NĐ-CP như sau:

- Tiêu chí đo lường nghèo đa chiều:

 • Tiêu chí thu nhập: Khu vực nông thôn là 1,5 triệu đồng/tháng/người; khu vực thành thị là 02 triệu đồng/người/tháng.
 • Tiêu chí mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản: Dịch vụ xã hội cơ bản gồm 06 dịch vụ gồm việc làm, y tế, nhà ở, giáo dục, nước sinh hoạt và vệ sinh, thông tin; chỉ số đo lương mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản gồm 12 chỉ số gồm bảo hiểm y tế, dinh dưỡng, việc làm, tình trạng đi học của trẻ em…

- Chuẩn hộ nghèo: Khu vực nông thôn có thu nhập bình quân đầu người từ 1,5 triệu đồng/người/tháng trở xuống và thiếu hụt 03 chỉ số đo lường trở lên; khu vực thành thị có thu nhập bình quân đầu người từ 02 triệu đồng/người/tháng trở xuống và thiếu hụt từ 03 chỉ số đo lường trở lên.

Ngoài ra, mục tiêu phát triển TP. HCM đến năm 2030 là phấn đấu trở thành thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình, năng động; là thành phố dịch vụ, công nghiệp hiện đại, đầu tàu về kinh tế số, xã hội số; tăng trưởng bình quân đạt khoảng 8 - 8,5%/năm; GRDP bình quân đầu người khoảng 14.500 USD…

Đến năm 2045, đặt ra mục tiêu TP. HCM sẽ phát triển ngang tầm với các đô thị lớn trên thế giới, trở thành trung tâm tài chính, kinh tế, dịch vụ của châu Á; người dân có chất lượng cuộc sống cao…

Nghị quyết 31-NQ/TW được ban hành ngày 30/12/2022.

Nếu còn thắc mắc, độc giả vui lòng liên hệ 1900.6192 để được hỗ trợ, giải đáp chi tiết từ chuyên gia pháp lý của LuatVietnam.

Văn hóa-Thể thao-Du lịch
Hà Nội tổ chức 30 điểm bắn pháo hoa Tết Nguyên đán 2023

Ngày 05/01/2023, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch 06/KH-UBND về việc tổ chức bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 tại Thủ đô Hà Nội.

Theo kế hoạch, Hà Nội sẽ có tổng số 30 điểm bắn với 31 trận địa, trong đó 04 trận địa bắn pháo hoa tầm cao kết hợp pháo hoa tầm thấp và hoả thuật, 03 trận địa bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp và 24 trận địa bắn pháo hoa tầm thấp.

-  04 trận địa bắn pháo hoa tầm cao kết hợp với pháo hoa tầm thấp và hỏa thuật:

 • Trận địa số 1: Quận Hoàn Kiếm (trước Tòa soạn Báo Hà Nội mới).

 • Trận địa số 2 : Quận Hoàn Kiếm (trước Bưu điện Hà Nội).

 • Trận địa số 3: Quận Tây Hồ (tại Vườn hoa Lạc Long Quân, trước cổng UBND quận).

 • Trận địa số 4: Quận Nam Từ Liêm (tại khuôn viên đường đua Fl, phường Phú Đô).

- 03 trận địa bắn pháo hoa tầm cao kết hợp vói pháo hoa tầm thấp:

 • Trận địa số 5: Quận Hai Bà Trưng (Đảo Tượng đài Bác Hồ và Bác Tôn, Công viên Thống nhất).

 • Trận địa số 6: Quận Hà Đông (Hồ Văn Quán).

 • Trận địa số 7: Thị xã Sơn Tây (Thành cổ Sơn Tây).

- 24 trận địa bắn pháo hoa tầm thấp:

 • Trận địa số 8: Quận Ba Đình (phía Đông Nam hồ Ngọc Khánh).

 • Trận địa số 9: Quận Hoàng Mai (Công viên hồ Đền Lừ).

 • Trận địa số 10: Quận Long Biên (tại hồ Hamony, Vinhomes).

 • Trận địa số 11: Quận Đống Đa (Bán đảo hồ 1 Hoàng Cầu).

 • Trận địa số 12: Quận Cầu Giấy (Công viên Cầu Giấy).

 • Trận địa số 13: Quận Thanh Xuân (Công viên hồ điều hòa Nhân Chính).

 • Trận địa số 14: Quận Bắc Từ Liêm (Ngã 3 đường Tây Thăng Long và đường Văn Tiến Dũng).

 • Trận địa số 15: Huyện Gia Lâm (số 1 Thuận An, Thị trấn Trâu Quỳ).

 • Trận địa số 16: Huyện Mê Linh (nóc nhà 4 tầng Uỷ ban nhân dân huyện).

 • Trận địa số 17: Huyện Ba Vì (sân vận động Quảng Oai, trị trấn Tây Đằng).

 • Trận địa số 18: Huyện Thanh Trì (sân vận động Trung tâm Văn hóa huyện, xã Tứ Hiệp).

 • Trận địa số 19: Huyện Đan Phượng (khán đài B, sân vận động huyện, thị trấn Phùng).

 • Trận địa số 20: Huyện Thạch Thất (sân vận động, thị trấn Liên Quan).

 • Trận địa số 21: Huyện Chương Mỹ (sân vận động huyện, thị trấn Chúc Sơn).

 • Trận địa số 22: Huyện Thường Tín (Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện, thị trấn Thường Tín).

 • Trận địa số 23: Huyện Quốc Oai (nóc nhà 6 tầng Ban chấp hành quân sự huyện).

 • Trận địa số 24: Huyện Phú Xuyên (Tiểu khu Thao Chính, thị trấn Phú Xuyên).

 • Trận địa số 25: Huyện Mỹ Đức (Công viên hồ sinh thái, thị trấn Đại Nghĩa).

 • Trận địa số 26: Huyện Ứng Hòa (sân vận động huyện, thị trấn Vân Đình).

 • Trận địa số 27: Huyện Đông Anh (sân vận động huyện, thị trấn Đông Anh).

 • Trận địa số 28: Huyện Sóc Sơn (sân vận động huyện, thị trấn Sóc Sơn).

 • Trận địa số 29: Huyện Phúc Thọ (sân vận động huyện, thị trấn Phúc Thọ).

 • Trận địa số 30: Huyện Thanh Oai (Công viên cây xanh, thị trấn Kim Bài).

 • Trận địa số 31: Huyện Hoài Đức (sân vận động Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện, thị trấn Hoài Đức).

Thời gian bắn pháo hoa là 15 phút, từ 00 giờ 00 đến 00 giờ 15 ngày 22/01/2023 (tức đêm Giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão).

Xem đầy đủ nội dung Kế hoạch 06/KH-UBND về việc tổ chức bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 tại Thủ đô Hà Nội.

Nếu còn vấn đề vướng mắc liên quan, bạn đọc gọi ngay tổng đài  1900.6192 để được các chuyên gia pháp lý của LuatVietnam hỗ trợ giải đáp.

Trẻ em, người cao tuổi được giảm ít nhất 20% giá vé xem phim tại rạp

Ngày 31/12/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 131/2022/NĐ-CP về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Điện ảnh.

Theo đó, trẻ em, người cao tuổi, người có công với cách mạng, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và các đối tượng khác theo quy định của pháp luật được giảm ít nhất 20% giá vé khi trực tiếp sử dụng dịch vụ xem phim tại rạp chiếu phim.

Riêng người khuyết tật đặc biệt nặng được miễn giá vé. Người khuyết tật nặng được giảm tối thiểu 50% giá vé khi trực tiếp sử dụng dịch vụ xem phim tại rạp chiếu phim.

Ngoài ra, phim Việt Nam phải được chiếu trong hệ thống rạp chiếu phim, đặc biệt vào các đợt phim kỷ niệm ngày lễ lớn của đất nước, phục vụ nhiệm vụ chính trị, xã hội, đối ngoại theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Phim Việt Nam được ưu tiên chiếu vào khung thời gian từ 18 - 22 giờ.

Giờ chiếu phim cho trẻ em dưới 13 tuổi tại rạp kết thúc trước 22 giờ, cho trẻ em dưới 16 tuổi kết thúc trước 23 giờ.

Nghị định 131/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/01/2023.

Nếu còn vướng mắc, độc giả vui lòng liên hệ 1900.6192  để được chuyên gia của LuatVietnam giải đáp chi tiết.

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: cskh@luatvietnam.vn

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.