Điểm tin Văn bản mới số 01.2020

Điểm tin văn bản

Đất đai-Nhà ở
Hà Nội: Đã có bảng giá đất mới giai đoạn 2020 - 2024

Ngày 31/12/2019, Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội đã ban hành Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND về bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố áp dụng từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024.

Theo đó, căn cứ vào khả năng sinh lợi và điều kiện cơ sở hạ tầng thuận lợi cho sinh hoạt, kinh doanh và cung cấp dịch vụ, vị trí đất của thành phố được xác định gồm 04 vị trí:

- Vị trí 01 tiếp giáp đường, phố có tên trong bảng giá đất có khả năng sinh lợi và điều kiện cơ sở hạ tầng thuận lợi hơn các vị trí tiếp theo;

- Các vị trí 02, 03, 04 theo thứ tự khả năng sinh lợi và điều kiện cơ sở hạ tầng kém thuận lợi hơn vị trí 01.

Trong đó, giá đất cao nhất của thành phố nằm ở đô thị thuộc địa bàn quận Hoàn Kiếm với mức 187.920.000 đồng/m2 (Vị trí 1 đường Lê Thái Tổ, đường Hàng Ngang, đường Hàng Đào); giá đất nông nghiệp vẫn giữ nguyên như trước đây...

Mức giá đất này được sử dụng để tính thuế sử dụng đất; Tính phí và lệ phí trong quản lý, sử dụng đất; Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; Tính tiền bồi thường khi gây thiệt hại trong quản lý và sử dụng đất…

Đồng thời, đây cũng là giá đất để làm cơ sở xác định trong trường hợp tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi được Nhà nước giao, cho thuê không qua đấu giá quyền sử dụng đất…

Quyết định này chính thức có hiệu lực từ 01/01/2020.

Sửa quy định về bồi thường, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

Việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án đầu tư do Quốc hội quyết định và Thủ tướng Chính phủ chấp thuận vừa được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 06 ngày 03/01/2020.

Theo đó, khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án tại Điều 7 Nghị định số 47 năm 2014 gồm các nội dung chủ yếu sau:

- Diện tích từng loại đất dự kiến thu hồi (nội dung theo quy định cũ);

- Số tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trong khu vực dự kiến thu hồi đất (nội dung theo quy định cũ);

- Dự kiến mức bồi thường, hỗ trợ đối với từng loại đối tượng thu hồi đất; Dự kiến giá đất bồi thường đối với từng loại đất, từng loại vị trí (nội dung theo quy định cũ);

- Phương án bố trí tái định cư (nội dung theo quy định cũ);

- Dự kiến tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và nguồn vốn để thực hiện (nội dung theo quy định cũ);

- Dự kiến thời gian và kế hoạch di chuyển, bàn giao mặt bằng (nội dung theo quy định cũ);

- Dự kiến tiến độ thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (nội dung mới được bổ sung thêm).

Đồng thời, với trường hợp thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư mà phải xây dựng khu tái định cư tập trung thì các nội dung trên phải gồm cả khu vực thu hồi đất để xây dựng khu tái định cư tập trung đó…

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 20/02/2020.

Thương mại-Quảng cáo
Tháng 5/2020, trình Quốc hội Luật Doanh nghiệp sửa đổi

Tại Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2020, Chính phủ đã đặt ra một số nhiệm vụ, giải pháp nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020.

Để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, năng suất lao động góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, Chính phủ yêu cầu các Bộ, ban, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình:

- Tháng 5/2020, trình Quốc hội dự thảo Luật Doanh nghiệp sửa đổi theo hướng bãi bỏ hoặc đơn giản hóa các thủ tục không cần thiết, không phù hợp nhằm rút ngắn thời gian và chi phí gia nhập thị trường;

- Tháng 01/2020 công bố các thủ tục hành chính liên quan đến cấp các loại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đã được đơn giản hóa trong năm 2018 và năm 2019; đồng thời, công khai bảng so sánh các điều kiện kinh doanh trước và sau khi bãi bỏ, đơn giản hóa;

- Sửa đổi Nghị định 139/2016/NĐ-CP theo hướng lùi thời hạn khai, nộp lệ phí môn bài vào ngày 30 tháng 01 của năm kế tiếp;

- Rút ngắn thời gian cấp giấy phép và thanh tra, kiểm tra xây dựng xuống còn không quá 50 ngày;

- Sửa đổi, bổ sung Nghị định hướng dẫn các quy định của Bộ luật Dân sự 2015 về giao dịch bảo đảm, trong đó hoàn thiện các quy định về đăng ký giao dịch bảo đảm, thứ tự ưu tiên thanh toán… theo hướng đơn giản hóa quy định về hồ sơ và thực hiện triển khai đăng ký, sửa đổi, bổ sung, xóa đăng ký biện pháp bảo đảm theo phương thức trực tuyến…

Tài chính-Ngân hàng
Không được chuyển tiền từ thẻ tín dụng vào tài khoản thanh toán

Thông tư 28/2019/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung Thông tư 19/2016/TT-NHNN quy định về hoạt động thẻ ngân hàng đã chính thức được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành ngày 25/12/2019.

Thông tư này đã có quy định mới về thẻ tín dụng như sau: Thẻ tín dụng không được sử dụng để chuyển khoản vào tài khoản thanh toán, thẻ ghi nợ, thẻ trả trước. 

Vẫn như trước đây, Thông tư này cho phép thẻ tín dụng được sử dụng để thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ; nạp rút tiền mặt. 

Việc sử dụng thẻ trả trước vô danh cũng được quy định chặt chẽ hơn. Ngoài việc quy định loại thẻ này chỉ được sử dụng để thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ và không được rút tiền mặt như trước đây, Thông tư còn quy định thẻ này không được sử dụng để thực hiện giao dịch thẻ trên môi trường internet và các ứng dụng thiết bị di động. 

Về chủ thẻ phụ, Thông tư này cho phép người đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự được sử dụng thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng, thẻ trả trước mà không cần có sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật như quy định trước đây.

Thông tư 28 có hiệu lực từ ngày 04/01/2020.

Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
Rút ngắn thời gian chuẩn bị thi giáo viên dạy giỏi

Ngày 20/12/2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 22 năm 2019 quy định về Hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non, giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cơ sở giáo dục phổ thông.

Theo đó, trong phần quy định nội dung thi, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quy định giáo viên chỉ được thông báo và có thời gian chuẩn bị cho tiết dạy trong không quá 02 ngày trước thời điểm thi. (Quy định hiện hành là không quá 01 tuần trước thời điểm thi giảng).

Đồng thời, Thông tư cũng nêu rõ, các giáo viên tham dự hội thi sẽ phải thực hiện 02 nội dung: Thực hành dạy một tiết và trình bày một biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác, giảng dạy trong thời gian không quá 30 phút.

(Hiện nay là thực hành và thi kiểm tra năng lực hiểu biết, kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ…).

Đặc biệt, tại Điều 5 của Thông tư này, thời hạn bảo lưu danh hiệu giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi được quy định cụ thể như sau:

- Danh hiệu cấp trường, cấp huyện: Được bảo lưu 01 năm tiếp theo năm được công nhận;

- Danh hiệu cấp tỉnh: Bảo lưu 03 năm tiếp theo năm được công nhận;

Trong đó, những danh hiệu được bảo lưu này không sử dụng làm tiêu chuẩn để tham dự Hội thi giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi các cấp…

Thông tư này có hiệu lực từ 12/02/2020.

Tư pháp-Hộ tịch
Bãi bỏ hàng loạt quy định liên quan đến lương, thưởng

Tại Nghị định 05/2020/NĐ-CP, Chính phủ đã bãi bỏ nhiều văn bản quy phạm pháp luật. Đáng chú ý, trong số này có không ít văn bản quy định chế độ tiền lương, tiền thưởng của nhiều đối tượng.

Theo đó, sẽ bãi bỏ toàn bộ nội dung các văn bản:

- Nghị định 06-CP về việc giải quyết tiền lương và trợ cấp năm 1997 đối với công chức, viên chức hành chính sự nghiệp, người nghỉ hưu, nghỉ mất sức; lực lượng vũ trang; cán bộ xã, phường và một số đối tượng hưởng chính sách xã hội;

- Nghị định 116/2004/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 81-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động là người tàn tật;

- Nghị định 206/2004/NĐ-CP quy định quản lý lao động, tiền lương và thu nhập trong các công ty Nhà nước;

- Nghị định 207/2004/NĐ-CP quy định chế độ tiền lương, tiền thưởng và chế độ trách nhiệm đối với các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc công ty Nhà nước;

- Nghị định 94/2005/NĐ-CP về giải quyết quyền lợi của người lao động ở doanh nghiệp và hợp tác xã bị phá sản;

- Nghị định 74/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 65/2011/NĐ-CP thực hiện thí điểm quản lý tiền lương đối với Công ty mẹ - Tập đoàn Viễn thông Quân đội…

Nghị định được ban hành ngày 04/01/2020 và có hiệu lực từ ngày 03/01/2020.

Chính sách
Chỉ tiêu năm 2020: Tinh giản 2% biên chế công chức

Ngày 01/01/2020, Chính phủ ban hành Nghị quyết 01 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020.

Theo đó, năm 2020 là năm cuối của kế hoạch 05 năm từ 2016 - 2020, chuẩn bị, tạo đà cho kế hoạch 05 năm 2021 - 2025. Do đó, Chính phủ đưa ra nhiều giải pháp, nhiệm vụ và chỉ tiêu cần phải thực hiện trong năm 2020 như sau:

- Chỉ tiêu trong năm 2020: Tinh giản 2% biên chế công chức; Tinh giản 2,5% biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách Nhà nước; Nâng tỷ lệ giáo viên mần non, tiểu học, trung học phổ thông, trung học cơ sở đạt chuẩn trình độ đào tạo theo trình độ mới;

- Ban hành quy định về chế độ tiền lương, bảo hiểm xã hội mới trong năm 2020; Nghiên cứu, điều chỉnh lương hưu phù hợp với quy định của Luật Bảo hiểm xã hội Việt Nam khi thực hiện chế độ tiền lương mới;

- Sửa đổi, bổ sung quy định về tự chủ tài chính, vị trí việc làm và việc thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập để nâng cao chất lượng cũng như hiệu quả hoạt động;

- Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, tăng nhanh tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng, chứng chỉ;

- Thực hiện hiệu quả chính sách đào tạo, thu hút và trọng dụng cán bộ khoa học, công nghệ từ các nguồn sinh viên xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ, các nhà nghiên cứu, nhà khoa học uy tín từ nước ngoài…

Vi phạm hành chính
Bán thuốc bảo vệ thực vật hết hạn bị phạt đến 45 triệu đồng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 04/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung việc xử phạt hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật.

Theo đó, ngoài việc xử phạt theo khối lượng đã bán như trước đây, Điều 25 Nghị định 31/2016/NĐ-CP còn được bổ sung thêm mức phạt dựa trên giá trị bán ra của thuốc bảo vệ thực vật hết hạn sử dụng; thuốc không đảm bảo chất lượng, không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật.

Cụ thể mức xử phạt được quy định gồm:

STT

Thuốc bảo vệ thực vật hết hạn sử dụng; thuốc không đảm bảo chất lượng, không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật có trị giá

Mức phạt tiền

1

Dưới 05 triệu đồng

Từ 01 - 02 triệu đồng

2

Từ 05 triệu đồng đến dưới 15 triệu đồng

Từ 03 - 05 triệu đồng

3

Từ 15 triệu đồng đến dưới 30 triệu đồng

Từ 05 - 10 triệu đồng

4

Từ 30 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng

Từ 10 - 20 triệu đồng

5

Từ 50 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng

Từ 20 - 30 triệu đồng

6

Từ 100 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng

Từ 30 - 40 triệu đồng

7

Từ 200 triệu đồng trở lên

Từ 40 - 45 triệu đồng

Ngoài ra, với những loại thuốc này, người vi phạm phải trả lại nhà sản xuất hoặc nhà phân phối để tiêu hủy hoặc tái chế thuốc còn có khả năng tái chế…

Nghị định này được ban hành ngày 03/01/2020 và có hiệu lực từ ngày 18/02/2020.

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: [email protected]

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.