STT

Tên văn bản

Ký hiệu

       Ngày

 

 

NGHỊ ĐỊNH

 

 

1

Nghị định 12/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

12/2016/NĐ-CP

BH: 19/02/2016

HL:01/05/2016

2

Nghị định 14/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định ngành, nghề chuyên môn phù hợp yêu cầu của Quân đội nhân dân đối với công dân nữ trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự; công dân thuộc diện miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến và việc huấn luyện binh sĩ dự bị hạng hai

14/2016/NĐ-CP

BH: 15/03/2016

HL:01/05/2016

3

Nghị định 15/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 79/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu

15/2016/NĐ-CP

BH: 15/03/2016

HL:01/05/2016

4

Nghị định 16/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài

16/2016/NĐ-CP

BH: 16/03/2016

HL:02/05/2016

5

Nghị định 17/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 112/2013/NĐ-CP ngày 02/10/2013 quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất

17/2016/NĐ-CP

BH: 17/03/2016

HL:02/05/2016

6

Nghị định 19/2016/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh khí

19/2016/NĐ-CP

BH: 22/03/2016

HL:15/05/2016

7

Nghị định 20/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính

20/2016/NĐ-CP

BH: 30/03/2016

HL:15/05/2016

8

Nghị định 25/2016/NĐ-CP của Chính phủ về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

25/2016/NĐ-CP

BH: 06/04/2016

HL:21/05/2016

9

Nghị định 24a/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc quản lý vật liệu xây dựng

24a/2016/NĐ-CP

BH: 05/04/2016

HL:26/05/2016

10

Nghị định 23/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng

23/2016/NĐ-CP

BH: 05/04/2016

HL:27/05/2016

 

QUYẾT ĐỊNH

 

 

1

Quyết định 06/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn thuế thu nhập cá nhân đối với chuyên gia nước ngoài thực hiện chương trình, dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam

06/2016/QĐ-TTg

BH: 22/02/2016

HL:01/05/2016

2

Quyết định 07/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân là người Việt Nam làm việc tại cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc tại Việt Nam

07/2016/QĐ-TTg

BH: 22/02/2016

HL:01/05/2016

3

Quyết định 09/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên Y khoa sau khi đã tốt nghiệp, trong thời gian thực hành tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để được cấp chứng chỉ hành nghề

09/2016/QĐ-TTg

BH: 02/03/2016

HL:01/05/2016

4

Quyết định 13/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện cơ chế quản lý tài chính và biên chế đối với Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan giai đoạn 2016-2020

13/2016/QĐ-TTg

BH: 15/03/2016

HL:01/05/2016

5

Quyết định 15/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về mức chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế giai đoạn 2016 - 2018

15/2016/QĐ-TTg

BH: 05/04/2016

HL:25/05/2016

 

THÔNG TƯ

 

 

1

Thông tư 35/2015/TT-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vệ sinh an toàn đối với bao bì, dụng cụ làm bằng thủy tinh, gốm, sứ và tráng men tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm

35/2015/TT-BYT

BH: 28/10/2015

HL:01/05/2016

2

Thông tư 64/2015/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kiểm tra và chế tạo công-ten-nơ vận chuyển trên các phương tiện vận tải

64/2015/TT-BGTVT

BH: 05/11/2015

HL:01/05/2016

3

Thông tư 43/2015/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định tỷ lệ hao hụt xăng dầu trong hoạt động kinh doanh xăng dầu

43/2015/TT-BCT

BH: 08/12/2015

HL:01/05/2016

4

Thông tư 01/2016/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc quy định chi tiết Chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam

01/2016/TT-BGTVT

BH: 01/02/2016

HL:01/05/2016

5

Thông tư 01/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về "Các công trình hạ tầng kỹ thuật "

01/2016/TT-BXD

BH: 01/02/2016

HL:01/05/2016

6

Thông tư 04/2016/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế liên quan đến khám bệnh, chữa bệnh lao

04/2016/TT-BYT

BH: 26/02/2016

HL:01/05/2016

7

Thông tư 05/2016/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú

05/2016/TT-BYT

BH: 29/02/2016

HL:01/05/2016

8

Thông tư 05/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng

05/2016/TT-BXD

BH: 10/03/2016

HL:01/05/2016

9

Thông tư 06/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

06/2016/TT-BXD

BH: 10/03/2016

HL:01/05/2016

10

Thông tư 07/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng

07/2016/TT-BXD

BH: 10/03/2016

HL:01/05/2016

11

Thông tư 08/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng tư vấn xây dựng

08/2016/TT-BXD

BH: 10/03/2016

HL:01/05/2016

12

Thông tư 09/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng công trình

09/2016/TT-BXD

BH: 10/03/2016

HL:01/05/2016

13

Thông tư 17/2016/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh vào các trường trong Quân đội

17/2016/TT-BQP

BH: 11/03/2016

HL:01/05/2016

14

Thông tư 51/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung danh mục nhóm mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối với mặt hàng sắt hoặc thép để sản xuất tanh lốp xe thuộc Chương 98 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

51/2016/TT-BTC

BH: 18/03/2016

HL:02/05/2016

15

Thông tư 54/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định việc quản lý và sử dụng tiền lãi cho vay từ Quỹ quốc gia về việc làm

54/2016/TT-BTC

BH: 21/03/2016

HL:05/05/2016

16

Thông tư 55/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định một số nội dung về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư và chi phí lựa chọn nhà đầu tư

55/2016/TT-BTC

BH: 23/03/2016

HL:05/05/2016

17

Thông tư 05/2016/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên

05/2016/TT-BGDĐT

BH: 21/03/2016

HL:06/05/2016

18

Thông tư 06/2016/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đi học nước ngoài

06/2016/TT-BGDĐT

BH: 21/03/2016

HL:06/05/2016

19

Thông tư 07/2016/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

07/2016/TT-BGDĐT

BH: 22/03/2016

HL:10/05/2016

20

Thông tư 02/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn quy trình xác định hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020

02/2016/TT-BLĐTBXH

BH: 25/03/2016

HL:10/05/2016

21

Thông tư 08/2016/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định chế độ giảm định mức giờ dạy cho giáo viên, giảng viên làm công tác công đoàn không chuyên trách trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

08/2016/TT-BGDĐT

BH: 28/03/2016

HL:13/05/2016

22

Thông tư 03/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng

03/2016/TT-BXD

BH: 10/03/2016

HL:15/05/2016

23

Thông tư 04/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc quy định Giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng

04/2016/TT-BXD

BH: 10/03/2016

HL:15/05/2016

24

Thông tư 01/2016/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 79/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu và Nghị định 15/2016/NĐ-CP ngày 15/03/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 79/2012/NĐ-CP

01/2016/TT-BVHTTDL

BH: 24/03/2016

HL:15/05/2016

25

Thông tư 57/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu nộp, hạch toán các khoản đóng góp vào Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam và việc chuyển giao tài sản hình thành từ kinh phí của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam đến năm 2020

57/2016/TT-BTC

BH: 29/03/2016

HL:15/05/2016

26

Thông tư 08/2016/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020

08/2016/TT-BTTTT

BH: 30/03/2016

HL:15/05/2016

27

Thông tư 03/2016/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 01/2011/TT-BGTVT ngày 27/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành Bộ Quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay

03/2016/TT-BGTVT

BH: 31/03/2016

HL:15/05/2016

28

Thông tư 58/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định chi tiết việc sử dụng vốn Nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan Nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp

58/2016/TT-BTC

BH: 29/03/2016

HL:16/05/2016

29

Thông tư 59/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí áp dụng tại cảng, bến thủy nội địa

59/2016/TT-BTC

BH: 29/03/2016

HL:16/05/2016

30

Thông tư 60/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 202/2013/TT-BTC ngày 23/12/2013 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí phân bổ và phí sử dụng kho số viễn thông

60/2016/TT-BTC

BH: 04/04/2016

HL:19/05/2016

31

Thông tư 10/2016/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy

10/2016/TT-BGDĐT

BH: 05/04/2016

HL:23/05/2016

32

Thông tư 61/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thu, nộp và quản lý khoản lợi nhuận, cổ tức được chia cho phần vốn Nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp

61/2016/TT-BTC

BH: 11/04/2016

HL:26/05/2016

33

Thông tư 11/2016/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo

11/2016/TT-BGDĐT

BH: 11/04/2016

HL:27/05/2016

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

 

 

1

Thông tư liên tịch 02/2016/TTLT-BGTVT-BVHTTDL của Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn về cấp biển hiệu phương tiện thủy nội địa vận chuyển khách du lịch

02/2016/TTLT-BGTVT-BVHTTDL

BH: 23/03/2016

HL:15/05/2016

2

Thông tư liên tịch 03/2016/TTLT-BLĐTBXH-BQP-BCA của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an về việc hướng dẫn thực hiện khoản 6 Điều 32 của Nghị định 28/2015/NĐ-CP ngày 12/03/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp về việc thông báo biến động lao động làm việc tại các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an

03/2016/TTLT-BLĐTBXH-BQP-BCA

BH: 25/03/2016

HL:15/05/2016

3

Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm 2020-2021

09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH

BH: 30/03/2016

HL:16/05/2016

4

Thông tư liên tịch 05/2016/TTLT-BKHCN-BKHĐT của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết và hướng dẫn xử lý đối với trường hợp tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp

05/2016/TTLT-BKHCN-BKHĐT

BH: 05/04/2016

HL:20/05/2016

5

Thông tư liên tịch 07/2016/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH của Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định chi tiết Nghị định 39/2015/NĐ-CP ngày 27/04/2015 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số

07/2016/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH

 

BH: 15/04/2016

HL:30/05/2016