STT

Tên văn bản

Ký hiệu

Ngày

 

 

 

NGHỊ ĐỊNH

 

 

 

 

 

1

Nghị định 117/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước đối với một số hoạt động đối ngoại

117/2017/NĐ-CP

BH: 19/10/2017
HL: 10/12/2017

 

2

Nghị định 119/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa

119/2017/NĐ-CP

BH: 01/11/2017
HL: 15/12/2017

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

 

 

 

 

 

1

Quyết định 44/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng cơ chế tài chính đối với Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

44/2017/QĐ-TTg

BH: 17/10/2017
HL: 01/12/2017

 

 

 

THÔNG TƯ

 

 

 

 

 

1

Thông tư 07/2017/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương đối với người làm việc trong tổ chức cơ yếu hưởng lương và phụ cấp từ ngân sách Nhà nước

07/2017/TT-BNV

BH: 10/10/2017
HL: 01/12/2017

 

2

Thông tư 08/2017/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về trình tự, thủ tục giám sát ngân hàng

08/2017/TT-NHNN

BH: 01/08/2017
HL: 01/12/2017

 

3

Thông tư 17/2017/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn thực hiện quy định về khu (điểm) chợ biên giới tại Hiệp định Thương mại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa

17/2017/TT-BCT

BH: 19/09/2017
HL: 01/12/2017

 

4

Thông tư 101/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều quy định tại Nghị định 06/2017/NĐ-CP ngày 24/01/2017 của Chính phủ về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế

101/2017/TT-BTC

BH: 04/10/2017
HL: 01/12/2017

 

5

Thông tư 102/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều quy định tại Nghị định 03/2017/NĐ-CP ngày 16/01/2017 của Chính phủ về kinh doanh casino

102/2017/TT-BTC

BH: 05/10/2017
HL: 01/12/2017

 

6

Thông tư 108/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Điều 3 Thông tư 187/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia

108/2017/TT-BTC

BH: 16/10/2017
HL: 01/12/2017

 

7

Thông tư 11/2017/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với hệ thống cốp pha trượt; cần phân phối bê tông độc lập; máy khoan, máy ép cọc, đóng cọc sử dụng trong thi công xây dựng công trình

11/2017/TT-BXD

BH: 16/10/2017
HL: 01/12/2017

 

8

Thông tư 39/2017/TT-BYT của Bộ Y tế về việc quy định gói dịch vụ y tế cơ bản cho tuyến y tế cơ sở

39/2017/TT-BYT

BH: 18/10/2017
HL: 01/12/2017

 

9

Thông tư 46/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính

46/2017/TT-BTNMT

BH: 23/10/2017
HL: 01/12/2017

 

10

Thông tư 33/2017/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 54/2013/TT-BGTVT ngày 16/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về sỹ quan kiểm tra tàu biển

33/2017/TT-BGTVT

BH: 28/09/2017
HL: 01/12/2017

 

11

Thông tư 35/2017/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/09/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn một số điều của Nghị định 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

35/2017/TT-BGTVT

BH: 09/10/2017
HL: 01/12/2017

 

12

Thông tư 36/2017/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về huấn luyện, bồi dưỡng và sát hạch nghiệp vụ kiểm định thiết bị xếp dỡ, thiết bị áp lực trong lĩnh vực giao thông vận tải

36/2017/TT-BGTVT

BH: 09/10/2017
HL: 01/12/2017

 

13

Thông tư 37/2017/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc quy định mẫu biên bản, mẫu quyết định sử dụng trong xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt

37/2017/TT-BGTVT

BH: 09/10/2017
HL: 01/12/2017

 

14

Thông tư 259/2017/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị đối với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng

259/2017/TT-BQP

BH: 17/10/2017
HL: 02/12/2017

 

15

Thông tư 05/2017/TT-BNG của Bộ Ngoại giao hướng dẫn về nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài thăm địa phương

05/2017/TT-BNG

BH: 17/10/2017
HL: 01/12/2017

 

16

Thông tư 26/2017/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định tổ chức hoạt động văn hóa của học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục

26/2017/TT-BGDĐT

BH: 18/10/2017
HL: 04/12/2017

 

17

Thông tư 33/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định chi tiết Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

33/2017/TT-BTNMT

BH: 29/09/2017
HL: 05/12/2017

 

18

Thông tư 27/2017/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý, vận hành, kết nối, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước

27/2017/TT-BTTTT

BH: 20/10/2017
HL: 05/12/2017

 

19

Thông tư 42/2017/TT-BCA của Bộ Công an về việc quy định chi tiết một số điều của Nghị định 96/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

42/2017/TT-BCA

BH: 20/10/2017
HL: 06/12/2017

 

20

Thông tư 40/2017/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về tiêu chuẩn vệ sinh, an toàn đối với thực phẩm, nước ăn uống và định lượng bữa ăn của thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam

40/2017/TT-BYT

BH: 23/10/2017
HL: 06/12/2017

 

21

Thông tư 115/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán

115/2017/TT-BTC

BH: 25/10/2017
HL: 08/12/2017

 

22

Thông tư 116/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công tác giám sát tuân thủ của Ủy ban chứng khoán Nhà nước đối với hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán của Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

116/2017/TT-BTC

BH: 25/10/2017
HL: 08/12/2017

 

23

Thông tư 110/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Biểu mức thu phí thẩm định điều kiện kinh doanh trong hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động ban hành kèm theo Thông tư 245/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện kinh doanh trong hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

110/2017/TT-BTC

BH: 20/10/2017
HL: 11/12/2017

 

24

Thông tư 111/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 257/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí công chứng; phí chứng thực; phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng; phí thẩm định điều kiện hoạt động Văn phòng công chứng; lệ phí cấp thẻ công chứng viên

 

 

111/2017/TT-BTC

BH: 20/10/2017
HL: 11/12/2017

 

25

Thông tư 112/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 227/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy

 

 

112/2017/TT-BTC

BH: 20/10/2017
HL: 11/12/2017

 

26

Thông tư 113/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 202/2016/TT-BTC ngày 09/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm

113/2017/TT-BTC

BH: 20/10/2017
HL: 11/12/2017

 

27

Thông tư 114/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Biểu mức thu phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm ban hành kèm theo Thông tư 277/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm

114/2017/TT-BTC

BH: 24/10/2017
HL: 11/12/2017

 

28

Thông tư 22/2017/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định khởi động đen và khôi phục hệ thống điện quốc gia

22/2017/TT-BCT

BH: 23/10/2017
HL: 12/12/2017

 

29

Thông tư 37/2017/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về thực hành bảo đảm an toàn sinh học trong phòng xét nghiệm

37/2017/TT-BYT

BH: 25/09/2017
HL: 15/12/2017

 

30

Thông tư 38/2017/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 31/2014/TT-BGTVT ngày 08/05/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn đấu thầu, đặt hàng sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích quản lý, bảo trì công trình đường bộ sử dụng Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương

38/2017/TT-BGTVT

BH: 01/11/2017
HL: 15/12/2017

 

31

Thông tư 08/2017/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/07/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng

08/2017/TT-BNV

BH: 27/10/2017
HL: 15/12/2017

 

32

Thông tư 02/2017/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính

02/2017/TT-VPCP

BH: 31/10/2017
HL: 15/12/2017

 

33

Thông tư 47/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước

47/2017/TT-BTNMT

BH: 07/11/2017
HL: 22/12/2017

 

34

Thông tư 27/2017/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn và cử giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập

27/2017/TT-BGDĐT

BH: 08/11/2017
HL: 24/12/2017

 

35

Thông tư 19/2017/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 19/2016/TT-BNNPTNT ngày 27/06/2016 hướng dẫn chi tiết Điều 4 Nghị định 35/2015/NĐ-CP ngày 13/04/2015 về quản lý sử dụng đất trồng lúa và hướng dẫn chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa sang trồng cây lâu năm theo quy định tại Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai

19/2017/TT-BNNPTNT

BH: 09/11/2017
HL: 25/12/2017

 

36

Thông tư 20/2017/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 39/2017/NĐ-CP ngày 04/04/2017 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản

20/2017/TT-BNNPTNT

BH: 10/11/2017
HL: 25/12/2017

 

37

Thông tư 42/2017/TT-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục dược liệu độc làm thuốc

42/2017/TT-BYT

BH: 13/11/2017
HL: 28/12/2017

 

38

Thông tư 41/2017/TT-BYT của Bộ Y tế về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành

41/2017/TT-BYT

BH: 09/11/2017
HL: 31/12/2017