Bản tin Văn bản mới số 50.2018

* LuatVietnam - website cung cấp dịch vụ tra cứu Văn bản pháp luật tiếng Việt và tiếng Anh, hoạt động từ tháng 10/2000 - nơi hỗ trợ Quý khách hàng tìm văn bản và các thông tin liên quan ĐẦY ĐỦ - CHÍNH XÁC - NHANH NHẤT!

* Thông tin chi tiết về dịch vụ của LuatVietnam, xin Quý khách vui lòng tham khảo tại địa chỉ: luatvietnam.vn

 

#

KÝ HIỆU

VĂN BẢN

 

Trong số này:

THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

 

THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

1

118/2018/TT-BTC

Thông tư 118/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí thẩm định xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản; lệ phí cấp phép khai thác, hoạt động thủy sản

 

* Lệ phí cấp Giấy phép khai thác thủy sản 40.000 đồng/lần

Trang 2

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

 

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

 

2

33/2018/TT-NHNN

Thông tư 33/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 26/2013/TT-NHNN ngày 05/12/2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

 

* Biểu phí dịch vụ thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước mới nhất

Trang 2

3


4

32/2018/TT-NHNN


73/2018/QH14

Thông tư 32/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hướng dẫn quy trình chuyển đối ngoại tệ của Ngân hàng Nhà nước cho các dự án được Chính phủ cam kết bảo lãnh và hỗ trợ chuyển đổi ngoại tệ

Nghị quyết 73/2018/QH14 của Quốc hội về việc phân bổ ngân sách trung ương năm 2019

 

* Quy trình chuyển đổi ngoại tệ cho dự án Chính phủ cam kết bảo lãnh

* Năm 2019, ngân sách trung ương chi hơn 1 triệu tỷ đồng

Trang 2

 
Trang 2

Y TẾ-SỨC KHỎE

 

Y TẾ-SỨC KHỎE

5

7319/QĐ-BYT

Quyết định 7319/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc phê duyệt Kế hoạch uống bổ sung vắc xin bại liệt (bOPV) cho trẻ dưới 5 tuổi tại vùng nguy cơ cao năm 2018-2019

 

* Hơn 550.000 trẻ dưới 5 tuổi được uống bổ sung vắc xin bại liệt

Trang 3

GIAO THÔNG

 

GIAO THÔNG

 

6

6202/UBND-ĐT

Công văn 6202/UBND-ĐT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tập trung phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và Lễ hội Xuân năm 2019

 

* Hà Nội: Bán vé tàu, xe Tết 2019 qua mạng

Trang 3

CHÍNH SÁCH

 

CHÍNH SÁCH

7

11/CT-UBND

Chỉ thị 11/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc chăm lo Tết Kỷ Hợi 2019

 

* Từ nay đến Tết, công chức TP. HCM không đi công tác nước ngoài

Trang 3

NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP

 

NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP

8


9


10

29/2018/TT-BNNPTNT

104/2018/TT-BTC


17/2018/TT-BNNPTNT

Thông tư 29/2018/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về các biện pháp lâm sinh


Thông tư 104/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định thanh toán chi phí cho tổ chức, cá nhân được điều động, huy động trong hoạt động kiểm ngư

Thông tư 17/2018/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quy định phương thức quản lý điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

* Phải chăm sóc rừng sau khi trồng từ 3 - 5 năm

* Nhiều ưu đãi với người được điều động tham gia kiểm ngư

* Kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ phải ký cam kết về ATTP

Trang 3


Trang 4


Trang 4

 

TÓM TẮT VĂN BẢN:

 

Ü Thuế-Phí-Lệ phí:

LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP KHAI THÁC THỦY SẢN 40.000 ĐỒNG/LẦN

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 118/2018/TT-BTC ngày 28/11/2018 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí thẩm định xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản; lệ phí cấp Giấy phép khai thác, hoạt động thủy sản.

Mức phí và lệ phí cụ thể như sau: Phí thẩm định xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản tối đa 700.000 đồng/lần, lệ phí cấp Giấy phép khai thác thủy sản là 40.000 đồng/lần, gia hạn hoặc cấp lại là 20.000 đồng/lần; Lệ phí cấp mới Giấy phép hoạt động thủy sản đối với tàu cá nước ngoài là 200USD/lần, gia hạn hoặc cấp lại:

 

 100 USD/lần, đổi Giấy phép do đổi nội dung trong Giấy phép là 200 USD/lần.

Chậm nhất vào ngày 20 hàng tháng, tổ chức thu phí phải gửi số tiền đã thu của tháng trước vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách mở tại Kho bạc Nhà nước.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/01/2019.

Ü Tài chính-Ngân hàng-Tín dụng:

BIỂU PHÍ DỊCH VỤ THANH TOÁN TẠI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC MỚI NHẤT

Ngày 21/12/2018, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư 33/2018/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung Thông tư 26/2013/TT-NHNN về Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Một trong những phí dịch vụ được điều chỉnh tại Thông tư này là Phí giao dịch thanh toán từng lần qua tài khoản tiền gửi thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước.

 

Cụ thể, phí thanh toán bằng VNĐ là 0,02% số tiền thanh toán (tối thiểu là 10.000 đồng/món; tối đa là 100.000 đồng/món); Phí thanh toán bằng Đô la Mỹ là 0,02% số tiền thanh toán (tối thiểu là 0,2 USD/món; tối đa là 5 USD/món); Phí thanh toán bằng đồng tiền chung châu Âu là 0,02% số tiền thanh toán (tối thiểu 0,2 Eur/món; tối đa là 5 Eur/món).

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/11/2019.

QUY TRÌNH CHUYỂN ĐỔI NGOẠI TỆ CHO DỰ ÁN CHÍNH PHỦ CAM KẾT BẢO LÃNH

Ngày 18/12/2018, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) ban hành Thông tư 32/2018/TT-NHNN hướng dẫn Quy trình chuyển đổi ngoại tệ của NHNN cho các dự án được Chính phủ cam kết bảo lãnh và hỗ trợ chuyển đổi ngoại tệ.

Theo đó, Quy trình chuyển đổi ngoại tệ được Chính phủ cam kết bảo lãnh gồm 4 bước:

- Bước 1: Doanh nghiệp dự án, nhà đầu tư không thực hiện chuyển đổi được ngoại tệ trên thị trường trong phạm vi thời gian quy định xác định số lượng đồng Việt Nam cần bảo lãnh chuyển đổi còn lại, gửi ngân hàng chuyển đổi kèm hóa đơn.

 

- Bước 2: Ngân hàng chuyển đổi gửi công văn kèm hóa đơn đề nghị NHNN bán số lượng ngoại tệ tương ứng với số lượng đồng Việt Nam cần chuyển đổi.

- Bước 3: NHNN kiểm tra hóa đơn, chứng từ liên quan và bán ngoại tệ từ Quỹ Bình ổn giá và quản lý thị trường vàng cho ngân hàng chuyển đổi.

- Bước 4: Ngân hàng chuyển đổi thực hiện bán ngoại tệ và chuyển vào tài khoản số 2 hoặc tài khoản ở nước ngoài của doanh nghiệp dự án, nhà đầu tư.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/02/2019.

NĂM 2019, NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG CHI HƠN 1 TRIỆU TỶ ĐỒNG

Nội dung này nằm trong Nghị quyết 73/2018/QH14 về phân bổ ngân sách trung ương năm 2019 được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 6 ngày 14/11/2018.

Tổng số chi ngân sách trung ương năm 2019 là 1.019.599 tỷ đồng, trong đó dự toán 321.354 tỷ đồng để bổ sung cân đối ngân sách, bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương; Tổng số thu ngân sách trung ương năm 2019 là 810.099 tỷ đồng; Tổng số thu ngân sách địa phương là 6012.01 tỷ đồng.

 

Quốc hội chỉ đạo các địa phương phấn đấu tăng thu, tiết kiệm chi và sử dụng nguồn cải cách tiền lương của ngân sách địa phương còn dư để thực hiện các chế độ, chính sách an sinh xã hội do Trung ương ban hành nhằm giảm yêu cầu hỗ trợ từ ngân sách trung ương.

Trong giai đoạn đến năm 2020, thực hiện phân chia giữa ngân sách trung ương và địa phương nguồn thu phí sử dụng đường bộ thu qua đầu phương tiện ô tô theo tỷ lệ tương ứng là 65% và 35% để chi cho quản lý, bảo trì đường bộ.

Ü Y tế-Sức khỏe:

HƠN 550.000 TRẺ DƯỚI 5 TUỔI ĐƯỢC UỐNG BỔ SUNG VẮC XIN BẠI LIỆT

Ngày 10/12/2018, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định 7319/QĐ-BYT về việc phê duyệt Kế hoạch uống bổ sung vắc xin bại liệt (bOPV) cho trẻ dưới 05 tuổi tại vùng nguy cơ cao năm 2018 - 2019.

Kế hoạch này sẽ được triển khai tại 23 tỉnh với 564.277 trẻ dưới 05 tuổi, bao gồm cả những trẻ đã từng uống hoặc tiêm vắc xin bại liệt trước đó (trừ trường hợp mới uống vắc xin bại liệt trong vòng 01 tháng trước ngày triển khai).

 

Theo kế hoạch, sẽ tổ chức 02 vòng bổ sung vắc xin bại liệt cách nhau 01 tháng; mỗi trẻ sẽ được uống 02 liều vắc xin (mỗi liều hai giọt). Cuối mỗi buổi, cần rà soát các hoạt động để kịp thời đưa ra kế hoạch uống bù và các hoạt động điều chỉnh, đảm bảo không để sót đối tượng tiêm chủng.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Ü Giao thông:

HÀ NỘI: BÁN VÉ TÀU, XE TẾT 2019 QUA MẠNG

Ngày 19/12/2018, UBND Thành phố Hà Nội đã ra Công văn 6202/UBND-ĐT về tập trung phục vụ nhu cầu đi lại nhân dân, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và Lễ hội Xuân năm 2019.

Công văn chỉ rõ, Sở GTVT có trách nhiệm nghiên cứu đổi mới phương thức bán vé, áp dụng bán vé qua mạng Internet, đẩy mạnh bán vé điện tử và niêm yết công khai giá vé theo tuyến, ngăn chặn việc đầu cơ, buôn bán vé, tăng giá vé, giá cước vận tải trái phép; hạn chế tối thiểu hiện tượng ùn ứ khách tại các bến xe.

 

Ngoài ra, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ được duy trì 24/24h, xử lý nghiêm các hành vi tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông như: Chạy quá tốc độ quy định; đi vào đường cấm, đường ngược chiều; đi mô tô, xe máy không đội mũ bảo hiểm.

Đồng thời, Hà Nội cho biết sẽ có phương án bảo đảm an toàn giao thông hợp lý trên các tuyến giao thông trọng điểm, kịp thời giải tỏa ùn tắc đối với các tuyến đường có lưu lượng phương tiện giao thông lớn trong các thời gian cao điểm, không để phát sinh ùn tắc kéo dài…
 

Ü Chính sách:

TỪ NAY ĐẾN TẾT, CÔNG CHỨC TP. HCM KHÔNG ĐI CÔNG TÁC NƯỚC NGOÀI

Ngày 18/12/2018, UBND TP. Hồ Chí Minh đã ra Chỉ thị 11/CT-UBND về việc chăm lo Tết Kỷ Hợi 2019, yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện thực hiện các nội dung sau:

- Từ nay đến Tết, các cơ quan, đơn vị tập trung hoàn thành công việc còn lại theo kế hoạch năm 2018, dành nhiều thời gian đi cơ sở, nắm chắc hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; không đi công tác, thăm quan, học tập… ở nước ngoài, trừ trường hợp đặc biệt;

- Tổ chức hoạt động vui xuân đón Tết trong nội bộ cơ quan, đơn vị; không tổ chức các đoàn đi thăm, chúc Tết lãnh đạo các cấp; thực hiện chủ trương nghiêm cấm tặng quà 

 

Tết cho cấp trên dưới mọi hình thức; không sử dụng tài sản công vào các hoạt động Tết trái quy định;

- Việc tổ chức các đoàn đi thăm thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ phải gọn nhẹ, thể hiện bằng tất cả tình cảm, sự quan tâm và tấm lòng; tổ chức đi xe tập trung, hạn chế đi xe cá nhân, tránh phô trương hình thức;

Riêng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh thành phố phải chuẩn bị đủ lượng tiền mặt để đáp ứng nhu cầu chi trả trong dịp Lễ, Tết; Xây dựng kế hoạch triển khai và dự phòng các vấn đề về tiếp quỹ ATM, về sự cố kỹ thuật để đảm bảo hệ thống ATM hoạt động thông suốt, liên tục…

Ü Nông nghiệp-Lâm nghiệp:

PHẢI CHĂM SÓC RỪNG SAU KHI TRỒNG TỪ 3 - 5 NĂM

Ngày 16/11/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 29/2018/TT-BNNPTNT quy định về các biện pháp lâm sinh.

Theo đó, các biện pháp lâm sinh bao gồm: Khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng tự nhiên, rừng tự nhiên có trồng bổ sung; nuôi dưỡng rừng, làm giàu, cải tạo rừng tự nhiên; trồng mới,

trồng lại rừng, chăm sóc và nuôi dưỡng rừng trồng. Đối tượng áp dụng các biện pháp chăm sóc rừng trồng là: Rừng sau khi trồng từ 03 năm tuổi đối với cây mọc nhanh, từ 
 

05 năm tuổi đối với cây mọc chậm và rừng trồng ven biển.

Rừng trồng được chăm sóc bằng một số biện pháp như: Trồng dặm trong trường hợp rừng sau khi trồng một tháng có số lượng cây sống dưới 85%; Phát cây bụi, dây leo, cỏ dại xâm lấn, xới đất, vun gốc cho cây, bảo vệ cây tái sinh; Bón thúc...

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.

NHIỀU ƯU ĐÃI VỚI NGƯỜI ĐƯỢC ĐIỀU ĐỘNG THAM GIA KIỂM NGƯ

Thông tư 104/2018/TT-BTC quy định thanh toán chi phí cho tổ chức, cá nhân được điều động, huy động trong hoạt động kiểm ngư được Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 14/11/2018.

Theo đó, chi phí cấp cứu người bị nạn, đảm bảo y tế cho các lực lượng được điều động, huy động trong hoạt động kiểm ngư cụ thể như sau:

- Người được điều động, huy động nếu bị tai nạn được chăm sóc y tế và được thanh toán tiền khám, chữa bệnh theo chế độ hiện hành. Căn cứ để xác định mức thanh 

 

toán dựa trên cơ sở chứng từ thanh toán tiền khám, chữa bệnh sau khi trừ đi số tiền bảo hiểm do cơ quan bảo hiểm chi trả (nếu có);

- Đối với những người không thuộc đối tượng hưởng lương từ ngân sách Nhà nước, trong thời gian điều trị tại bệnh viện, ngoài số tiền hỗ trợ khám chữa bệnh, còn được hỗ trợ số tiền cho một ngày điều trị tại bệnh viện bằng 2 lần mức chi một ngày công lao động trung bình tính trên mức lương cơ sở theo quy định của Chính phủ…

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.

KINH DOANH THỰC PHẨM NHỎ LẺ PHẢI KÝ CAM KẾT VỀ ATTP

Thông tư 17/2018/TT-BNNPTNT quy định phương thức quản lý điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được Bộ ban hành ngày 31/10/2018.

Theo đó, 5 đối tượng sau không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm: Sản xuất ban đầu nhỏ lẻ; Sản xuất, kinh doanh thực phẩm không có địa điểm cố định, trừ tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên;

 

Sơ chế nhỏ lẻ; Kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ; Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn.

Phương thức quản lý điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm được thực hiện thông qua việc tổ chức ký cam kết, kiểm tra việc thực hiện nội dung đã cam kết và xử lý các cơ sở vi phạm cam kết.

Thông tư này có hiệu lực từ 01/01/2019.

 

  • Chi tiết của bản tin này được đăng tải đầy đủ trên website LuatVietnam luatvietnam.vn    
  • Quý khách sẽ nhận được nội dung toàn văn các văn bản trong bản tin và nhiều văn bản khác khi tham gia dịch vụ Tra cứu văn bản mới của LuatVietnam.
  • Mọi yêu cầu cung cấp văn bản, xin liên hệ với cskh@luatvietnam.vn
  • Quý khách có thể tham khảo mọi thông tin về dịch vụ LuatVietnam tại địa chỉ: luatvietnam.vn

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Mọi chi tiết xin liên hệ:

TRUNG TÂM LUẬT VIỆT NAM - CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ INCOM
Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919
Tại TP.HCM: Tòa nhà Hà Phan, số 456 Phan Xích Long, P.2, Q.Phú Nhuận, Tp. HCM - Tel: 028. 39950724
Email: cskh@luatvietnam.vn

 

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html . Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi huỷ bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.