Bản tin Văn bản mới số 49.2018

* LuatVietnam - website cung cấp dịch vụ tra cứu Văn bản pháp luật tiếng Việt và tiếng Anh, hoạt động từ tháng 10/2000 - nơi hỗ trợ Quý khách hàng tìm văn bản và các thông tin liên quan ĐẦY ĐỦ - CHÍNH XÁC - NHANH NHẤT!
* Thông tin chi tiết về dịch vụ của LuatVietnam, xin Quý khách vui lòng tham khảo tại địa chỉ: luatvietnam.vn

#

KÝ HIỆU

VĂN BẢN

 

Trong số này:

LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP

 

LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP

1

157/2018/NĐ-CP

Nghị định 157/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định mức lương tối thiếu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

 

* Chính thức tăng lương tối thiểu vùng từ 01/01/2019

Trang 2

Y TẾ-SỨC KHỎE

 

Y TẾ-SỨC KHỎE

 

2

39/2018/TT-BYT

Thông tư 39/2018/TT-BYT của Bộ Y tế về việc quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh nhân cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp

 

* Giá khám bệnh BHYT từ 26.000 đồng/lần

Trang 2

3

37/2018/TT-BYT

Thông tư 37/2018/TT-BYT của Bộ Y tế về việc quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh trong một số trường hợp

 

* Từ 15/01/2019, áp dụng giá viện phí mới cho bệnh nhân không có BHYT

Trang 2

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

 

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

4

28/2018/TT-BGDĐT

Thông tư 28/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài

 

* Ban hành Chương trình tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài

Trang 3

CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC

 

CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC

 

5

6028/BNV-CCVC

Công văn 6028/BNV-CCCV của Bộ Nội vụ về việc không thực hiện việc bổ nhiệm chức danh "Hàm"

 

* Không bổ nhiệm chức danh “Hàm” với cán bộ, công chức

Trang 3

THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG

 

THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG

6

16/2018/TT-BTTTT

Thông tư 16/2018/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 39/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung trong lĩnh vực viễn thông

 

* Nhà mạng phải đảm bảo bí mật thông tin người dùng

Trang 3

CHÍNH SÁCH

 

CHÍNH SÁCH

7

150/NQ-CP

Nghị quyết 150/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2018

 

* Siết chặt quản lý kinh doanh dịch vụ đòi nợ

Trang 4

HÀNH CHÍNH

 

HÀNH CHÍNH

 

8

1726/QĐ-TTg

Quyết định 1726/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 6

 

* Sắp có Nghị định về kiểm soát tài sản, thu nhập của công chức

Trang 4

9

74/2018/QH14

Nghị quyết 74/2018/QH14 của Quốc hội về Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV

 

* Kéo dài thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài

Trang 4

CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC

10

14/2018/TT-BNV

Thông tư 14/2018/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 04/2012/TT-BNV ngày 31/08/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố

 

* Hà Nội: Tổ dân phố phường, thị trấn phải có trên 450 hộ

Trang 4

CÔNG NGHIỆP

 

CÔNG NGHIỆP

11

1740/QĐ-TTg

Quyết định 1740/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu Cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo giai đoạn 2016-2020

 

* Đến 2020: Cấp điện cho 17 xã chưa có điện

Trang 5

NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP

 

NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP

12

50/2018/QĐ-TTg

Quyết định 50/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định đối tượng thủy sản nuôi chủ lực

 

* 03 đối tượng thủy sản nuôi chủ lực

Trang 5

TÓM TẮT VĂN BẢN:

Ü Lao động-Tiền lương-Phụ cấp:

CHÍNH THỨC TĂNG LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG TỪ 01/01/2019

Ngày 16/11/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 157/2018/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Theo Nghị định này, từ thời điểm 01/01/2019, mức lương tối thiểu vùng được ấn định như sau:

- Mức 4,18 triệu đồng/tháng áp dụng với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I;

- Mức 3,71 triệu đồng/tháng áp dụng với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng II;

- Mức 3,25 triệu đồng/tháng áp dụng với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng III;

- Mức 2,92 triệu đồng/tháng áp dụng với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng IV.

So với năm 2018, mức lương tối thiểu vùng tăng từ 160.000 đồng/tháng - 200.000 đồng/tháng.

Mức lương tối thiểu vùng là mức thấp nhất làm cơ sở để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận và trả lương cho người lao động. Với người đã qua học nghề, đào tạo nghề, mức lương phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng trên.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.

Ü Y tế-Sức khỏe:

GIÁ KHÁM BỆNH BHYT TỪ 26.000 ĐỒNG/LẦN

Từ ngày 15/01/2019, giá dịch vụ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám, chữa bệnh trong một số trường hợp được thực hiện theo Thông tư 39/2018/TT-BYT của Bộ Y tế.

Giá khám bệnh dao động từ 26.000 đồng - 37.000 đồng tùy thuộc vào nơi khám chữa bệnh. Giá hội chẩn để xác định ca bệnh khó (chỉ áp dụng đối với trường hợp mời chuyên gia đơn vị khác đến hội chẩn tại cơ sở khám, chữa bệnh) là 200.000 đồng.

Giá ngày giường bệnh Nội khoa tại các khoa: Truyền nhiễm, Hô hấp, Huyết học, Ung thư, Tim mạch, Tâm thần, Thần kinh… từ 144.000 đồng (đối với bệnh viện hạng IV) - 232.000 đồng (với bệnh viện hạng đặc biệt).

Trong đó, giá ngày giường bệnh được tính cho 01 người/giường. Trường hợp ở cùng một thời điểm phải nằm ghép 02 người/giường thì chỉ được thanh toán 1/2 mức giá, trường hợp nằm ghép từ 03 người trở lên thì chỉ được thanh toán 1/3 mức giá ngày giường điều trị tương ứng.

Thông tư này được ban hành ngày 30/11/2018.

TỪ 15/01/2019, ÁP DỤNG GIÁ VIỆN PHÍ MỚI CHO BỆNH NHÂN KHÔNG CÓ BHYT

Ngày 30/11/2018, Bộ Y tế ban hành Thông tư 37/2018/TT-BYT quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh trong một số trường hợp.

Theo đó, người bệnh chưa tham gia BHYT; người bệnh có thẻ BHYT nhưng đi khám bệnh, chữa bệnh hoặc sử dụng các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT thì mức giá tối đa cho các dịch vụ đó là:

- Giá tối đa dịch vụ khám bệnh tại các bệnh viện, trạm y tế dao động từ 26.000 đồng - 37.000 đồng;

- Hội chẩn để xác định ca bệnh khó (chuyên gia/ca; chỉ áp dụng đối với trường hợp mời chuyên gia đơn vị khác đến hội chẩn tại cơ sở khám, chữa bệnh) có mức giá dịch vụ khám bệnh tối đa là 200.000 đồng;

- Khám cấp giấy chứng thương, giám định y khoa (không kể xét nghiệm, X-quang); Khám sức khỏe toàn diện lao động, lái xe, khám sức khỏe định kỳ (không kể xét nghiệm, X-quang) tối đa là 145.000 đồng;

- Khám sức khỏe toàn diện cho người đi xuất khẩu lao động (không kể xét nghiệm, X-quang) có mức giá khám bệnh tối đa là 420.000 đồng.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/01/2019.

Ü Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề:

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG VIỆT CHO NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI

Chương trình tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành tại Thông tư 28/2018/TT-BGDĐT ngày 26/11/2018.

Chương trình được thiết kế theo 03 trình độ, 06 bậc với thời lượng của mỗi bậc là 220 giờ. Trong đó, trình độ sơ cấp gồm bậc 1 và bậc 2, trình độ trung cấp gồm bậc 3 và bậc 4; trình độ cao cấp gồm bậc 5 và bậc 6.

Bậc 1 hướng tới mục tiêu giúp người học hiểu và sử dụng được các cấu trúc ngôn ngữ quen thuộc, sử dụng được

những từ ngữ cơ bản đáp ứng nhu cầu giao tiếp cụ thể như giới thiệu về nơi sinh sống, người thân, bạn bè…

Ở bậc cao nhất - bậc 6, người học hiểu được hầu hết các văn bản nói và viết một cách dễ dàng. Tóm tắt được các nguồn thông tin nói hoặc viết, sắp xếp và trình bày lại một cách logic, diễn đạt trôi chảy và chính xác, phân biệt được những khác biệt tinh tế về ý nghĩa và ngữ dụng trong các tình huống phức tạp.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 11/01/2019.

Ü Cán bộ-Công chức-Viên chức:

KHÔNG BỔ NHIỆM CHỨC DANH “HÀM” VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

Bộ Nội vụ vừa phát đi Công văn hỏa tốc 6028/BNV-CCVC về việc không thực hiện việc bổ nhiệm chức danh “Hàm”.

Công văn nêu rõ, hiện nay trong Luật Cán bộ, công chức và các văn bản hướng dẫn thi hành chưa có quy định về việc bổ nhiệm chức danh “Hàm” trong cơ quan hành chính, nhưng một số Bộ, ngành, cơ quan Trung ương do đặc thù công việc đã bổ nhiệm chức danh này.

Để thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về công tác cán bộ, trong thời gian chưa có quy định mới của Bộ Chính trị và Chính phủ, Bộ Nội vụ đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND cấp tỉnh và các cơ quan liên quan không thực hiện việc bổ nhiệm mới với chức danh "Hàm" đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Công văn này được ban hành ngày 10/12/2018.

Ü Thông tin-Truyền thông:

NHÀ MẠNG PHẢI ĐẢM BẢO BÍ MẬT THÔNG TIN NGƯỜI DÙNG

Ngày 05/12/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư 16/2018/TT-BTTTT sửa đổi Thông tư 39/2016/TT-BTTTT quy định về hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung trong lĩnh vực viễn thông.

Theo Thông tư này, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông có nghĩa vụ đảm bảo bí mật thông tin của khách hàng và chỉ được chuyển giao thông tin cho bên thứ ba khi có sự đồng ý của khách hàng, trừ các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, các doanh nghiệp phải đảm bảo chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng theo đúng chất lượng đã công bố;

Không được từ chối giao kết hợp đồng hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng với  khách hàng, trừ một số trường hợp đặc biệt.

Đáng chú ý, doanh nghiệp phải thông báo cho khách hàng trước 30 ngày trong trường hợp ngừng kinh doanh dịch vụ viễn thông.

Về việc giải quyết khiếu nại, Thông tư mới đã bỏ quy định doanh nghiệp viễn thông phải giải quyết khiếu nại của khách hàng trong 05 ngày, mà chỉ quy định việc giải quyết khiếu nại được thực hiện theo thời hạn quy định của pháp luật.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 21/01/2019.

Ü Chính sách:

SIẾT CHẶT QUẢN LÝ KINH DOANH DỊCH VỤ ĐÒI NỢ

Nội dung này nằm trong Nghị quyết 150/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2018, được Chính phủ ban hành ngày 13/12/2018.

Theo đó, Chính phủ giao Bộ Tài chính nghiên cứu, đề xuất giải pháp triển khai hỗ trợ cho doanh nghiệp siêu nhỏ và doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp. Đồng thời, siết chặt quản lý kinh doanh dịch vụ đòi nợ.

Ngoài ra, Chính phủ cũng chỉ đạo Bộ Công an xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng kinh doanh dịch vụ đòi nợ để xâm phạm tính mạng, tài sản của người dân; phối hợp với Mặt

trận Tổ quốc Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có giải pháp ngăn chặn tình trạng cho vay nặng lãi, tín dụng đen và phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực tín dụng, ngân hàng.

Chính phủ thống nhất dừng thực hiện gia hạn nộp thuế và hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo Nghị quyết 63/NQ-CP.

Cụ thể, dừng gia hạn nộp thuế tối đa 60 ngày với số tiền thuế GTGT của máy móc, thiết bị nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư mà tổng giá trị nhập khẩu từ 100 tỷ đồng trở lên; dừng gia hạn nộp thuế tối đa 02 năm đối với dự án đầu tư chưa được thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản…

Ü Hành chính:

SẮP CÓ NGHỊ ĐỊNH VỀ KIỂM SOÁT TÀI SẢN, THU NHẬP CỦA CÔNG CHỨC

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1726/QĐ-TTg ngày 11/12/2018 về Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 6.

Theo Quyết định này, trong khoảng thời gian từ tháng 12/2018 đến tháng 4/2020, sẽ trình thông qua 38 Nghị định và Thông tư hướng dẫn 9 Luật được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 6 vừa qua, trong đó có:

- 02 Nghị định hướng dẫn về Luật Phòng, chống tham nhũng, gồm: Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng; Nghị định về kiểm soát tài sản, thu nhập…

- 06 Nghị định hướng dẫn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch, như: Nghị định sửa đổi, bổ sung 

Nghị định 44/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng…

- 01 Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Đặc xá;

- 02 Nghị định hướng dẫn Luật Giáo dục đại học sửa đổi, gồm Nghị định quy định chi tiết và thi hành Luật Giáo dục đại học sửa đổi; Nghị định quy định về cơ chế tự chủ của cơ sở giáo dục đại học công lập…

Cũng theo Quyết định này, trong tháng 01/2019, sẽ trình Chính phủ Nghị định về tiếp tục thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

KÉO DÀI THÍ ĐIỂM CẤP THỊ THỰC ĐIỆN TỬ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

Đây là một trong những nội dung được đề cập tại Nghị quyết 74/2018/QH14 của Quốc hội về kỳ họp thứ 6.

Cụ thể, Quốc hội thống nhất kéo dài thời gian thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam theo Nghị quyết 30/2016/QH14 tối đa 02 năm, kể từ ngày 01/02/2019.

Chính phủ có trách nhiệm khẩn trương tổng kết việc thi hành Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam để sớm trình Quốc hội xem xét việc sửa đổi, bổ sung, bảo đảm Luật có hiệu lực trước ngày 01/02/2021.

Ngoài ra, Quốc hội cũng giao Chính phủ triển khai xây dựng chiến lược sử dụng đất quốc gia đến năm 2045; điều chỉnh nhiệm vụ của Kiểm toán Nhà nước được giao từ “kiểm toán việc sử dụng nguồn thu từ đất của các doanh nghiệp Nhà nước đã cổ phần hóa giai đoạn 2011 - 2017” sang kiểm toán việc quản lý, sử dụng đất trong và sau quá trình cổ phần hóa của doanh nghiệp Nhà nước giai đoạn 2011 - 2017.

Nghị quyết này được thông qua ngày 20/11/2018.

Ü Cơ cấu tổ chức:

HÀ NỘI: TỔ DÂN PHỐ PHƯỜNG, THỊ TRẤN PHẢI CÓ TRÊN 450 HỘ

Thông tư 14/2018/TT-BNV sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 04/2012/TT-BNV hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố được Bộ Nội vụ ban hành ngày 03/12/2018.

Theo đó, tăng quy mô số hộ gia đình trong điều kiện thành lập thôn mới, tổ dân phố mới đối với thôn ở xã; tổ dân phố mới ở phường, thị trấn, cụ thể:

- Thôn ở xã thuộc các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc có từ 150 hộ gia đình trở lên; Thôn ở xã thuộc các tỉnh đồng

bằng sông Hồng có từ 300 hộ gia đình trở lên; Thôn ở xã thuộc các tỉnh miền Nam có từ 350 hộ gia đình trở lên;

- Tổ dân phố ở phường, thị trấn thuộc các tỉnh đồng bằng sông Hồng có từ 350 hộ gia đình trở lên; Tổ dân phố ở phường, thị trấn thuộc các tỉnh miền Nam có từ 400 hộ gia đình trở lên. Riêng Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh có từ 450 hộ gia đình trở lên…

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 20/01/2019.

Ü Công nghiệp:

ĐẾN 2020: CẤP ĐIỆN CHO 17 XÃ CHƯA CÓ ĐIỆN

Chương trình mục tiêu cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo giai đoạn 2016 - 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 1740/QĐ-TTg ngày 13/12/2018.

Chương trình với mục tiêu cung cấp điện cho các hộ dân chưa có điện, cấp điện nhưng chưa ổn định và liên tục ở các khu vực nông thôn, miền núi, hải đảo giai đoạn 2016 - 2020, cụ thể:

- Số xã chưa có điện được cấp điện (đạt 100% số xã có điện trên phạm vi cả nước): 17 xã;

- Số thôn, bản được cấp điện: Khoảng 9.890 thôn, bản;

- Số hộ dân được cấp điện từ điện lưới quốc gia: Khoảng 1.055.000 hộ dân…

Đồng thời phấn đấu phát triển lưới điện cung cấp điện cho các trạm bơm tưới quy mô vừa và nhỏ khu vực đồng bằng sông Cửu Long (13 tỉnh, thành).

Tổng mức vốn đầu tư cho Chương trình khoảng hơn 30 tỷ đồng, ưu tiên phục vụ cấp điện cho các xã chưa có điện sau đó cấp điện cho các dự án/hạng mục đầu tư cấp bách ở các tỉnh nghèo, có tỷ lệ hộ dân sử dụng điện lưới quốc gia thấp hơn mức trung bình của cả nước.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Ü Nông nghiệp-Lâm nghiệp:

03 ĐỐI TƯỢNG THỦY SẢN NUÔI CHỦ LỰC

Ngày 13/12/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định 50/2018/QĐ-TTg quy định đối tượng thủy sản nuôi chủ lực.

Quyết định này quy định chi tiết khoản 4 Điều 38 Luật Thủy sản về đối tượng thủy sản nuôi chủ lực. Cụ thể, 03 đối tượng thủy sản nuôi chủ lực gồm: Tôm sú; Tôm thẻ chân trắng; Cá tra.

Theo đó, đối tượng thủy sản nuôi chủ lực phải đáp ứng các tiêu chí sau:

- Thuộc Danh mục loài thủy sản được phép kinh doanh tại Việt Nam;

- Tạo ra nhiều việc làm và thu nhập cao cho người lao động; phát huy hiệu quả tài nguyên, điều kiện tự nhiên của đất nước và có khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu;

- Có năng suất và hiệu quả sản xuất cao; có khả năng thu hút đầu tư để tạo ra vùng sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao;

- Tạo sản phẩm có giá trị gia tăng cao; có khả năng cạnh tranh với đối tượng thủy sản của quốc gia khác trên thị trường nội địa và xuất khẩu, trong đó giá trị xuất khẩu tối thiểu đạt 100 triệu USD/năm.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 30/01/2019.


  • Chi tiết của bản tin này được đăng tải đầy đủ trên website LuatVietnam luatvietnam.vn    
  • Quý khách sẽ nhận được nội dung toàn văn các văn bản trong bản tin và nhiều văn bản khác khi tham gia dịch vụ Tra cứu văn bản mới của LuatVietnam.
  • Mọi yêu cầu cung cấp văn bản, xin liên hệ với cskh@luatvietnam.vn
  • Quý khách có thể tham khảo mọi thông tin về dịch vụ LuatVietnam tại địa chỉ: luatvietnam.vn

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Mọi chi tiết xin liên hệ:

TRUNG TÂM LUẬT VIỆT NAM - CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ INCOM
Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919
Tại TP.HCM: Tòa nhà Hà Phan, số 456 Phan Xích Long, P.2, Q.Phú Nhuận, Tp. HCM - Tel: 028. 39950724
Email: cskh@luatvietnam.vn

 

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html . Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi huỷ bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.