Bản tin Văn bản mới số 49.2017

 

SỐ 49 (862) - THÁNG 12/2017

* LuatVietnam - website cung cấp dịch vụ tra cứu Văn bản pháp luật tiếng Việt và tiếng Anh, hoạt động từ tháng 10/2000 - nơi hỗ trợ Quý khách hàng tìm văn bản và các thông tin liên quan ĐẦY ĐỦ - CHÍNH XÁC - NHANH NHẤT!
* Thông tin chi tiết về dịch vụ của LuatVietnam, xin Quý khách vui lòng tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn

 

#

KÝ HIỆU

VĂN BẢN

 

Trong số này:

LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP

 

LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP

1

49/2017/QH14

Nghị quyết 49/2017/QH14 của Quốc hội về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018

 

* Từ 1/7/2018, tăng lương cơ sở lên 1,39 triệu đồng/tháng

Trang 2

ĐẤT ĐAI-NHÀ Ở

 

ĐẤT ĐAI-NHÀ Ở

 

2

53/2017/QH14

Nghị quyết 53/2017/QH14 của Quốc hội về Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành

 

* Chi gần 23.000 tỷ để thu hồi đất, bồi thường cho dự án sân bay Long Thành

Trang 2

ĐẦU TƯ

 

ĐẦU TƯ

3

52/2017/QH14

Nghị quyết 52/2017/QH14 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020

 

* Xây dựng một số đường cao tốc tuyến Bắc - Nam phía Đông

Trang 3

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

 

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

 

4

20/2017/QH14

Luật Quản lý nợ công của Quốc hội, số 20/2017/QH14

 

* Người đứng đầu cơ quan, tổ chức phải chịu trách nhiệm về nợ công

Trang 3

5

17/2017/QH14

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng của Quốc hội, số 17/2017/QH14

 

* Ngân hàng phá sản phải có phương án trả tiền gửi cho khách hàng

Trang 3

6

50/2017/QH14

Nghị quyết 50/2017/QH14 của Quốc hội về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2018

 

* Chi ngân sách Trung ương năm 2018 là 948.404 tỷ đồng

Trang 4

XÂY DỰNG

 

XÂY DỰNG

7

21/2017/QH14

Luật Quy hoạch của Quốc hội, số 21/2017/QH1

 

* Nghiêm cấm từ chối cung cấp thông tin về quy hoạch

Trang 4

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

 

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

8

51/2017/QH14

Nghị quyết 51/2017/QH14 của Quốc hội về việc điều chỉnh lộ trình thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới theo Nghị quyết 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông

 

* Lùi thời gian áp dụng chương trình, SGK mới

Trang 4

VI PHẠM HÀNH CHÍNH

 

VI PHẠM HÀNH CHÍNH

9

139/2017/NĐ-CP

Nghị định 139/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở

 

* Ngắt hoa, dẫm lên thảm cỏ công viên bị phạt đến 1 triệu đồng

Trang 4

CHÍNH SÁCH

 

CHÍNH SÁCH

 

10

48/2017/QH14

Nghị quyết 48/2017/QH14 của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018

 

* Mục tiêu năm 2018: Tổng kim ngạch xuất khẩu tăng đến 8%

Trang 5

NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP

 

NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP

11

18/2017/QH14

Luật Thủy sản của Quốc hội, số 18/2017/QH14

 

* Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về thủy sản

Trang 5

12

16/2017/QH14

Luật Lâm nghiệp của Quốc hội, số 16/2017/QH14

 

* Luật Lâm nghiệp 2017: Chủ rừng được trả tiền dịch vụ môi trường rừng

Trang 5

HÀNG HẢI

 

HÀNG HẢI

13

142/2017/NĐ-CP

Nghị định 142/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải

 

* Thu giá dịch vụ cảng biển cao hơn quy định, phạt đến 30 triệu

Trang 6

NGOẠI GIAO

 

NGOẠI GIAO

14

19/2017/QH14

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài của Quốc hội, số 19/2017/QH14

 

* Hỗ trợ học phí cho con của thành viên Đại sứ quán Việt Nam

Trang 6

 

TÓM TẮT VĂN BẢN:

 

Ü Lao động-Tiền lương-Phụ cấp:

TỪ 1/7/2018, TĂNG LƯƠNG CƠ SỞ LÊN 1,39 TRIỆU ĐỒNG/THÁNG

Nội dung này nằm trong dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018 đã được Quốc hội thông qua ngày 13/11/2017, tại Nghị quyết số 49/2017/QH14.

Cụ thể, từ ngày 01/07/2018, sẽ thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,3 triệu đồng/tháng lên 1,39 triệu đồng/tháng; điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng theo quy định và trợ cấp ưu đãi người có công tăng bằng mức tăng lương cơ sở.

Bên cạnh đó, Quốc hội chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt các luật về thuế, phí và lệ phí; nghiên cứu sửa đổi, bổ sung một số chính sách pháp luật về thuế theo hướng cơ cấu lại nguồn thu, bảo đảm tính trung lập

 

của thuế; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính về thuế; tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển; phấn đấu giảm tỷ lệ nợ đọng thuế xuống dưới 5% tổng thu ngân sách Nhà nước.

Tiếp tục sử dụng nguồn thu từ hoạt động xổ số kiến thiết cho đầu tư phát triển, trong đó ưu tiên để đầu tư cho lĩnh vực giáo dục, đào tạo và dạy nghề, y tế công lập, chương trình xây dựng nông thôn mới; sau khi đã bố trí vốn bảo đảm hoàn thành các dự án đầu tư thuộc các lĩnh vực trên, nguồn thu này sẽ được bố trí cho các dự án ứng phó với biến đổi khí hậu và các dự án quan trọng khác thuộc đối tượng đầu tư của ngân sách địa phương.

Ü Đất đai-Nhà ở:

CHI GẦN 23.000 TỶ ĐỂ THU HỒI ĐẤT, BỒI THƯỜNG CHO
 DỰ ÁN SÂN BAY LONG THÀNH

Tại Nghị quyết số 53/2017/QH14, Quốc hội đã thông qua một số chỉ tiêu của Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Cụ thể, tổng mức đầu tư của Dự án này là 22.938 tỷ đồng; diện tích đất thu hồi là 5.399,35 héc-ta. Việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được tiến hành một lần và hoàn thành trước năm 2021.

 

 

Chính phủ có trách nhiệm quy định cụ thể mức hỗ trợ đối với hộ gia đình bị ảnh hưởng thu nhập trên cơ sở bảo đảm hài hòa với các dự án đã thực hiện trên địa bàn. UBND tỉnh Đồng Nai có trách nhiệm quản lý, khai thác, sử dụng quỹ đất đã được thu hồi nhưng chưa xây dựng cơ sở hạ tầng của Cảng hàng không quốc tế Long Thành và giao lại đất theo tiến độ triển khai Dự án; ưu tiên cho thuê đất đối với các hộ gia đình, cá nhân có đất nông nghiệp bị thu hồi.

Nghị quyết này được thông qua và có hiệu lực cùng ngày 24/11/2017.

Ü Đầu tư:

XÂY DỰNG MỘT SỐ ĐƯỜNG CAO TỐC TUYẾN BẮC - NAM PHÍA ĐÔNG

Ngày 22/11/2017, Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết số 52/2017/QH14 về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020.

Một số đoạn đường bộ cao tốc được đầu tư xây dựng bao gồm: Địa điểm từ Cao Bồ (Nam Định) đến Bãi Vọt (Hà Tĩnh); Từ Cam Lộ (Quảng Trị) đến La Sơn (Thừa Thiên Huế); Từ Nha Trang (Khánh Hòa) đến Dầu Giây (Đồng Nai) và Cầu Mỹ Thuận 2 (Tiền Giang và Vĩnh Long).
 

 

Giai đoạn 2017 - 2020, dự kiến đầu tư 654km với tổng mức đầu tư khoảng 118.716 tỷ đồng; chia thành các dự án thành phần vận hành độc lập; trình tự, thủ tục, thẩm quyền thẩm định và quyết định đầu tư căn cứ quy mô của từng dự án thành phần theo quy định hiện hành về đầu tư công.

Dự án áp dụng các công nghệ tiên tiến, hiện đại, bảo đảm yêu cầu an toàn, đồng bộ, chất lượng và hiệu quả. Khuyến khích nhà đầu tư ứng dụng công nghệ cao trong tổ chức thi công và đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án.

Ü Tài chính-Ngân hàng-Tín dụng:

NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN, TỔ CHỨC PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ NỢ CÔNG

Đây là nội dung mới quy định tại Luật Quản lý nợ công số 20/2017/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 23/11/2017, có hiệu lực từ ngày 01/07/2018.

Theo đó, người đứng đầu cơ quan, tổ chức phải giải trình và chịu trách nhiệm khi để xảy ra vi phạm pháp luật về quản lý nợ công của cơ quan, tổ chức. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, người đứng đầu cơ quan, tổ chức bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nợ công thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử lý vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định.

 

Cũng tại Luật này, Bộ Tài chính được giao trách nhiệm là cơ quan đầu mối giúp Chính phủ thống nhất quản lý Nhà nước về nợ công với các nhiệm vụ chính như: Thực hiện cấp phát vốn cho các chương trình, dự án đầu tư từ vốn vay của Chính phủ; Cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài; Quản lý Quỹ tích lũy trả nợ; Quản lý Danh mục nợ, thực hiện Đề án cơ cấu lại nợ, xử lý rủi ro theo Quyết định của Thủ tướng…

Đáng chú ý, Luật quy định 03 đối tượng được vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài, gồm: UBND cấp tỉnh; Đơn vị sự nghiệp công lập và Doanh nghiệp. Bên vay lại phải có phương án tài chính khả thi được cấp có thẩm quyền thẩm định.

 

NGÂN HÀNG PHÁ SẢN PHẢI CÓ PHƯƠNG ÁN TRẢ TIỀN GỬI CHO KHÁCH HÀNG

Ngày 20/11/2017, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng, số 17/2017/QH14.

Luật mới quy định việc phá sản sẽ chỉ áp dụng với các tổ chức tín dụng đã rơi vào tình trạng kiểm soát đặc biệt, không có khả năng phục hồi theo các phương án tái cơ cấu khác… Ngân hàng Nhà nước sẽ trình Chính phủ quyết định chủ trương và phương án phá sản tổ chức tín dụng, trong đó phải đánh giá tác động của việc thực hiện phương án phá sản tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt đối với sự an toàn chung của hệ thống; đồng thời, phải lên phương án chi trả tiền gửi cho các khách hàng là cá nhân.

Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước thu hồi Giấy phép hoạt động đã cấp cho tổ chức tín dụng trong trường

 

hợp chuyển đổi hình thức pháp lý bên cạnh các trường hợp chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể, phá sản tổ chức tín dụng như đã quy định trước đây.

Về giới hạn góp vốn, mua cổ phần, Luật sửa đổi bổ sung quy định: Mức góp vốn, mua cổ phần của một ngân hàng thương mại và các công ty con, công ty liên kết của ngân hàng thương mại đó vào một doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực bảo hiểm, chứng khoán, kiều hối, kinh doanh ngoại hối, vàng… không bao gồm mức góp vốn, mua cổ phần của công ty quản lý quỹ là công ty con, công ty liên kết của ngân hàng thương mại, công ty tài chính vào một doanh nghiệp từ các quỹ do công ty đó quản lý.

Luật này có hiệu lực từ ngày 15/01/2018.

CHI NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2018 LÀ 948.404 TỶ ĐỒNG

Đây là thông tin từ Nghị quyết số 50/2017/QH14 của Quốc hội ngày 14/11/2017 về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2018.

Tổng số thu ngân sách Trung ương là 753.404 tỷ đồng. Tổng số thu ngân sách địa phương là 565.796 tỷ đồng. Tổng số chi ngân sách Trung ương là 948.404 tỷ đồng, trong đó dự toán 321.151 tỷ đồng để bổ sung cân đối ngân sách, bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương.
 

 

Trong giai đoạn 2018 - 2020, bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương cho ngân sách địa phương 70% số thu xử phạt hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông phần ngân sách Trung ương được hưởng phát sinh trên địa bàn từng địa phương năm trước liền kề năm hiện hành. Bố trí 30% còn lại cho Bộ Công an để thực hiện chi cho công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông của các cơ quan trực thuộc, thực hiện mua sắm tập trung một số phương tiện, trang thiết bị nghiệp vụ, đồng thời điều tiết hỗ trợ cho công an một số địa phương có nguồn thu khó khăn để chi phục vụ công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Ü Xây dựng:

NGHIÊM CẤM TỪ CHỐI CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUY HOẠCH

Một loạt hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động quy hoạch đã được quy định tại Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 do Quốc hội thông qua ngày 24/11/2017.

Cụ thể, nghiêm cấm việc không công bố, công bố chậm, công bố không đầy đủ quy hoạch hoặc từ chối cung cấp thông tin về quy hoạch, trừ trường hợp thông tin thuộc bí mật Nhà nước; cố ý công bố sai quy hoạch; cố ý cung cấp sai thông tin về quy hoạch; hủy hoại, làm giả hoặc làm sai lệch hồ sơ, giấy tờ, tài liệu; Nghiêm cấm cản trở việc tham gia ý kiến của cơ quan, tổ chức, cộng đồng, cá nhân trong hoạt động quy hoạch

Cũng theo yêu cầu của Luật này, chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày được cơ quan có thẩm quyền quyết định hoặc được phê duyệt, toàn bộ nội dung của quy hoạch phải được công bố công khai, trừ trường

 

hợp liên quan đến bí mật Nhà nước. Quy hoạch được đăng tải thường xuyên, liên tục trên Trang thông tin điện tử cơ quan tổ chức lập quy hoạch, cơ quan lập quy hoạch. Ngoài ra, quy hoạch còn được công bố theo các hình thức như: Thông tin trên phương tiện thông tin đại chúng; Trưng bày mô hình bản đồ về quy hoạch; Tổ chức hội nghị, hội thảo; Phát hành ấn phẩm…

Khi cơ quan, tổ chức, cá nhân có yêu cầu, thông tin về quy hoạch đã được quyết định hoặc phê duyệt phải được cung cấp đầy đủ, kịp thời và chính xác. Trách nhiệm cung cấp thông tin thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường; UBND cấp tỉnh…

Luật này có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.
 

Ü Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề:

LÙI THỜI GIAN ÁP DỤNG CHƯƠNG TRÌNH, SGK MỚI

Ngày 24/11/2017, Quốc hội đã ra Nghị quyết số 51/2017/QH14 điều chỉnh lộ trình thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới theo Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Theo Nghị quyết mới này, thời gian bắt đầu triển khai áp dụng chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới, đảm bảo tuần tự trong từng cấp học, chậm nhất từ năm học 2020 - 2021 đối với lớp đầu

 

cấp tiểu học; từ năm học 2021 - 2022 đối với lớp đầu cấp của cấp trung học cơ sở và từ năm học 2022 - 2023 đối với lớp đầu cấp của cấp trung học phổ thông.

Trước đó, tại Nghị quyết số 88/2014/QH13, Quốc hội chủ trương từ năm học 2018 - 2019, bắt đầu triển khai áp dụng chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa mới theo hình thức cuốn chiếu đối với mỗi cấp tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông.

Ü Vi phạm hành chính:

NGẮT HOA, DẪM LÊN THẢM CỎ CÔNG VIÊN BỊ PHẠT ĐẾN 1 TRIỆU ĐỒNG

Nội dung này được Chính phủ quy định tại Nghị định 139/2017/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở.

Cụ thể, thay vì chỉ bị phạt tiền tối đa đến 500.000 đồng, từ ngày 15/01/2018, người có hành vi đục khoét, đóng đinh vào cây xanh, tự ý ngắt hoa, cắt cành cây, lột vỏ thân cây, phóng uế hoặc có hành vi khác làm hư hỏng cây xanh, vườn hoa, thảm cỏ sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 01 triệu đồng.

Mức phạt nêu trên cũng được áp dụng đối với hành vi giăng dây, giăng đèn trang trí, treo biển quảng cáo hoặc các vận dụng khác vào cây xanh ở những nơi công cộng, đường phố, công viên không đúng quy

 

định; Xây bục bệ bao quanh gốc cây ở đường phố, công viên…

Đối với hành vi xây nhà ở không che chắn hoặc có che chắn nhưng để rơi vãi vật liệu xây dựng xuống các khu vực xung quanh hoặc để vật liệu xây dựng không đúng nơi quy định, cũng sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 01 triệu đồng.

Cũng theo Nghị định, hành vi sử dụng căn hộ chung cư vào mục đích không phải để ở; Sử dụng phần diện tích và các trang thiết bị thuộc quyền sở hữu, sử dụng chung vào sử dụng riêng; Tự ý thay đổi kết cấu chịu lực hoặc thay đổi thiết kế phần sở hữu riêng của nhà chung cư… sẽ bị phạt tiền từ 30 - 40 triệu đồng.

Nghị định này được ban hành ngày 27/11/2017, có hiệu lực từ ngày 15/01/2018.

Ü Chính sách:

MỤC TIÊU NĂM 2018: TỔNG KIM NGẠCH XUẤT KHẨU TĂNG ĐẾN 8%

Với mục tiêu chung là tiếp tục bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, ngày 10/11/2017, Quốc hội đã ra Nghị quyết số 48/2017/QH14 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.

Nghị quyết đặt ra chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước năm 2018 tăng 6,5 - 6,7%; Tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 7 - 8%; Tốc độ tăng giá tiêu dùng bình quân khoảng 4%; Tổng vốn đầu tư phát triển xã hội khoảng 33 - 34% GDP; Số giường bệnh trên 01 vạn dân đạt 26 giường (không tính giường trạm y tế xã)…

Các giải pháp thực hiện cụ thể: Khuyến khích phát triển khu vực kinh tế tư nhân, có giải pháp phù hợp khuyến khích hộ kinh doanh cá thể thành lập doanh nghiệp; Khắc phục tình trạng doanh nghiệp FDI báo

 

lỗ, chuyển giá, gây thất thu ngân sách Nhà nước, bảo đảm yêu cầu về chuyển giao công nghệ, tỷ lệ nội địa hóa, bảo vệ môi trường. Sẽ có chính sách phù hợp để khuyến khích, thu hút đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, tạo cơ chế, chính sách phát triển rau, quả, hoa trở thành nhóm hàng xuất khẩu chủ lực và nghiên cứu triển khai các loại hình bảo hiểm đối với cây trồng, vật nuôi, thủy sản.

Đồng thời, thực hiện rà soát toàn bộ các trạm BOT giao thông đường bộ, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật gây mất trật tự, an toàn xã hội và chuẩn bị các điều kiện để thành lập các đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt. Bên cạnh đó, Quốc hội đặt ra nhiệm vụ quản lý tốt hơn hoạt động tổ chức lễ hội, biểu diễn nghệ thuật, phòng, chống bạo lực học đường, gia đình, xâm hại trẻ em, phụ nữ…

Ü Nông nghiệp-Lâm nghiệp:

XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ THỦY SẢN

Tại kỳ họp thứ 04 ngày 21/11/2017, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Thủy sản số 18/2017/QH14 thay thế Luật Thủy sản số 17/2003/QH11.

Theo Luật mới, Nhà nước có chính sách đầu tư cho: Xây dựng cảng cá loại I, loại II, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá; Xây dựng hệ thống theo dõi, giám sát hoạt động của tàu cá trên biển; hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia về thủy sản thống nhất từ Trung ương đến địa phương… Đồng thời, sẽ xây dựng các khu bảo tồn biển bao gồm vườn quốc gia, khu dự trữ thiên nhiên, khu bảo tồn loài - sinh cảnh, khu bảo vệ cảnh quan cấp tỉnh, cấp quốc gia.

Thuyền trưởng tàu cá Việt Nam phải thông báo ít nhất trước 01 giờ̀ khi tàu ra, vào cảng cá cho tổ chức quản lý cảng cá. Luật cũng nghiêm cấm hành vi khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không

 

theo quy định; mua, bán, vận chuyển, tàng trữ, sơ chế, chế biến thủy sản từ khai thác thủy sản bất hợp pháp, thủy sản có tạp chất nhằm mục đích gian lận thương mại… Chương trình điều tra, đánh giá nguồn lợi thủy sản và môi trường sống của loài thủy sản được tổ chức định kỳ 05 năm trên phạm vi cả nước.

Bên cạnh đó, Nhà nước công nhận và giao quyền quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản cho các tổ chức cộng đồng có thành viên sinh sống và được hưởng lợi từ nguồn lợi thủy sản tại khu vực đó, có đăng ký tham gia bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại 01 khu vực địa lý nhất định, có phương án bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản, có quy chế hoạt động của tổ chức cộng đồng.

Luật này có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.

LUẬT LÂM NGHIỆP 2017:
CHỦ RỪNG ĐƯỢC TRẢ TIỀN DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG

Ngày 15/11/2017, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14.

Trong hoạt động lâm nghiệp, so với quy định trước đây, Luật mới đã bổ sung thêm nhiều hành vi bị nghiêm cấm như: Chăn, dắt, thả gia súc, vật nuôi vào phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của rừng đặc dụng, rừng mới trồng; Trưng bày, tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập, quá cảnh lâm sản trái quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; Xây dựng, đào bới, đắp đập, ngăn dòng chảy tự nhiên… làm thay đổi cấu trúc cảnh quan tự nhiên của hệ sinh thái rừng; Sử dụng nguyên liệu trong chế biến lâm sản trái quy định của pháp luật.

Luật cũng quy định về các dịch vụ môi trường rừng và nguyên tắc chi trả dịch vụ môi trường rừng. Bên

 

sử dụng dịch vụ điều tiết, duy trì nguồn nước, bảo vệ, duy trì vẻ đẹp cảnh quan tự nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học hệ sinh thái rừng cho kinh doanh dịch vụ du lịch… sẽ phải thực hiện chi trả trực tiếp cho bên cung ứng dịch vụ (chủ rừng) trên cơ sở tự thỏa thuận trên cơ sở mức tiền chi trả dịch vụ do Chính phủ quy định.

Bên cạnh đó, Luật cũng quy định về việc Nhà nước xây dựng và vận hành Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam, về chế biến và thương mại lâm sản áp dụng với cơ sở chế biến và hoạt động chế biến mẫu vật các loài thực vật rừng, động vật rừng. Cơ sở chế biến và cơ sở thương mại lâm sản được sản xuất, kinh doanh những mặt hàng lâm sản Nhà nước không cấm.

Luật này có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.

Ü Hàng hải:

THU GIÁ DỊCH VỤ CẢNG BIỂN CAO HƠN QUY ĐỊNH, PHẠT ĐẾN 30 TRIỆU

Đây là một trong những nội dung được Chính phủ quy định tại Nghị định số 142/2017/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải.

Cụ thể, hành vi cung cấp dịch vụ tại cảng biển không đúng với mức giá cụ thể hoặc không nằm trong khung giá hoặc cao hơn mức giá tối đa hoặc thấp hơn mức giá tối thiểu do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định sẽ bị phạt tiền từ 25 - 30 triệu đồng.

Với hành vi không niêm yết giá vận chuyển bằng đường biển, phụ thu, giá dịch vụ tại cảng biển trên trang thông tin điện tử hoặc tại trụ sở doanh nghiệp; Niêm yết giá vận chuyển không rõ ràng gây nhầm lẫn cho

 

khách hàng sẽ bị phạt tiền từ 500.000 - 01 triệu đồng. Trường hợp vi phạm nhiều lần, tái phạm sẽ bị phạt từ 01 - 03 triệu đồng.

Cũng theo Nghị định này, sẽ phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 - 300.000 đồng với hành vi bơi lội hoặc làm mất trật tự công cộng trong khu vực cảng. Với hành vi hút thuốc ở nơi cấm hút thuốc hoặc hành vi vô ý có thể gây cháy, nổ trên tàu thuyền, mức phạt tiền là từ 500.000 - 01 triệu đồng.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/02/2018.

 
Ü Ngoại giao:

HỖ TRỢ HỌC PHÍ CHO CON CỦA THÀNH VIÊN ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM

Đây là nội dung mới được đưa vào Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài số 19/2017/QH14, do Chính phủ thông qua ngày 21/11/2017.

Cụ thể, con chưa thành niên đi theo thành viên cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài sẽ được hỗ trợ một phần học phí tại quốc gia tiếp nhận và chi phí mua bảo hiểm khám bệnh, chữa bệnh.

Đồng thời, thành viên cơ quan đại diện, vợ hoặc chồng được cử đi công tác cùng với thành viên cơ quan đại diện ngoài việc được hưởng lương, phụ cấp, trợ cấp như quy định trước đây còn được bảo đảm chi
 

 

phí đi lại trong trường hợp cha, mẹ hoặc cha, mẹ của vợ (chồng) hoặc vợ, chồng, con thành viên cơ quan đại diện chết.

Tiêu chuẩn Đại sứ đặc mệnh toàn quyền cũng là một nội dung được điều chỉnh tại Luật mới này. Theo đó, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền phải có các tiêu chuẩn như: Trình độ đại học trở lên; trình độ lý luận chính trị cử nhân hoặc cao cấp; đã được đào tạo, bồi dưỡng về kiến thức, chuyên môn, nghiệp vụ đối ngoại; Sử dụng thông thạo ít nhất 01 ngoại ngữ phù hợp với yêu cầu công tác; Trong độ tuổi đủ để hoàn thành ít nhất một nhiệm kỳ công tác, trừ trường hợp đặc biệt…

Luật này có hiệu lực từ ngày 01/07/2018.


 

  • Chi tiết của bản tin này được đăng tải đầy đủ trên website LuatVietnam www.luatvietnam.vn    
  • Quý khách sẽ nhận được nội dung toàn văn các văn bản trong bản tin và nhiều văn bản khác khi tham gia dịch vụ Tra cứu văn bản mới của LuatVietnam.
  • Mọi yêu cầu cung cấp văn bản, xin liên hệ với [email protected]
  • Quý khách có thể tham khảo mọi thông tin về dịch vụ LuatVietnam tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Mọi chi tiết xin liên hệ:

TRUNG TÂM LUẬT VIỆT NAM - CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ INCOM
Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919
Tại TP.HCM:
Tòa nhà Hà Phan, số 456 Phan Xích Long, P.2, Q.Phú Nhuận, Tp. HCM - Tel: 028. 39950724
Email: [email protected]

 

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html. Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi huỷ bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.

Bản tin Văn bản mới số 49.2017