Bản tin Văn bản mới số 48.2018

* LuatVietnam - website cung cấp dịch vụ tra cứu Văn bản pháp luật tiếng Việt và tiếng Anh, hoạt động từ tháng 10/2000 - nơi hỗ trợ Quý khách hàng tìm văn bản và các thông tin liên quan ĐẦY ĐỦ - CHÍNH XÁC - NHANH NHẤT!
* Thông tin chi tiết về dịch vụ của LuatVietnam, xin Quý khách vui lòng tham khảo tại địa chỉ: luatvietnam.vn

#

KÝ HIỆU

VĂN BẢN

 

Trong số này:

ĐẤT ĐAI-NHÀ Ở

 

ĐẤT ĐAI-NHÀ Ở

1

35/2018/QH14

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch, số 35/2018/QH14

 

* Tầm nhìn quy hoạch sử dụng đất quốc gia lên đến 50 năm

Trang 2

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

 

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

 

2

163/2018/NĐ-CP

Nghị định 163/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp

 

* Trái phiếu doanh nghiệp có mệnh giá 100.000 đồng

Trang 2

3


4

29/2018/TT-NHNN


70/2018/QH14

Thông tư 29/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn việc xác nhận, quản lý tiền ký quỹ của doanh nghiệp bán hàng đa cấp

Nghị quyết 70/2018/QH14 của Quốc hội về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019

 

* Doanh nghiệp đa cấp được thỏa thuận lãi suất ký quỹ
* Tăng lương cơ sở lên 1,49 triệu đồng/tháng từ 1/7/2019

Trang 2

 
Trang 2

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

 

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

5


6

1677/QĐ-TTg


34/2018/QH14

Quyết định 1677/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển Giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học, số 34/2018/QH14

 

* Thủ tướng phê duyệt Đề án phát triển Giáo dục mầm non
* Luật Giáo dục đại học sửa đổi: Mở rộng quyền tự chủ cho các trường

Trang 3

Trang 3

VĂN HÓA-THỂ THAO-DU LỊCH

 

VĂN HÓA-THỂ THAO-DU LỊCH

 

7

1685/QĐ-TTg

Quyết định 1685/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Cơ cấu lại ngành du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn"

 

* Sẽ cung cấp wifi miễn phí tại các điểm du lịch

Trang 3

NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP

 

NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP

8


9


10

04/2018/TT-BKHĐT


32/2018/QH14


31/2018/QH14

Thông tư 04/2018/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 57/2018/NĐ-CP ngày 17/04/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

Luật Chăn nuôi, số 32/2018/QH14


Luật Trồng trọt, số 31/2018/QH14

 

* Ưu tiên hỗ trợ dự án chế biến nông sản địa phương

* Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về chăn nuôi

* Quản lý chặt chẽ phân bón lưu hành tại Việt Nam

Trang 3

 

Trang 4

 
Trang 4

TƯ PHÁP-HỘ TỊCH

 

TƯ PHÁP-HỘ TỊCH

11

30/2018/QH14

Luật Đặc xá, số 30/2018/QH14

 

* Không đề nghị đặc xá với tội bạo loạn, khủng bố

Trang 4

AN NINH QUỐC GIA

 

AN NINH QUỐC GIA

 

12

33/2018/QH14

Luật Cảnh sát biển Việt Nam, số 33/2018/QH14

 

* Cảnh sát biển có quyền truy đuổi, bắt giữ tàu biển vi phạm

Trang 4

TIẾT KIỆM-PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ

 

TIẾT KIỆM-PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ

13

36/2018/QH14

Luật Phòng, chống tham nhũng, số 36/2018/QH14

 

* Công chức phải kê khai tài sản có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên

Trang 5

TÓM TẮT VĂN BẢN:

Ü Đất đai-Nhà ở:

TẦM NHÌN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT QUỐC GIA LÊN ĐẾN 50 NĂM

Luật sửa đổi, bổ sung 37 Luật có liên quan đến quy hoạch số 35/2018/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 20/11/2018, có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.

Trong đó, Luật này sửa đổi, bổ sung các quy định về quy hoạch của Luật Đất đai 2013, cụ thể:

Thời kỳ quy hoạch sử dụng đất là 10 năm. Bổ sung quy định về tầm nhìn của quy hoạch sử dụng đất quốc gia là từ 30 - 50 năm và cấp huyện là từ 20 - 30 năm. Thời kỳ kế hoạch sử dụng đất quốc gia, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng và kế hoạch sử dụng đất an ninh là 05 năm; kế hoạch sử dụng đất 

cấp huyện được lập hàng năm.

Thêm vào đó, Luật này phân cấp cụ thể việc điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất như sau: Việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, quy hoạch sử dụng đất an ninh được thực hiện theo quy định về quy hoạch; Việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện được thực hiện khi có sự điều chỉnh chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của quốc gia; Do tác động của thiên tai, chiến tranh làm thay đổi mục đích, cơ cấu, vị trí, diện tích sử dụng đất…

Ü Tài chính-Ngân hàng-Tín dụng:

TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP CÓ MỆNH GIÁ 100.000 ĐỒNG

Ngày 04/12/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 163/2018/NĐ-CP quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp, có hiệu lực từ ngày 01/02/2019.

Nghị định này quy định, trái phiếu doanh nghiệp phát hành tại thị trường trong nước có mệnh giá là 100.000 đồng hoặc bội số của 100.000 đồng. Nếu phát hành ra thị trường quốc tế, mệnh giá được thực hiện theo quy định của thị trường phát hành.

Trái phiếu được phát hành dưới hình thức chứng chỉ, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử; Doanh nghiệp phát hành quyết định cụ thể hình thức trái phiếu đối với mỗi đợt phát hành theo quy định tại thị trường phát hành.

Đáng chú ý, Nghị định này quy định trái phiếu doanh nghiệp bị hạn chế giao dịch trong phạm vi dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong vòng 01 năm, kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành, trừ trường hợp có quyết định của Tòa án hoặc thừa kế theo quy định.

DOANH NGHIỆP ĐA CẤP ĐƯỢC THỎA THUẬN LÃI SUẤT KÝ QUỸ

Từ ngày 18/01/2019, việc xác nhận, quản lý tiền ký quỹ của doanh nghiệp bán hàng đa cấp được thực hiện theo Thông tư 29/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Theo đó, khi có nhu cầu ký quỹ tại ngân hàng thương mại hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài, doanh nghiệp và ngân hàng nhận ký quỹ giao kết hợp đồng ký quỹ với các nội dung chính như: Tên, địa chỉ, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp và ngân hàng; Số tiền ký quỹ; Lãi suất tiền gửi ký quỹ...

Khi doanh nghiệp thay đổi vốn điều lệ và có nhu cầu điều chỉnh số tiền ký quỹ, ngân hàng nhận ký quỹ và doanh nghiệp thực hiện sửa đổi, bổ sung hợp đồng ký quỹ hoặc 

ký kết hợp đồng ký quỹ mới. Thông tư này cũng quy định, lãi suất tiền ký quỹ do hai bên thỏa thuận trong hợp đồng ký quỹ đảm bảo phù hợp với lãi suất tiền gửi bằng đồng Việt Nam của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Khi doanh nghiệp bán hàng đa cấp chấm dứt hoạt động nhưng không thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp đối với người tham gia bán hàng đa cấp, Bộ Công Thương yêu cầu trích tiền ký quỹ cho người tham gia bán hàng đa cấp hoặc theo quyết định xử phạt.

Thông tư này được ban hành ngày 30/11/2018.

TĂNG LƯƠNG CƠ SỞ LÊN 1,49 TRIỆU ĐỒNG/THÁNG TỪ 1/7/2019

Đây là nội dung nằm trong Nghị quyết 70/2018/QH14 về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019 được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 6 ngày 09/11/2018.

Cụ thể, sẽ thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,39 triệu đồng/tháng lên 1,49 triệu đồng/tháng; đồng thời điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng theo quy định và trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng tăng bằng mức tăng lương cơ sở, thời hạn thực hiện từ ngày 01/07/2019.

Cũng tại Nghị quyết này, Quốc hội chủ trương nghiên cứu, rà soát các nội dung liên quan đến ưu đãi đầu tư; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, chống buôn lậu, gian lận thương mại, quyết liệt chống thất thu thuế, chuyển giá, trốn thuế, giảm tỷ lệ nợ thuế; mở rộng triển khai hóa đơn điện tử.

Ngoài ra, sẽ không ban hành các chính sách làm giảm thu ngân sách Nhà nước, trừ trường hợp điều chỉnh chính sách thu theo các cam kết hội nhập.

Ü Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề:

THỦ TƯỚNG PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC MẦM NON

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1677/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển Giáo dục mầm non giai đoạn 2018 - 2025 ngày 03/12/2018.

Mục tiêu giai đoạn 2018 - 2020:

- Về quy mô, mạng lưới trường, lớp: Có ít nhất 30% trẻ em độ tuổi nhà trẻ, 92% trẻ em độ tuổi mẫu giáo, trong đó hầu hết trẻ mẫu giáo 5 tuổi được đến trường;

- Về chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ: Có ít nhất 98,5% nhóm, lớp mầm non được học 2 buổi/ngày; Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng thể nhẹ cân giảm trung bình 0,3%/năm, tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng thể thấp còi giảm trung bình 0,2%/năm, tỷ lệ trẻ em thừa cân - béo phì được khống chế;

- Về đội ngũ giáo viên: Có ít nhất 70% giáo viên từ trình độ cao đẳng sư phạm mầm non trở lên, 80% giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp mức độ khá trở lên…

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

LUẬT GIÁO DỤC ĐẠI HỌC SỬA ĐỔI: MỞ RỘNG QUYỀN TỰ CHỦ CHO CÁC TRƯỜNG

Ngày 19/11/2018, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học số 34/2018/QH14.

Một trong những điều chỉnh quan trọng của Luật này là mở rộng quyền tự chủ cho các trường đại học. Theo đó, các trường thực hiện quyền tự chủ, có trách nhiệm giải trình theo quy định và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm tôn trọng và bảo đảm quyền tự chủ này.

Theo Luật này, các trường đại học được tự chủ trong việc ban hành và tổ chức thực 

hiện các tiêu chuẩn chính sách mở ngành, tuyển sinh; tự chủ trong tuyển dụng, sử dụng và cho thôi việc đối với giảng viên, viên chức và người lao động khác; tự chủ trong chính sách học phí và học bổng cho sinh viên…

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện quyền tự chủ nêu trên, các trường phải có trách nhiệm giải trình đối với chủ sở hữu, với người học và xã hội. Chính phủ sẽ quy định chi tiết về quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình của trường đại học.

Luật này có hiệu lực từ ngày 01/07/2019.

Ü Văn hóa-Thể thao-Du lịch:

SẼ CUNG CẤP WIFI MIỄN PHÍ TẠI CÁC ĐIỂM DU LỊCH

Đề án “Cơ cấu lại ngành du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 1685/QĐ-TTg ngày 05/12/2018.

Một trong những mục tiêu của Đề án này là đến năm 2025, tổng thu từ khách du lịch đạt 45 tỷ USD, giá trị xuất khẩu thông qua du lịch đạt 27 tỷ USD và ngành du lịch đóng góp trên 10% GDP, tạo ra 6 triệu việc làm…

Để thực hiện được mục tiêu trên, các giải pháp thực hiện được đề ra như: Xây dựng 

hệ thống mạng Internet không dây miễn phí tại các khu, điểm du lịch và các khách sạn, nhà hàng, trung tâm dịch vụ du lịch; Đầu tư xây mới, mở rộng, nâng cấp các sân bay, cảng tàu du lịch tại các địa bàn trọng điểm và khu vực có tiềm năng phát triển du lịch, triển khai mở đường bay quốc tế; Tạo thuận lợi về thủ tục nhập cảnh cho khách du lịch quốc tế đến, đơn giản hóa quy trình, thủ tục cấp thị thực, thị thực điện tử; Nâng cao khả năng tiếp cận vốn cho các doanh nghiệp khởi nghiệp; Khuyến khích, ưu đãi hỗ trợ đầu tư ở mức cao nhất…

Quyết định này được ban hành và có hiệu lực từ ngày 05/12/2018.

Ü Nông nghiệp-Lâm nghiệp:

ƯU TIÊN HỖ TRỢ DỰ ÁN CHẾ BIẾN NÔNG SẢN ĐỊA PHƯƠNG

Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư 04/2018/TT-BKHĐT hướng dẫn thực hiện Nghị định 57/2018/NĐ-CP về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

Danh mục dự án khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt được xây dựng trên nguyên tắc: Ưu tiên dự án chế biến nông sản sử dụng nguyên liệu địa phương hoặc sử dụng trên 100 lao động; Ưu tiên dự án sản xuất sản phẩm cơ khí, thiết bị, linh kiện thiết bị, sản phẩm phụ trợ cho ngành nông nghiệp;

Ưu tiên dự án có quy trình sản xuất thân thiện môi trường, tiêu tốn ít năng lượng, ít phát thải;…

Việc nghiệm thu và hỗ trợ trang thông tin điện tử “Chợ nông sản quốc gia” được Hội đồng nghiệm thu căn cứ văn bản đồng ý xây dựng trang thông tin điện tử của Bộ Công Thương; Số lượng doanh nghiệp đăng sản phẩm lên trang; Bản sao công chứng các tài liệu chứng minh tài sản đảm bảo của doanh nghiệp…

Thông tư này được ban hành ngày 06/12/2018, có hiệu lực từ ngày 21/01/2018.

XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ CHĂN NUÔI

Luật Chăn nuôi số 32/2018/QH14 quy định về hoạt động chăn nuôi, quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong hoạt động chăn nuôi… được Quốc hội thông qua ngày 19/11/2018.

Cơ sở dữ liệu quốc gia về chăn nuôi là hệ thống thông tin liên quan đến chăn nuôi, được xây dựng thống nhất từ trung ương đến địa phương, được chuẩn hóa để cập nhật và quản lý bằng công nghệ thông tin. Nội dung cơ sở dữ liệu quốc gia về chăn nuôi gồm: Cơ sở dữ liệu về văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến chăn nuôi; Cơ sở dữ liệu về giống vật nuôi, nguồn gen giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi; Dữ liệu về cơ sở chăn nuôi, chế biến và thị trường sản 

phẩm chăn nuôi; Dữ liệu về vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh…

Luật Chăn nuôi 2018 siết chặt yêu cầu đối với giống vật nuôi và sản phẩm giống vật nuôi lưu thông trên thị trường. Theo đó, giống vật nuôi và sản phẩm giống vật nuôi phải công bố tiêu chuẩn áp dụng; có chất lượng phù hợp tiêu chuẩn công bố áp dụng; đáp ứng yêu cầu kiểm dịch theo quy định mới được lưu thông trên thị trường.

Luật này có hiệu lực từ ngày 01/01/2020.

QUẢN LÝ CHẶT CHẼ PHÂN BÓN LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM

Luật Trồng trọt 31/2018/QH14 được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 6 ngày 19/11/2018 và có hiệu lực thi hành từ 01/01/2020.

Luật này quy định về hoạt động trồng trọt; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân hoạt động trồng trọt; quản lý Nhà nước về trồng trọt.

Theo Luật Trồng trọt 2018, phân bón là hàng hóa kinh doanh có điều kiện và phải 

được cấp Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam, trừ phân bón hữu cơ được sản xuất để sử dụng không vì mục đích thương mại. Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam có thời hạn là 05 năm và được gia hạn.

Điều kiện cấp Quyết định công nhận phân bón bao gồm: Đáp ứng các chỉ tiêu chất lượng theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng phân bón; Có kết quả khảo nghiệm đạt tiêu chuẩn quốc gia, trừ loại phân bón quy định tại khoản 2 Điều 39 Luật này.

Ü Tư pháp-Hộ tịch:

KHÔNG ĐỀ NGHỊ ĐẶC XÁ VỚI TỘI BẠO LOẠN, KHỦNG BỐ

Ngày 19/11/2018, Quốc hội đã thông qua Luật Đặc xá số 30/2018/QH14, trong đó đáng chú ý là quy định chi tiết về điều kiện được đặc xá đối với một số tội như tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự con người; Tội mua bán trái phép chất ma túy...

Cụ thể, ngoài một số điều kiện về ý thức cải tạo tốt, đã chấp hành xong hình phạt bổ sung… như quy định hiện hành, để được đề nghị đặc xá, người bị kết án từ 10 năm tù trở lên về các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người do cố ý hoặc người bị kết án từ 07 năm tù trở lên về tội cướp tài sản; bắt cóc 

nhằm chiếm đoạt tài sản, tội mua bán trái phép chất ma túy phải chấp hành được ít nhất 1/2 thời gian với tù có thời hạn hoặc ít nhất 17 năm với tù chung thân nhưng đã được giảm xuống tù có thời hạn…

Bên cạnh đó, Luật cũng bổ sung thêm một số trường hợp không được đề nghị đặc xá khi bị kết án tù về tội phản bội Tổ quốc; Tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân; Tội gián điệp; Tội bạo loạn; Tội phá rối an ninh; Tội chống phá cơ sở giam giữ…

Luật này có hiệu lực từ ngày 01/07/2019.

Ü An ninh quốc gia:

CẢNH SÁT BIỂN CÓ QUYỀN TRUY ĐUỔI, BẮT GIỮ TÀU BIỂN VI PHẠM

Ngày 19/11/2018, Quốc hội ban hành Luật Cảnh sát biển Việt Nam số 33/2018/QH14.

Theo đó, Cảnh sát biển Việt Nam (Cảnh sát biển) là lực lượng vũ trang nhân dân, lực lượng chuyên trách của Nhà nước, đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự thống lĩnh của Chủ tịch nước, sự thống nhất quản lý Nhà nước của Chính phủ và sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Cảnh sát biển hoạt động trong vùng biển Việt Nam, thực hiện các nhiệm vụ như: Thu thập thông tin, phân tích đánh giá, dự báo tình hình, đề xuất phương án bảo vệ an ninh quốc gia và thực thi pháp luật trên biển; Bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, 

quyền tài phán quốc gia, an ninh, lợi ích quốc gia, dân tộc; bảo vệ tài nguyên, môi trường biển; Đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn trên biển, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn và khắc phục sự cố môi trường biển….

Để thực thi nhiệm vụ, cảnh sát biển có quyền tuần tra, kiểm tra, kiểm soát người, tàu thuyền, hàng hóa, hành lý trong vùng biển Việt Nam; Sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ; xử lý vi phạm hành chính; Tiến hành một số hoạt động điều tra hình sự, truy đuổi tàu thuyền vi phạm, bắt giữ tàu biển…. theo quy định của pháp luật.

Luật Cảnh sát biển Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01/07/2019.

Ü Tiết kiệm-Phòng chống tham nhũng, lãng phí:

CÔNG CHỨC PHẢI KÊ KHAI TÀI SẢN CÓ GIÁ TRỊ TỪ 50 TRIỆU ĐỒNG TRỞ LÊN

Ngày 20/11/2018, Quốc hội thông qua Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14.

Theo đó, tài sản, thu nhập phải kê khai gồm: Quyền sử dụng đất, nhà ở, công trình xây dựng và tài sản khác gắn liền với đất, nhà ở, công trình xây dựng; Kim khí quý, đá quý, tiền, giấy tờ có giá và động sản khác mà mỗi tài sản có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên; Tài sản, tài khoản ở nước ngoài; Tổng thu nhập giữa 02 lần kê khai.

Người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập gồm: Cán bộ, công chức; Sĩ quan Công an nhân dân, sĩ quan Quân đội nhân dân, quân nhân chuyên nghiệp; Người giữ chức vụ từ Phó trưởng phòng và tương đương trở lên công tác trong các đơn vị sự nghiêp công lập, doanh nghiệp Nhà nước, người được cử làm đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp; Người ứng cử đại biểu Quốc hội, người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân. Phương thức kê khai gồm kê khai lần đầu và kê khai bổ sung….

Luật này có hiệu lực từ ngày 01/7/2018.

  • Chi tiết của bản tin này được đăng tải đầy đủ trên website LuatVietnam luatvietnam.vn    
  • Quý khách sẽ nhận được nội dung toàn văn các văn bản trong bản tin và nhiều văn bản khác khi tham gia dịch vụ Tra cứu văn bản mới của LuatVietnam.
  • Mọi yêu cầu cung cấp văn bản, xin liên hệ với cskh@luatvietnam.vn
  • Quý khách có thể tham khảo mọi thông tin về dịch vụ LuatVietnam tại địa chỉ: luatvietnam.vn

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Mọi chi tiết xin liên hệ:

TRUNG TÂM LUẬT VIỆT NAM - CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ INCOM
Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919
Tại TP.HCM: Tòa nhà Hà Phan, số 456 Phan Xích Long, P.2, Q.Phú Nhuận, Tp. HCM - Tel: 028. 39950724
Email: cskh@luatvietnam.vn

 

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html . Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi huỷ bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.