Bản tin Văn bản mới số 47.2018

* LuatVietnam - website cung cấp dịch vụ tra cứu Văn bản pháp luật tiếng Việt và tiếng Anh, hoạt động từ tháng 10/2000 - nơi hỗ trợ Quý khách hàng tìm văn bản và các thông tin liên quan ĐẦY ĐỦ - CHÍNH XÁC - NHANH NHẤT!

* Thông tin chi tiết về dịch vụ của LuatVietnam, xin Quý khách vui lòng tham khảo tại địa chỉ: luatvietnam.vn

#

KÝ HIỆU

VĂN BẢN

 

Trong số này:

LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP

 

LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP

1

20/2018/TT-BLĐTBXH

Thông tư 20/2018/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn cơ chế phối hợp trong việc thực hiện thanh tra chuyên ngành lao động, an toàn, vệ sinh lao động vào ban đêm, ngoài giờ hành chính

 

* Phối hợp thanh tra kịp thời vi phạm ATLĐ xảy ra ban đêm

Trang 2

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

 

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

 

2

27/2018/TT-NHNN

Thông tư 27/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc quy định các trường hợp phong tỏa, chấm dứt phong tỏa vốn tài sản của chi nhánh ngân hàng nước ngoài

 

* 5 trường hợp chi nhánh ngân hàng nước ngoài bị phong tỏa tài sản

Trang 2

KẾ TOÁN-KIỂM TOÁN

 

KẾ TOÁN-KIỂM TOÁN

3

112/2018/TT-BTC

Thông tư 112/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư 174/2015/TT-BTC ngày 10/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

 

* Nguyên tắc mới về ghi chép trên chứng từ kế toán

Trang 3

4

99/2018/TT-BTC

Thông tư 99/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn báo cáo tài chính tổng hợp của đơn vị kế toán Nhà nước là đơn vị kế toán cấp trên

 

* Hướng dẫn lập báo cáo tài chính tổng hợp

Trang 3

TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG

 

TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG

 

5

160/2018/NĐ-CP

Nghị định 160/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai

 

* Tin chỉ đạo ứng phó thiên tai cấp độ 3 được phát liên tục 3 giờ/lần

Trang 3

Y TẾ-SỨC KHỎE

 

Y TẾ-SỨC KHỎE

6

47/2018/QĐ-TTg

Quyết định 47/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm triển khai thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và xã, phường, thị trấn thuộc huyện, quận, thị xã, thành phố của 09 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Đồng Nai, Gia Lai

 

* Thí điểm triển khai thanh tra chuyên ngành ATTP tại 9 tỉnh, thành

Trang 4

7

43/2018/TT-BCT

Thông tư 43/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương

 

* Quy trình cấp GCN cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Trang 4

GIAO THÔNG

 

GIAO THÔNG

8

162/2018/NĐ-CP

Nghị định 162/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng

 

* Trêu ghẹo, xúc phạm nhân viên hàng không bị phạt đến 5 triệu đồng

Trang 4

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

 

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

 

9

21/2018/TT-BLĐTBXH

Thông tư 21/2018/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định tiêu chí xác định chương trình chất lượng cao trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng

 

* Học cao đẳng chất lượng cao phải tốt nghiệp THPT trung bình khá

Trang 4

CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC

 

CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC

10

161/2018/NĐ-CP

Nghị định 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập

 

* Thay đổi cách tính điểm ưu tiên trong thi tuyển công chức

Trang 5

CHÍNH SÁCH

 

CHÍNH SÁCH

11

101/2018/TT-BTC

Thông tư 101/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành lao động thương binh và xã hội quản lý

 

* Thương binh, bệnh binh được hỗ trợ thêm 200.000 đồng/ngày lễ, Tết

Trang 5

HÔN NHÂN GIA ĐÌNH

 

HÔN NHÂN GIA ĐÌNH

12

253/TANDTC-PC

Công văn 253/TANDTC-PC của Tòa án nhân dân tối cao về việc giải quyết vụ án ly hôn có bị đơn là người Việt Nam ở nước ngoài nhưng không rõ địa chỉ

 

* Ly hôn vắng mặt với người Việt Nam ở nước ngoài không rõ địa chỉ

Trang 5

HÌNH SỰ

 

HÌNH SỰ

13

254/TANDTC-PC

Công văn 254/TANDTC-PC của Tòa án nhân dân tối cao về người đã yêu cầu khởi tố vụ án hình sự rút yêu cầu theo quy định tại Điều 155 của Bộ luật Tố tụng hình sự

 

* Hướng xử lý khi người yêu cầu khởi tố vụ án hình sự rút yêu cầu

Trang 6

 

TÓM TẮT VĂN BẢN:

 

Ü Lao động-Tiền lương-Phụ cấp:

PHỐI HỢP THANH TRA KỊP THỜI VI PHẠM ATLĐ XẢY RA BAN ĐÊM

Cơ chế phối hợp trong việc thực hiện thanh tra chuyên ngành lao động, an toàn, vệ sinh lao động vào ban đêm, ngoài giờ hành chính được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) hướng dẫn tại Thông tư 20/2018/TT-BLĐTBXH.

Nội dung chính của Thông tư này quy định về việc phối hợp giữa Thanh tra Bộ LĐTBXH, Cục An toàn lao động, Sở LĐTBXH các tỉnh, thành với các Bộ, ngành Trung ương; các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh… trong thanh tra chuyên ngành về lao động, an toàn, vệ sinh lao động vào ban đêm, ngoài giờ hành chính.

Trình tự, thủ tục phối hợp giữa các cơ quan như sau:

Trong tối đa 04 giờ từ khi có cơ sở cho rằng có hành vi xâm phạm quyền của người lao động tại nơi làm việc vào ban đêm, ngoài giờ hành chính,

 

Chánh Thanh tra Bộ LĐTBXH… thông báo bằng email, điện thoại đến công an và chính quyền địa phương để xác nhận việc tham gia đoàn thanh tra;

Kể từ khi thông báo cho các cơ quan chức năng về việc thanh tra, trong tối đa 04 giờ, Chánh Thanh tra Bộ LĐTBXH ra Quyết định thanh tra;

Tối đa 12 giờ kể từ khi ký Quyết định thanh tra đột xuất, Trưởng đoàn thanh tra phải công bố Quyết định thanh tra, đồng thời triển khai thanh tra tại nơi xảy ra vi phạm.

Thông tư này được ban hành ngày 26/11/2018 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.

Ü Tài chính-Ngân hàng-Tín dụng:

5 TRƯỜNG HỢP CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI BỊ PHONG TỎA TÀI SẢN

Ngày 22/11/2018, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ra Thông tư 27/2018/TT-NHNN quy định các trường hợp phong tỏa, chấm dứt phong tỏa vốn và tài sản của chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Theo đó, có 05 trường hợp phong tỏa vốn và tài sản của chi nhánh ngân hàng nước ngoài, gồm:

- Giá trị thực của vốn được cấp của chi nhánh ngân hàng nước ngoài giảm thấp hơn mức vốn pháp định liên tục quá thời gian 06 tháng;

- Vi phạm tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động ngân hàng và Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản yêu cầu khắc phục nhưng không có biện pháp khắc phục hoặc không khắc phục được trong thời hạn theo yêu cầu;

 

- Số lỗ lũy kế lớn hơn 50% giá trị của vốn được cấp và các quỹ dự trữ ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất;

- Ngân hàng Nhà nước đã có yêu cầu nhưng ngân hàng mẹ không thực hiện đúng các nghĩa vụ đã cam kết đối với chi nhánh hoạt động tại Việt Nam;

- Khi có thông tin về việc ngân hàng mẹ có dấu hiệu mất khả năng chi trả, mất khả năng thanh toán hoặc bị cơ quan có thẩm quyền của nước nguyên xứ đặt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt hoặc yêu cầu giải thể…

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 10/01/2019.

Ü Kế toán-Kiểm toán:

NGUYÊN TẮC MỚI VỀ GHI CHÉP TRÊN CHỨNG TỪ KẾ TOÁN

Ngày 15/11/2018, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 112/2018/TT-BTC sửa đổi Thông tư 174/2015/TT-BTC hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Thông tư này quy định mới về các nguyên tắc khi ghi chép trên chứng từ kế toán thuế xuất, nhập khẩu và thu khác.

Theo đó, việc ghi chép trên chứng từ phải đầy đủ, rõ ràng, kịp thời, chính xác; chữ viết trên chứng từ phải liên tục, không ngắt quãng, không được viết tắt, không được tẩy xóa; khi viết phải dùng bút bi hoặc bút mực; không dùng mực đỏ và bút chì;

 

Đồng thời, số tiền viết bằng chữ phải đúng với số tiền viết bằng số; chữ đầu tiên phải viết in hoa, những chữ còn lại không được viết bằng chữ in hoa; phải viết sát đầu dòng, chữ viết và chữ số phải viết liên tục không để cách quãng, ghi hết dòng mới xuống dòng khác, không viết chèn dòng, không viết đè lên chữ in sẵn; Chỗ trống phải gạch chéo để không phải sửa chữa, thêm số hoặc thêm chữ;

Lưu ý: Chứng từ bị tẩy xóa, sửa chữa đều không có giá trị thanh toán hoặc ghi sổ kế toán. Khi viết sai vào mẫu chứng từ in sẵn phải hủy bỏ bằng cách gạch chéo chứng từ viết sai.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.

HƯỚNG DẪN LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

Bộ Tài chính đã có Thông tư 99/2018/TT-BTC hướng dẫn lập báo cáo tài chính tổng hợp của đơn vị kế toán Nhà nước là đơn vị kế toán cấp trên.

Theo Thông tư này, khi lập báo cáo tài chính tổng hợp phải tuân thủ các nguyên tắc sau:

Báo cáo được lập sau khi kết thúc kỳ kế toán năm (vào thời điểm 31/12 hàng năm);

Báo cáo tài chính tổng hợp của đơn vị kế toán cấp trên phải được tổng hợp đầy đủ, bao gồm thông tin tài chính của tất cả đơn vị kế toán cấp dưới trực thuộc theo quy định;

 

Báo cáo tài chính tổng hợp của đơn vị kế toán cấp trên được hợp cộng theo các chỉ tiêu tương ứng trên cơ sở số liệu báo cáo tài chính riêng của các đơn vị kế toán cơ sở thực hiện chế độ kế toán hành chính sự nghiệp và báo cáo tài chính tổng hợp của đơn vị kế toán trung gian thuộc phạm vi lập báo cáo tài chính tổng hợp;

Thông tin tài chính của các đơn vị kế toán cấp dưới thực hiện chế độ kế toán phải tổng hợp vào báo cáo tài chính tổng hợp của đơn vị cấp trên bao gồm số liệu tài sản thuần và thặng dư/thâm hụt (hoặc lợi nhuận sau thuế) của đơn vị trong năm.

Thông tư này được ban hành ngày 01/11/2018, có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.

Ü Tài nguyên-Môi trường:

TIN CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ THIÊN TAI CẤP ĐỘ 3 ĐƯỢC PHÁT LIÊN TỤC 3 GIỜ/LẦN

Ngày 29/11/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 160/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai.

Theo quy định của Nghị định này, Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam và hệ thống đài phát thanh, truyền hình của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải phát, đưa tin đầy đủ nội dung chỉ đạo trong các văn bản chỉ đạo ứng phó thiên tai ngay sau khi nhận được.

Đồng thời, các đơn vị thông tấn nêu trên phải phát lại các văn bản chỉ đạo với tần suất tối thiểu 03 giờ/lần, với thiên tai đến cấp độ 3;

 

tối thiểu 01 giờ/lần đối với thiên tai trên cấp độ 3 cho đến khi có chỉ đạo mới hoặc hoạt động ứng phó thiên tai đã được thực hiện hoặc diễn biến thiên tai đã thay đổi không còn ảnh hưởng.

Thời lượng phát tin chỉ đạo, chỉ huy ứng phó thiên tai bao gồm thời gian phát đầy đủ nội dung văn bản chỉ đạo, chỉ huy ứng phó thiên tai; nêu rõ sự thay đổi của nội dung văn bản và cập nhật tình hình diễn biến thiên tai cùng các hoạt động ứng phó thiên tai.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15/01/2019.

Ü Y tế-Sức khỏe:

THÍ ĐIỂM TRIỂN KHAI THANH TRA CHUYÊN NGÀNH ATTP TẠI 9 TỈNH, THÀNH

Ngày 26/11/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định 47/2018/QĐ-TTg thí điểm triển khai thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm (ATTP) tại các huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và xã, phường, thị trấn thuộc huyện, quận, thị xã, thành phố của 09 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

09 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này bao gồm: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Đồng Nai, Gia Lai.

Riêng tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, 100% đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã sẽ triển khai thí điểm; tại 07 tỉnh, thành phố còn lại,

 

sẽ có tối đa 25% số đơn vị hành chính cấp huyện và 25% đơn vị hành chính cấp xã tham gia thí điểm.

Thời gian thực hiện thí điểm là 01 năm, bắt đầu từ ngày 10/07/2019.

Cũng theo Quyết định, người được giao nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành ATTP tại các địa phương nêu trên phải am hiểu pháp luật về thanh tra và ATTP; có ít nhất 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan đến ATTP và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành ATTP…

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 10/01/2019.

QUY TRÌNH CẤP GCN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM

Ngày 15/11/2018, Bộ Công Thương đã ra Thông tư 43/2018/TT-BCT quy định về quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương.

Một trong những nội dung nổi bật tại Thông tư này là quy định về quy trình cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm lần đầu.

Cụ thể: Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ trong 05 ngày làm việc; Thành lập Đoàn thẩm định thực tế tại cơ sở trong 10 ngày làm việc, từ ngày có kết quả kiểm tra hồ sơ đầy đủ, hợp lệ; Tiến hành thẩm định thực tế tại cơ sở về tính

 

pháp lý của hồ sơ đăng ký cấp Giấy chứng nhận gửi cơ quan có thẩm quyền với hồ sơ gốc lưu tại cơ sở; thẩm định điều kiện an toàn thực phẩm tại cơ sở.

Thời hạn cấp Giấy chứng nhận là 05 ngày, từ khi có kết quả thẩm định thực tế tại cơ sở là “Đạt”.

Trường hợp cấp lại Giấy chứng nhận bị mất, bị hỏng, thời hạn cấp lại là 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Đơn đề nghị hợp lệ. Trường hợp từ chối cấp lại phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.

Ü Giao thông:

TRÊU GHẸO, XÚC PHẠM NHÂM VIÊN HÀNG KHÔNG BỊ PHẠT ĐẾN 5 TRIỆU ĐỒNG

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 162/2018/NĐ-CP quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng ngày 30/11/2018.

Nghị định này đã bổ sung quy định xử phạt đối với người có cử chỉ, lời nói thô bạo, khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của nhân viên hàng không, hành khách hoặc người khác tại cảng hàng không, sân bay; Đe dọa, lăng mạ nhân viên hàng không, hành khách trên tàu bay.

Theo đó, người có một trong các hành vi nêu trên sẽ bị phạt tiền từ 03 - 05 triệu đồng. Mức phạt này cũng áp dụng đối với

 

người thuê, lôi kéo, xúi giục người khác đánh nhau hoặc đánh nhau tại cảng hàng không, sân bay mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đối với hành vi hành hung nhân viên hàng không, hành khách, người khác tại cảng hàng không, sân bay, nơi có công trình, trang bị, thiết bị hàng không dân dụng mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì bị phạt từ 07 - 10 triệu đồng.

Nghị định này được áp dụng từ ngày 15/01/2018.

Ü Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề:

HỌC CAO ĐẲNG CHẤT LƯỢNG CAO PHẢI TỐT NGHIỆP THPT TRUNG BÌNH KHÁ

Thông tư 21/2018/TT-BLĐTBXH quy định tiêu chí xác định chương trình chất lượng cao trình độ cao đẳng, trung cấp đã được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành ngày 30/11/2018.

Theo Thông tư này, chương trình chất lượng cao trình độ cao đẳng, trung cấp được đánh giá dựa trên các tiêu chí: Chương trình đào tạo; Nhà giáo giảng dạy; Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; Người học.

Trong đó, đáng chú ý, người học chương trình chất lượng cao phải đáp ứng các điều kiện như: Có kết quả học tập bậc THCS, THPT từ trung bình khá trở lên; Có trình độ ngoại ngữ đầu vào tối thiểu đạt bậc 2/6 đối với các ngành, nghề ngôn ngữ và văn hóa nước ngoài; từ bậc 1/6 đối với các ngành, nghề khác theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam; Tự nguyện tham gia học, cam kết đóng học phí theo quy định.

 

Nếu là người nước ngoài phải có văn bằng tốt nghiệp tối thiểu tương đương văn bằng tốt nghiệp THCS, THPT của Việt Nam, có năng lực tiếng Việt đáp ứng yêu cầu chương trình đào tạo do hiệu trưởng nhà trường quy định;

Đáng chú ý, Thông tư này cũng quy định, bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp, cao đẳng của chương trình chất lượng cao sẽ có nội dung: Chương trình chất lượng cao.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/01/2019.

Ü Cán bộ-Công chức-Viên chức:

THAY ĐỔI CÁCH TÍNH ĐIỂM ƯU TIÊN TRONG THI TUYỂN CÔNG CHỨC

Đây là nội dung được Chính phủ thông qua tại Nghị định 161/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập ngày 29/11/2018.

Theo quy định của Nghị định mới, cơ quan sử dụng công chức khi tuyển dụng không được phân biệt loại hình đào tạo, văn bằng, chứng chỉ, trường công lập, ngoài công lập.

Từ thời điểm Nghị định này có hiệu lực, điểm ưu tiên trong thi tuyển hoặc xét tuyển công chức sẽ thay đổi, cụ thể:

 

Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2 thay vì cộng 30 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển như quy định tại Nghị định 24/2010/NĐ-CP.

Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2 thay vì cộng 20 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển...

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15/01/2019.

Ü Chính sách:

THƯƠNG BINH, BỆNH BINH ĐƯỢC HỖ TRỢ THÊM 200.000 ĐỒNG/NGÀY LỄ, TẾT

Ngày 14/11/2018, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 101/2018/TT-BTC quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành Lao động Thương binh và Xã hội quản lý.

Thông tư chỉ rõ, vào những ngày lễ, Tết, thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B bị suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ 81% trở lên sẽ được hỗ trợ ăn thêm 200.000 đồng/người/ngày.

 

Ngoài ra, người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 và người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến trước tổng khởi nghĩa 19/08/1945 sẽ được cấp tiền mua báo Nhân dân.

Đáng chú ý, thân nhân liệt sĩ (không quá 03 người) hoặc người thờ cúng liệt sĩ được hỗ trợ tiền tàu xe và tiền ăn khi đi thăm viếng mộ liệt sĩ mỗi năm một lần. Mức hỗ trợ tối đa không quá 2,4 triệu đồng/người.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.

Ü Hôn nhân gia đình:

LY HÔN VẮNG MẶT VỚI NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI KHÔNG RÕ ĐỊA CHỈ

Tòa án nhân dân tối cao vừa ra Công văn 253/TANDTC-PC hướng dẫn giải quyết vụ án ly hôn có bị đơn là người Việt Nam ở nước ngoài không rõ địa chỉ.

Theo đó, cách thức giải quyết trường hợp này như sau:

Trước tiên, liên hệ với thân nhân của bị đơn để yêu cầu cung cấp địa chỉ nếu có căn cứ cho rằng họ vẫn có liên hệ với bị đơn ở nước ngoài. Trường hợp thân nhân cố ý không cung cấp địa chỉ, tin tức của bị đơn và không thông báo cho bị đơn biết để gửi lời khai về cho Tòa án thì coi đây là trường hợp bị đơn cố tình giấu địa chỉ, từ chối khai báo và cung cấp tài liệu cần thiết.

 

Nếu tòa án đã yêu cầu đến lần thứ hai mà thân nhân không chịu cung cấp địa chỉ, tin tức của bị đơn và không thông báo cho bị đơn biết thì Tòa án đưa vụ án ly hôn ra xét xử vắng mặt bị đơn theo thủ tục chung.

Sau khi xét xử, Tòa án cần gửi ngay cho thân nhân của bị đơn bản sao bản án hoặc quyết định để những người này chuyển cho bị đơn, niêm yết công khai bản sao bản án, quyết định tại UBND cấp xã nơi bị đơn cư trú cuối cùng và nơi thân nhân bị đơn cư trú.

Ü Hình sự:

HƯỚNG XỬ LÝ KHI NGƯỜI YÊU CẦU KHỞI TỐ VỤ ÁN HÌNH SỰ RÚT YÊU CẦU

Ngày 26/11/2018, Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Công văn 254/TANDTC-PC hướng dẫn xử lý việc người đã yêu cầu khởi tố vụ án hình sự rút yêu cầu theo quy định của Điều 155 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Cụ thể, Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn như sau:

Tại giai đoạn xét xử sơ thẩm: Nếu rút yêu cầu trước ngày mở phiên toà sơ thẩm thì Thẩm phán chủ tọa phiên tòa ra quyết định đình chỉ vụ án; Nếu rút yêu cầu tại phiên toà thì Hội đồng xét xử hoặc Thẩm phán chủ tọa phiên tòa xét xử theo thủ tục rút gọn ra quyết định đình chỉ vụ án.

 

Trường hợp sau khi kết thúc phiên tòa sơ thẩm vẫn còn thời hạn kháng cáo, kháng nghị mà người đã yêu cầu khởi tố vụ án hình sự rút yêu cầu thì Tòa án hướng dẫn họ làm đơn kháng cáo để cấp phúc thẩm xem xét giải quyết việc rút yêu cầu theo thủ tục phúc thẩm.

Tại giai đoạn xét xử phúc thẩm: Trường hợp có kháng cáo, kháng nghị mà tại giai đoạn xét xử phúc thẩm người đã yêu cầu khởi tố vụ án hình sự rút yêu cầu thì Hội đồng xét xử hoặc Thẩm phán chủ tọa phiên tòa xét xử theo thủ tục rút gọn hủy bản án sơ thẩm và đình chỉ vụ án.

Công văn này được ban hành ngày 26/11/2018.


 

  • Chi tiết của bản tin này được đăng tải đầy đủ trên website LuatVietnam luatvietnam.vn    
  • Quý khách sẽ nhận được nội dung toàn văn các văn bản trong bản tin và nhiều văn bản khác khi tham gia dịch vụ Tra cứu văn bản mới của LuatVietnam.
  • Mọi yêu cầu cung cấp văn bản, xin liên hệ với cskh@luatvietnam.vn
  • Quý khách có thể tham khảo mọi thông tin về dịch vụ LuatVietnam tại địa chỉ: luatvietnam.vn

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Mọi chi tiết xin liên hệ:

TRUNG TÂM LUẬT VIỆT NAM - CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ INCOM
Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919
Tại TP.HCM: Tòa nhà Hà Phan, số 456 Phan Xích Long, P.2, Q.Phú Nhuận, Tp. HCM - Tel: 028. 39950724
Email: cskh@luatvietnam.vn

 

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html . Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi huỷ bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.