Bản tin Văn bản mới số 42.2018

 

SỐ 42 (905) - THÁNG 10/2018

* LuatVietnam - website cung cấp dịch vụ tra cứu Văn bản pháp luật tiếng Việt và tiếng Anh, hoạt động từ tháng 10/2000 - nơi hỗ trợ Quý khách hàng tìm văn bản và các thông tin liên quan ĐẦY ĐỦ - CHÍNH XÁC - NHANH NHẤT!
* Thông tin chi tiết về dịch vụ của LuatVietnam, xin Quý khách vui lòng tham khảo tại địa chỉ: luatvietnam.vn

 

#

KÝ HIỆU

VĂN BẢN

 

Trong số này:

LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP

 

LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP

1

27/2018/TT-BGDĐT

Thông tư 27/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung điểm a Khoản 3 Điều 1 Thông tư liên tịch 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 30/12/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 54/2011/NĐ-CP ngày 04/07/2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo và điểm a Khoản 2 Mục I Thông tư liên tịch 01/2006/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 23/01/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định 244/QĐ-TTg ngày 06/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập

 

* Quy định mới về chế độ phụ cấp ưu đãi với giáo viên trường công lập

Trang 2

2

148/2018/NĐ-CP

Nghị định 148/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động

 

* Quy định mới về tiền lương ngày nghỉ lễ

Trang 3

BẢO HIỂM

 

BẢO HIỂM

 

3

146/2018/NĐ-CP

Nghị định 146/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế

 

* Nghị định mới về BHYT: 5 trường hợp được hưởng 100% chi phí KCB

Trang 3

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

 

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

4

25/2018/TT-NHNN

Thông tư 25/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 10/2015/TT-NHNN ngày 22/07/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 55/2015/NĐ-CP ngày 09/06/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn

 

* Vay vốn trồng cây lâu năm được thỏa thuận ân hạn nợ gốc

Trang 3

GIAO THÔNG

 

GIAO THÔNG

 

5

52/2018/TT-BGTVT

Thông tư 52/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 81/2014/TT-BGTVT ngày 30/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về việc vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung

 

* Chuyến bay bị chậm là chuyến bay khởi hành muộn 15 phút

Trang 3

CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC

 

CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC

6

132/NQ-CP

Nghị quyết 132/NQ-CP của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 19/05/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Kế hoạch 10-KH/TW ngày 06/06/2018 của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW

 

* Từ 2019, quy hoạch đất ở, nhà ở cho cán bộ, công chức

 

Trang 4

VI PHẠM HÀNH CHÍNH

 

VI PHẠM HÀNH CHÍNH

7

35/2018/TT-BCT

Thông tư 35/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về nội dung, trình tự, thủ tục hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính và các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng Quản lý thị trường

 

* Thông tin kiểm tra xử lý VPHC về thị trường được bảo mật

Trang 4

HÀNH CHÍNH

 

HÀNH CHÍNH

 

8

01/2018/CT-CA

Công điện 01/2018/CT-CA của Tòa án nhân dân tối cao về việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết, xét xử các vụ án hành chính

 

* Tòa án phải công khai lịch xét xử các vụ án hành chính

Trang 4

HÀNG HẢI

 

HÀNG HẢI

9

147/2018/NĐ-CP

Nghị định 147/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải

 

* Bỏ thủ tục cấp Giấy chứng nhận kinh doanh vận tải biển

Trang 5

CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC

 10

580/2018/UBTVQH14

Nghị quyết 580/2018/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

 

* Thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn ĐBQH, Văn phòng HĐND, Văn phòng UBND

Trang 5

 11

321/HD-UBTVQH14

Hướng dẫn 321/HD-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về một số nội dung về tổ chức lấy phiếu tín nhiệm tại Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

 

* Hướng dẫn lấy phiếu tín nhiệm tại HĐND các cấp

Trang 5

TƯ PHÁP-HỘ TỊCH

 

TƯ PHÁP-HỘ TỊCH

 12

33/2018/TT-BCA

Thông tư 33/2018/TT-BCA của Bộ Công an về việc sửa đổi một số điều của Thông tư 61/2015/TT-BCA ngày 16/11/2015 quy định về mẫu thẻ Căn cước công dân

 

* Thay đổi thông tin trên mẫu thẻ Căn cước công dân

Trang 5

TIẾT KIỆM-PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ

 

TIẾT KIỆM-PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ

 13

05/CT-BTC

Chỉ thị 05/CT-BTC của Bộ Tài chính về việc nâng cao hiệu quả công tác quản lý và thực hành tiết kiệm trong việc tổ chức đoàn đi công tác nước ngoài

 

* Bộ Tài chính: Công chức tập sự không được đi công tác nước ngoài

Trang 6

 

TÓM TẮT VĂN BẢN:

 

Ü Lao động-Tiền lương-Phụ cấp:

QUY ĐỊNH MỚI VỀ CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP ƯU ĐÃI VỚI GIÁO VIÊN TRƯỜNG CÔNG LẬP

Ngày 25/10/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư 27/2018/TT-BGDĐT sửa đổi một số Thông tư liên tịch về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với giáo viên trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập.

Cụ thể, giáo viên đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập ngoài việc được xếp vào các ngạch viên chức chuyên ngành giáo dục, đào tạo (các ngạch có 02 chữ số đầu của mã số ngạch là 15) như quy định trước đây tại Thông tư liên tịch 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH, còn có thể được xếp vào các hạng viên chức chuyên ngành giáo dục, đào tạo (các hạng có các ký tự đầu của mã số hạng là V.07).

 

Cũng theo Thông tư mới, đối tượng giáo viên đã được chuyển, xếp lương theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP vào các ngạch viên chức chuyên ngành giáo dục, đào tạo hoặc các hạng viên chức chuyên ngành giáo dục, đào tạo thì được hưởng phụ cấp ưu đãi.

Riêng đối với giáo viên thuộc biên chế trả lương của các cơ sở giáo dục công lập làm nhiệm vụ tổng phụ trách đội, hướng dẫn thực hành… thì không nhất thiết phải xếp vào các ngạch viên chức chuyên ngành giáo dục, đào tạo hoặc các hạng viên chức chuyên ngành giáo dục, đào tạo.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 10/12/2018.

QUY ĐỊNH MỚI VỀ TIỀN LƯƠNG NGÀY NGHỈ LỄ

Ngày 24/10/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 148/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 05/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động.

Một trong những nội dung đáng chú ý của Nghị định này là quy định mới về tiền lương làm căn cứ để trả cho người lao động trong ngày nghỉ hàng năm, ngày nghỉ hàng năm tăng thêm theo thâm niên, ngày nghỉ lễ, Tết và ngày nghỉ việc riêng có hưởng lương.

 

Cụ thể, trong các ngày nghỉ nêu trên, tiền lương được tính như sau: Tiền lương theo hợp đồng lao động chia cho số ngày làm việc bình thường trong tháng theo quy định của người sử dụng lao động, nhân với số ngày ngày lao động nghỉ.

Trước đây, tại Nghị định 05/2015/NĐ-CP, tiền lương ghi trong hợp đồng lao động được quy định cụ thể là tiền lương của tháng trước liền kề.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15/12/2018.

Ü Bảo hiểm:

NGHỊ ĐỊNH MỚI VỀ BHYT: 5 TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC HƯỞNG 100% CHI PHÍ KCB

Đây là một trong những nội dung được quy định tại Nghị định 46/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.

Cụ thể, Nghị định quy định:

- Hỗ trợ 100% chi phí khám, chữa bệnh (KCB) với các đối tượng gồm người có công với cách mạng; cựu chiến binh; người được hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng; người thuộc hộ nghèo, người dân tộc thiểu số ở vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn; thân nhân của người có công với cách mạng; người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng;

- Hỗ trợ 100% chi phí KCB và không áp dụng giới hạn tỷ lệ thanh toán thuốc, hóa chất, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật đối với người hoạt động cách mạng trước năm 1945; Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, trẻ em dưới 06 tuổi…

 

- Hỗ trợ 100% chi phí KCB tại tuyến xã;

- Hỗ trợ 100% chi phí KCB đối với các trường hợp chi phí cho một lần KCB thấp hơn 15% lương cơ sở (Hiện nay lương cơ sở là 1,39 triệu đồng/tháng);

- Hỗ trợ 100% chi phí KCB khi người bệnh tham gia BHYT 05 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí KCB trong năm lớn hơn 06 tháng lương cơ sở, trừ khi tự đi KCB vượt tuyến.

Đối với các trường hợp khác, mức hưởng BHYT chỉ từ 80 - 95%.

Nghị định này được Chính phủ ban hành ngày 17/10/2018, có hiệu lực từ ngày 01/12/2018.

Ü Tài chính-Tín dụng-Ngân hàng:

VAY VỐN TRỒNG CÂY LÂU NĂM ĐƯỢC THỎA THUẬN ÂN HẠN NỢ GỐC

Đây là nội dung đáng chú ý được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nêu tại Thông tư 25/2018/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung Thông tư 10/2015/TT-NHNN hướng dẫn Nghị định 55/2015/NĐ-CP về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Trường hợp khách hàng vay để trồng, chăm sóc, tái canh cây lâu năm, khách hàng và tổ chức tín dụng được thỏa thuận thời gian ân hạn nợ gốc và lãi phù hợp với giai đoạn kiến thiết của cây trồng lâu năm.

 

Theo đó, thời gian ân hạn là khoảng thời gian tính từ khi tổ chức tín dụng bắt đầu giải ngân vốn vay đến khi khách hàng bắt đầu trả nợ gốc và lãi được thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng.

Cũng theo Thông tư mới, chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố không phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước định kỳ hàng quý về kết quả tín dụng đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

Thông tư này được ban hành 24/10/2018, có hiệu lực từ ngày 10/12/2018

Ü Giao thông:

CHUYẾN BAY BỊ CHẬM LÀ CHUYẾN BAY KHỞI HÀNH MUỘN 15 PHÚT

Ngày 15/10/2018, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 52/2018/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 81/2014/TT-BGTVT quy định về việc vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung.

Theo đó, các khái niệm về chuyến bay bị chậm, chuyến bay bị hủy và chuyến bay khởi hành sớm được Thông tư này định nghĩa như sau:

- Chuyến bay bị chậm là chuyến bay có giờ khởi hành thực tế muộn hơn 15 phút so với thời gian dự kiến cất cánh theo lịch bay căn cứ;

- Chuyến bay bị hủy là chuyến bay không được thực hiện trên cơ sở lịch hủy của hãng hàng không;
 

 

- Chuyến bay khởi hành sớm là chuyến bay có giờ khởi hành thực tế sớm hơn thời gian dự kiến cất cánh theo lịch bay căn cứ.

Cũng tại Thông tư này, Bộ Giao thông Vận tải bổ sung quy định về trường hợp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Văn phòng bán vé của hãng hàng không nước ngoài bị thu hồi. Theo đó, trong trường hợp này, hãng hàng không phải chấm dứt ngay hoạt động của Văn phòng đại diện, Văn phòng bán vé.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/12/2018.

Ü Cán bộ-Công chức-Viên chức:

TỪ 2019, QUY HOẠCH ĐẤT Ở, NHÀ Ở CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

Nội dung này nằm trong Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín.

Cụ thể, Chính phủ yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương từ năm 2019, chủ động thực hiện quy hoạch đất ở, nhà ở cho cán bộ, công chức, viên chức; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng; sĩ quan, hạ sĩ quan công an nhân dân.

Trong khi đó, Bộ Xây dựng rà soát, báo cáo Chính phủ sửa đổi Luật Nhà ở theo hướng có cơ chế, chính sách để cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, sĩ quan, hạ sĩ quan công an mua, thuê và thuê mua nhà ở.

 

Bên cạnh những chính sách về nhà ở đối với cán bộ, công chức, Chương trình này cũng nhấn mạnh tới nhiệm vụ kiểm soát chặt chẽ quyền lực trong công tác cán bộ; chống chạy chức, chạy quyền. Trong đó có việc xác định rõ trách nhiệm của lãnh đạo các cấp, đặc biệt là của người đứng đầu trong việc tiến cử người có đức, có tài để đào tạo, bồi dưỡng, tiến cử người thay thế mình…

Chương trình này được ban hành kèm theo Nghị quyết 132/NQ-CP của Chính phủ ngày 24/10/2018, có hiệu lực cùng ngày.

Ü Vi phạm hành chính:

THÔNG TIN KIỂM TRA XỬ LÝ VPHC VỀ THỊ TRƯỜNG ĐƯỢC BẢO MẬT

Ngày 12/10/2018, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 35/2018/TT-BCT quy định về nội dung, trình tự, thủ tục hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính (VPHC) và các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng Quản lý thị trường.

Theo Thông tư, Kế hoạch kiểm tra trị trường của cơ quan Quản lý thị trường các cấp phải có những nội dung chủ yếu như:

- Căn cứ ban hành Kế hoạch kiểm tra;

 

- Danh sách cụ thể gồm tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân, địa điểm kinh doanh được kiểm tra theo Kế hoạch;

- Các nội dung kiểm tra…

Thông tư cũng quy định: Các thông tin, tài liệu, hồ sơ vụ việc liên quan đến hoạt động kiểm tra, xử lý đối với hành vi VPHC hoặc có dấu hiệu VPHC về thị trường phải được bảo mật.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 26/11/2018.

Ü Hành chính:

TÒA ÁN PHẢI CÔNG KHAI LỊCH XÉT XỬ CÁC VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

Tòa án nhân dân tối cao đã ra Công điện 01/2018/CT-CA ngày 26/10/2018 về việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết, xét xử các vụ án hành chính.

Một trong những nhiệm vụ được Tòa tối cao giao cho các Tòa án cấp cao là phải xây dựng kế hoạch xét xử phúc thẩm các vụ án hành chính tại địa phương. Đồng thời, cần công bố lịch xét xử công khai để tạo điều kiện cho người dân và đại diện của UBND, người được Chủ tịch UBND ủy quyền thuận lợi khi tham gia tố tụng.

 

Đặc biệt, các Tòa án địa phương cần có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, vi phạm trong việc giải quyết các vụ án hành chính. Đẩy mạnh việc tổ chức đối thoại trong giải quyết các vụ án và tăng cường tranh tụng tại phiên tòa… nhằm hạn chế thấp nhất các bản án, quyết định hành chính bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan của Thẩm phán.

Trong kế hoạch công tác xét xử, phải xác định thứ tự ưu tiên giải quyết, tăng cường Thẩm phán có năng lực giải quyết các vụ án hành chính và có biện pháp xử lý dứt điểm các vụ án thụ lý đã lâu.

Ü Hàng hải:

BỎ THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN KINH DOANH VẬN TẢI BIỂN

Chính phủ đã sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải tại Nghị định 147/2018/NĐ-CP.

Theo Nghị định mới, để kinh doanh vận tải biển chỉ cần đáp ứng điều kiện là doanh nghiệp, hợp tác xã được thành lập theo quy định của pháp luật thay vì phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh vận tải biển như trước đây.

Nghị định này cũng chính thức bãi bỏ thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh vận tải biển.

 

Đồng thời, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh với doanh nghiệp vận tải biển nội địa. Theo đó, ngoài việc đáp ứng yêu cầu là doanh nghiệp, hợp tác xã được thành lập theo quy định thì chỉ cần có quyền sử dụng hợp pháp tối thiểu 01 tàu biển mang quốc tịch Việt Nam.

Doanh nghiệp kinh doanh vận tải biển, dịch vụ đại lý tàu biển, dịch vụ lai dắt tàu biển được thành lập trước ngày Nghị định này có hiệu lực thì được tiếp tục hoạt động.

Nghị định này được ban hành và có hiệu lực từ ngày 24/10/2018.

Ü Cơ cấu tổ chức:

THÍ ĐIỂM HỢP NHẤT VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐBQH, VĂN PHÒNG HĐND, VĂN PHÒNG UBND

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ra Nghị quyết 580/2018/UBTVQH14 về việc thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH), Văn phòng Hội đồng nhân dân (HĐND) và Văn phòng Ủy ban nhân dân (UBND) cấp tỉnh.

Theo đó, sẽ thực hiện thí điểm hợp nhất các Văn phòng nêu trên thành Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tại 10 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, bao gồm: Bắc Kạn, Đà Nẵng, Hà Giang, Hà Tĩnh, Lâm Đồng, Quảng Ninh, Tây Ninh, Thái Bình, TP. Hồ Chí Minh và Tiền Giang. Các địa phương khác được khuyến khích thực hiện thí điểm.

Việc thí điểm được thực hiện từ ngày 01/01/2019 đến hết ngày 31/12/2019. Nếu đến hết ngày 31/12/2019 mà Luật sửa

 

đổi, bổ sung các Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương chưa có hiệu lực thì mô hình Văn phòng hợp nhất nêu trên vẫn tiếp tục được thực hiện.

Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND làm việc theo chế độ thủ trưởng kết hợp với chế độ chuyên viên, chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND và Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND cấp tỉnh theo lĩnh vực được phân công.

Nghị quyết này được ban hành và có hiệu lực từ ngày 04/10/2018.

HƯỚNG DẪN LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM TẠI HĐND CÁC CẤP

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Hướng dẫn 321/HD-UBTVQH14 về một số nội dung tổ chức lấy phiếu tín nhiệm tại Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Theo Hướng dẫn này, những chức vụ sau được được lấy phiếu tín nhiệm:

- Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng ban của HĐND, Chánh Văn phòng HĐND đối với HĐND cấp tỉnh;

- Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND, Ủy viên UBND.

 

Trường hợp một người giữ đồng thời nhiều chức vụ nêu trên thì việc lấy phiếu tín nhiệm được thực hiện một lần đối với chức vụ cao nhất; Không lấy phiếu tín nhiệm đối với người có thời gian đảm nhiệm chức vụ liên tục chưa đủ 09 tháng.

Việc lấy phiếu tín nhiệm tại HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 sẽ được tổ chức một lần vào kỳ họp thường lệ cuối năm 2018.

Đáng chú ý, trong quy trình lấy phiếu tín nhiệm sẽ có việc kê khai tài sản, thu nhập của người được lấy phiếu tín nhiệm theo quy định.

Hướng dẫn này được ban hành ngày 02/10/2018.

Ü Tư pháp-Hộ tịch:

THAY ĐỔI THÔNG TIN TRÊN MẪU THẺ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN

Ngày 10/10/2018, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư 33/2018/TT-BCA sửa đổi một số điều của Thông tư 61/2015/TT-BCA quy định về mẫu thẻ Căn cước công dân.

Theo đó, từ ngày 10/10/2018, tại mặt sau mẫu thẻ Căn cước công dân quy định:

Thay cụm từ “CỤC TRƯỞNG CỤC CẢNH SÁT ĐKQL CƯ TRÚ VÀ DLQG VỀ DÂN CƯ” bằng cụm từ “CỤC TRƯỞNG CỤC CẢNH SÁT QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH VỀ TRẬT TỰ XÃ HỘI”.

 

Thay cụm từ “Cục Cảnh sát đăng kí, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư, Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an” bằng cụm từ “Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an”.

Thay cụm từ “Tổng cục Cảnh sát” bằng cụm từ “Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội”; thay cụm từ “Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật” bằng cụm từ “Viện Khoa học và Công nghệ, Bộ Công an”.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 10/10/2018.

Ü Tiết kiêm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí:

BỘ TÀI CHÍNH: CÔNG CHỨC TẬP SỰ KHÔNG ĐƯỢC ĐI CÔNG TÁC NƯỚC NGOÀI

Ngày 23/10/2018, Bộ Tài chính đã ban hành Chỉ thị 05/CT-BTC về nâng cao hiệu quả công tác quản lý và thực hành tiết kiệm trong việc tổ chức đoàn đi công tác nước ngoài.

Tại Chỉ thị, Bộ Tài chính nhấn mạnh không cử đi công tác nước ngoài đối với các trường hợp sau:

- Tự ý liên hệ hoặc gợi ý để các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc đối tượng quản lý mời đi công tác hoặc du lịch;

- Cán bộ đang trong thời gian làm hợp đồng có xác định thời hạn hoặc đang thực hiện chế độ công chức tập sự;

 

- Công chức được tuyển dụng không qua thi tuyển có thời gian công tác tại đơn vị dưới 01 năm;

- Công chức đã có thông báo nghỉ hưu, trừ trường hợp được cử làm nhiệm vụ phiên dịch, làm công tác hậu cần cho đoàn công tác.

Cũng theo Chỉ thị, công chức, viên chức là Đảng viên khi nghỉ phép đi nước ngoài để giải quyết việc riêng phải báo cáo bằng văn bản và phải được sự đồng ý của cấp ủy.


 

  • Chi tiết của bản tin này được đăng tải đầy đủ trên website LuatVietnam luatvietnam.vn    
  • Quý khách sẽ nhận được nội dung toàn văn các văn bản trong bản tin và nhiều văn bản khác khi tham gia dịch vụ Tra cứu văn bản mới của LuatVietnam.
  • Mọi yêu cầu cung cấp văn bản, xin liên hệ với cskh@luatvietnam.vn
  • Quý khách có thể tham khảo mọi thông tin về dịch vụ LuatVietnam tại địa chỉ: luatvietnam.vn

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Mọi chi tiết xin liên hệ:

TRUNG TÂM LUẬT VIỆT NAM - CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ INCOM
Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919
Tại TP.HCM: Tòa nhà Hà Phan, số 456 Phan Xích Long, P.2, Q.Phú Nhuận, Tp. HCM - Tel: 028. 39950724
Email: cskh@luatvietnam.vn

 

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html . Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi huỷ bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.