Bản tin Văn bản mới số 41.2018

* LuatVietnam - website cung cấp dịch vụ tra cứu Văn bản pháp luật tiếng Việt và tiếng Anh, hoạt động từ tháng 10/2000 - nơi hỗ trợ Quý khách hàng tìm văn bản và các thông tin liên quan ĐẦY ĐỦ - CHÍNH XÁC - NHANH NHẤT!
* Thông tin chi tiết về dịch vụ của LuatVietnam, xin Quý khách vui lòng tham khảo tại địa chỉ: luatvietnam.vn

#

KÝ HIỆU

VĂN BẢN

 

Trong số này:

THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

 

THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

1

04/CT-BTC

Chỉ thị 04/CT-BTC về việc tăng cường công tác quản lý nợ và cưỡng chế thu hồi nợ thuế để giảm nợ đọng ngành thuế quản lý

 

* Xóa nợ thuế cho doanh nghiệp nợ quá 10 năm, không thể thu hồi

Trang 2

LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP

 

LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP

 

2

17/2018/TT-BLĐTBXH

Thông tư 17/2018/TT-BLĐTBXH quy định về tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động của doanh nghiệp

 

* Doanh nghiệp phải tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động

Trang 2

BẢO HIỂM

 

BẢO HIỂM

3

143/2018/NĐ-CP

Nghị định 143/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Bảo hiểm xã hội và Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam

 

* Đến 2022, lao động nước ngoài phải đóng 8% BHXH bắt buộc

Trang 3

XUẤT NHẬP KHẨU

 

XUẤT NHẬP KHẨU

 

4

13/2018/TT-BTTTT

Thông tư 13/2018/TT-BTTTT quy định Danh mục sản phẩm an toàn thông tin mạng nhập khẩu theo giấy phép và trình tự, thủ tục, hồ sơ cấp Giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng

 

* Máy xử lý dữ liệu tự động phải nhập khẩu theo giấy phép

Trang 3

5

11/2018/TT-BTTTT

Thông tư 11/2018/TT-BTTTT công bố chi tiết Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu kèm theo mã số HS

 

* Nhiều sản phẩm máy in cũ bị cấm nhập khẩu vào Việt Nam

Trang 3

GIAO THÔNG

 

GIAO THÔNG

6

144/2018/NĐ-CP

Nghị định 144/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung các Nghị định về vận tải đa phương thức

 

* Kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế phải có tài sản 80.000 SDR

Trang 4

7

139/2018/NĐ-CP

Nghị định 139/2018/NĐ-CP quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới

 

* Đăng kiểm viên chỉ được kiểm định tối đa 20 xe/ngày

Trang 4

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

 

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

8

145/2018/NĐ-CP

Nghị định 145/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 86/2015/NĐ-CP quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm 2020-2021

 

* Thêm một trường hợp được miễn học phí từ năm học 2018 - 2019

Trang 4

CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC

 

CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC

 

9

14/2018/TT-BTP

Thông tư 14/2018/TT-BTP ban hành Quy tắc đạo đức nghề nghiệp đấu giá viên

 

* Đấu giá viên phải mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp

Trang 4

THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG

 

THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG

10

14/2018/TT-BTTTT

Thông tư 14/2018/TT-BTTTT quy định về quản lý chất lượng dịch vụ bưu chính

 

* Doanh nghiệp bưu chính công ích phải công khai chất lượng dịch vụ

Trang 5

11

12/2018/TT-BTTTT

Thông tư 12/2018/TT-BTTTT quy định mức giá cước tối đa dịch vụ bưu chính phổ cập

 

* Bảng giá cước gửi thư qua bưu điện mới nhất

Trang 5

HÀNH CHÍNH

 

HÀNH CHÍNH

12

1380/QĐ-TTg

Quyết định 1380/QĐ-TTg phê duyệt "Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí"

 

* Liên thông thủ tục đăng ký khai tử và hưởng chế độ tử tuất

Trang 5

CÔNG NGHIỆP

 

CÔNG NGHIỆP

13

36/2018/TT-BCT

Thông tư 36/2018/TT-BCT quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực

 

* 15 ngày trước khi vận hành phải xin cấp phép hoạt động điện lực

Trang 6

 

TÓM TẮT VĂN BẢN:

 

Ü Thuế-Phí-Lệ phí:

XÓA NỢ THUẾ CHO DOANH NGHIỆP NỢ QUÁ 10 NĂM,
KHÔNG THỂ THU HỒI

Ngày 15/10/2018, Bộ Tài chính đã ban hành Chỉ thị 04/CT-BTC về tăng cường công tác quản lý nợ và cưỡng chế thu hồi nợ thuế để giảm nợ đọng ngành thuế quản lý.

Theo Chỉ thị này, sẽ có nhiều trường hợp được xem xét xóa nợ tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp, trong đó có:

- Doanh nghiệp đã bị phá sản đã thực hiện các khoản thanh toán theo quy định mà không còn tài sản để nộp tiền thuế còn nợ;

- Cá nhân đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự không có tài sản để nộp tiền thuế còn nợ;

- Doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân nợ tiền thuế đã quá 10 năm, cơ quan thuế đã áp dụng tất cả các
 

 

biện pháp cưỡng chế nhưng không có khả năng thu hồi.

- Các khoản tiền thuế nợ, tiền phạt không còn khả năng thu hồi phát sinh trước ngày 01/07/2007 của hộ gia đình, cá nhân gặp khó khăn, không thanh toán được nợ thuế, đã ngừng kinh doanh, của doanh nghiệp Nhà nước đã cổ phấn hóa hoặc chuyển đổi và pháp nhân mới không chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ thuế.

Cũng theo Chỉ thị này, Bộ Tài chính yêu cầu Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải công khai người nộp thuế chây ỳ nợ thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng, lên án mạnh mẽ và xử lý kiên quyết các hành vi trốn thuế, chây ỳ nộp thuế.

 

Ü Lao động-Tiền lương-Phụ cấp:

DOANH NGHIỆP PHẢI TỰ KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG

Thông tư 17/2018/TT-BLĐTBXH quy định về tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động của doanh nghiệp đã được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành ngày 17/10/2018.

Thông tư yêu cầu, doanh nghiệp phải tổ chức tự kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động tại cơ cở của mình ít nhất 01 lần trong năm nhằm đánh giá mức độ tuân thủ pháp luật lao động và có giải pháp cải tiến việc tuân thủ.

Nội dung tự kiểm tra bao gồm: Việc tuyển dụng và đào tạo lao động; Việc giao kết và thực hiện hợp
 

 

đồng lao động; Thời giờ làm việc và nghỉ ngơi; Việc trả lương cho người lao động; Việc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế…

Doanh nghiệp phối hợp với đại diện tập thể lao động thực hiện báo cáo kết quả tự kiểm tra trực tuyến khi có yêu cầu bằng văn bản của cơ quan thanh tra Nhà nước về lao động.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.

 

Ü Bảo hiểm:

ĐẾN 2022, LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI PHẢI ĐÓNG 8% BHXH BẮT BUỘC

Ngày 15/10/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 143/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Bảo hiểm xã hội và Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam thực hiện các chế độ BHXH bắt buộc sau: Ốm đau; thai sản; bảo hiểm; tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; hưu trí và tử tuất.

Theo đó, từ ngày 01/01/2022, hàng tháng người lao động nước ngoài đóng 8% mức tiền lương tháng vào Quỹ hưu trí và tử tuất. Người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày trở lên

 

 

trong tháng thì không đóng BHXH tháng đó, thời gian này không được tính để hưởng BHXH.

Mức đóng BHXH bắt buộc của người sử dụng lao động cho người lao động nước ngoài như sau:

- 3% vào Quỹ ốm đau thai sản;

- 0,5% vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

- 14% vào Quỹ hưu trí và tử tuất từ ngày 01/01/2022.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/12/2018.
 

Ü Xuất nhập khẩu:

MÁY XỬ LÝ DỮ LIỆU TỰ ĐỘNG PHẢI NHẬP KHẨU THEO GIẤY PHÉP

Ngày 15/10/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 13/2018/TT-BTTTT quy định Danh mục sản phẩm an toàn thông tin mạng nhập khẩu theo giấy phép và trình tự, thủ tục, hồ sơ cấp giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng.

Theo đó, khi các doanh nghiệp nhập máy xử lý dữ liệu tự động và các khối chức năng của chúng; đầu đọc từ tính hay đầu đọc quang học, máy truyền dữ liệu lên các phương tiện truyền dữ liệu dưới dạng mã hóa và máy xử lý những dữ liệu thì đều phải nhập khẩu theo giấy phép nhập khẩu.

 

Cũng trong Thông tư mới, khi các doanh nghiệp được thực hiện hoạt động nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng thì phải nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu tại Cục An toàn thông tin; trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Cục An toàn thông tin tiến hành kiểm tra; trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ nhận được hồ sơ hợp lệ thì cấp giấy phép nhập khẩu.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/12/2018.
 

NHIỀU SẢN PHẨM MÁY IN CŨ BỊ CẤM NHẬP KHẨU VÀO VIỆT NAM

Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư 11/2018/TT-BTTTT công bố chi tiết Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin (CNTT) đã qua sử dụng cấm nhập khẩu kèm theo mã số HS ngày 15/10/2018.

Theo đó, Danh mục sản phẩm CNTT đã qua sử dụng bị cấm nhập khẩu vào Việt Nam bao gồm các sản phẩm như:

- Máy in sử dụng các bộ phận in như khuôn in (bát chữ), trục lăn và các bộ phận in của nhóm 84.42; máy in khác, máy copy và máy fax, có hoặc không kết hợp với nhau; bộ phận và các phụ kiện của chúng;

- Bộ điện thoại, kể cả điện thoại cho mạng di động tế bào hoặc mạng không dây khác; thiết bị khác để
 

 

truyền hoặc nhận tiếng, hình ảnh hoặc dữ liệu khác;

- Dây điện, cáp điện (kể cả cáp đồng trục) có cách điện (kể cả loại đã tráng men cách điện hoặc mạ lớp cách điện) và dây dẫn có cách điện khác, đã hoặc chưa gắn với đầu nối; cáp sợi quang, làm bằng các bó sợi đơn có vỏ bọc riêng biệt từng sợi…

Riêng máy in kỹ thuật số, máy photocopy kỹ thuật số loại đơn sắc có hoặc không có kết hợp tính năng khác, đã qua sử dụng có tính năng in, copy khổ giấy A0 hoặc có tốc độ in/copy từ 35 bản/phút khổ giấy A4 trở lên và hộp mực cho máy in laser đã qua sử dụng không bị cấm nhập khẩu.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 30/11/2018.
 

Ü Giao thông:

KINH DOANH VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC QUỐC TẾ
PHẢI CÓ TÀI SẢN 80.000 SDR

Ngày 16/10/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 144/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung các Nghị định về vận tải đa phương thức.

Theo đó, doanh nghiệp chỉ được kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế khi có giấy phép kinh doanh loại hình này và đáp ứng đủ các điều kiện:

- Duy trì tài sản tối thiểu tương đương 80.000 SDR (SDR là đơn vị tiền tệ quốc tế do Quỹ Tiền tệ Quốc tế phát hành) hoặc có bảo lãnh tương đương hoặc có phương án tài chính thay thế theo quy định của pháp luật;

- Có bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp vận tải đa phương thức hoặc có bảo lãnh tương đương.

 

Nếu là doanh nghiệp của các quốc gia là thành viên Hiệp định khung ASEAN về vận tải đa phương thức hoặc đã ký điều ước quốc tế với Việt Nam về lĩnh vực này thì chỉ được kinh doanh sau khi có giấy phép kinh doanh loại hình này trên cơ sở đáp ứng đủ:

- Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh loại hình này hoặc giấy tờ tương đương do cơ quan có thẩm quyền nước đó cấp;

- Có bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp vận tải đa phương thức hoặc có bảo lãnh tương đương.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 16/10/2018.
 

ĐĂNG KIỂM VIÊN CHỈ ĐƯỢC KIỂM ĐỊNH TỐI ĐA 20 XE/NGÀY

Từ ngày 01/01/2019, quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới sẽ được áp dụng theo Nghị định 139/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo Nghị định này, số lượng xe cơ giới được cấp giấy chứng nhận kiểm định trong ngày (08 giờ làm việc) phải thỏa mãn đồng thời các quy định:

- Trường hợp 01 đăng kiểm viên kiểm tra một xe trên dây chuyền kiểm định thì số lượng xe không quá 20 xe; trường hợp nhiều đăng kiểm viên cùng kiểm tra một xe trên dây chuyền kiểm định thì số lượng xe không quá 20 lần số lượng đăng kiểm viên;

 

 

- Không quá 90 xe đối với dây chuyền kiểm định loại I và không quá 70 xe đối với một dây chuyền kiểm định loại II.

Cũng theo Nghị định này, đơn vị kiểm định phải đáp ứng một số điều kiện về nhân lực như sau: Mỗi dây chuyền kiểm định phải có tối thiểu 03 đăng kiểm viên, trong đó có ít nhất 01 đăng kiểm viên xe cơ giới bậc cao; Có phụ trách dây chuyền kiểm định (phụ trách dây chuyền kiểm định chỉ được phụ trách tối đa 02 dây chuyền); Có lãnh đạo đơn vị đăng ký và nhân viên nghiệp vụ theo quy định…

Nghị định 139/2018/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 08/10/2018; có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.
 

Ü Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề:

THÊM MỘT TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC MIỄN HỌC PHÍ TỪ NĂM HỌC 2018 - 2019

Đây là thông tin từ Nghị định 145/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 86/2015/NĐ-CP về cơ chế thu, quản lý học phí và chính sách miễn, giảm học phí đến năm 2020 - 2021.

Bên cạnh 15 trường hợp đã được quy định trước đây tại Nghị định 86/2015/NĐ-CP, Nghị định mới bổ sung thêm một trường hợp được miễn học phí.

Cụ thể, từ năm học 2018 - 2019 (tức từ ngày 01/09/2018), miễn học phí đối với trẻ em học mẫu giáo 05 tuổi ở vùng đặc biệt khó khăn có cha mẹ hoặc có cha hoặc có mẹ hoặc có người chăm sóc trẻ em hoặc

 

 

trẻ em thường trú ở xã, thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, hải đảo.

Để được miễn học phí, cha mẹ hoặc người chăm sóc trẻ chuẩn bị hồ sơ gồm: Đơn đề nghị miễn học phí theo mẫu; Bản sao kèm bản chính sổ hộ khẩu. Trường hợp trẻ em mẫu giáo 05 tuổi được miễn học phí theo quy định nêu trên đồng thời được hưởng chính sách hỗ trợ ăn trưa theo Nghị định 06/2018/NĐ-CP thì chỉ cần nộp Đơn đề nghị miễn học phí.

Nghị định này được Chính phủ ban hành ngày 16/10/2018, có hiệu lực từ ngày 01/12/2018.
 

Ü Cán bộ-Công chức-Viên chức:

ĐẤU GIÁ VIÊN PHẢI MUA BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM NGHỀ NGHIỆP

Theo Quy tắc đạo đức nghề nghiệp đấu giá viên ban hành kèm theo Thông tư 14/2018/TT-BTP, đấu giá viên phải có trách nhiệm tham gia bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp để dự phòng giải quyết rủi ro và tai nạn nghề nghiệp.

Trong mối quan hệ với đồng nghiệp, khi phát hiện đồng nghiệp có sai sót trong hành nghề, đấu giá viên phải góp ý thẳng thắn nhưng không được hạ thấp danh dự, uy tín của đồng nghiệp và báo cáo với người có trách nhiệm nếu đó là hành vi vi phạm pháp luật, hoặc làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức.

Trong quan hệ với người tham gia đấu giá, đấu giá viên không được thông đồng, móc nối, nhận, đòi hỏi
 

 

bất kỳ một khoản tiền, lợi ích nào khác từ người tham gia đấu giá để dìm giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản; không được phép tiết lộ bất kỳ thông tin gì về những người tham gia đấu giá khác và số tiền mà họ đã trả.

Trong quan hệ với người tập sự hành nghề đấu giá, đấu giá viên không được phân biệt, đối xử mang tính cá nhân đối với những người đang tập sự hành nghề đấu giá mà mình hướng dẫn.

Thông tư 14/2018/TT-BTP được Bộ Tư pháp ban hành ngày 16/10/2018, có hiệu lực từ ngày 12/12/2018.

 

Ü Thông tin-Truyền thông:

DOANH NGHIỆP BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH PHẢI CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ

Đây là nội dung đáng chú ý được nêu tại Thông tư 14/2018/TT-BTTTT về quản lý chất lượng dịch vụ bưu chính được Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành ngày 15/10/2018, có hiệu lực từ ngày 01/12/2018.

Tại Thông tư này, Bộ Thông tin và Truyền thông quy định doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính quyết định các biện pháp kiểm soát nội bộ và thực hiện quản lý, tổ chức tự kiểm tra chất lượng các dịch vụ bưu chính để bảo đảm chất lượng dịch vụ do doanh nghiệp cung ứng.

Đồng thời, hàng năm, Bộ này sẽ kiểm tra chất lượng dịch vụ bưu chính trong phạm vi cả nước. Quyết định kiểm tra được gửi doanh nghiệp trước ngày kiểm tra ít nhất 07 ngày làm việc.

Đặc biệt, doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích phải có trang thông tin điện tử có chuyên
 

 

mục “Quản lý chất lượng dịch vụ” để công khai thông tin về quản lý chất lượng dịch vụ.

Thông tin công khai gồm:

- Chất lượng dịch vụ bưu chính công ích;

- Bản công bố hợp quy;

- Bản Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký công bố hợp quy;

- Báo cáo kết quả tự kiểm tra chất lượng dịch vụ bưu chính công ích hàng năm đã gửi Bộ Thông tin và Truyền thông.

BẢNG GIÁ CƯỚC GỬI THƯ QUA BƯU ĐIỆN MỚI NHẤT

Từ ngày 01/12/2018, mức giá cước tối đa dịch vụ bưu chính phổ cập được áp dụng theo Thông tư 12/2018/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Theo đó, mức giá cước tối đa dịch vụ thư cơ bản (gồm cả bưu thiếp) trong nước cho lần lượt các nấc khối lượng đến 20g; trên 20g đến 100g; trên 100g đến 250g là 4.000 đồng; 6.000 đồng; 8.000 đồng. Mỗi 250g tiếp theo đến 2.000g là 2.000 đồng.

Mức giá cước tối đa cho dịch vụ thư cơ bản từ Việt Nam đi các nước dao động từ 15.000 đồng - 23.000 đồng ở nấc khối lượng 20g tùy thuộc vào quốc gia và vùng lãnh thổ…

 

 

Bộ Thông tin và Truyền thông giao Tổng công ty Bưu điện Việt Nam thực hiện:

- Quyết định giá cước dịch vụ bưu chính phổ cập bảo đảm không cao hơn mức giá cước tối đa nêu trên;

- Báo cáo Bộ về giá cước dịch vụ 30 ngày trước khi triển khai dịch vụ;

- Niêm yết, công khai giá cước dịch bưu chính phổ cập theo quy định.

Thông tư này được ban hành ngày 15/10/2018.
 

Ü Hành chính:

LIÊN THÔNG THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KHAI TỬ VÀ HƯỞNG CHẾ ĐỘ TỬ TUẤT

Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 18/10/2018 tại Quyết định 1380/QĐ-TTg.

Việc liên thông các thủ tục hành chính nêu trên sẽ được thực hiện với các trường hợp cụ thể như sau:

- Liên thông thủ tục đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú: Được thực hiện trong trường hợp cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục đăng ký khai tử và đăng ký thường trú trên cùng một địa bàn cấp xã hoặc cấp huyện.

- Liên thông thủ tục đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất: Được thực hiện 
 

 

trong trường hợp cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục đăng ký khai tử và đăng ký thường trú trên cùng một địa bàn cấp xã hoặc cấp huyện và cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục hưởng chế độ tử tuất trên cùng địa bàn cấp tỉnh với cơ quan giải quyết đăng ký khai tử.

- Liên thông thủ tục đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hỗ trợ mai táng phí: Được thực hiện trong trường hợp cơ quan đăng ký khai tử và đăng ký thường trú trên cùng địa bàn cấp xã hoặc cấp huyện và thuộc thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ hoặc xác nhận bản khai thủ tục hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí tại cùng một địa bàn cấp xã có thẩm quyền giải quyết thủ tục đăng ký khai tử.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 18/10/2018.
 

Ü Công nghiệp:

15 NGÀY TRƯỚC KHI VẬN HÀNH PHẢI XIN CẤP PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC

Ngày 16/10/2018, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 36/2018/TT-BCT về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực.

Theo Thông tư mới, chậm nhất trước 15 ngày làm việc tính từ ngày dự kiến chính thức vận hành thương mại, tổ chức tham gia hoạt động phát điện phải nộp đầy đủ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực thay vì trước 30 ngày làm việc như trước đây.

Hồ sơ thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Công Thương và Cục Điều tiết điện lực sẽ thực hiện trên cổng Dịch vụ công trực tuyến. Hồ sơ thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân tỉnh có thể gửi trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc qua trang thông tin điện tử của cơ quan cấp giấy phép.

Đồng thời, Thông tư này quy định 04 trường hợp được miễn trừ giấy phép hoạt động điện lực, bao gồm:

 

- Phát điện để tự sử dụng không bán điện cho tổ chức, cá nhân khác;

- Phát điện có công suất lắp đặt dưới 01MW để bán điện cho tổ chức, cá nhân khác;

- Kinh doanh điện tại vùng nông thôn, miền núi, hải đảo mua điện với công suất nhỏ hơn 50kVA từ lưới điện phân phối để bán điện trực tiếp tới khách hàng;

- Điều độ hệ thống điện quốc gia và điều hành giao dịch thị trường điện lực.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 06/12/2018.

 


 

  • Chi tiết của bản tin này được đăng tải đầy đủ trên website LuatVietnam luatvietnam.vn    
  • Quý khách sẽ nhận được nội dung toàn văn các văn bản trong bản tin và nhiều văn bản khác khi tham gia dịch vụ Tra cứu văn bản mới của LuatVietnam.
  • Mọi yêu cầu cung cấp văn bản, xin liên hệ với cskh@luatvietnam.vn
  • Quý khách có thể tham khảo mọi thông tin về dịch vụ LuatVietnam tại địa chỉ: luatvietnam.vn

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Mọi chi tiết xin liên hệ:

TRUNG TÂM LUẬT VIỆT NAM - CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ INCOM
Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919
Tại TP.HCM: Tòa nhà Hà Phan, số 456 Phan Xích Long, P.2, Q.Phú Nhuận, Tp. HCM - Tel: 028. 39950724
Email: cskh@luatvietnam.vn

 

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html . Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi huỷ bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.