Bản tin Văn bản mới số 40.2018

* LuatVietnam - website cung cấp dịch vụ tra cứu Văn bản pháp luật tiếng Việt và tiếng Anh, hoạt động từ tháng 10/2000 - nơi hỗ trợ Quý khách hàng tìm văn bản và các thông tin liên quan ĐẦY ĐỦ - CHÍNH XÁC - NHANH NHẤT!
* Thông tin chi tiết về dịch vụ của LuatVietnam, xin Quý khách vui lòng tham khảo tại địa chỉ: luatvietnam.vn

#

KÝ HIỆU

VĂN BẢN

 

Trong số này:

LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP

 

LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP

1


2

15/2018/TT-BLĐTBXH


140/2018/NĐ-CP

Thông tư 15/2018/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Thang máy gia đình

Nghị định 140/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

 

* Thang máy gia đình phải chịu được tối thiểu 115kg

* Rút ngắn thời gian cấp phép lao động cho người nước ngoài

Trang 2

 
Trang 2

 

BẢO HIỂM

 

BẢO HIỂM

 

34

125/NQ-CP1953/BHXH-CĐ

Nghị quyết 125/NQ-CP của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 23/05/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội

Công văn 1953/BHXH-CĐ của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội

 

* Căn cứ đóng BHXH: Bằng ít nhất 70% tổng tiền lương


* 6 yêu cầu khi cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH

Trang 2Trang 3

ĐẤT ĐAI-NHÀ Ở

 

ĐẤT ĐAI-NHÀ Ở

5

29/CT-TTg

Chỉ thị 29/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước đối với công tác quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư

 

* Sẽ công khai dự án chung cư không mua bảo hiểm cháy nổ

Trang 3

GIAO THÔNG

 

GIAO THÔNG

 

6

138/2018/NĐ-CP

Nghị định 138/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 65/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe

 

* Có bằng trung cấp luật được dạy lý thuyết lái ô tô

Trang 3

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

 

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

7

5417/QĐ-UBND

Quyết định 5417/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2019-2020

 

* Hà Nội công bố Kế hoạch tuyển sinh lớp 10 năm 2019

Trang 4

VĂN HÓA-THỂ THAO-DU LỊCH

 

VĂN HÓA-THỂ THAO-DU LỊCH

8

142/2018/NĐ-CP

Nghị định 142/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

* Bỏ quy định không được uống rượu trong phòng karaoke

Trang 4

THƯƠNG MẠI

 

THƯƠNG MẠI

9


10


11

3720/QĐ-BCT


141/2018/NĐ-CP


31/2018/TT-BCT

Quyết định 3720/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Phương án cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Công Thương giai đoạn 2019-2020

Nghị định 141/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp

Thông tư 31/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 27/2013/TT-BCT ngày 31/10/2013 quy định về kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện

 

* Bãi bỏ nhiều điều kiện sản xuất, lắp ráp ô tô tại Nghị định 116/2017/NĐ-CP

* Phạt đến 200 triệu đồng khi bán hàng đa cấp bất chính

* Không báo giảm định mức sử dụng điện, hộ gia đình bị phạt

Trang 4Trang 5


Trang 5

TÓM TẮT VĂN BẢN:

Ü Lao động-Tiền lương-Phụ cấp:

THANG MÁY GIA ĐÌNH PHẢI CHỊU ĐƯỢC TỐI THIỂU 115KG

Thông tư 15/2018/TT-BLĐTBXH về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Thang máy gia đình được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành ngày 12/10/2018.

Theo Quy chuẩn:

- Diện tích hữu ích sàn cabin thang máy gia đình không lớn hơn 1,6 m2 và kích thước các cạnh của sàn cabin không nhỏ hơn 0,6m;

- Tải trọng định mức không nhỏ hơn 200kg/m2 sàn cabin và chịu được tối thiểu là 115kg;

- Hành trình nâng của cabin không lớn hơn 15m; Chiều cao trong lòng cabin không được nhỏ hơn 2m;

- Lối vào tầng phải được bảo vệ bởi cửa tầng, không được phép dùng tấm che để che chắn; Cửa cabin không được mở ra bên ngoài sàn tầng;

- Thang máy phải có hệ thống cứu hộ bằng tay và bằng điện để có thể sử dụng linh hoạt trong quá trình cứu hộ thang máy khi gặp sự cố;

- Chỉ những người có trách nhiệm mới được phép tiếp cận máy dẫn động…

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/03/2019.

RÚT NGẮN THỜI GIAN CẤP PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

Tại Nghị định 140/2018/NĐ-CP, Chính phủ đã sửa đổi, bổ sung nhiều nội dung của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

Trong đó, với thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Nghị định 11/2016/NĐ-CP, Nghị định mới đã có những điều chỉnh như sau:

- Rút ngắn thời gian cấp giấy phép từ 07 ngày làm việc xuống còn 05 ngày làm việc, kể từ ngày Sở Lao động Thương binh và Xã hội nhận đủ hồ sơ;

- Hồ sơ xin cấp phép lao động chỉ còn yêu cầu bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế còn giá trị, không yêu cầu phải chứng thực như trước đây;

- Thêm trường hợp tiếp nhận người lao động nước ngoài là thành viên Hội đồng quản trị của công ty cổ phần, thân nhân thành viên cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam làm việc sau khi được Bộ Ngoại giao cấp phép thì người sử dụng lao động không phải xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.

Nghị định này được ban hành và có hiệu lực từ ngày 08/10/2018.

Ü Bảo hiểm:

CĂN CỨ ĐÓNG BHXH: BẰNG ÍT NHẤT 70% TỔNG TIỀN LƯƠNG

Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW về cải chính chính sách bảo hiểm xã hội đã được Chính phủ ban hành ngày 08/10/2018 tại Nghị quyết 125/NQ-CP.

Theo đó, sẽ có một loạt điều chỉnh liên quan đến chính sách bảo hiểm xã hội trong thời gian tới được Chính phủ yêu cầu thực hiện. Cụ thể như:

- Sửa đổi các quy định về tiền lương để thuận lợi cho việc xác định căn cứ đóng bảo hiểm xã hội trong doanh nghiệp ít nhất bằng 70% tổng tiền lương và các khoản thu nhập khác có tính chất lương của người lao động;

- Điều chỉnh cách tính lương hưu theo nguyên tắc đóng - hưởng; Tăng quyền lợi nếu bảo lưu thời gian tham gia bảo hiểm xã hội để hưởng hưu trí, giảm quyền lợi nếu hưởng bảo hiểm xã hội một lần;

- Thí điểm thực hiện gói bảo hiểm tự nguyện ngắn hạn linh hoạt để người lao động có nhiều sự lựa chọn tham gia và thụ hưởng;

- Quy định việc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài và việc thụ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội sau khi kết thúc thời gian làm việc ở nước ngoài.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 08/10/2018.

6 YÊU CẦU KHI CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN NGHỈ VIỆC HƯỞNG BHXH

Ngày 03/10/2018, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Công văn 1953/BHXH-CĐ hướng dẫn việc cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội.

Công văn này nhấn mạnh tới 6 yêu cầu đối với việc cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội (sau đây gọi là cấp Giấy chứng nhận), gồm:

- Cấp Giấy chứng nhận theo đúng biểu mẫu và nội dung hướng dẫn tại Phụ lục 7 Thông tư số 56/2017/TT-BYT;

- Không tẩy xóa, không viết hai màu mực trên Giấy chứng nhận; Ngày bắt đầu phải trùng với ngày đến khám, không cấp lùi ngày hoặc cấp trước ngày đến khám; Tuyệt đối không cấp cho người không khám, chữa bệnh;

- Một lần khám chỉ được cấp một giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội;

- Giấy chứng nhận phải có đầy đủ, đúng chữ ký và họ tên của y, bác sỹ, Giám đốc hoặc Phó Giám đốc bệnh viện…

- Giấy chứng nhận cấp cho người lao động mắc bệnh cần chữa trị bệnh dài ngày thì y, bác sỹ khám chữa bệnh phải ghi đầy đủ tên bệnh và mã bệnh dài ngày;

- Khi các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện cấp lại Giấy chứng nhận phải đóng dấu “Cấp lại”.

Cũng theo Công văn, nếu Giấy chứng nhận được cấp không đúng quy định, cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ từ chối giải quyết. Khi đó, cơ sở khám chữa bệnh nơi đã cấp Giấy chứng nhận phải bồi thường cho người lao động nếu quyền lợi của người lao động bị ảnh hưởng.

Ü Đất đai-Nhà ở:

SẼ CÔNG KHAI DỰ ÁN CHUNG CƯ KHÔNG MUA BẢO HIỂM CHÁY NỔ

Đảm bảo công tác phòng cháy, chữa cháy đối với chung cư là một trong những yêu cầu được Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh tại Chỉ thị 29/CT-TTg ngày 09/10/2018 về tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước đối với công tác quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an phải công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Danh mục các dự án nhà chung cư không đảm bảo quy định về phòng cháy, chữa cháy; không mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc theo quy định.

Đối với những tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm nghiêm trọng trong quản lý, sử dụng, vận hành nhà chung cư, đặc biệt là chiếm dụng, sử dụng kinh phí bảo trì phần 

sở hữu chung nhà chung cư trái quy định, Bộ Công an cần phải điều tra, khởi tố và truy cứu trách nhiệm.

Về phía địa phương, UBND cấp tỉnh cũng có trách nhiệm tổ chức tập huấn, diễn tập nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy; thường xuyên kiểm tra, rà soát các cơ sở có nguy cơ cháy cao trên địa bàn, đặc biệt là các chung cư cao tầng có đông dân cư sinh sống.

Bên cạnh đó, UBND cấp tỉnh cũng cần ban hành khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư theo quy định; đẩy mạnh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các trường hợp mua căn hộ chung cư có đủ điều kiện…

Ü Giao thông:

CÓ BẰNG TRUNG CẤP LUẬT ĐƯỢC DẠY LÝ THUYẾT LÁI Ô TÔ

Tiêu chuẩn đối với giáo viên dạy lái ô tô là một trong những nội dung được Chính phủ quy định tại Nghị định 138/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 65/2016/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe.

Cụ thể:

- Giáo viên dạy lý thuyết phải bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên một trong các chuyên ngành luật, công nghệ ô tô, công nghệ kỹ thuật ô tô, lắp ráp ô tô hoặc chuyên ngành khác có nội dung đào tạo chuyên ngành ô tô chiếm 30% trở lên. Riêng giáo viên dạy môn kỹ thuật lái xe phải có giấy phép lái xe tương ứng hạng lái xe trở lên.

- Giáo viên dạy thực hành lái xe phải có các tiêu chuẩn cụ thể như:

+ Có giấy phép lái xe tương ứng hoặc cao hơn hạng xe đào tạo nhưng không thấp hơn hạng B2;

+ Giáo viên dạy các hạng B1-B2 phải có giấy phép lái xe từ 03 năm trở lên, kể từ ngày trúng tuyển; Giáo viên dạy hạng C-D-E-F phải có giấy phép lái xe từ 05 năm trở lên, kể từ ngày trúng tuyển;

+ Đã qua tập huấn nghiệp vụ dạy thực hành lái xe và được cấp Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe.

Cả giáo viên dạy lý thuyết và thực hành lái xe đều phải đáp ứng tiêu chuẩn đối với nhà giáo dạy trình độ sơ cấp theo quy định về giáo dục nghề nghiệp.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/12/2018.

Ü Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề:

HÀ NỘI CÔNG BỐ KẾ HOẠCH TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM 2019

Kế hoạch tuyển sinh lớp 10 năm 2019 đã chính thức được Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 5417/QĐ-UBND ngày 09/10/2018.

- Về phương thức tuyển sinh: Hà Nội sẽ tổ chức thi vào lớp 10 theo hình thức thi tuyển, thay vì thi tuyển kết hợp xét tuyển như trước đây. Thí sinh dự thi 04 môn: Toán, Ngữ Văn, Ngoại ngữ và môn thi thứ 4 được chọn ngẫu nhiên giữa môn Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Giáo dục công dân, Địa lý. Đề thi nằm chủ yếu trong chương trình lớp 9.

Trong đó, Toán và Ngữ văn được thi theo hình thức tự luận, thời gian 120 phút/bài. Môn Ngoại ngữ thi theo hình thức kết hợp trắc nghiệm và tự luận, thời gian 60 phút. Môn thi thứ tư thi theo hình thức  trắc nghiệm, thời gian 60 phút.

- Về nguyên tắc tính điểm thi: Điểm bài thi tính theo thang điểm 10. Môn Ngữ văn và 

Toán sẽ tính hệ số hai, môn Ngoại ngữ và môn thứ 4 tính theo hệ số 1. Cụ thể, nguyên tắc tính điểm thi được căn cứ vào công thức:

Điểm xét tuyển = (Điểm môn Toán + Điểm môn Văn) x 2 + (Điểm môn Ngoại ngữ + Điểm môn thứ 4) + Điểm cộng thêm (nếu có).

- Về thời gian thi: Dự kiến, thời gian thi vào lớp 10 năm 2019 của Hà Nội được tổ chức trong hai ngày: Ngày 02/06/2019, thí sinh thi Ngữ văn buổi sáng và Toán buổi chiều; Ngày 03/06/2019, thí sinh thi Ngoại ngữ buổi sáng và môn thi thứ 4 vào buổi chiều.

- Về thời gian nộp hồ sơ nhập học: Học sinh trúng tuyển nộp hồ sơ nhập học từ ngày 20/06/2019 đến ngày 22/06/2019.

Ü Văn hóa-Thể thao-Du lịch:

BỎ QUY ĐỊNH KHÔNG ĐƯỢC UỐNG RƯỢU TRONG PHÒNG KARAOKE

Ngày 09/10/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 142/2018/NĐ-CP sửa đổi một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Theo Nghị định này, điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke đã được nới lỏng hơn so với trước đây. Cụ thể, Nghị định bãi bỏ một loạt các quy định liên quan đến vấn đề này tại Nghị định số 103/2009/NĐ-CP như:

- Đảm bảo ánh sáng trong phòng trên 10 Lux tương đương 01 bóng đèn sợi đốt 40W cho 20m2;

- Không được bán rượu hoặc để cho khách uống rượu trong phòng karaoke;

- Đảm bảo âm thanh vang ra ngoài phòng karaoke không vượt quá quy định của Nhà nước về tiêu chuẩn mức ồn tối đa cho phép;

- Cửa phòng karaoke phải là cửa kính không màu, bên ngoài nhìn thấy toàn bộ phòng…

Tuy nhiên, các cơ sở kinh doanh karaoke vẫn phải đảm bảo các quy định về sử dụng các bài hát được cho phép và không được hoạt động trong khoảng thời gian từ 12 giờ đêm đến 8 giờ sáng.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 09/10/2018.

Ü Thương mại:

BÃI BỎ NHIỀU ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT, LẮP RÁP Ô TÔ TẠI NGHỊ ĐỊNH 116/2017/NĐ-CP

Ngày 11/10/2018, Bộ Công Thương đã ra Quyết định 3720/QĐ-BCT về Phương án cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Công Thương giai đoạn 2019 - 2020, trong đó có lĩnh vực sản xuất, nhập khẩu, bảo hành, bảo dưỡng ô tô.

Cụ thể, Bộ đề xuất bãi bỏ, đơn giản hóa một số điều kiện đối với cơ sở sản xuất, lắp ráp ô tô được quy định tại Nghị định 116/2017/NĐ-CP, như:

- Bỏ quy định người phụ trách kỹ thuật các dây chuyền sản xuất, lắp ráp ô tô phải có trình độ đại học trở lên, thuộc ngành cơ khí ô tô và có kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất, lắp ráp ô tô tối thiểu 05 năm;

- Bỏ quy định cơ sở sản xuất, lắp ráp ô tô phải có đủ nhân lực, phương án bảo đảm an toàn vệ sinh lao động;

- Chuyển sang hậu kiểm đối với điều kiện: Đảm bảo an toàn về phòng cháy và chữa cháy, phương án chữa cháy theo quy định của pháp luật phòng cháy, chữa cháy…

Ngoài lĩnh vực sản xuất, nhập khẩu, bảo hành, bảo dưỡng ô tô, Bộ Công Thương còn đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh ở 07 lĩnh vực khác, trong đó có: Kinh doanh thực phẩm; Kinh doanh sản phẩm thuốc lá; Kinh doanh rượu…

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 11/10/2018.

PHẠT ĐẾN 200 TRIỆU ĐỒNG KHI BÁN HÀNG ĐA CẤP BẤT CHÍNH

Nghị định 141/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp đã được Chính phủ ban hành ngày 08/10/2018.

Theo đó, phạt tiền từ 80 đến 100 triệu đồng đối với tổ chức thực hiện một trong các hành vi bán hàng đa cấp bất chính sau:

- Yêu cầu người khác đặt cọc hoặc nộp một khoản tiền nhất định để được ký hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp;

- Yêu cầu người khác phải mua một số lượng hàng hóa nhất định để được ký hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp;

- Cho người tham gia bán hàng đa cấp nhận tiền hoặc lợi ích kinh tế khác từ việc giới

thiệu người khác tham gia vào hoạt động bán hàng đa cấp mà không phải từ việc mua, bán hàng hóa của người được giới thiệu đó…

Phạt gấp 02 lần mức phạt nêu trên nếu hành vi vi phạm được thực hiện trên địa bàn từ 02 tỉnh, thành phố trở lên.

Nghị định mới cũng nâng mức phạt lên đến 5 triệu đồng thay vì 500 nghìn đồng như trước đây đối với người tham gia bán hàng đa cấp:

- Tiếp thị, bán hàng khi chưa được cấp Thẻ thành viên;

- Không xuất trình Thẻ thành viên trước khi giới thiệu hoặc tiếp thị, bán hàng.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 25/11/2018.

KHÔNG BÁO GIẢM ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG ĐIỆN, HỘ GIA ĐÌNH BỊ PHẠT

Ngày 05/10/2018, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 31/2018/TT-BCT sửa đổi Thông tư 27/2013/TT-BCT về kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện.

Thông tư này đã bổ sung hướng xử lý đối với trường hợp hộ gia đình không thông báo cho bên bán điện khi giảm số hộ sử dụng  điện dùng chung công tơ hoặc giảm định mức sử dụng điện sinh hoạt.

Cụ thể, trong trường hợp nêu trên, hộ gia đình phải trả cho bên bán điện số tiền chênh lệch trong thời gian vi phạm. Thời gian vi phạm được tính từ kỳ hóa đơn mà bên mua điện giảm số hộ sử dụng điện dùng chung công tơ hoặc giảm định mức sử dụng điện sinh hoạt mà không thông báo đến thời điểm bên bán điện thực hiện điều chỉnh.

Tương tự, trường hợp bên bán điện không điều chỉnh khi bên mua điện đã thông báo và đáp ứng đủ điều kiện tăng số hộ sử dụng điện dùng chung công tơ hoặc có thông báo và đáp ứng đủ điều kiện tăng định mức sử dụng điện sinh hoạt thì bên bán điện phải hoàn trả cho bên mua điện số tiền chênh lệch đã thu thừa trong thời gian vi phạm.

Trong cả hai trường hợp nêu trên, bên vi phạm sẽ bị phạt vi phạm nghĩa vụ hợp đồng theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán điện.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 20/11/2018.  • Chi tiết của bản tin này được đăng tải đầy đủ trên website LuatVietnam luatvietnam.vn    
  • Quý khách sẽ nhận được nội dung toàn văn các văn bản trong bản tin và nhiều văn bản khác khi tham gia dịch vụ Tra cứu văn bản mới của LuatVietnam.
  • Mọi yêu cầu cung cấp văn bản, xin liên hệ với cskh@luatvietnam.vn
  • Quý khách có thể tham khảo mọi thông tin về dịch vụ LuatVietnam tại địa chỉ: luatvietnam.vn

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Mọi chi tiết xin liên hệ:

TRUNG TÂM LUẬT VIỆT NAM - CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ INCOM
Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919
Tại TP.HCM: Tòa nhà Hà Phan, số 456 Phan Xích Long, P.2, Q.Phú Nhuận, Tp. HCM - Tel: 028. 39950724
Email: cskh@luatvietnam.vn

 

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html . Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi huỷ bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.