Bản tin Văn bản mới số 38.2018

 

SỐ 38 (901) - THÁNG 10/2018

* LuatVietnam - website cung cấp dịch vụ tra cứu Văn bản pháp luật tiếng Việt và tiếng Anh, hoạt động từ tháng 10/2000 - nơi hỗ trợ Quý khách hàng tìm văn bản và các thông tin liên quan ĐẦY ĐỦ - CHÍNH XÁC - NHANH NHẤT!
* Thông tin chi tiết về dịch vụ của LuatVietnam, xin Quý khách vui lòng tham khảo tại địa chỉ: luatvietnam.vn

 

#

KÝ HIỆU

VĂN BẢN

 

Trong số này:

DOANH NGHIỆP

 

DOANH NGHIỆP

 

1255/QĐ-TTg

Quyết định 1255/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án xây dựng bộ chỉ tiêu đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp

 

* Sẽ có Bộ chỉ tiêu đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp

Trang 2

THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

 

THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

 

 

35/2018/QĐ-UBND

Quyết định 35/2018/QĐ-UBND về giá tối đa dịch vụ trông giữ xe đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

 

* Từ 1/10, TP. Hồ Chí Minh tăng giá trông giữ xe

Trang 2

XUẤT NHẬP KHẨU

 

XUẤT NHẬP KHẨU

 

1254/QĐ-TTg

Quyết định 1254/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch hành động thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN, cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và tạo thuận lợi thương mại giai đoạn 2018-2020

 

* Sửa đổi Nghị định 116: Ô tô nhập không còn kiểm tra theo từng lô

Trang 3

GIAO THÔNG

 

GIAO THÔNG

 

 

128/2018/NĐ-CP

Nghị định 128/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực đường thủy nội địa

 

* Bãi bỏ nhiều điều kiện kinh doanh vận tải đường thủy

Trang 3

 

2056/QĐ-BGTVT

Quyết định 2056/QĐ-BGTVT ban hành Kế hoạch hướng dẫn triển khai thực hiện thí điểm dịch vụ vận chuyển hành khách kết nối từ trung tâm đô thị và trung tâm du lịch đến cảng hàng không bằng xe ô tô tại một số tỉnh, thành phố (Hợp phần 2)

 

* Thí điểm dịch vụ vận chuyển khách từ sân bay đến điểm du lịch

Trang 3

 

2055/QĐ-BGTVT

Quyết định 2055/QĐ-BGTVT ban hành Kế hoạch hướng dẫn triển khai thực hiện thí điểm dịch vụ vận chuyển hành khách du lịch trong các đô thị bằng xe ô tô 2 tầng, thoáng nóc tại các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Quảng Ninh, Quảng Nam, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Lâm Đồng, Kiên Giang và Thành phố Hồ Chí Minh (Hợp phần 1)

 

* Chính thức thí điểm xe bus 2 tầng chở khách du lịch

Trang 4

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

 

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

 

3798/CT-BGDĐT

Chỉ thị 3798/CT-BGDĐT về việc sử dụng sách giáo khoa và sách tham khảo trong các cơ sở giáo dục phổ thông

 

* Bộ GDĐT: Học sinh không được viết, vẽ vào sách giáo khoa

Trang 4

THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG

 

THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG

 

130/2018/NĐ-CP

Nghị định 130/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số

 

* Rút ngắn thời gian cấp phép chứng thực chữ ký số

Trang 4

VĂN HÓA-THỂ THAO-DU LỊCH

 

VĂN HÓA-THỂ THAO-DU LỊCH

 

 

1240/QĐ-TTg

Quyết định 1240/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định 1437/QĐ-TTg ngày 19/07/2016 về việc phê duyệt Đề án "Đào tạo, bồi dưỡng nhân lực văn hóa nghệ thuật ở nước ngoài đến năm 2030"

 

* Nới lỏng điều kiện sinh viên nghệ thuật được đi học ở nước ngoài

Trang 5

CHÍNH SÁCH

 

CHÍNH SÁCH

 

14/2018/TT-BLĐTBXH

Thông tư 14/2018/TT-BLĐTBXH sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/06/2016 hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020

 

* Thay đổi phương pháp rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo

Trang 5

HÌNH SỰ

 

HÌNH SỰ

 

02/2018/TT-TANDTC

Thông tư 02/2018/TT-TANDTC quy định chi tiết việc xét xử vụ án hình sự có người tham gia tố tụng là người dưới 18 tuổi thuộc thẩm quyền của Tòa gia đình và người chưa thành niên

 

* Xét xử bị cáo dưới 18 tuổi, Thẩm phán không mặc áo choàng

Trang 5

CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

131/2018/NĐ-CP

Nghị định 131/2018/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp

 

* 19 doanh nghiệp do Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước làm đại diện chủ sở hữu

Trang 6

NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP

 

NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP

 

1203/QĐ-TTg

Quyết định 1203/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị định 57/2018/NĐ-CP ngày 17/04/2018 về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

 

* Sắp ban hành chính sách tín dụng khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp

Trang 6

 

TÓM TẮT VĂN BẢN:

 

Ü Doanh nghiệp:

SẼ CÓ BỘ CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP

Đề án xây dựng Bộ chỉ tiêu đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 1255/QĐ-TTg ngày 26/09/2018.

Theo Đề án này, từ năm 2018 sẽ chính thức công bố Bộ chỉ tiêu đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp của cả nước và từng địa phương. Bộ chỉ tiêu được xây dựng từ thông tin điều tra doanh nghiệp hàng năm do Tổng cục Thống kê thực hiện; khai thác thông tin từ dữ liệu hành chính; tổ chức điều tra, thu thập thông tin bổ sung…

Bộ chỉ tiêu sẽ bao gồm các nội dung về:

- Mức độ phát triển về số lượng doanh nghiệp: Số doanh nghiệp thực tế đang hoạt động; Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới; Số doanh nghiệp ngừng hoạt động…
 

 

- Mức độ phát triển về lao động: Số lao động thực tế làm việc; Tỷ lệ lao động đã qua đào tạo; Tỷ lệ lao động theo giới tính…

- Mức độ thu hút vốn đầu tư và tài chính: Nguồn vốn sản xuất kinh doanh; Vốn đầu tư; Tỷ lệ vốn chủ sở hữu; Tài sản cố định và đầu tư dài hạn…

- Chiến lược kinh doanh, phát triển thị trường, xây dựng thương hiệu: Số lượng doanh nghiệp có sản phẩm đạt chuẩn quốc gia/quốc tế; Số doanh nghiệp tham gia các chương trình hỗ trợ của Nhà nước…

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 26/09/2018.

 

Ü Thuế-Phí-Lệ phí:

TỪ 1/10, TP. HỒ CHÍ MINH TĂNG GIÁ TRÔNG GIỮ XE

Quyết định 35/2018/QĐ-UBND về giá tối đa dịch vụ trông giữ xe đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh đã được UBND Thành phố ban hành ngày 21/09/2018, có hiệu lực từ ngày 01/10/2018.

Cụ thể:

Tại Quận 1, Quận 3, Quận 5:

- Mức giá trông giữ xe máy tại trường học, bệnh viện, bến xe, chợ, siêu thị, các địa điểm vui chơi và sinh hoạt cộng đồng là 4.000 đồng/xe/lượt ngày; 6.000 đồng/xe/lượt đêm và 210.000 đồng/xe/tháng.

- Mức giá trông giữ xe máy tại các địa điểm khác là 6.000 đồng/xe/lượt/ngày; 9.000 đồng/xe/lượt/đêm
 

 

và 310.000 đồng/xe/tháng.

- Mức giá trông giữ ô tô đến 09 chỗ là 35.000 đồng/2 giờ đầu; 20.000 đồng/01 giờ tiếp theo và 05 triệu đồng/tháng.

- Mức giá trông giữ ô tô trên 09 chỗ là 100.000 đồng/xe/4 giờ/lượt và 05 triệu đồng/xe/tháng.

Tại các quận, huyện khác, mức giá trông giữ xe máy không có gì thay đổi. Tuy nhiên, mức giá trông giữ ô tô đến 09 chỗ là 35.000 đồng/xe/4 giờ/lượt; 02 triệu đồng/xe/tháng; với ô tô trên 9 chỗ, mức giá là 100.000 đồng/xe/4 giờ/lượt và 05 triệu đồng/xe/tháng.


 

Ü Xuất nhập khẩu:

SỬA ĐỔI NGHỊ ĐỊNH 116: Ô TÔ NHẬP KHÔNG CÒN KIỂM TRA THEO TỪNG LÔ

Ngày 26/09/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1254/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch hành động thúc đẩy cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN và cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành với hàng xuất, nhập khẩu.

Theo Kế hoạch này, Thủ tướng giao Bộ Giao thông Vận tải nghiên cứu sửa đổi, bổ sung quy trình kiểm tra ô tô nhập khẩu theo hướng chỉ kiểm tra mẫu ô tô đại diện cho từng kiểu loại đại diện cho từng kiểu xe đối với tất cả lô hàng, thay vì áp dụng cho từng lô xe nhập khẩu tại Nghị định 116/2017/NĐ-CP.

Về điều kiện nhập khẩu rượu tại Nghị định 105/2017/NĐ-CP, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương
 

 

nghiên cứu sửa đổi quy định rượu nhập khẩu phải được cấp Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm nhập khẩu do Nghị định 15/2018/NĐ-CP không còn quy định về giấy này.

Về hồ sơ đăng ký lưu hành ô tô, xe máy tại Thông tư 15/2014/TT-BCA, Thủ tướng chỉ đạo bãi bỏ yêu cầu phải nộp Tờ khai nguồn gốc xe ô tô, xe gắn máy nhập khẩu trong bộ hồ sơ đăng ký lưu hành theo yêu cầu tại Nghị quyết 19-2018/NQ-CP.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
 

Ü Giao thông:

BÃI BỎ NHIỀU ĐIỀU KIỆN KINH DOANH VẬN TẢI ĐƯỜNG THỦY

Nghị định 128/2018/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực đường thủy nội địa đã được Chính phủ ban hành ngày 24/09/2018.

Nghị định này đã lược bỏ rất nhiều điều kiện kinh doanh vận tải hành khách đường thủy nội địa. Theo đó, để kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, theo hợp đồng chuyến và vận chuyển khách du lịch chỉ cần đáp ứng một điều kiện duy nhất là đơn vị kinh doanh vận tải phải thành lập doanh nghiệp

 

hoặc hợp tác xã theo quy định của pháp luật.

Trước đây, các đơn vị kinh doanh vận tải nêu trên còn phải đáp ứng các điều kiện về: Nhân viên, người điều hành, nơi neo đậu, bộ phận quản lý, theo dõi các điều kiện về an toàn giao thông…

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 24/09/2018.

THÍ ĐIỂM DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN KHÁCH TỪ SÂN BAY ĐẾN ĐIỂM DU LỊCH

Ngày 21/09/2018, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Kế hoạch triển khai thí điểm dịch vụ vận chuyển hành khách kết nối từ trung tâm đô thị và trung tâm du lịch đến sân bay tại một số tỉnh, thành phố.

Cụ thể, sẽ sử dụng xe ô tô khách 16 - 45 chỗ chất lượng cao để vận chuyển hành khách từ trung tâm thành phố, trung tâm du lịch đến cảng hàng không và ngược lại. Thời gian thí điểm là 05 năm.

Trong đó, kết nối sân bay Nội Bài đi trung tâm du lịch và đô thị của các tỉnh Quảng Ninh, Lào Cai và ngược lại; sân bay Đà Nẵng đi trung tâm du lịch và đô thị tỉnh Quảng Nam; sân bay Tân Sơn Nhất đi

 

đi trung tâm du lịch, đô thị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Cũng theo Kế hoạch này, việc thí điểm dịch vụ vận tải hành khách này sẽ giúp hành khách có thêm sự lựa chọn dịch vụ vận tải trong việc chọn chuyến đi, đặt xe, đặt dịch vụ vận chuyển và thanh toán online, đảm bảo thuận tiện, an toàn và hiệu quả đáp ứng nhu cầu đi lại của khách du lịch.

Kế hoạch nêu trên được ban hành kèm theo Quyết định 2056/QĐ-BGTVT, có hiệu lực từ ngày 21/09/2018.

CHÍNH THỨC THÍ ĐIỂM XE BUS 2 TẦNG CHỞ KHÁCH DU LỊCH

Bộ Giao thông Vận tải chính thức triển khai thực hiện thí điểm dịch vụ vận chuyển hành khách du lịch trong các đô thị bằng xe ô tô 2 tầng ở các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Quảng Ninh, Quảng Nam, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Lâm Đồng, Kiên Giang và Thành phố Hồ Chí Minh tại Quyết định 2055/QĐ-BGTVT.

Việc sử dụng xe ô tô 2 tầng, thoáng nóc để vận chuyển khách du lịch phải đảm bảo các yêu cầu sau:

- Xe ô tô phải đảm bảo chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường; phải được đăng ký, đăng kiểm theo quy định hiện hành; được trang bị đầy đủ dây đai an toàn cho hành khách và lái xe;

- Phương tiện phải được gắn thiết bị giám sát hành trình;

- Xe phải trang bị hệ thống thuyết minh đa ngôn ngữ để phục vụ khách du lịch;
 

 

- Phải có bảng hướng dẫn cho hành khách về an toàn giao thông và thoát hiểm khi xảy ra sự cố.

Việc thí điểm sẽ kéo dài trong 05 năm, trường hợp sau 05 năm thí điểm nếu dừng không cho phép tiếp tục hoạt động thì doanh nghiệp, hợp tác xã hoàn toàn tự chịu trách nhiệm.

Theo đánh giá của Bộ Giao thông Vận tải, việc thí điểm này sẽ góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí, tạo sự hài lòng cho khách du lịch và là tiền đề cung cấp dịch vụ vận chuyển mới trên cả nước nhằm thúc đẩy du lịch phát triển.

Căn cứ kết quả thí điểm, Bộ Giao thông Vận tải tiếp tục đánh giá và báo cáo Thủ tướng để xem xét cho phép mở rộng hoặc giảm bớt phạm vi thí điểm của Đề án.

Quyết định này được ban hành và có hiệu lực từ ngày 21/09/2018.
 

Ü Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề:

BỘ GDĐT: HỌC SINH KHÔNG ĐƯỢC VIẾT, VẼ VÀO SÁCH GIÁO KHOA

Ngày 24/09/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Chỉ thị 3798/CT-BGDĐT về việc sử dụng sách giáo khoa và sách tham khảo trong các cơ sở giáo dục phổ thông.

Tại Chỉ thị này, Bộ giao các Sở tổ chức quán triệt đến từng cán bộ, giáo viên và học sinh về việc giữ gìn, bảo quản sách giáo khoa để sử dụng và sử dụng lại lâu bền; hướng dẫn học sinh không viết, vẽ vào sách giáo khoa.

Bên cạnh đó, Bộ cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ,
 

 

giáo viên vi phạm quy định về sử dụng xuất bản phẩm tham khảo trong các cơ sở giáo dục, khiến học sinh phải mua quá nhiều sách tham khảo nhưng không sử dụng hiệu quả, gây lãng phí.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam - đơn vị giữ bản quyền in ấn sách giáo khoa hiện nay cần phải đánh giá cụ thể việc in ấn, phát hành sách giáo khoa hiện hành để có phương án chỉnh sửa bản thảo sách giáo khoa nhằm hạn chế tối đa việc học sinh ghi vào sách giáo khoa trong quá trình học tập.


 

Ü Thông tin-Truyền thông:

RÚT NGẮN THỜI GIAN CẤP PHÉP CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ

Đây là nội dung đáng chú ý được Chính phủ quy định tại Nghị định 130/2018/NĐ-CP ngày 27/09/2018 hướng dẫn chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số.

Theo Nghị định mới, thời gian thẩm tra hồ sơ và cấp phép chứng thực chữ ký số được rút ngắn còn 50 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ cấp phép hợp lệ thay vì 60 ngày như trước đây.

Theo đó, tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng được cung cấp dịch vụ khi đáp ứng các điều kiện sau:


 

 

- Có Giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp;

- Có chứng thư số do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia cấp.

Đồng thời, Chính phủ thống nhất giữ nguyên thời hạn Giấy phép cấp cho tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng là 10 năm. Chứng thư số cấp cho các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng có thời hạn 05 năm.

Nghị định này có hiệu lực từ này 15/11/2018.
 

Ü Văn hóa-Thể thao-Du lịch:

NỚI LỎNG ĐIỀU KIỆN SINH VIÊN NGHỆ THUẬT ĐƯỢC ĐI HỌC Ở NƯỚC NGOÀI

Theo Quyết định 1240/QĐ-TTg ngày 25/09/2018 của Thủ tướng Chính phủ, điều kiện được cử đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài với nhân lực ngành văn hóa nghệ thuật đã được nới lỏng hơn so với trước đây.

Cụ thể, học sinh, sinh viên thuộc diện được đi bồi dưỡng văn hóa nghệ thuật ở nước ngoài, thay vì phải đạt thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện thì chỉ cần có kết quả rèn luyện đạt loại khá trở lên, kết quả học tập môn chuyên ngành loại giỏi trở lên là đủ tiêu chuẩn.

Giảng viên, giáo viên, nghiên cứu viên hoặc các đối tượng là lưu học sinh tốt nghiệp đại học, thạc sĩ ở nước ngoài có kết quả học tập đạt loại giỏi trở lên và được cơ sở đào tạo nước ngoài nhận đào tạo
 

 

chuyển tiếp trình độ tiến sĩ thì được đào tạo trình độ tiến sĩ. Trước đây, các đối tượng này phải đạt loại xuất sắc.

Cũng theo Quyết định này, sẽ chỉ ưu tiên cử đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài đối với các ngành, chuyên ngành văn hóa nghệ thuật trong nước chưa có khả năng đào tạo hoặc chất lượng đào tạo chưa cao, thay vì 07 ngành, lĩnh vực: Âm nhạc, mỹ thuật, sân khấu, điện ảnh, múa, xiếc, lý luận và sáng tác văn học như trước đây.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
 

Ü Chính sách:

THAY ĐỔI PHƯƠNG PHÁP RÀ SOÁT HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO

Ngày 26/09/2018, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư 14/2018/TT-BLĐTBXH sửa đổi Thông tư 17/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, cận nghèo hàng năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020.

Theo Thông tư mới, việc rà soát hộ nghèo, cận nghèo được thực hiện thông qua các phương pháp đánh giá, chấm điểm tài sản, thu thập thông tin đặc điểm, điều kiện sống của hộ gia đình để ước lượng thu nhập và xác định mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của hộ nghèo, cận nghèo.

Trong đó, việc ước lượng thu nhập được tính trên cơ sở phân tích kết quả thống kê và điều tra mức sống hộ gia đình, thực hiện quy định từ mức thu nhập bình quân đầu người trên tháng sang các mức

 

 

điểm số tương ứng khi thực hiện rà soát và đánh giá tài sản, cụ thể:

- 700.000 đồng tương đương 120 điểm;

- 900.000 đồng tương đương 140 điểm;

- 01 triệu đồng tương đương 150 điểm;

- 1,3 triệu đồng tương đương 175 điểm.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 10/11/2018.
 

Ü Hình sự:

XÉT XỬ BỊ CÁO DƯỚI 18 TUỔI, THẨM PHÁN KHÔNG MẶC ÁO CHOÀNG

Theo Thông tư 02/2018/TT-TANDTC ngày 21/09/2018 của Tòa án nhân dân tối cao, những vụ án hình sự có bị cáo là người dưới 18 tuổi thuộc thẩm quyền của Tòa gia đình và người chưa thành niên sẽ được xét xử tại Phòng xét xử thân thiện.

Khi xét xử vụ án này, Thẩm phán mặc trang phục làm việc hành chính của Tòa án nhân dân và không mặc áo choàng. Phòng xử án được bố trí thân thiện, bảo đảm lợi ích tốt nhất cho người dưới 18 tuổi.

Với vụ án có người bị hại là người dưới 18 tuổi bị xâm hại tình dục, bị bạo hành hoặc bị mua bán, Tòa án phải xét xử kín. Đối với những vụ án khác có yêu cầu của người dưới 18 tuổi hoặc để bảo vệ bí mật đời tư cho người dưới 18 tuổi thì cũng có thể xử kín nhưng phải tuyên án công khai.
 

 

Đặc biệt, không xét xử lưu động đối với vụ án hình sự có người tham gia tố tụng là người dưới 18 tuổi.

Tuy nhiên, cũng theo Thông tư này, sẽ không xét xử tại Phòng xét xử thân thiện mà phải xét xử tại Phòng xử hình sự đối với những vụ án hình sự bị cáo là người đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi phạm tội rất nghiêm trọng do cố ý và tội đặc biệt nghiêm trọng; vụ án hình sự vừa có bị cáo là người dưới 18 tuổi vừa có bị cáo là người từ đủ 18 tuổi trở lên...

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/12/2018.

 

Ü Cơ cấu tổ chức:

19 DOANH NGHIỆP DO ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC
LÀM ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp được Chính phủ quy định tại Nghị định 131/2018/NĐ-CP.

Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp là cơ quan thuộc Chính phủ, thực hiện quyền của đại diện chủ sở hữu Nhà nước đối với doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước và phần vốn Nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

Theo đó, Ủy ban gồm Chủ tịch và không quá 4 Phó Chủ tịch, có 7 vụ: Vụ Nông nghiệp, Vụ Công nghiệp, Vụ Năng lượng, Vụ Công nghệ và hạ tầng...
 

 

Đồng thời, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp sẽ trực tiếp làm đại diện chủ sở hữu của 19 doanh nghiệp: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam…

Chính phủ cũng khẳng định Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp không can thiệp trực tiếp vào hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; hoạt động quản lý, điều hành của người quản lý doanh nghiệp.

Nghị định này được ban hành và có hiệu lực từ ngày 29/09/2018.
 

Ü Nông nghiệp-Lâm nghiệp:

SẮP BAN HÀNH CHÍNH SÁCH TÍN DỤNG KHUYẾN KHÍCH
ĐẦU TƯ VÀO NÔNG NGHIỆP

Ngày 18/09/2018, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Kế hoạch hành động thực hiện Nghị định 57/2018/NĐ-CP về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

Trong quý IV/2018, Thủ tướng giao Hội đồng nhân dân các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương triển khai các nhiệm vụ sau:

- Rà soát, ban hành chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn tại địa phương trong đó quy định chính sách tín dụng tại địa phương;

- Cụ thể hóa quy định mức hỗ trợ với từng loại hạng mục, công trình phù hợp với các mức hỗ trợ theo
 

 

quy định;

- Ban hành danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực cấp tỉnh làm cơ sở hỗ trợ doanh nghiệp theo chính sách đặc thù của địa phương (05 sản phẩm)...

Đồng thời, Thủ tướng yêu cầu tới quý I/2019, các Bộ, ngành và địa phương hoàn thiện việc rà soát, điều chỉnh giảm 50% thủ tục hành chính hiện có trong lĩnh vực được giao để tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư kinh doanh trong nông nghiệp, nông thôn.

Kế hoạch nêu trên được ban hành kèm theo Quyết định 1203/QĐ-TTg, có hiệu lực từ ngày 18/09/2018.


 

  • Chi tiết của bản tin này được đăng tải đầy đủ trên website LuatVietnam luatvietnam.vn    
  • Quý khách sẽ nhận được nội dung toàn văn các văn bản trong bản tin và nhiều văn bản khác khi tham gia dịch vụ Tra cứu văn bản mới của LuatVietnam.
  • Mọi yêu cầu cung cấp văn bản, xin liên hệ với cskh@luatvietnam.vn
  • Quý khách có thể tham khảo mọi thông tin về dịch vụ LuatVietnam tại địa chỉ: luatvietnam.vn

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Mọi chi tiết xin liên hệ:

TRUNG TÂM LUẬT VIỆT NAM - CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ INCOM
Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919
Tại TP.HCM: Tòa nhà Hà Phan, số 456 Phan Xích Long, P.2, Q.Phú Nhuận, Tp. HCM - Tel: 028. 39950724
Email: cskh@luatvietnam.vn

 

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html . Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi huỷ bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.