Bản tin Văn bản mới số 31.2018

* LuatVietnam - website cung cấp dịch vụ tra cứu Văn bản pháp luật tiếng Việt và tiếng Anh, hoạt động từ tháng 10/2000 - nơi hỗ trợ Quý khách hàng tìm văn bản và các thông tin liên quan ĐẦY ĐỦ - CHÍNH XÁC - NHANH NHẤT!
* Thông tin chi tiết về dịch vụ của LuatVietnam, xin Quý khách vui lòng tham khảo tại địa chỉ: luatvietnam.vn

#

KÝ HIỆU

VĂN BẢN

 

Trong số này:

DOANH NGHIỆP

 

DOANH NGHIỆP

1

105/2018/NĐ-CP

Nghị định 105/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

 

* Điều lệ mới của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

Trang 2

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

 

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

 

2

986/QĐ-TTg

Quyết định 986/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

 

* Cuối 2025, Việt Nam có 2-3 ngân hàng lọt Top 100 ngân hàng lớn nhất châu Á

Trang 2

3

 

67/2018/TT-BTC

Thông tư 67/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, vận hành, trao đổi và khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công

 

* Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công

Trang 3

TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG

 

TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG

4

22/CT-TTg

Chỉ thị 22/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước

 

* Kiên quyết dừng các dự án đập, hồ chứa nước ảnh hưởng môi trường

Trang 3

Y TẾ-SỨC KHỎE

 

Y TẾ-SỨC KHỎE

 

5

4883/QĐ-BYT

Quyết định 4883/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành bổ sung Danh mục các dịch vụ kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh được xếp tương đương về kỹ thuật và chi phí thực hiện theo Thông tư 15/2018/TT-BYT

 

* Bổ sung 256 dịch vụ kỹ thuật khám, chữa bệnh BHYT

Trang 3

6

155/KH-UBND

Kế hoạch 155/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện "Đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn" trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2018-2020

 

* Hà Nội: Thực hiện kê thuốc điện tử để hạn chế sai sót

Trang 3

7

4825/QĐ-BYT

Quyết định 4825/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Tài liệu chuyên môn "Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ"

 

* Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị ung thư phổi

Trang 4

GIAO THÔNG

 

GIAO THÔNG

8

556/NQ-UBTVQH14

Nghị quyết 556/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phương án sử dụng 15.000 tỷ đồng nguồn vốn dự phòng của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 cho các dự án đường sắt và các dự án đường bộ quan trọng, cấp bách

 

* Chi 15.000 tỷ đồng cho 14 dự án giao thông quan trọng

Trang 3

CHÍNH SÁCH

 

CHÍNH SÁCH

9

995/QĐ-TTg

Quyết định 995/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao nhiệm vụ cho các Bộ tổ chức lập quy hoạch ngành quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

 

* Nhiệm vụ của các Bộ trong lập quy hoạch ngành quốc gia

Trang 4

10

103/2018/NĐ-CP

Nghị định 103/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với Thành phố Cần Thơ

 

* Áp dụng cơ chế đặc thù cho TP. Cần Thơ

Trang 4

AN NINH TRẬT TỰ

 

AN NINH TRẬT TỰ

 

11

1038/CĐ-TTg

Công điện 1038/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong thời gian Lễ Quốc khánh 02/09 và khai giảng năm học mới 2018-2019

 

* Thủ tướng ra Công điện đảm bảo giao thông dịp 2/9

Trang 5

CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC

12

34/2018/QĐ-TTg

Quyết định 34/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý thị trường trực thuộc Bộ Công Thương

 

* Chính thức thành lập Tổng cục Quản lý thị trường

Trang 5

HÀNG HẢI

 

HÀNG HẢI

13

43/2018/TT-BGTVT

Thông tư 43/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về vùng hoa tiêu hàng hải bắt buộc của Việt Nam

 

* 08 vùng hoa tiêu hàng hải bắt buộc của Việt Nam

Trang 5

NGOẠI GIAO

 

NGOẠI GIAO

14

104/2018/NĐ-CP

Nghị định 104/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài

 

* Quá tuổi, vẫn được bổ nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền

Trang 6

TÓM TẮT VĂN BẢN:

Ü Doanh nghiệp:

ĐIỀU LỆ MỚI CỦA TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

Nghị định 105/2018/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 08/08/2018 về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam có tên viết tắt bằng tiếng Việt là TKV, có trụ sở chính tại 226 Lê Duẩn, Đống Đa, Hà Nội.

Đây là Công ty TNHH MTV do Nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ - 35.000 tỷ đồng.

Cơ cấu tổ chức quản lý của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) gồm có: Hội đồng thành viên; Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng; Ban Kiểm soát; Bộ máy giúp việc.

Theo đó, tiêu chuẩn, điều kiện để bổ nhiệm Tổng giám đốc:

- Có trình độ đại học trở lên thuộc ngành mỏ; ngành kinh tế, kỹ thuật thuộc ngành, nghề kinh doanh chính của Tập đoàn các công ty TKV;

biết 01 ngoại ngữ thông dụng ở mức tối thiểu; ít nhất 03 năm kinh nghiệm quản lý, điều hành trực tiếp doanh nghiệp thuộc ngành, nghề kinh doanh chính của TKV…

- Có sức khỏe tốt, phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, hiểu biết pháp luật và có ý thức chấp hành pháp luật;

- Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp;

- Chưa từng bị cách chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc TKV…

- Không được kiêm Giám đốc doanh nghiệp khác.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày ký.

Ü Tài chính-Ngân hàng- Tín dụng:

CUỐI 2025, VIỆT NAM CÓ 2-3 NGÂN HÀNG LỌT TOP 100 NGÂN HÀNG LỚN NHẤT CHÂU Á

Theo Quyết định 986/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 08/08/2018 về việc phê duyệt Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030:

Phấn đấu đến cuối năm 2025 có ít nhất từ 2-3 ngân hàng thương mại nằm trong top 100 ngân hàng lớn nhất về tổng tài sản trong khu vực châu Á và 3-5 ngân hàng niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán nước ngoài.

Thực hiện nghiên cứu, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về: Hoạt động mua, bán nợ của các doanh nghiệp; khung pháp lý về hình thành, phát triển và quản lý thị trường mua, bán nợ; Hoạt động chứng khoán hóa các khoản nợ, tạo cơ sở pháp lý cho việc thực hiện các giao dịch trên thị trường chứng khoán

và chuyển đổi các khoản nợ xấu thành chứng khoán để giao dịch công khai, minh bạch vào thời điểm thích hợp…

Giai đoạn 2018-2020, xây dựng, trình cấp có thẩm quyền dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật Các tổ chức tín dụng (cấu phần về tập đoàn tài chính).

Giai đoạn 2021-2025, sẽ xây dựng và triển khai 03 dự án luật: Dự án Luật Các hệ thống thanh toán; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm tiền gửi; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ TÀI SẢN CÔNG

Việc quản lý, vận hành, trao đổi và khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công được Bộ Tài chính quy định tại Thông tư 67/2018/TT-BTC ngày 06/08/2018.

Theo đó, Bộ Tài chính được khai thác thông tin về tài sản công của cả nước trong Cơ sở dữ liệu quốc gia; Các Bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có quyền khai thác thông tin tài sản công của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trong Cơ sở dữ liệu quốc gia.

Chỉ tiêu quản lý đối với các loại tài sản công được thống kê, hạch toán đầy đủ về hiện vật và giá trị tài sản (trừ tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân) được sắp xếp theo: Cơ quan quản lý cấp trên; Đơn vị được giao quản lý sử dụng tài sản; Đối tượng được giao quản lý tài sản; Tên tài sản; Loại tài sản; Nguồn gốc (giao mới; xây mới; tiếp nhận…)…

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/09/2018.

Ü Tài nguyên-Môi trường:

KIÊN QUYẾT DỪNG CÁC DỰ ÁN ĐẬP, HỒ CHỨA NƯỚC ẢNH HƯỞNG MÔI TRƯỜNG

Trên đây là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị 22/CT-TTg ngày 07/08/2018 về tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước.

Cụ thể, Thủ tướng yêu cầu:

- Rà soát các dự án đập, hồ chứa nước chưa triển khai xây dựng, kiên quyết dừng thực hiện các dự án hiệu quả thấp, ảnh hưởng lớn đến môi trường, xã hội, không đảm bảo phát triển bền vững;

- Củng cố lực lượng quản lý chuyên trách, đủ năng lực chuyên môn để quản lý an toàn đập, hồ chứa nước, đặc biệt là đối với các đập, hồ chứa thủy lợi vừa và nhỏ, các đập, hồ do tư nhân đầu tư, quản lý…

- Tăng cường xử lý vi phạm về quản lý chất lượng công trình xây dựng đối với các hoạt động đầu tư xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp đập, hồ chứa nước trên địa bàn, nhất là đối với các đập, hồ chứa nước do chính quyền huyện, xã và doanh nghiệp tư nhân làm chủ đầu tư.

Ü Y tế-Sức khỏe:

BỔ SUNG 256 DỊCH VỤ KỸ THUẬT KHÁM, CHỮA BỆNH BHYT

Danh mục các dịch vụ kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh được xếp tương đương về kỹ thuật và chi phí thực hiện theo Thông tư 15/2018/TT-BYT đã được Bộ Y tế ban hành bổ sung ngày 08/08/2018 theo Quyết định 4883/QĐ-BYT.

Cụ thể, danh mục bổ sung gồm 256 dịch vụ kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh được xếp tương đương về kỹ thuật và giá đã có trong các quyết định ban hành danh mục kỹ thuật tương đương thực hiện Thông tư liên tịch 37/2015/TTLT-BYT-BTC nhưng còn thiếu trong Quyết định 4442/QĐ-BYT ngày 13/07/2018.

Trong số các dịch vụ kỹ thuật được bổ sung có: Nong van động mạch chủ; Nội soi khớp gối điều trị bào khớp;

Truyền hoá chất tĩnh mạch; Nội soi hoạt nghiệm thanh quản; Nội soi khí phế quản hút đờm...

Các dịch vụ kỹ thuật này được điều chỉnh mã tương đương cho phù hợp với Thông tư 15/2018/TT-BYT.

Đồng thời, Quyết định này cũng hủy 09 mã tương đương không phù hợp và đính chính lỗi chính tả một số mã tương đương trong Phụ lục 1 danh mục ban hành kèm theo Quyết định 4442/QĐ-BYT.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

HÀ NỘI: THỰC HIỆN KÊ THUỐC ĐIỆN TỬ ĐỂ HẠN CHẾ SAI SÓT

Ngày 07/08/2018, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch 155/KH-UBND triển khai “Đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn” trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2018 - 2020.

Một trong những nội dung trọng tâm được Thành phố nhấn mạnh triển khai trong Đề án này là: Ứng dụng phần mềm quản lý mua bán, sử dụng thuốc tại các quầy thuốc, nhà thuốc để đảm bảo bán thuốc kê đơn đúng quy định, bảo đảm thuốc có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng và có chất lượng; đồng thời, công khai minh bạch về giá.

Đồng thời, áp dụng kê đơn điện tử để kiểm soát các trường hợp đơn thuốc kê quá nhiều thuốc, kê chưa đúng liều, kê thực phẩm chức năng, mỹ phẩm; đơn thuốc điện tử được in chữ rõ ràng, người bệnh dễ đọc tên thuốc và việc mua bán thuốc, hạn chế sai sót do nhầm lẫn chữ viết.

Cũng tại Đề án, Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2020, đạt tỷ lệ 100% bán thuốc kháng sinh tại quầy thuốc, nhà thuốc phải có đơn thuốc; 100% kê đơn thuốc đủ nội dung theo quy định của Bộ Y tế với bệnh viện công lập, bệnh viện tư nhân đạt 80%.

HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ UNG THƯ PHỔI

Tài liệu chuyên môn Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ đã được Bộ Y tế ban hành tại Quyết định 4825/QĐ-BYT ngày 6/8/2018.

Theo tài liệu hướng dẫn này, ung thư phổi được chia thành 02 loại chính là ung thư phổi tế bào nhỏ (chiếm khoảng 10 - 15%) và ung thư phổi không tế bào nhỏ (chiếm khoảng 85%). Trong đó, ung thư phổi không tế bào nhỏ có những biểu hiện lâm sàng như sau:

- Ho, có thể ho khan hoặc kèm theo khạc đờm; Ho ra máu; Khó thở; Viêm phổi tái diễn một vị trí; Tràn dịch màng phổi; Đau ngực; Đau vai, tay; Hội chứng Horner (sụp mí, co đồng tử, không ra mồ hôi nửa mặt)…

- Các triệu chứng do di căn não, xương, chèn ép tủy sống: Nhức đầu, buồn nôn; Tê, yếu, mất vận động chi, rối loạn cơ tròn…

- Các hội chứng cận ung thư: Sụt cân (có hoặc không kèm chán ăn)…

Phương pháp điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ trong giai đoạn khu trú là phẫu thuật và xạ trị. Trường hợp bệnh nhân không thể tiến hành phẫu thuật do nguy cơ phẫu thuật cao thì có thể cân nhắc tới phương pháp xạ trị.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 6/8/2018.

Ü Giao thông:

CHI 15.000 TỶ ĐỒNG CHO 14 DỰ ÁN GIAO THÔNG QUAN TRỌNG

Ngày 31/7/2018, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ra Nghị quyết 556/NQ-UBTVQH14 về phương án sử dụng 15.000 tỷ đồng nguồn vốn dự phòng của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 cho các dự án đường sắt và các dự án đường bộ quan trọng, cấp bách.

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quyết định thông qua phương án sử dụng 15.000 tỷ đồng cho 4 dự án đường sắt và 10 dự án đường bộ quan trọng, cấp bách, trong đó có:

- Dự án đường sắt: Dự án cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu đoạn Hà Nội - Vinh; Dự án cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu đoạn Nha Trang - Sài Gòn;

Dự án gia cố các hầm yếu kết hợp mở mới các ga và cải tạo kiến trúc tầng trên đoạn Vinh - Nha Trang…

- Dự án đường bộ: Dự án quốc lộ 3B; Dự án tuyến đường bộ nối cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với cao tốc Cầu Giẽ, Ninh Bình; Dự án nâng cấp quốc lộ 30 đoạn Cao Lãnh - Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp…

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Ü Chính sách:

NHIỆM VỤ CỦA CÁC BỘ TRONG LẬP QUY HOẠCH NGÀNH QUỐC GIA

Ngày 09/08/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định 995/QĐ-TTg giao nhiệm vụ cho các Bộ tổ chức lập quy hoạch ngành quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Nhiệm vụ cụ thể của các Bộ trong lập quy hoạch ngành quốc gia được Thủ tướng giao như sau:

- Bộ Giao thông Vận tải lập quy hoạch về mạng lưới đường bộ, đường sắt; quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển; cảng hàng không, sân bay toàn quốc…

- Bộ Công Thương lập quy hoạch phát triển điện lực, quy hoạch tổng thể về năng lượng; quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt…

- Bộ Tài nguyên và Môi trường lập quy hoạch mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia.

- Bộ Lao động Thương binh và Xã hội lập quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp; cơ sở trợ giúp xã hội; cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng…

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

ÁP DỤNG CƠ CHẾ ĐẶC THÙ CHO TP. CẦN THƠ

Tại Nghị định 103/2018/NĐ-CP về việc quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với TP. Cần Thơ, Chính phủ xác định ưu tiên hỗ trợ một phần vốn từ ngân sách Trung ương cho ngân sách Thành phố để tham gia thực hiện các dự án mang tính chất liên vùng trên địa bàn Thành phố theo hình thức hợp tác công - tư (PPP).

Về thẩm quyền chấp thuận đầu tư đối với các dự án đầu tư khu đô thị mới, Chính phủ ủy quyền cho UBND TP. Cần Thơ quyết định chấp thuận đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới có quy mô từ 100ha đến dưới 200ha.

Thành phố được bán nhà ở xã hội đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước đã hoàn thành đầu tư xây dựng theo hình thức thu tiền một lần để tái đầu tư xây dựng nhà ở xã hội khác trên địa bàn.

Đặc biệt, Cần Thơ được hưởng cơ chế đặc thù như sau: Hàng năm, ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu cho Thành phố đến 70% số tăng thu ngân sách Trung ương từ các khoản thu phân chia giữa ngân sách Trung ương và ngân sách Thành phố so với dự toán…

Nghị định này được ban hành ngày 07/08/2018 và có hiệu lực thi hành từ 10/10/2018.

Ü An ninh trật tự:

THỦ TƯỚNG RA CÔNG ĐIỆN ĐẢM BẢO GIAO THÔNG DỊP 2/9

Ngày 13/8/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ra Công điện 1038/CĐ-TTg về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong thời gian Lễ Quốc khánh 2/9 và khai giảng năm học mới 2018 - 2019.

Tại Công điện này, Thủ tướng yêu cầu:

- Có giải pháp bảo đảm an toàn giao thông và đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân dịp nghỉ Lễ, nhất là các tuyến vận tải kết nối với Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh; có phương án tổ chức vận tải hành khách phù hợp, giảm thiểu tình trạng chậm, hủy chuyến…

- Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kỹ năng tham gia giao thông, như: Không lái xe sau khi uống rượu, bia; không sử dụng điện thoại khi lái xe; đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi mô tô, xe máy…

- Tổ chức “Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường” vào tháng 9; nhà trường, gia đình và học sinh phải ký cam kết chấp hành quy định an toàn giao thông…

- Tăng cường tuần tra và kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt là vi phạm về tốc độ, nồng độ cồn, đi sai làn đường…

Ü Cơ cấu tổ chức:

CHÍNH THỨC THÀNH LẬP TỔNG CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG

Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý thị trường trực thuộc Bộ Công Thương tại Quyết đinh 34/2018/QĐ-TTg.

Tổng cục Quản lý thị trường có tư cách pháp nhân, có con dấu hình Quốc huy, là tổ chức trực thuộc Bộ Công Thương, có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Công Thương quản lý về phòng, chống, xử lý hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu; sản xuất, buôn bán hàng giải, hàng cấm…

Tại Quyết định này, Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Công Thương:

- Xây dựng Đề án thành lập 19 Cục Quản lý thị trường liên tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trước tháng 12/2019;

- Rà soát, giảm số lượng các Đội Quản lý thị trường cấp huyện xuống còn 376 Đội theo lộ trình đến năm 2020.

Theo đó, cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý thị trường ở trung ương gồm:

- Văn phòng Tổng cục;

- Vụ Tổ chức cán bộ;

- Vụ Tổng hợp - Kế hoạch - Tài chính;

- Vụ Chính sách - Pháp chế;

- Vụ Thanh tra - Kiểm tra;

- Cục Nghiệp vụ quản lý thị trường.

Văn phòng Tổng cục có 03 phòng và Trung tâm truyền thông quản lý thị trường; Cục Nghiệp quản lý thị trường có 04 phòng.

Các tổ chức Quản lý thị trường ở địa phương thuộc Tổng cục Quản lý thị trường gồm: Cục Quản lý thị trường cấp tỉnh và cấp huyện.

Quyết định này được ban hành ngày 10/08/2018 và có hiệu lực từ ngày 12/10/2018.

Ü Hàng hải:

08 VÙNG HOA TIÊU HÀNG HẢI BẮT BUỘC CỦA VIỆT NAM

Thông tư 43/2018/TT-BGTVT quy định về vùng hoa tiêu hàng hải bắt buộc của Việt Nam được Bộ Giao thông Vận tải ban hành ngày 01/08/2018, có hiệu lực từ ngày 01/10/2018.

Thông tư này quy định có 08 vùng hoa tiêu hàng hải bắt buộc:

- Vùng 1: Từ tỉnh Quảng Ninh đến tỉnh Nam Định;

- Vùng 2: Từ tỉnh Thanh Hóa đến tỉnh Quảng Trị;

- Vùng 3: Từ tỉnh Thừa Thiên Huế đến tỉnh Quảng Ngãi;

- Vùng 4: Từ tỉnh Bình Định đến tỉnh Phú Yên;

- Vùng 5: Từ tỉnh Khánh Hòa đến tỉnh Ninh Thuận;

- Vùng 6: Vùng hoa tiêu hàng hải bắt buộc thuộc địa phận các tỉnh Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Long An, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh dọc theo sông Tiền;

- Vùng 7: Vùng hoa tiêu hàng hải bắt buộc thuộc địa phận các tỉnh, thành phố dọc theo sông Hậu, các tỉnh Trà Vinh, Bạc Liêu, Kiên Giang và Cà Mau;

- Vùng 8: Vùng hoa tiêu hàng hải bắt buộc tại các khu vực khai thác dầu khí ngoài khơi trong vùng biển Việt Nam.

Ngoài ra, Thông tư này cũng quy định trong một vùng hoa tiêu hàng hải bắt buộc có từ 02 tổ chức hoa tiêu hàng hải hoạt động trở lên, các tổ chức hoa tiêu hàng hải phải có Quy chế phối hợp hoạt động dịch vụ hoa tiêu hàng hải.

Ü Ngoại giao:

QUÁ TUỔI, VẪN ĐƯỢC BỔ NHIỆM ĐẠI SỨ ĐẶC MỆNH TOÀN QUYỀN

Ngày 08/08/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 104/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài.

Theo Nghị định này, trong trường hợp quá độ tuổi bổ nhiệm thông thường, người được tiến cử Đại sứ đặc mệnh toàn quyền được xem xét bổ nhiệm nếu đáp ứng các điều kiện sau:

- Điều kiện năng lực, uy tín cá nhân:

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền được bổ nhiệm trong trường hợp đặc biệt nếu có kiến thức sâu rộng về quốc gia, tổ chức quốc tế tiếp nhận; Có uy tín, kinh nghiệm và năng lực vượt trội trong lĩnh vực đối ngoại.

- Điều kiện về yêu cầu đối ngoại:

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền được bổ nhiệm trong trường hợp đặc biệt nhằm thúc đẩy một hoặc một số lĩnh vực hợp tác đặc biệt quan trọng; Xử lý một hoặc một số vấn đề quan trọng, có ảnh hưởng sâu sắc đến lợi ích của Việt Nam trong quan hệ quốc tế..

- Điều kiện về địa bàn công tác:

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền được bổ nhiệm trong trường hợp đặc biệt để công tác tại một trong các địa bàn: Quốc gia láng giềng hoặc khu vực Đông Nam Á; Quốc gia có quan hệ đối tác chiến lược, đối tác toàn diện, Liên hợp quốc…

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 8/8/2018.


  • Chi tiết của bản tin này được đăng tải đầy đủ trên website LuatVietnam luatvietnam.vn    
  • Quý khách sẽ nhận được nội dung toàn văn các văn bản trong bản tin và nhiều văn bản khác khi tham gia dịch vụ Tra cứu văn bản mới của LuatVietnam.
  • Mọi yêu cầu cung cấp văn bản, xin liên hệ với cskh@luatvietnam.vn
  • Quý khách có thể tham khảo mọi thông tin về dịch vụ LuatVietnam tại địa chỉ: luatvietnam.vn

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Mọi chi tiết xin liên hệ:

TRUNG TÂM LUẬT VIỆT NAM - CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ INCOM
Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919
Tại TP.HCM: Tòa nhà Hà Phan, số 456 Phan Xích Long, P.2, Q.Phú Nhuận, Tp. HCM - Tel: 028. 39950724
Email: cskh@luatvietnam.vn

 

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html . Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi huỷ bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.