Bản tin Văn bản mới số 30.2018

* LuatVietnam - website cung cấp dịch vụ tra cứu Văn bản pháp luật tiếng Việt và tiếng Anh, hoạt động từ tháng 10/2000 - nơi hỗ trợ Quý khách hàng tìm văn bản và các thông tin liên quan ĐẦY ĐỦ - CHÍNH XÁC - NHANH NHẤT!
* Thông tin chi tiết về dịch vụ của LuatVietnam, xin Quý khách vui lòng tham khảo tại địa chỉ: luatvietnam.vn

#

KÝ HIỆU

VĂN BẢN

 

Trong số này:

BẢO HIỂM

 

BẢO HIỂM

1

102/NQ-CP

Nghị quyết 102/NQ-CP của Chính phủ về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội

 

* Ít nhất 90% người lao động tham gia BHXH bắt buộc vào năm 2019

Trang 2

2

772/QĐ-BHXH

Quyết định 772/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc công bố thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

 

* Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT mới trong 5 ngày

Trang 2

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

 

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

 

3

16/2018/TT-NHNN

Thông tư 16/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 36/2014/TT-NHNN ngày 20/11/2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

 

* Tỷ lệ vốn ngắn hạn được cho vay trung, dài hạn của các ngân hàng

Trang 3

4

04/CT-NHNN

Chỉ thị 04/CT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc tiếp tục triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của ngành Ngân hàng trong 6 tháng cuối năm 2018

 

* Ngân hàng Nhà nước: Sẽ chấm dứt cho vay bằng ngoại tệ

Trang 3

5

03/CT-NHNN

Chỉ thị 03/CT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc tăng cường quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

 

* Khuyến khích cán bộ đi công tác nước ngoài bằng hàng không giá rẻ

Trang 3

XÂY DỰNG

 

XÂY DỰNG

6

950/QĐ-TTg

Quyết định 950/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018-2025 và định hướng đến năm 2030

 

* Phê duyệt Đề án phát triển đô thị thông minh tại Việt Nam

Trang 4

Y TẾ-SỨC KHỎE

 

Y TẾ-SỨC KHỎE

 

7

16/2018/TT-BYT

Thông tư 16/2018/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

 

* Bệnh viện từ 150 giường phải có hệ thống kiểm soát nhiễm khuẩn

Trang 4

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

 

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

8

15/2018/TT-BGDĐT

Thông tư 15/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và trang thông tin điện tử của các cơ sở giáo dục đại học, các trường cao đẳng sư phạm

 

* Các trường ĐH phải cam kết chất lượng đào tạo trên website

Trang 4

9

14/2018/TT-BGDĐT

Thông tư 14/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông

 

* 5 Tiêu chuẩn mới với Hiệu trưởng trường phổ thông

Trang 5

KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ

 

KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ

10

30/2018/QĐ-TTg

Quyết định 30/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định trình tự, thủ tục xác nhận hàng hóa sử dụng trực tiếp cho phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ, đổi mới công nghệ; phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ sử dụng trực tiếp cho hoạt động sản xuất các dự án đầu tư

 

* Thủ tục xác nhận hàng hóa sử dụng cho đổi mới công nghệ

Trang 5

HÀNH CHÍNH

 

HÀNH CHÍNH

 

11

676/QĐ-VPCP

Quyết định 676/QĐ-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quyết định 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/07/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính Nhà nước

 

* Từ 2019, gửi, nhận văn bản điện tử giữa các bộ, ngành, địa phương

Trang 5

CÔNG NGHIỆP

 

CÔNG NGHIỆP

12

956/QĐ-TTg

Quyết định 956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng thiếc, wolfram, antimon đến năm 2025, có xét đến năm 2035

 

* Quy hoạch khai thác quặng thiếc, wolfram, antimon đến 2025

Trang 5

TƯ PHÁP-HỘ TỊCH

 

TƯ PHÁP-HỘ TỊCH

13

31/2018/QĐ-TTg

Quyết định 31/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quốc phòng; tài chính; ngân hàng

 

* Bãi bỏ 5 quyết định trong lĩnh vực quốc phòng, tài chính, ngân hàng

Trang 6

 

 

TÓM TẮT VĂN BẢN:

 

Ü Bảo hiểm:

ÍT NHẤT 90% NGƯỜI LAO ĐỘNG THAM GIA BHXH BẮT BUỘC VÀO NĂM 2019

Ngày 03/08/2018, Chính phủ ban hành Nghị quyết 102/NQ-CP về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH).

Nghị quyết yêu cầu UBND các cấp xây dựng chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, bảo hiểm thất nghiệp năm 2019 và năm 2020 tại địa phương, trình HĐND cùng cấp đưa vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội hằng năm.

 

Chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp phải đảm bảo: Ít nhất 90% số đối tượng thuộc diện tham gia vào cuối năm 2019 và chiếm ít nhất 95% vào cuối năm 2020;

Đối với BHXH tự nguyện: Tốc độ gia tăng đối tượng tham gia của năm sau so với năm trước ít nhất bằng 30 - 50% so với năm trước.
 

CẤP SỔ BHXH, THẺ BHYT MỚI TRONG 5 NGÀY

Bảo hiểm xã Hội Việt Nam đã công bố thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực thu bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm y tế (BHYT)… tại Quyết định 772/QĐ-BHXH.

Quyết định này quy định thời gian giải quyết đối với các thủ tục về BHXH, BHYT, BHTN… như sau: Trường hợp cấp sổ BHXH, thẻ BHYT mới; Xác nhận sổ BHXH; Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất đều không quá 05 ngày, từ ngày nhận đủ hồ sơ. Đối với trường hợp vi phạm quy định của pháp luật về
 

 

đóng BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thời gian giải quyết không quá 10 ngày từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Riêng trường hợp điều chỉnh tăng tiền lương đã đóng BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thời gian giải quyết không quá 03 ngày từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Quyết định này ban hành và có hiệu lực từ ngày 15/06/2018.

Ü Tài chính-Ngân hàng-Tín dụng:

TỶ LỆ VỐN NGẮN HẠN ĐƯỢC CHO VAY TRUNG, DÀI HẠN CỦA CÁC NGÂN HÀNG

Đây là một trong những nội dung được quy định tại Thông tư 16/2018/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 36/2014/TT-NHNN quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Cụ thể, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải tuân thủ tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung hạn và dài hạn theo lộ trình sau:

- Năm 2018:

+ Ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài là 45%.

 

+ Tổ chức tín dụng phi ngân hàng là 90%.

- Năm 2019:

+ Ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài là 40%.

+ Tổ chức tín dụng phi ngân hàng là 90%.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 31/07/2018.
 

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC: SẼ CHẤM DỨT CHO VAY BẰNG NGOẠI TỆ

Để tiếp tục triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của ngành Ngân hàng trong 06 tháng cuối năm 2018, ngày 02/08/2018, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Chỉ thị 04/CT-NHNN.

Các nhiệm vụ được Ngân hàng Nhà nước yêu cầu thực hiện trong thời gian này bao gồm:

- Triển khai các giải pháp để ổn định thị trường ngoại tệ, hạn chế tình trạng đô la hóa và vàng hóa. Kiểm soát chặt việc cho vay bằng ngoại tệ, giảm dần và có lộ trình chấm dứt cho vay bằng ngoại tệ.

 

- Thanh tra đột xuất các tổ chức tín dụng có tốc độ tăng trưởng tín dụng cao vào lĩnh vực bất động sản, chứng khoán, tiêu dùng, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng dư nợ. Kiên quyết xử lý những tổ chức tín dụng không chấp hành chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng và không thực hiện phân loại nợ…

- Các tổ chức tín dụng phải kiểm soát chặt chẽ tín dụng tiêu dùng, nhất là tín dụng tiêu dùng liên quan đến bất động sản. Kiểm soát chặt chẽ mục đích sử dụng vốn vay.
 

KHUYẾN KHÍCH CÁN BỘ ĐI CÔNG TÁC NƯỚC NGOÀI BẰNG HÀNG KHÔNG GIÁ RẺ

Ngày 23/07/2018, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ra Chỉ thị 03/CT-NHNN về tăng cường quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam với rất nhiều nội dung đáng chú ý.

Chỉ thị nêu rõ, lãnh đạo phải gương mẫu, cân nhắc kỹ việc đi công tác nước ngoài; không bố trí 02 lãnh đạo chủ chốt cùng tham gia một đoàn công tác; không tham gia đoàn đi nước ngoài do doanh nghiệp đài thọ…

Đồng thời, không tổ chức các đoàn giao lưu, học tập, khảo sát, tham khảo kinh nghiệm nước ngoài không thiết thực bằng ngân sách Nhà nước. Hạn chế tối đa việc cử đi nhưng lại hoãn, lùi thời gian hoặc

 

không đi để tham gia đoàn công tác khác, gây ảnh hưởng đến việc triển khai và mối quan hệ với đối tác.

Các đoàn đi công tác nước ngoài phải tiết kiệm trong việc sử dụng phương tiện đi lại, khuyến khích sử dụng hàng không giá rẻ; tặng phẩm cho nước ngoài gọn nhẹ, tiết kiệm, có ý nghĩa văn hóa. Không tổ chức chiêu đãi, mời cơm thân ở nước ngoài (trừ trường hợp đặc biệt cần thiết).

Trong 05 ngày sau khi kết thúc chuyến công tác nước ngoài, cán bộ, công chức phải nộp lại hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ.

Ü Xây dựng:

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THÔNG MINH TẠI VIỆT NAM

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 950/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018 - 2025 và định hướng đến năm 2030.

Mục tiêu đến năm 2020 của đề án gồm: Xây dựng khung pháp lý chung về phát triển đô thị thông minh bền vững; Có kế hoạch tổng thể phát triển hệ thống tiêu chuẩn quốc gia phục vụ phát triển đô thị thông minh bền vững tại Việt Nam.

Đồng thời, sẽ thí điểm triển khai áp dụng Khung tham chiếu ICT phát triển đô thị thông minh, xây dựng

 

hệ thống hạ tầng dữ liệu không gian đô thị và hỗ trợ tối thiểu 03 khu đô thị mới được đầu tư xây dựng áp dụng thí điểm các giải pháp đô thị thông minh.

Theo đó, cần thực hiện một số nhiệm vụ như: Đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông minh trong quy hoạch và quản lý phát triển đô thị; Phát triển hạ tầng đô thị thông minh: Chiếu sáng đô thị thông minh; Phát triển giao thông thông minh, điều khiển hướng dẫn người tham gia giao thông…

Quyết định này ban hành và có hiệu lực từ ngày 01/08/2018.

Ü Y tế-Sức khỏe:

BỆNH VIỆN TỪ 150 GIƯỜNG PHẢI CÓ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN

Trên đây là yêu cầu của Bộ Y tế tại Thông tư 16/2018/TT-BYT ngày 20/07/2018 quy định kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám, chữa bệnh.

Cụ thể, bệnh viện có từ 150 giường bệnh trở lên phải tổ chức hệ thống kiểm soát nhiễm khuẩn, bao gồm: Hội đồng kiểm soát nhiễm khuẩn; Khoa hoặc bộ phận kiểm soát nhiễm khuẩn; Mạng lưới kiểm soát nhiễm khuẩn.

Bệnh viện có dưới 150 giường bệnh tối thiểu phải có bộ phận kiểm soát nhiễm khuẩn thuộc phòng kế

 

hoạch tổng hợp, mạng lưới kiểm soát nhiễm khuẩn và có người phụ trách kiểm soát nhiễm khuẩn làm việc toàn thời gian, tốt nghiệp ngành học thuộc khối ngành sức khỏe, có chứng chỉ, giấy chứng nhận hoặc văn bằng về kiểm soát nhiễm khuẩn.

Cơ sở khám, chữa bệnh không có giường bệnh nội trú tối thiểu phải phân công một người phụ trách kiểm soát nhiễm khuẩn.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/10/2018.

Ü Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề:

CÁC TRƯỜNG ĐH PHẢI CAM KẾT CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO TRÊN WEBSITE

Ngày 27/07/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư 15/2018/TT-BGDĐT quy định tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và trang thông tin điện tử của các trường đại học; cao đẳng sư phạm.

Thông tư chỉ rõ, các trường đại học; cao đẳng sư phạm phải công khai trên trang thông tin điện tử của trường các thông tin như:

- Nhóm thông tin cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế; công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục; công khai thu chi tài chính.

- Đề án tuyển sinh, thông tin tuyển sinh; thông tin liên quan đến điều kiện, hồ sơ, thủ tục, thời gian và địa điểm đăng ký dự thi, sơ tuyển, xét tuyển; kết quả trúng tuyển, điểm trúng tuyển, danh sách thí sinh trúng tuyển…

 

- Hệ thống thư viện số, hệ thống học tập trực tuyến; giải đáp yêu cầu của sinh viên về các vấn đề có liên quan đến cơ sở giáo dục đại học; thông tin học bổng, tín dụng vay vốn và các dịch vụ hỗ trợ khác cho sinh viên…

Thông tư này cũng yêu cầu các trường đại học phải cung cấp miễn phí email tên miền riêng cho các đơn vị trực thuộc, cho cán bộ quản lý, giảng viên. Khuyến khích cung cấp email cho nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 11/09/2018.

 

5 TIÊU CHUẨN MỚI VỚI HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG PHỔ THÔNG

Quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Thông tư 14/2018/TT-BGDĐT ngày 20/07/2018.

Thông tư này đặt ra 05 Tiêu chuẩn đối với hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông, trong đó có: Phẩm chất nghề nghiệp; Quản trị nhà trường; Xây dựng môi trường giáo dục; Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình, xã hội; Sử dụng ngoại ngữ và công nghệ thông tin.

Trong đó, năng lực sử dụng ngoại ngữ được đánh giá ở 03 mức: Mức đạt (giao tiếp thông thường bằng

 

ngoại ngữ); Mức khá (chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển năng lực sử dụng ngoại ngữ cho giáo viên, học sinh trong trường); Mức tốt (sử dụng ngoại ngữ thành thạo).

Theo Thông tư này, Hiệu trưởng tự đánh giá theo chu kỳ một năm một lần vào cuối năm học. Cơ quan cấp trên quản lý trực tiếp đánh giá hiệu trưởng theo chu kỳ 02 năm một lần vào cuối năm học; chu kỳ đánh giá có thể rút ngắn trong trường hợp đặc biệt.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 04/09/2018.

Ü Khoa học-Công nghệ:

THỦ TỤC XÁC NHẬN HÀNG HÓA SỬ DỤNG CHO ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ

Ngày 31/07/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định 30/2018/QĐ-TTg quy định trình tự, thủ tục xác nhận hàng hóa sử dụng trực tiếp cho phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học công nghệ, đổi mới công nghệ…

Cụ thể, thủ tục xác nhận hàng hóa sử dụng cho đổi mới công nghệ được quy định như sau:

- Tổ chức, cá nhân lập 01 bộ hồ sơ gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về Bộ Khoa học và Công nghệ.

- Trong 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ sẽ xem xét và thông báo nếu hồ sơ không hợp lệ, cần bổ sung hoặc sửa đổi.

 

- Trong 10 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ có văn bản trả lời, trong đó xác định rõ danh mục hàng hóa sử dụng trực tiếp cho đổi mới công nghệ; trường hợp từ chối phải có văn bản nêu rõ lý do.

- Trường hợp cần thiết, Bộ tổ chức hội đồng để thẩm tra hồ sơ trước khi có văn bản trả lời; thời gian thẩm tra và trả lời không quá 20 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Kinh phí tổ chức hội đồng thẩm tra được ngân sách Nhà nước chi trả.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 15/09/2018.
 

Ü Hành chính:

TỪ 2019, GỬI, NHẬN VĂN BẢN ĐIỆN TỬ GIỮA CÁC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG

Kế hoạch thực hiện Quyết định 28/2018/QĐ-TTg về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính Nhà nước đã được Văn phòng Chính phủ phê duyệt ngày 27/07/2018 tại Quyết định 676/QĐ-VPCP.

Để thực hiện xây dựng Trục liên thông văn bản quốc gia, trước ngày 01/08/2018 sẽ xây dựng yêu cầu kỹ thuật Trục liên thông văn bản quốc gia và tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ thuê dịch vụ

 

công nghệ thông tin đối với dự án “Xây dựng Trục liên thông văn bản quốc gia”.

Theo kế hoạch, từ ngày 01/01/2019, sẽ thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử giữa các bộ, ngành, địa phương.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 27/07/2018..

Ü Công nghiệp:

QUY HOẠCH KHAI THÁC QUẶNG THIẾC, WOLFRAM, ANTIMON ĐẾN 2025

Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng thiếc, wolfram, antimon đến năm 2025, có xét đến năm 2035 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kèm theo Quyết định 956/QĐ-TTg ngày 02/08/2018.

Quy hoạch này yêu cầu các dự án khai thác, chế biến quặng thiếc, wolfram, antimon phải áp dụng công nghệ tiên tiến thân thiện với môi trường, sử dụng tổng hợp và tiết kiệm tài nguyên; dự án thăm dò, khai thác phải gắn với các dự án chế biến quặng thiếc, wolfram, antimon.

 

 

Giai đoạn đến năm 2025, duy trì sản xuất các dự án hiện có và đầu tư mới các dự án quặng thiếc trên địa bàn các tỉnh: Cao Bằng, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Ngãi, Ninh Thuận.

Tổng nhu cầu vốn đầu tư cho hoạt động thăm dò, khai thác và chế biến quặng thiếc, wolfram, antimon giai đoạn đến năm 2035 khoảng 2.524 tỷ đồng. Trong đó, đối với quặng thiếc là khoảng 1.108 tỷ đồng; quặng wolfram khoảng 1.225 tỷ đồng và quặng antimon khoảng 191 tỷ đồng.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Ü Tư pháp-Hộ tịch:

BÃI BỎ 5 QUYẾT ĐỊNH TRONG LĨNH VỰC QUỐC PHÒNG, TÀI CHÍNH, NGÂN HÀNG

Ngày 03/08/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 31/2018/QĐ-TTg về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quốc phòng; tài chính; ngân hàng.

Cụ thể, bãi bỏ 05 quyết định của Thủ tướng Chính phủ gồm:

- Quyết định 135/2000/QĐ-TTg phê duyệt Đề án củng cố, hoàn thiện và phát triển hệ thống quỹ tín dụng nhân dân;

- Quyết định 92/2005/QĐ-TTg về thực hiện chế độ đối với quân nhân là người dân tộc ít người thuộc Quân khu 7, Quân khu 9 tham gia kháng chiến chống Mỹ về địa phương trước ngày 10/01/1982;

 

- Quyết định 230/2005/QĐ-TTg thí điểm cổ phần hóa Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam;

- Quyết định 117/2008/QĐ-TTg điều chỉnh mức đóng bảo hiểm y tế đối với các đối tượng thuộc diện chính sách xã hội;

- Quyết định 39/2009/QĐ-TTg về quy chế phối hợp giữa lực lượng kiểm lâm và lực lượng dân quân tự vệ trong công tác bảo vệ rừng.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 20/09/2018.


 

  • Chi tiết của bản tin này được đăng tải đầy đủ trên website LuatVietnam luatvietnam.vn    
  • Quý khách sẽ nhận được nội dung toàn văn các văn bản trong bản tin và nhiều văn bản khác khi tham gia dịch vụ Tra cứu văn bản mới của LuatVietnam.
  • Mọi yêu cầu cung cấp văn bản, xin liên hệ với cskh@luatvietnam.vn
  • Quý khách có thể tham khảo mọi thông tin về dịch vụ LuatVietnam tại địa chỉ: luatvietnam.vn

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Mọi chi tiết xin liên hệ:

TRUNG TÂM LUẬT VIỆT NAM - CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ INCOM
Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919
Tại TP.HCM: Tòa nhà Hà Phan, số 456 Phan Xích Long, P.2, Q.Phú Nhuận, Tp. HCM - Tel: 028. 39950724
Email: cskh@luatvietnam.vn

 

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html . Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi huỷ bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.