Bản tin Văn bản mới số 29.2018

* LuatVietnam - website cung cấp dịch vụ tra cứu Văn bản pháp luật tiếng Việt và tiếng Anh, hoạt động từ tháng 10/2000 - nơi hỗ trợ Quý khách hàng tìm văn bản và các thông tin liên quan ĐẦY ĐỦ - CHÍNH XÁC - NHANH NHẤT!
* Thông tin chi tiết về dịch vụ của LuatVietnam, xin Quý khách vui lòng tham khảo tại địa chỉ: luatvietnam.vn

#

KÝ HIỆU

VĂN BẢN

 

Trong số này:

LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP

 

LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP

1

3016/LĐTBXH-BHXH

Công văn 3016/LĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về tiền lương đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ ngày 01/01/2018

 

* Hướng dẫn mới nhất về tiền lương đóng BHXH bắt buộc từ 2018

Trang 2

BẢO HIỂM

 

BẢO HIỂM

 

2

888/QĐ-BHXH

Quyết định 888/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế ban hành kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/04/2017 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam

 

* Chi nhánh doanh nghiệp được đóng BHXH tại công ty mẹ

Trang 2

TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG

 

TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG

3

930/QĐ-TTg

Quyết định 930/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2018-2020

 

* Tập huấn tuyên truyền pháp luật về biển đảo cho giáo viên lịch sử, địa lý

Trang 3

Y TẾ-SỨC KHỎE

 

Y TẾ-SỨC KHỎE

 

4

746/CT-BYT

Chỉ thị 746/CT-BYT của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác điều trị, phòng, chống lây nhiễm cúm A/H1N1 và sởi tại các cơ sở khám, chữa bệnh

 

* Bộ Y tế cảnh báo về lây nhiễm cúm A/H1N1 và sởi

Trang 3

5

4592/QĐ-BYT

Quyết định 4592/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính được ban hành trong Thông tư 13/2018/TT-BYT ngày 15/05/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về chất lượng dược liệu, thuốc cổ truyền

 

* Công bố 2 thủ tục hành chính mới lĩnh vực dược phẩm

 

CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC

 

CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC

6

889/QĐ-BHXH

Quyết định 889/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc trong hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam

 

* Ban hành Quy tắc ứng xử của công chức ngành bảo hiểm

Trang 4

THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG

 

THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG

7

1238/QĐ-BTTTT

Quyết định 1238/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Danh mục các thủ tục hành chính mới của Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai trực tuyến mức độ 3, 4 giai đoạn 2018-2020

 

* Loạt TTHC triển khai trực tuyến mức độ 3, 4 - lĩnh vực thông tin truyền thông

Trang 4

CHÍNH SÁCH

 

CHÍNH SÁCH

 

8

102/2018/NĐ-CP

Nghị định 102/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chế độ hỗ trợ và một số chế độ đãi ngộ khác đối với người Việt Nam có công với cách mạng, người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đang định cư ở nước ngoài

 

* Chính sách hỗ trợ người có công đang định cư ở nước ngoài

Trang 4

9

2836/TB-LĐTBXH

Thông báo 2836/TB-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội kết luận về việc sơ kết thực hiện thí điểm chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng qua hệ thống bưu điện

 

* Tiếp tục thí điểm chi trả trợ cấp người có công qua Bưu điện

Trang 5

HÀNH CHÍNH

 

HÀNH CHÍNH

10

18/2018/TT-BCT

Thông tư 18/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương

 

* Kiểm soát thủ tục hành chính Bộ Công Thương

Trang 6

TƯ PHÁP-HỘ TỊCH

 

TƯ PHÁP-HỘ TỊCH

11

19/2018/TT-BCT

Thông tư 19/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về việc xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công Thương

 

* Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công Thương

Trang 6

THI ĐUA-KHEN THƯỞNG-KỶ LUẬT

 

THI ĐUA-KHEN THƯỞNG-KỶ LUẬT

12

101/2018/NĐ-CP

Nghị định 101/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 85/2014/NĐ-CP ngày 10/09/2014 của Chính phủ quy định mẫu huân chương, huy chương, huy hiệu, kỷ niệm chương; mẫu bằng, khung, hộp, cờ của các hình thức khen thưởng và danh hiệu thi đua; quản lý, cấp phát, cấp đổi, cấp lại, thu hồi hiện vật khen thưởng

 

* Thủ tục cấp đổi hiện vật khen thưởng cấp Nhà nước được sửa đổi

Trang 7

TÓM TẮT VĂN BẢN:

Ü Lao động-Tiền lương-Phụ cấp:

HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT VỀ TIỀN LƯƠNG ĐÓNG BHXH BẮT BUỘC TỪ 2018

Ngày 30/07/2018, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ra Công văn 3016/LĐTBXH-BHXH hướng dẫn về tiền lương đóng BHXH bắt buộc từ ngày 01/01/2018.

Cụ thể, tiền lương đóng BHXH bắt buộc là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật về lao động.

Trong đó:

- Phụ cấp lương là các khoản phụ cấp để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động chưa được tính đến hoặc tính đến chưa đầy đủ như: Phụ cấp chức vụ, chức danh; Phụ cấp trách nhiệm; Phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm… các phụ cấp có tính chất tương tự.

- Các khoản bổ sung khác là các khoản bổ sung xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động và trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương; Các khoản bổ sung không xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng, trả thường xuyên hoặc không thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương gắn với quá trình làm việc, kết quả thực hiện công việc của người lao động.

- Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc không bao gồm các khoản chế độ và phúc lợi khác như tiền thưởng sáng kiến, tiền ăn giữa ca, các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ; hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết, người lao động có người thân kết hôn, sinh nhật; trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động…
 

Ü Bảo hiểm:

CHI NHÁNH DOANH NGHIỆP ĐƯỢC ĐÓNG BHXH TẠI CÔNG TY MẸ

Ngày 16/07/2018, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quyết định 888/QĐ-BHXH sửa đổi Quy trình thu bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp… kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017.

Theo Quyết định mới, chi nhánh doanh nghiệp hoạt động tại địa bàn nào thì đóng BHXH tại địa bàn đó hoặc đóng tại công ty mẹ; thay vì chỉ được đóng tại địa bàn hoạt động như trước đây.

Một trong những nội dung đáng chú ý khác của Quyết định này là sửa đổi quy định xử lý với trường hợp người sử dụng l
ao động chậm đóng BHYT từ 30 ngày trở lên.

Cụ thể, người sử dụng lao động phải đóng đủ số tiền chưa đóng và nộp số tiền lãi bằng 02 mức lãi suất liên ngân hàng tính trên số tiền, thời gian chậm đóng; nếu không thực hiện thì bị trích tiền từ tài khoản tiền gửi của người sử dụng lao động… Đồng thời, phải hoàn trả toàn bộ chi phí cho người lao động trong phạm vi quyền lợi, mức hưởng BHYT mà người lao động đã chi trả trong thời gian chưa có thẻ BHYT.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Ü Tài nguyên-Môi trường:

TẬP HUẤN TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT VỀ BIỂN ĐẢO CHO GIÁO VIÊN LỊCH SỬ, ĐỊA LÝ

Đề án tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2018-2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 28/07/2018 tại Quyết định 930/QĐ-TTg.

Một trong các mục tiêu của đề án này là 90% giáo viên giảng dạy môn lịch sử, địa lý trong các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở; phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí, xuất bản Trung ương và địa phương; cán bộ cơ sở Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện, Đài Truyền thanh cấp

xã được tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam.

Đối tượng được tuyên truyền gồm: Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị lực lượng vũ trang; Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, sinh viên, học sinh và người dân sinh sống, làm việc trong và ngoài nước; Người nước ngoài sinh sống, làm việc tại Việt Nam.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Ü Y tế-Sức khỏe:

BỘ Y TẾ CẢNH BÁO VỀ LÂY NHIỄM CÚM A/H1N1 VÀ SỞI

Ngày 25/07/2018, Bộ Y tế đã ra Chỉ thị số 746/CT-BYT về tăng cường công tác điều trị, phòng, chống lây nhiễm cúm A/H1N1 và sởi tại các cơ sở khám, chữa bệnh.

Bộ Y tế nhận định, từ đầu tháng 6/2018 đến nay, đã phát hiện cúm A/H1N1 tại một số tỉnh, thành phố và có dấu hiệu lan rộng. Đặc biệt, một số chùm ca nhiễm cúm A/H1N1 và sởi đã xuất hiện tại một số bệnh viện ở một số địa phương.

Theo đó, Bộ Y tế yêu cầu:

- Triển khai việc sàng lọc, phân luồng cách ly ngay các trường hợp nghi ngờ nhiễm cúm A/H1N1, sởi ngay tại khoa

khám bệnh, bố trí bàn khám riêng đối với các trường hợp này nhằm hạn chế lây nhiễm chéo cho các trường hợp khác;

- Bố trí khu vực cách ly để điều trị với người bệnh nghi hoặc nhiễm cúm, sởi tại các khoa Truyền nhiễm;

- Trường hợp người bệnh mắc cúm, sởi bắt buộc điều trị tại khoa lâm sàng khác, phải bố trí khu cách ly điều trị tại khoa đó, không bố trí nằm chung buồng với các trường hợp mắc bệnh khác;

- Thực hiện đúng các quy định về quản lý chất thải, đồ vải, xử lý dụng cụ và thiết bị y tế, thông khí buồng bệnh và quy trình một chiều trong kiểm soát nhiễm khuẩn nhằm hạn chế tối đa lây nhiễm chéo trong các cơ sở khám, chữa bệnh.

CÔNG BỐ 2 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI LĨNH VỰC DƯỢC PHẨM

Ngày 23/07/2018, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định 4592/QĐ-BYT công bố thủ tục hành chính được ban hành trong Thông tư 13/2018/TT-BYT quy định chất lượng dược liệu, thuốc cổ truyền.

Được công bố tại Quyết định này là 02 thủ tục hành chính lĩnh vực dược phẩm, gồm: Thủ tục khắc phục thuốc cổ truyền bị thu hồi; Thủ tục tái xuất thuốc cổ truyền bị thu hồi.

Với thủ tục khắc phục thuốc cổ truyền bị thu hồi, cơ sở có thuốc cổ truyền bị thu hồi phải có văn bản gửi Bộ Y tế kèm theo quy trình khắc phục, đánh giá nguy cơ đối với chất lượng, độ ổn định của thuốc, Chương trình theo dõi, giám sát chất lượng, an toàn, hiệu quả của thuốc trong quá trình lưu hành.

Trong thời hạn tối đa 60 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của cơ sở, Bộ Y tế có ý kiến trả lời bằng văn bản đồng ý hoặc không đồng ý việc khắc phục. Trường hợp không đồng ý phải nêu rõ lý do.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được văn bản của Bộ Y tế yêu cầu bổ sung, giải trình, cơ sở phải nộp tài liệu bổ sung, giải trình. Sau thời hạn trên, cơ sở không nộp tài liệu bổ sung, giải trình thì đề nghị khắc phục không còn giá trị.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Ü Cán bộ-Công chức-Viên chức:

BAN HÀNH QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA CÔNG CHỨC NGÀNH BẢO HIỂM

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành Quyết định 889/QĐ-BHXH về ban hành Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc trong hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

- Không được che giấu, bưng bít và làm sai lệch thông tin, nội dung các việc liên quan đến chức năng, nhiệm vụ được giao;

Trong đó có một số quy tắc trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ như sau:

- Sắp xếp, sử dụng thời giờ làm việc khoa học và hiệu quả; Không sử dụng giờ hành chính để làm việc riêng;

- Trang phục gọn gàng, lịch sự; đeo biển tên, thẻ công chức, viên chức; Thái độ hòa nhã, niềm nở, tôn trọng người giao tiếp;

- Không thoái thác, né tránh công việc; không trốn tránh, đùn đẩy trách nhiệm khi làm sai, làm quá hạn, bỏ sót nhiệm vụ;

- Không lợi dụng chức trách nhiệm vụ, vị trí công tác để gây khó khăn, phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực, vụ lợi;

- Không nhận quà tặng của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có liên quan đến công việc do mình giải quyết hoặc thuộc phạm vi quản lý của mình.

Quyết định này được ban hành và có hiệu lực từ ngày 16/07/2018.


 
Ü Thông tin-Truyền thông:

LOẠT TTHC TRIỂN KHAI TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3, 4 - LĨNH VỰC THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG

Danh mục các thủ tục hành chính (TTHC) của Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai trực tuyến mức độ 3, 4 giai đoạn 2018 - 2020 đã được Bộ này ban hành tại Quyết định 1238/QĐ-BTTTT ngày 25/07/2018.

Theo đó, hàng loạt TTHC sẽ được triển khai trực tuyến mức độ 3, 4 trong năm 2018 - 2020 thuộc các lĩnh vực: Xuất bản, In và phát hành; Bưu chính; Viễn thông và Internet; Công nghệ thông tin; Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử; Báo chí…

Trong đó, có nhiều thủ tục sẽ được thực hiện trong năm 2018, như: Cấp thẻ nhà báo; Cấp giấy phép xuất bản đặc san; Cho phép họp báo; Cấp giấy phép thiết lập mạng xã hội trên mạng; Gia hạn giấy phép thiết lập mạng xã hội trên mạng; Cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị in…

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Ü Chính sách:

CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI CÓ CÔNG ĐANG ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC NGOÀI

Ngày 20/7/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 102/2018/NĐ-CP quy định chế độ hỗ trợ và một số chế độ đãi ngộ đối với người Việt Nam có công với Cách mạng, người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đang định cư ở nước ngoài.

Theo đó, người tham gia kháng chiến chống Pháp, Mỹ đang định cư ở nước ngoài; Người tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế đang định cư ở nước ngoài… được hỗ trợ bằng 04 triệu đồng nếu từ đủ 02 năm công tác trở xuống; nếu công tác trên 02 năm, thì từ năm thứ 3 trở đi mỗi năm được cộng thêm 1,5 triệu đồng.

Nếu người được hưởng đã từ trần trước ngày 05/09/2018 thì thân nhân được hỗ trợ một lần bằng 06 triệu đồng.

Ngoài mức hỗ trợ nêu trên, các đối tượng còn được hưởng một số chế độ đãi ngộ khác, như:

- Được cấp Giấy chứng nhận người tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế;

- Nếu về nước định cư, thì được hưởng chế độ bảo hiểm y tế như đối với người có công; khi từ trần thì người lo mai táng được trợ cấp mai táng phí.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 05/09/2018.

TIẾP TỤC THÍ ĐIỂM CHI TRẢ TRỢ CẤP NGƯỜI CÓ CÔNG QUA BƯU ĐIỆN

Đây là một trong những nội dung nằm trong Thông báo 2836/TB-LĐTBXH ngày 13/07/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội kết luận về việc sơ kết thực hiện thí điểm chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với Cách mạng qua hệ thống bưu điện.

Cụ thể, trong thời gian tới, sẽ tiếp tục thực hiện mô hình chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với Cách mạng qua bưu điện tại 6 địa phương (TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Đắk Nông, Quảng Nam, Đồng Nai, Bắc Kạn) theo hướng mở rộng chi trả tất cả các loại trợ cấp ưu đãi người có công.

Việc chi trả trợ cấp ưu đãi người có công qua bưu điện phải đảm bảo: “Đúng kỳ - Đủ số tiền - Đến tận tay đối tượng hưởng chế độ, chính sách ưu đãi người có công với Cách mạng”.

Thông báo cũng nêu rõ, căn cứ đề nghị của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đồng ý tiếp tục mở rộng thí điểm thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi người có công qua bưu điện tại 19 địa phương có đề nghị triển khai trong thời gian tới.

Ü Hành chính:

KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỘ CÔNG THƯƠNG

Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 18/2018/TT-BCT ngày 19/07/2018 về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương.

Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ Công Thương gồm: kiểm soát việc ban hành thủ tục hành chính; kiểm soát việc thực hiện thủ tục hành chính; xử lý, phản ánh kiến nghị về quy định hành chính trong lĩnh vực Công Thương; rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trong lĩnh vực Công Thương.

Theo đó, phản ánh, kiến nghị về quy định trong lĩnh vực Công Thương được tiếp nhận qua các hình thức:

- Phản ánh, kiến nghị bằng văn bản tại Văn phòng Bộ, số 54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Phản ánh, kiến nghị qua số điện thoại được đăng tải trên website http://kstthc.moit.gov.vn.

- Phản ánh kiến nghị qua email: CCHC-VPB@moit.gov.vn hoặc qua hệ thống hỗ trợ trực tuyến tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị tại địa chỉ: http://kstthc.moit.gov.vn.

- Phản ánh, kiến nghị qua phiếu lấy ý kiến hoặc tham luận, các ý kiến phát biểu tại hội thảo, hội nghị liên quan đến quy định hành chính, thủ tục hành chính trong lĩnh vực Công Thương.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 03/09/2018.

Ü Tư pháp-Hộ tịch:

CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG

Đây là nội dung được Bộ Công Thương quy định tại Thông tư 19/2018/TT-BCT về việc xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công Thương.

Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công Thương được tổng hợp trên cơ sở giao nhiệm vụ của các cơ quan có thẩm quyền, đề nghị các đơn vị thuộc Bộ và được Vụ Pháp chế thẩm tra.

Các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm:

- Gửi hồ sơ đề nghị xây dựng Luật, Pháp lệnh, Nghị quyết, Nghị định đã được Chính phủ thông qua đến Vụ Pháp chế để tổng hợp, đưa vào Chương trình.

- Gửi hồ sơ đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đến Vụ Pháp chế để thẩm tra, tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng xem xét đưa vào Chương trình.

Vụ Pháp chế dự thảo Chương trình, gửi các đơn vị thuộc Bộ để lấy ý kiến và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Công Thương www.moit.gov.vn để các cơ quan, tổ chức, cá nhân vào tham gia ý kiến.

Thông tư này được ban hành ngày 19/07/2018 và có hiệu lực từ ngày 03/09/2018.

Ü Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật:

THỦ TỤC CẤP ĐỔI HIỆN VẬT KHEN THƯỞNG CẤP NHÀ NƯỚC ĐƯỢC SỬA ĐỔI

Nghị định 101/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 85/2014/NĐ-CP quy định mẫu huân chương, huy chương, huy hiệu, kỷ niệm chương; mẫu bằng, khung, hộp, cờ của các hình thức khen thưởng và danh hiệu thi đua; quản lý, cấp phát, cấp đổi, cấp lại, thu hồi hiện vật khen thưởng được Chính phủ ban hành ngày 20/07/2018.

Theo quy định mới về thủ tục cấp đổi hiện vật khen thưởng cấp Nhà nước: Khi tập thể có công văn, cá nhân có đơn đề nghị cấp đổi gửi bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (nơi đang công tác/cư trú) kèm theo hiện vật khen thưởng đề nghị cấp đổi; Cơ quan nhận sẽ tổng hợp và gửi công văn đề nghị cấp đổi kèm theo danh sách đến Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

Căn cứ công văn đề nghị này, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tra cứu, xác nhận khen thưởng và thực hiện cấp đổi hiện vật khen thưởng, đồng thời thu lại hiện vật khen thưởng cũ hỏng. Hiện vật khen thưởng cấp đổi do Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương chịu trách nhiệm mua sắm, in ấn theo mẫu.

Riêng các hình thức khen thưởng cấp Nhà nước trước đây (hiện nay không quy định trong Luật Thi đua, khen thưởng) thì cấp theo mẫu tại thời điểm tập thể, cá nhân được quyết định khen thưởng.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày ký.


  • Chi tiết của bản tin này được đăng tải đầy đủ trên website LuatVietnam luatvietnam.vn    
  • Quý khách sẽ nhận được nội dung toàn văn các văn bản trong bản tin và nhiều văn bản khác khi tham gia dịch vụ Tra cứu văn bản mới của LuatVietnam.
  • Mọi yêu cầu cung cấp văn bản, xin liên hệ với cskh@luatvietnam.vn
  • Quý khách có thể tham khảo mọi thông tin về dịch vụ LuatVietnam tại địa chỉ: luatvietnam.vn

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Mọi chi tiết xin liên hệ:

TRUNG TÂM LUẬT VIỆT NAM - CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ INCOM
Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919
Tại TP.HCM: Tòa nhà Hà Phan, số 456 Phan Xích Long, P.2, Q.Phú Nhuận, Tp. HCM - Tel: 028. 39950724
Email: cskh@luatvietnam.vn

 

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html . Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi huỷ bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.