Bản tin Văn bản mới số 28.2018

* LuatVietnam - website cung cấp dịch vụ tra cứu Văn bản pháp luật tiếng Việt và tiếng Anh, hoạt động từ tháng 10/2000 - nơi hỗ trợ Quý khách hàng tìm văn bản và các thông tin liên quan ĐẦY ĐỦ - CHÍNH XÁC - NHANH NHẤT!
* Thông tin chi tiết về dịch vụ của LuatVietnam, xin Quý khách vui lòng tham khảo tại địa chỉ: luatvietnam.vn

#

KÝ HIỆU

VĂN BẢN

 

Trong số này:

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

 

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

 

1417/QĐ-NHNN

Quyết định 1417/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc phê duyệt Phương án đơn giản hóa điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

 

* Ngân hàng Nhà nước đề xuất cắt giảm 257 điều kiện kinh doanh

Trang 2

 

04/2018/NQ-HĐND

Nghị quyết 04/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định nội dung, mức chi đặc thù thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội

 

* Hà Nội: Nhiều hỗ trợ với doanh nghiệp mới thành lập

Trang 2

XUẤT NHẬP KHẨU

 

XUẤT NHẬP KHẨU

 

 

15/2018/TT-BCT

Thông tư 15/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về việc phân luồng trong quy trình cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi

 

* Điều kiện áp dụng chế độ luồng xanh trong cấp C/O ưu đãi

Trang 2

XÂY DỰNG

 

XÂY DỰNG

 

100/2018/NĐ-CP

Nghị định 100/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng

 

* Thay đổi điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng

Trang 3

THƯƠNG MẠI

 

THƯƠNG MẠI

 

 

21/CT-TTg

Chỉ thị 21/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp nhằm giảm chi phí logistics, kết nối hiệu quả hệ thống hạ tầng giao thông

 

* Thủ tướng ra Chỉ thị về giảm chi phí logistics

Trang 3

Y TẾ-SỨC KHỎE

 

Y TẾ-SỨC KHỎE

 

4442/QĐ-BYT

Quyết định 4442/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục các dịch vụ kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh được xếp tương đương về kỹ thuật và chi phí thực hiện theo Thông tư 15/2018/TT-BYT

 

* Danh mục dịch vụ kỹ thuật khám, chữa bệnh tương đương về chi phí

Trang 3

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

 

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

 

05/2018/NQ-HĐND

Nghị quyết 05/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của Thành phố Hà Nội và mức thu học phí đối với Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Bắc Thăng Long, Trường Trung cấp Kỹ thuật Tin học Hà Nội năm học 2018-2019

 

* Hà Nội chính thức tăng học phí năm học 2018 - 2019

Trang 4

THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG

 

THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG

 

 

868/QĐ-TTg

Quyết định 868/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 1168/QĐ-TTg ngày 24/07/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020

 

* Đầu tư 7.300 tỷ cho Chương trình dịch vụ viễn thông công ích

Trang 4

CHÍNH SÁCH

 

CHÍNH SÁCH

 

03/2018/NQ-HĐND

Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quy định mức hỗ trợ bằng tiền đối với người dân trong phạm vi vùng ảnh hưởng môi trường khu vực xung quanh các khu xử lý chất thải rắn bằng phương pháp chôn lấp trên địa bàn Thành phố Hà Nội

 

* Hà Nội hỗ trợ tiền cho người sống gần bãi rác

Trang 4

HÌNH SỰ

 

HÌNH SỰ

 

920/CĐ-TTg

Công điện 920/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện

 

* Dự kiến tháng 8/2018 sẽ có quyết định tha tù trước thời hạn

Trang 5

NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP

 

NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP

 

07/2018/TT-BNNPTNT

Thông tư 07/2018/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về kiểm tra tạp chất trong tôm và sản phẩm tôm

 

* Phát hiện tôm bơm tạp chất phải lập biên bản tại chỗ

Trang 5

TƯ PHÁP-HỘ TỊCH

 

TƯ PHÁP-HỘ TỊCH

 

09/2018/TT-BTP

Thông tư 09/2018/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc quy định Tiêu chí xác định vụ việc trợ giúp pháp lý phức tạp, điển hình

 

* Tiêu chí xác định vụ việc trợ giúp pháp lý phức tạp

Trang 5

 

 

TÓM TẮT VĂN BẢN:

 

Ü Tài chính-Ngân hàng-Tín dụng:

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC ĐỀ XUẤT CẮT GIẢM 257 ĐIỀU KIỆN KINH DOANH

Ngày 09/07/2018, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Quyết định 1417/QĐ-NHNN phê duyệt Phương án đơn giản hóa điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước.

Theo phương án này, sẽ có 257 điều kiện kinh doanh được cắt giảm, đơn giản hóa, thuộc nhiều lĩnh vực như: Hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại; Hoạt động ngoại hối; Hoạt động kinh doanh của tổ chức tín dụng phi ngân hàng; Hoạt động kinh doanh của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô…

 

Trong đó, với điều kiện cấp Giấy phép thành lập và hoạt động đối với ngân hàng thương mại cổ phần, Ngân hàng Nhà nước có phương án bỏ các điều kiện: Cổ đông sáng lập phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính hợp pháp của nguồn vốn góp; Phải cam kết hỗ trợ ngân hàng về tài chính để giải quyết khó khăn trong trường hợp ngân hàng khó khăn về vốn hoặc khả năng thanh toán; Có tối thiểu 02 cổ đông sáng lập là tổ chức…

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
 

HÀ NỘI: NHIỀU HỖ TRỢ VỚI DOANH NGHIỆP MỚI THÀNH LẬP

Đây là một trong những nội dung tại Nghị quyết 04/2018/NQ-HĐND về ban hành Quy định nội dung, mức chi đặc thù thuộc thẩm quyền của HĐND TP. Hà Nội.

Theo đó, các tổ chức, cá nhân thành lập doanh nghiệp mới, đáp ứng tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa; các hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp mới sẽ được hưởng hỗ trợ như sau:

- Hỗ trợ phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp lần đầu tại Cổng  thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thành lập mới: 300.000 đồng/doanh nghiệp;

 

- Hỗ trợ kinh phí thực tế làm 01 dấu pháp nhân cho doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp thành lập chuyển đổi từ hộ kinh doanh: Tối đa 300.000 đồng/doanh nghiệp.

- Hỗ trợ kinh phí chuyển phát nhanh cho doanh nghiệp thành lập mới, doanh nghiệp thành lập chuyển đổi từ hộ kinh doanh có nhu cầu nhận kết quả Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại nhà hoặc trụ sở làm việc: Theo giá cước thực tế của Chi nhánh Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.

Nghị quyết này được thông qua ngày 05/07/2018, có hiệu lực từ ngày 01/08/2018 đến hết năm 2020.

Ü Xuất nhập khẩu:

ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG CHẾ ĐỘ LUỒNG XANH TRONG CẤP C/O ƯU ĐÃI

Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 15/2018/TT-BCT về việc phân luồng trong quy trình cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi ngày 29/06/2018.

Chế độ luồng xanh trong quy trình cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) ưu đãi áp dụng với thương nhân đáp ứng tiêu chí sau:

- Thương nhân được Bộ Công Thương công nhận là doanh nghiệp xuất khẩu uy tín hoặc

- Thương nhân được Bộ Tài chính công nhận là doanh nghiệp ưu tiên trong lĩnh vực quản lý Nhà nước

 

về hải quan hoặc

- Thương nhân không vi phạm quy định về xuất xứ trong 02 năm gần nhất trước thời điểm đề nghị xét duyệt chế độ luồng xanh; Có hệ thống lưu trữ hồ sơ (hồ sơ giấy và điện tử) đầy đủ đảm bảo chứng minh tính xác thực của C/O và xuất xứ hàng hóa trong thời hạn lưu trữ; Thực hiện quy trình khai báo C/O điện tử qua www.ecosys.gov.vn và có tần suất đề nghị cấp ít nhất 30 bộ C/O ưu đãi/năm.

Thông tin này có hiệu lực từ ngày 15/08/2018.

Ü Xây dựng:

THAY ĐỔI ĐIỀU KIỆN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ XÂY DỰNG

Ngày 16/07/2018, Chính phủ đã ra Nghị định 100/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng.

Đáng chú ý, điều kiện chung cấp chứng chỉ hành nghề về xây dựng đã được thay đổi so với trước đây. Cụ thể như sau:

Người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng II phải có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 04 năm trở lên, trước đây là 05 năm;

Đối với người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng III, phải có trình độ đại học thuộc chuyên

 

ngành phù hợp, có kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 02 năm trở lên với người có trình độ đại học (trước đây là 03 năm); từ 03 năm trở lên với người có trình độ cao đẳng hoặc trung cấp (trước đây là 05 năm).

Ngoài ra, Nghị định này còn bãi bỏ một loạt quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh lĩnh vực do Bộ Xây dựng quản lý, như: Quy định về đơn vị quản lý, vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng đô thị; Quy định về lựa chọn đơn vị thực hiện dịch vụ về quản lý cây xanh; Quy định về điều kiện năng lực của tổ chức tư vấn lập quy hoạch trong lĩnh vực vật liệu xây dựng…

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15/09/2018.
 

Ü Thương mại:

THỦ TƯỚNG RA CHỈ THỊ VỀ GIẢM CHI PHÍ LOGISTICS

Ngày 18/07/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 21/CT-TTg về đẩy mạnh triển khai các giải pháp giảm chi phí logistics, kết nối hiệu quả hệ thống hạ tầng giao thông.

Thủ tướng chỉ đạo Bộ Giao thông Vận tải khẩn trương rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản để tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh; cắt giảm ít nhất 50% điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực giao thông vận tải.

Đồng thời, yêu cầu sửa đổi chính sách thuế, phí, giá dịch vụ để tạo thuận lợi cho hoạt động logistics; giảm tối đa thủ tục kiểm tra chuyên ngành, cải cách thủ tục hành chính mạnh mẽ tại các cảng biển,

 

cảng thủy nội địa, nhà ga, sân bay… để giảm thời gian làm thủ tục, thông quan.

Ngành vận tải ven biển, vận tải sông pha biển được ưu tiên phát triển mạnh, nhằm vận chuyển hàng hóa, giảm tải cho đường bộ, tận dụng hiệu quả điều kiện tự nhiên sẵn có về sông, biển để kết nối vận tải hàng hóa…

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng yêu cầu xử lý nghiêm các vi phạm về tải trọng, quản lý việc lắp đặt, sử dụng thiết bị giám sát hành trình xe, thiết bị nhận dạng tự động; việc cấp và sử dụng phù hợp, kê khai, niêm yết giá cước của các đơn vị vận tải.

Ü Y tế-Sức khỏe:

DANH MỤC DỊCH VỤ KỸ THUẬT KHÁM, CHỮA BỆNH TƯƠNG ĐƯƠNG VỀ CHI PHÍ

Bộ Y tế đã ban hành Danh mục các dịch vụ kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh được xếp tương đương về kỹ thuật và chi phí thực hiện theo Thông tư 15/2015/TT-BYT tại Quyết định 4442/QĐ-BYT ngày 13/07/2018.

Một số dịch vụ kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh được xếp tương đương giữa Thông tư 43/2013/TT-BYT; Thông tư 50/2014/TT-BYT; Thông tư 21/2017/TT-BYT với Thông tư 15/2018/TT-BYT, cụ thể:

- Ghi điện tim cấp cứu tại giường tương đương với Điện tâm đồ;

- Chọc hút dịch màng ngoài tim dưới siêu âm; Chọc dò màng ngoài tim cấp cứu tương đương với Chọc dò màng tim;

 

- Đặt ống nội khí quản; Đặt ống nội khí quản 2 nòng; Thay ống nội khí quản tương đương với Đặt nội khí quản;

- Mở khí quản cấp cứu; Mở khí quản qua màng nhẫn giáp; Mở khí quản thường quy; Mở khí quản qua da một thì cấp cứu ngạt thở tương đương với Mở khí quản;

- Siêu âm nội soi phế quản ống mềm tương đương với Thủ thuật đặc biệt (HSCC - CĐ);…

Danh mục này là cơ sở để thanh toán chi phí khám, chữa bệnh.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Ü Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề:

HÀ NỘI CHÍNH THỨC TĂNG HỌC PHÍ NĂM HỌC 2018 - 2019

Ngày 05/07/2018, Hội đồng nhân dân TP. Hà Nội đã ra Nghị quyết 05/2018/NQ-HĐND quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của TP. Hà Nội.

Theo đó, năm học 2018 - 2019 tới đây, mức học phí bậc nhà trẻ, mầm non, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên tại các trường công lập được Thành phố ấn định là 155.000 đồng/tháng với học sinh tại các trường trên địa bàn thành thị (các phường, thị trấn); năm học trước là 110.000 đồng/tháng.

Đối với học sinh tại các trường trên địa bàn nông thôn (các xã, trừ xã miền núi), mức học phí năm học

 

trước là 55.000 đồng/tháng; nay tăng lên 75.000 đồng/tháng.

Mức học phí mới áp dụng đối với học sinh tại các trường trên địa bàn các xã miền núi là 19.000 đồng/tháng, năm học trước là 14.000 đồng/tháng.

Riêng với trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Bắc Thăng Long, mức học phí là 900.000 đồng/tháng; Trường Trung cấp Kỹ thuật Tin học, mức học phí là 750.000 đồng/tháng với khối ngành khoa học xã hội; 800.000 đồng/tháng với khối ngành tự nhiên.
 

Ü Thông tin-Truyền thông:

ĐẦU TƯ 7.300 TỶ CHO CHƯƠNG TRÌNH DỊCH VỤ VIỄN THÔNG CÔNG ÍCH

Ngày 16/07/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 868/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 1168/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020.

Theo đó, thay vì có kinh phí dự kiến là 11.000 tỷ đồng như quy định trước đây, kinh phí để thực hiện Chương trình được rút xuống còn 7.300 tỷ đồng.

Mức đóng góp của các doanh nghiệp viễn thông vào Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam cũng được điều chỉnh.

 

Cụ thể, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ có hạ tầng mạng đóng góp 0,7% doanh thu các dịch vụ viễn thông; trước đây là 1,5%.

Trên cơ sở tình hình triển khai thực tế, Bộ Thông tin và Truyền thông trình Thủ tướng điều chỉnh mức đóng góp của doanh nghiệp viễn thông vào Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam để bảo đảm triển khai hiệu quả các nhiệm vụ của Chương trình trong trường hợp cần thiết khác.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Ü Chính sách:

HÀ NỘI HỖ TRỢ TIỀN CHO NGƯỜI SỐNG GẦN BÃI RÁC

Tại Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐND, Hội đồng nhân dân TP. Hà Nội đã chốt mức hỗ trợ bằng tiền đối với người dân trong phạm vi vùng ảnh hưởng môi trường khu vực xung quanh các khu xử lý chất thải rắn bằng phương pháp chôn lấp.

Cụ thể, tại các khu xử lý chất thải rắn bằng phương pháp chôn lấp quy mô lớn và rất lớn (công suất tiếp nhận từ 65.000 tấn/năm trở lên); mức hỗ trợ dao động từ 27.000 - 133.000 đồng/người/30 ngày, tùy khoảng cách từ nơi ở đến khu xử lý. Nếu có đất canh tác trong phạm vi vùng ảnh hưởng, được hỗ trợ từ 102 - 170 đồng/m2/năm.

 

Tại các khu xử lý có quy mô nhỏ và vừa (công suất tiếp nhận dưới 65.000 tấn/năm), mức hỗ trợ từ 47.000 - 92.000 đồng/người/30 ngày, tùy khoảng cách đến khu xử lý. Nếu có đất canh tác trong phạm vi từ 0m - 500m, được hỗ trợ là 170 đồng/m2/năm.

Thời gian hỗ trợ từ ngày 01/08/2018 cho đến khi khu xử lý chất thải rắn đóng cửa, ngừng hoạt động và kết quả quan trắc môi trường không khí xung quanh đạt theo quy chuẩn kỹ thuật môi trường.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 01/08/2018.

Ü Hình sự:

DỰ KIẾN THÁNG 8/2018 SẼ CÓ QUYẾT ĐỊNH THA TÙ TRƯỚC THỜI HẠN

Ngày 19/07/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ra Công điện 920/CĐ-TTg triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện.

Công điện chỉ rõ, dự kiến trong tháng 8/2018, Tòa án nhân dân có thẩm quyền sẽ quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện cho các phạm nhân có đủ điều kiện.

Để thực hiện tốt chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng và Nhà nước, Thủ tướng yêu cầu nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội, quần chúng nhân dân trong việc
 

 

xóa bỏ mặc cảm đối với người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ họ hòa nhập cộng đồng.

Giám sát, giáo dục và giúp đỡ người được tha tù trước thời hạn để không gây ảnh hưởng đến an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội, xử lý kịp thời những trường hợp vi phạm.

Dạy nghề và tạo việc làm cho người được tha tù trước hạn để xóa bỏ mặc cảm, làm ăn lương thiện, hạn chế tái phạm tội và vi phạm pháp luật. Hỗ trợ người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được vay vốn làm ăn, ổn định cuộc sống và hòa nhập cộng đồng.

Ü Nông nghiệp-Lâm nghiệp:

PHÁT HIỆN TÔM BƠM TẠP CHẤT PHẢI LẬP BIÊN BẢN TẠI CHỖ

Ngày 10/07/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư 07/2018/TT-BNNPTNT quy định về kiểm tra tạp chất trong tôm và sản phẩm tôm.

Thông tư chỉ rõ, trường hợp tổ chức kiểm tra theo đoàn, khi phát hiện vi phạm về tạp chất hoặc kết quả kiểm tra tại chỗ kết luận lô tôm có tạp chất, Trưởng đoàn kiểm tra phải lập biên bản vi phạm hành chính theo thẩm quyền. Đồng thời, niêm phong tang vật phương tiện vi phạm hành chính.

Bên cạnh đó, Trưởng đoàn kiểm tra có trách nhiệm báo cáo Thủ trưởng cơ quan kiểm tra để ban hành

 

quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm trong thời hạn không quá 24 giờ kể từ khi niêm phong.

Trường hợp kiểm tra viên được phân công kiểm tra độc lập, khi phát hiện vi phạm về tạp chất hoặc kết quả kiểm tra tại chỗ kết luận lô tôm có tập chất thì phải lập biên bản; báo cáo Thủ trưởng cơ quan kiểm tra để có biện pháp xử lý phù hợp.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 24/08/2018.

Ü Tư pháp-Hộ tịch:

TIÊU CHÍ XÁC ĐỊNH VỤ VIỆC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ PHỨC TẠP

Ngày 21/06/2018, Bộ Tư pháp đã ra Thông tư 09/2018/TT-BTP quy định Tiêu chí xác định vụ việc trợ giúp pháp lý phức tạp, điển hình.

Trong đó, các tiêu chí chung để xác định vụ việc tham gia tố tụng như sau:

- Thực hiện trợ giúp pháp lý trong vụ việc được dư luận quan tâm, nhiều cơ quan báo chí ở Trung ương và địa phương đưa tin;

- Vụ việc mà quan điểm người thực hiện trợ giúp pháp lý khác với một trong các cơ quan tiến hành tố tụng và được chấp nhận theo hướng có lợi cho người được trợ giúp pháp lý tại bản án, quyết định tố tụng;

- Trợ giúp pháp lý trong vụ việc có nhiều tài liệu, chứng cứ mâu thuẫn với nhau hoặc đánh giá chứng cứ, áp dụng pháp luật của cơ quan tiến hành tố tụng có nhiều ý kiến khách nhau hoặc vụ việc có liên quan

 

đến nhiều lĩnh vực pháp luật khác nhau;

- Trợ giúp pháp lý trong vụ việc bị kháng nghị để giải quyết lại theo thủ tục phúc thẩm hoặc trong vụ án được xét xử lại;

- Trợ giúp pháp lý trong vụ việc có liên quan đến nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

- Trợ giúp pháp lý trong vụ việc có một trong các bên đương sự cư trú, học tập, làm việc ở nước ngoài.

Ngoài các tiêu chí chung nêu trên, Thông tư này còn quy định cụ thể về tiêu chí xác định đối với vụ việc tham gia tố tụng hình sự, dân sự và hành chính…

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 21/08/2018.


 

  • Chi tiết của bản tin này được đăng tải đầy đủ trên website LuatVietnam luatvietnam.vn    
  • Quý khách sẽ nhận được nội dung toàn văn các văn bản trong bản tin và nhiều văn bản khác khi tham gia dịch vụ Tra cứu văn bản mới của LuatVietnam.
  • Mọi yêu cầu cung cấp văn bản, xin liên hệ với cskh@luatvietnam.vn
  • Quý khách có thể tham khảo mọi thông tin về dịch vụ LuatVietnam tại địa chỉ: luatvietnam.vn

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Mọi chi tiết xin liên hệ:

TRUNG TÂM LUẬT VIỆT NAM - CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ INCOM
Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919
Tại TP.HCM: Tòa nhà Hà Phan, số 456 Phan Xích Long, P.2, Q.Phú Nhuận, Tp. HCM - Tel: 028. 39950724
Email: cskh@luatvietnam.vn

 

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html . Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi huỷ bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.