Bản tin Văn bản mới số 27.2018

* LuatVietnam - website cung cấp dịch vụ tra cứu Văn bản pháp luật tiếng Việt và tiếng Anh, hoạt động từ tháng 10/2000 - nơi hỗ trợ Quý khách hàng tìm văn bản và các thông tin liên quan ĐẦY ĐỦ - CHÍNH XÁC - NHANH NHẤT!
* Thông tin chi tiết về dịch vụ của LuatVietnam, xin Quý khách vui lòng tham khảo tại địa chỉ: luatvietnam.vn

#

KÝ HIỆU

VĂN BẢN

 

Trong số này:

LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP

 

LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP

1

99/2018/NĐ-CP

Nghị định 99/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng

 

* Tăng mức trợ cấp cho người có công từ 01/07/2018

Trang 2

2

6519/VPCP-KGVX

Công văn 6519/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc nghỉ lễ, tết năm 2019 đối với cán bộ, công chức, viên chức

 

* Chính thức có lịch nghỉ lễ, tết năm 2019

Trang 2

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

 

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

 

3

94/2018/NĐ-CP

Nghị định 94/2018/NĐ-CP của Chính phủ về nghiệp vụ quản lý nợ công

 

* Công cụ quản lý nợ công

Trang 3

THƯƠNG MẠI

 

THƯƠNG MẠI

4

20/CT-TTg

Chỉ thị 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành và cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh

 

* Thủ tướng: Nghiêm cấm tự đặt thêm điều kiện kinh doanh

Trang 3

TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG

 

TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG

 

5

19/CT-TTg

Chỉ thị 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng tránh lũ ống, lũ quét, sạt lở đất

 

* Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm khai thác khoáng sản trái phép

Trang 3

6

27/2018/QH14

Luật Đo đạc và bản đồ của Quốc hội, số 27/2018/QH14

 

* Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ có thời hạn từ 5 năm

Trang 3

GIAO THÔNG

 

GIAO THÔNG

7

836/QĐ-TTg

Quyết định 836/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án vận tải hàng không Tre Việt tại Cảng hàng không Phù Cát, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định

 

* Cho phép đầu tư hãng hàng không Tre Việt

Trang 4

8

4224/TCĐBVN-TC

Công văn 4224/TCĐBVN-TC của Tổng cục Đường bộ Việt Nam triển khai việc sử dụng tên gọi trạm thu phí

 

* Chính thức đổi tên trạm thu giá thành trạm thu phí

Trang 4

VĂN HÓA-THỂ DỤC-THỂ THAO

 

VĂN HÓA-THỂ THAO-DU LỊCH

 

9

26/2018/QH14

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao của Quốc hội, số 26/2018/QH14

 

*  Đặt cược thể thao chính thức được Luật hóa

Trang 4

CHÍNH SÁCH

 

CHÍNH SÁCH

10

90/NQ-CP

Nghị quyết 90/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ với các địa phương và phiên họp thường kỳ tháng 6 năm 2018

 

* Năm 2019: Tiếp tục giảm 2% biên chế công chức

Trang 4

11

27/2018/QĐ-TTg

Quyết định 27/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam

 

* Ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam

Trang 5

12

28/2018/QH14

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch của Quốc hội, số 28/2018/QH14

 

* 11 Luật có liên quan đến quy hoạch được sửa đổi, bổ sung

Trang 5

HÀNH CHÍNH

 

HÀNH CHÍNH

13

28/2018/QĐ-TTg

Quyết định 28/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính Nhà nước

 

* Cơ quan Nhà nước gửi văn bản điện tử thì không gửi văn bản giấy

Trang 5

14

25/2018/QH14

Luật Tố cáo của Quốc hội, số 25/2018/QH14

 

* Luật Tố cáo 2018: Vẫn chỉ quy định 2 hình thức tố cáo

Trang 6

HÌNH SỰ

 

HÌNH SỰ

15

304/QĐ-VKSTC

Quyết định 304/QĐ-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Quy định về quy trình giải quyết yêu cầu bồi thường của Nhà nước trong hoạt động tố tụng hình sự thuộc trách nhiệm của Viện kiểm sát nhân dân

 

* Quy trình bồi thường của Viện Kiểm sát với người bị thiệt hại

Trang 6

NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP

 

NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP

16

98/2018/NĐ-CP

Nghị định 98/2018/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp

 

* Liên kết trong sản xuất nông nghiệp được hỗ trợ đến 10 tỷ

Trang 6

TÓM TẮT VĂN BẢN:

Ü Lao động-Tiền lương-Phụ cấp:

TĂNG MỨC TRỢ CẤP CHO NGƯỜI CÓ CÔNG TỪ 01/07/2018

Ngày 12/07/2018, Chính phủ đã ra Nghị định 99/2018/NĐ-CP quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng.

Theo đó, từ 01/07/2018, mức chuẩn để xác định các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng là 1.515.000 đồng; thay cho mức 1.417.000 đồng trước đây.

Như vậy, mức trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của 1 liệt sĩ là 1.515.000 đồng; đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến là 1.270.000 đồng; bệnh binh được hưởng trợ cấp từ 1.581.000 đồng - 3.859.000 đồng, tùy mức suy giảm khả năng lao động; riêng bệnh binh bị suy giảm từ 81% trở lên còn được hưởng thêm mức phụ cấp từ 760.000 đồng - 1.515.000 đồng/tháng.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 27/08/2018.

CHÍNH THỨC CÓ LỊCH NGHỈ LỄ, TẾT NĂM 2019

Ngày 11/07/2018, Văn phòng Chính phủ đã ra Công văn 6519/VPCP-KGVX về việc nghỉ lễ, tết năm 2019 đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Công văn nêu rõ, Thủ tướng đã đồng ý với đề nghị của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về phương án nghỉ lễ, tết năm 2019. Cụ thể:

- Tết Dương lịch: Nghỉ từ ngày thứ Hai (31/12/2018) đến hết thứ Ba (01/01/2019); đi làm bù vào ngày thứ Bảy (05/01/2019). Như vậy, cộng với 02 ngày nghỉ hàng tuần, công chức, viên chức được nghỉ liền 04 ngày.

- Tết Âm lịch: Nghỉ từ thứ Hai (04/02/2019) đến hết thứ Sáu (08/02/2019), thêm 04 ngày nghỉ hàng tuần là tổng 09 ngày.

- Dịp Lễ 30/4 và 01/05: Nghỉ từ thứ Hai (29/04/2019) đến hết thứ Tư (01/05/2019), đi làm bù vào thứ Bảy (04/09/2019). Tổng cộng được nghỉ 05 ngày (thêm 02 ngày nghỉ hàng tuần).

Các cơ quan, đơn vị thực hiện lịch nghỉ trên lưu ý thực hiện bố trí, sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, bảo đảm tốt công tác phục vụ tổ chức, cá nhân.

Ü Tài chính-Ngân hàng-Tín dụng:

CÔNG CỤ QUẢN LÝ NỢ CÔNG

Ngày 30/06/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 94/2018/NĐ-CP về nghiệp vụ quản lý nợ công.

Theo đó, công cụ quản lý nợ công gồm: Chỉ tiêu an toàn nợ công, kế hoạch vay, trả nợ công 05 năm; chương trình quản lý nợ công 03 năm; kế hoạch vay trả nợ công hàng năm.

Cụ thể, chỉ tiêu an toàn nợ công được xây dựng trên cơ sở:

- Định hướng về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm;

- Tình hình thực hiện các chỉ tiêu an toàn nợ công giai đoạn 05 năm trước;

- Tốc độ tăng trưởng và tỷ lệ tiết kiệm nội bộ của nền kinh tế;

- Cân đối thu, chi, bội chi ngân sách nhà nước…;

- Tình hình, khả năng huy động vốn trong, ngoài nước;

- Kinh nghiệm và thông lệ quốc tế trong xây dựng chỉ tiêu an toàn nợ công.

Khi chỉ tiêu an toàn nợ công đạt ngưỡng cảnh báo về an toàn nợ công, Bộ Tài chính trình Chính phủ hoặc báo Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội các biện pháp để bảo đảm chỉ tiêu an toàn nợ công không vượt trần nợ công.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/07/2018.

Ü Thương mại:

THỦ TƯỚNG: NGHIÊM CẤM TỰ ĐẶT THÊM ĐIỀU KIỆN KINH DOANH

Thủ tướng Chính phủ vừa ra Chỉ thị 20/CT-TTg ngày 13/07/2018 về tăng cường cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành và cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh.

Thủ tướng nhấn mạnh, để cải cách thực chất hoạt động kiểm tra chuyên ngành và cắt giảm điều kiện kinh doanh, các bộ, cơ quan, địa phương cần thực hiện một số nhiệm vụ sau:

- Trước 15/8, các bộ, cơ quan ngang bộ hoàn thành ban hành và trình cấp có thẩm quyền các văn bản để thực thi phương án cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành, cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh bằng hình thức một văn bản sửa nhiều văn bản theo quy trình, thủ tục rút gọn.

- Một sản phẩm, hàng hóa xuất, nhập khẩu chỉ do một bộ, cơ quan ngang bộ hoặc đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm quản lý; không áp dụng hình thức kiểm tra đối với từng lô hàng, trừ kiểm dịch.

- Phương án cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh phải thực chất, không gộp nhiều điều kiện thành 01 điều kiện theo kiểu cơ học hoặc chỉ thay đổi tên gọi.

- Các bộ, cơ quan ngang bộ đẩy nhanh tiến độ xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật còn thiếu để phục vụ công tác kiểm tra chuyên ngành.

- Nghiêm cấm các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND cấp tỉnh tự đặt thêm điều kiện kinh doanh, danh mục hàng hóa, thủ tục kiểm tra chuyên ngành trái quy định.

- Định kỳ hàng quý, các bộ, cơ quan ngang bộ phải báo cáo Thủ tướng về số lượng, danh mục hàng hóa kiểm tra chuyên ngành và số điều kiện kinh doanh. Trong đó phải nêu rõ sự tăng, giảm và nguyên nhân của việc tăng, giảm số lượng, danh mục hàng hóa kiểm tra chuyên ngành và số điều kiện kinh doanh.

Ü Tài nguyên-Môi trường:

THỦ TƯỚNG YÊU CẦU XỬ LÝ NGHIÊM KHAI THÁC KHOÁNG SẢN TRÁI PHÉP

Ngày 13/07/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 19/CT-TTg về công tác phòng tránh lũ ống, lũ quét, sạt lở đất.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ban, ngành, địa phương có liên quan triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả một số nhiệm vụ sau:

- Quản lý chặt chẽ hoạt động khai thác khoáng sản, kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng khai thác khoáng sản trái phép, không để xảy ra sạt lở, sập hầm lò. Ngăn chặn các hoạt động làm tăng nguy cơ lũ ống, lũ quét, sạt lở đất…

- Bố trí nguồn lực tập trung sửa chữa nhà cửa, bố trí chỗ ở an toàn, ổn định đời sống, sản xuất; sửa chữa công trình giao thông, thủy lợi, y tế, giáo dục bị hư hại;

- Chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư, thiết bị sẵn sàng xử lý sự cố đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn;

- Tập trung hoàn thành Đề án điều tra, đánh giá, phân vùng cảnh báo nguy cơ trượt lở đất đá cho các tỉnh miền núi…

GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ CÓ THỜI HẠN TỪ 5 NĂM

Luật Đo đạc và bản đồ của Quốc hội, số 27/2018/QH14 được ban hành ngày 14/06/2018, quy định về hoạt động đo đạc và bản đồ; chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ; hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia; điều kiện kinh doanh dịch vụ đo đạc và bản đồ...

Mỗi tổ chức được cấp 01 Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ cho một hoặc một số nội dung kinh doanh dịch vụ đo đạc và bản đồ thuộc Danh mục hoạt động đo đạc và bản đồ phải có giấy phép. Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ có giá trị trong cả nước, có thời hạn ít nhất là 05 năm và được gia hạn.

Giấy phép cấp cho nhà thầu nước ngoài phải thể hiện địa bàn hoạt động và có thời hạn theo thời gian thực hiện nội dung về đo đạc và bản đồ trong gói thầu. Nội dung hoạt động đo đạc và bản đồ được bổ

sung vào Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ đã được cấp khi tổ chức có nhu cầu và có đủ điều kiện.

Tổ chức được cấp Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ khi có đủ các điều kiện sau đây:

Là doanh nghiệp hoặc đơn vị sự nghiệp có chức năng, nhiệm vụ hoạt động đo đạc và bản đồ; Người phụ trách kỹ thuật về đo đạc và bản đồ phải có trình độ từ đại học trở lên thuộc chuyên ngành về đo đạc và bản đồ; có thời gian hoạt động thực tế ít nhất là 05 năm hoặc có chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng I; không được đồng thời là người phụ trách kỹ thuật về đo đạc và bản đồ của tổ chức khác…

Luật này có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.

Ü Giao thông:

CHO PHÉP ĐẦU TƯ HÃNG HÀNG KHÔNG TRE VIỆT

Ngày 09/07/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 836/QĐ-TTg phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án vận tải hàng không Tre Việt tại Cảng hàng không Phù Cát, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định.

Theo đó, Hàng không Tre Việt được đặt mục tiêu trở thành một trong những hãng hàng không hàng đầu của Việt Nam, là lựa chọn số 1 của hành khách cũng như các chủ đầu tư nhờ uy tín và khả năng cung cấp phương tiện và dịch vụ vận chuyển hàng không …

Với tổng vốn đầu tư của dự án là 700 tỷ đồng, đến năm 2023, Hãng hàng không Tre Việt có quy mô là 10 tàu bay loại A320/A321 hoặc B737; thời gian hoạt động dự án là 50 năm.

Địa điểm thực hiện dự án tại Cảng hàng không Phù Cát, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định.

UBND tỉnh Bình Định được giao trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Dự án của Công ty trách nhiệm hữu hạn Hàng không Tre Việt theo đúng quy định.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 09/07/2018.

CHÍNH THỨC ĐỔI TÊN TRẠM THU GIÁ THÀNH TRẠM THU PHÍ

Ngày 10/07/2018, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã ra Công văn hỏa tốc số 4224/TCĐBVN-TC về việc triển khai sử dụng tên gọi trạm thu phí

Công văn nêu rõ, để thống nhất tên gọi dễ hiểu, đơn giản, được người dân và doanh nghiệp đồng tình chấp thuận, Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu đổi tên trạm thu giá thành trạm thu phí.

Đồng thời, thay thế từ “giá” bằng từ “phí” trong các cụm từ “trạm thu giá”, “biểu giá”, “mức giá” trên hệ thống biển tên trạm, biển chỉ dẫn, tên bảng niêm yết mức thu và trên vé thu.

Thời gian hoàn thành trước ngày 20/07/2018, vé đã in được tiếp tục sử dụng cho đến khi có vé mới.

Ü Văn hóa-Thể thao-Du lịch:

ĐẶT CƯỢC THỂ THAO CHÍNH THỨC ĐƯỢC LUẬT HÓA

Quy định về đặt cược thể thao đã chính thức được đưa vào Luật Thể dục, thể thao sửa đổi năm 2018 số 26/2018/QH14, được Quốc hội thông qua ngày 14/6/2018.

Đặt cược thể thao là hình thức giải trí có thưởng mà người tham gia đặt cược thực hiện dự đoán về kết quả có thể xảy ra trong các sự kiện thể thao được sử dụng để kinh doanh đặt cược.

Kinh doanh đặt cược thể thao phải bảo đảm nguyên tắc sau:

- Đây là hoạt động kinh doanh có điều kiện, chịu sự kiểm soát chặt chẽ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

- Doanh nghiệp kinh doanh đặt cược thể thao chỉ được hoạt động khi đã có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược thể thao;

- Hoạt động kinh doanh đặt cược phải minh bạch, khách quan, trung thực, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia;

- Đồng tiền sử dụng để đặt cược thể thao, trả thưởng trong kinh doanh đặt cược thể thao là Đồng Việt Nam.

Luật cũng bổ sung vào những hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động thể dục, thể thao là tổ chức đặt cược thể thao trái phép; đặt cược thể thao trái phép.

Luật này có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.

Ü Chính sách:

NĂM 2019: TIẾP TỤC GIẢM 2% BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC

Nghị quyết 90/NQ-CP về phiên họp Chính phủ với các địa phương và phiên họp thường kỳ tháng 6 năm 2018 đã được Chính phủ ban hành ngày 10/07/2018.

Theo Nghị quyết này, Chính phủ đã thông qua nhiều nội dung quan trọng, cụ thể như:

- Giao Bộ Nội vụ khẩn trương trình Thủ tướng phê duyệt chỉ tiêu biên chế năm 2019, trong đó giảm 2% biên chế công chức; giảm 2,5% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách Nhà nước so với số giao năm 2015.

- Bộ Tài chính tiếp tục cắt giảm thời gian và chi phí trong thực hiện các thủ tục hành chính về thuế, hải quan, bảo hiểm xã hội; Theo dõi sát diễn biến thị trường, rà soát lại kế hoạch điều chỉnh giá hàng hóa cơ bản và dịch vụ công trên cơ sở các kịch bản mới về lạm phát, đề xuất kịch bản điều hành giá chung phù hợp.

- Các Bộ, ngành khẩn trương ban hành theo thẩm quyền hoặc trình ban hành các văn bản về cắt giảm, đơn giản hóa 50% danh mục sản phẩm, hàng hóa kiểm tra chuyên ngành và thủ tục kiểm tra chuyên ngành 50% điều kiện đầu tư kinh doanh trước 15/08/2018. Kiên quyết không làm phát sinh những điều kiện kinh doanh mới trong thể chế chính sách, pháp luật mới ban hành.

- Các bộ, ngành, địa phương thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử thông qua hệ thống phần mềm kết nối liên thông với Văn phòng Chính phủ; triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và xây dựng các dịch vụ công trực tuyến theo đúng lộ trình...


 

BAN HÀNH HỆ THỐNG NGÀNH KINH TẾ VIỆT NAM

Ngày 06/07/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định 27/2018/QĐ-TTg ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam, thay thế cho Quyết định 10/2007/QĐ-TTg.

Danh mục Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam bao gồm 05 cấp:

- Ngành cấp 1 gồm 21 ngành được mã hóa theo bảng chữ cái lần lượt từ A đến U;

- Ngành cấp 2 gồm 88 ngành; mỗi ngành được mã hóa bằng hai số theo ngành cấp 1 tương ứng;

- Ngành cấp 3 gồm 242 ngành; mỗi ngành được mã hóa bằng ba số theo ngành cấp 2 tương ứng;

- Ngành cấp 4 gồm 486 ngành; mỗi ngành được mã hóa bằng bốn số theo ngành cấp 3 tương ứng;

- Ngành cấp 5 gồm 734 ngành; mỗi ngành được mã hóa bằng năm số theo ngành cấp 4 tương ứng.

Quyết định này cũng giải thích cụ thể về nội dung hệ thống ngành kinh tế Việt Nam, trong đó có định nghĩa về hoạt động kinh tế và ngành kinh tế.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 20/08/2018.

11 LUẬT CÓ LIÊN QUAN ĐẾN QUY HOẠCH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch, số 28/2018/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 15/06/2018.

Theo Luật Trẻ em (sửa đổi), UBND cấp tỉnh có trách nhiệm bố trí quỹ đất, đầu tư xây dựng điểm vui chơi, giải trí, hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao cho trẻ em; bảo đảm điều kiện, thời gian, thời điểm thích hợp để trẻ em được tham gia hoạt động tại các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở.

Đồng thời, thành lập cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em công lập và cấp đăng ký hoạt động đối với cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em khác có phạm vi hoạt động trong địa bàn tỉnh.

Luật Hóa chất được sửa đổi yêu cầu địa điểm bố trí khu công nghiệp, cơ sở sản xuất hóa chất phải phù hợp với đặc điểm, tính chất của hóa chất và công nghệ sản xuất, bảo quản hóa chất, điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế - xã hội nhằm đáp ứng yêu cầu an toàn hóa chất.

Luật Điện lực mới xác định thời kỳ quy hoạch phát triển điện lực là 10 năm. Tầm nhìn của quy hoạch phát triển điện lực là từ 30 năm đến 50 năm. UBND cấp tỉnh tổ chức lập nội dung phương án phát triển mạng lưới cấp điện trong quy hoạch tỉnh.

Luật này cũng bãi bỏ quy định về kiểm soát đầu tư sản xuất thuốc lá trong Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Luật này có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.

Ü Hành chính:

CƠ QUAN NHÀ NƯỚC GỬI VĂN BẢN ĐIỆN TỬ THÌ KHÔNG GỬI VĂN BẢN GIẤY

Việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính được Thủ tướng Chính phủ quy định tại Quyết định 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/07/2018.

Quyết định này nhấn mạnh một số nguyên tắc gửi, nhận văn bản điện tử trong cơ quan Nhà nước như sau:

- Tất cả các văn bản điện tử thuộc thẩm quyền ban hành và giải quyết của các cơ quan trong hệ thống hành chính Nhà nước phải được gửi, nhận qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành, trừ khi bên gửi và bên nhận chưa đáp ứng yêu cầu về hạ tầng công nghệ.

- Các cơ quan trong hệ thống hành chính Nhà nước không phát hành văn bản giấy đến bên nhận khi đã gửi văn bản điện tử, trừ văn bản gửi Chính phủ, Thủ tướng; văn bản theo Danh mục do người đứng đầu bộ, ngành, địa phương quyết định.

- Bên nhận có quyền từ chối nhận văn bản điện tử, nếu văn bản điện tử đó không bảo đảm các nguyên tắc, yêu cầu về gửi, nhận và phải chịu trách nhiệm về việc từ chối.

Đáng chú ý, Quyết định cũng chỉ rõ: Văn bản điện tử phải được gửi ngay trong ngày văn bản đó ký ban hành, chậm nhất là trong buổi sáng ngày làm việc tiếp theo.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 06/09/2018.

LUẬT TỐ CÁO 2018: VẪN CHỈ QUY ĐỊNH 2 HÌNH THỨC TỐ CÁO

Luật Tố cáo số 25/2018/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 12/6/2018 và sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2019, thay thế cho Luật Tố cáo năm 2011.

Luật này vẫn chỉ quy định 2 hình thức tố cáo là tố cáo bằng đơn hoặc được trình bày trực tiếp tại cơ quan, tổ chức có thẩm quyền, không mở rộng hình thức tố cáo bằng fax hay email như đề xuất trước đó.

Cũng theo Luật này, nếu nhận được thông tin có nội dung tố cáo nhưng không rõ họ tên, địa chỉ của người tố cáo hoặc qua kiểm tra không xác định người tố cáo hoặc người tố cáo sử dụng tên người khác để tố cáo hoặc thông tin có nội dung tố cáo được phản ánh không theo một trong hai hình thức nêu trên, thì không xử lý.

Tuy nhiên, nếu nội dung tố cáo rõ ràng về người có hành vi vi phạm pháp luật, có tài liệu, chứng cứ cụ thể về hành vi vi phạm pháp luật và có cơ sở để thẩm tra, xác minh thì tiến hành thanh tra, kiểm tra theo thẩm quyền hoặc chuyển đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền để tiến hành việc thanh, kiểm tra phục vụ cho công tác quản lý.

Luật cũng bổ sung quy định về rút tố cáo. Theo đó, người tố cáo có quyền rút toàn bộ nội dung tố cáo hoặc một phần nội dung tố cáo trước khi người giải quyết tố cáo ra kết luận nội dung tố cáo. Việc rút tố cáo phải được thực hiện bằng văn bản.

Ü Hình sự:

QUY TRÌNH BỒI THƯỜNG CỦA VIỆN KIỂM SÁT VỚI NGƯỜI BỊ THIỆT HẠI

Quy trình giải quyết yêu cầu bồi thường của Nhà nước trong hoạt động tố tụng hình sự thuộc trách nhiệm của Viện Kiểm sát nhân dân đã được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành ngày 29/06/2018, tại Quyết định 304/QĐ-VKSTC.

Theo đó, Quy trình bồi thường của Viện Kiểm sát với người bị thiệt hại gồm các bước sau: Tiếp nhận, thụ lý hồ sơ yêu cầu bồi thường và cử người giải quyết bồi thường; Phục hồi danh dự và tạm ứng kinh phí bồi thường; Xác minh thiệt hại và thương lượng; Lập dự toán, cấp phát kinh phí bồi thường và chi trả tiền bồi thường.

Trong đó, thủ tục thương lượng được quy định như sau: Trong 02 ngày làm việc, kể từ ngày hoàn thành báo cáo xác minh thiệt hại, Viện kiểm sát thống nhất với người yêu cầu bồi thường về thời gian, địa điểm thương lượng.

Trường hợp thương lượng thành thì Viện trưởng Viện kiểm sát ra Quyết định giải quyết bồi thường; Trường hợp thương lượng không thành, người giải quyết bồi thường giải thích cho người yêu cầu bồi thường về quyền khởi kiện ra Tòa án yêu cầu giải quyết bồi thường.

Về việc chi trả tiền bồi thường, Quyết định chỉ rõ: Trong 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được kinh phí bồi thường, Viện kiểm sát thông báo bằng văn bản cho người yêu cầu bồi thường về việc chi trả tiền bồi thường và thực hiện việc chi trả tiền bồi thường một lần trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày người yêu cầu bồi thường nhận được thông báo.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 01/07/2018.

Ü Nông nghiệp-Lâm nghiệp:

LIÊN KẾT TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP ĐƯỢC HỖ TRỢ ĐẾN 10 TỶ

Ngày 05/07/2018, Chính phủ đã ra Nghị định 98/2018/NĐ-CP về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

Theo Nghị định này, dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp được hỗ trợ như sau:

- Hỗ trợ 30% vốn đầu tư máy móc trang thiết bị; xây dựng các công trình hạ tầng phục vụ liên kết (nhà xưởng, bến bãi, kho tàng phục vụ sản xuất, sơ chế, bảo quản…). Tổng mức hỗ trợ không quá 10 tỷ đồng.

- Hỗ trợ 100% chi phí tư vấn xây dựng liên kết, tối đa không quá 300 triệu đồng (bao gồm tư vấn, nghiên cứu để xây dựng hợp đồng  liên kết, dự án liên kết…).

- Hỗ trợ giống, vật tư, bao bì, nhãn mác sản phẩm tối đa không quá 03 vụ hoặc 03 chu kỳ sản xuất, khai thác sản phẩm thông qua các dịch vụ tập trung của hợp tác xã.

- Hỗ trợ 40% chi phí chuyển giao, ứng dụng khoa học kỹ thuật mới, áp dụng quy trình kỹ thuật và quản lý chất lượng đồng bộ theo chuỗi.

Để được hưởng ưu đãi, các bên liên kết phải đảm bảo một số điều kiện như: Phù hợp với quy hoạch; Có Giấy chứng nhận hoặc cam kết bảo đảm chất lương sản phẩm, an toàn thực phẩm; Thời gian liên kết tối thiểu 03 năm hoặc 05 năm, tùy sản phẩm nông nghiệp nuôi, trồng.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 20/08/2018.


  • Chi tiết của bản tin này được đăng tải đầy đủ trên website LuatVietnam luatvietnam.vn    
  • Quý khách sẽ nhận được nội dung toàn văn các văn bản trong bản tin và nhiều văn bản khác khi tham gia dịch vụ Tra cứu văn bản mới của LuatVietnam.
  • Mọi yêu cầu cung cấp văn bản, xin liên hệ với cskh@luatvietnam.vn
  • Quý khách có thể tham khảo mọi thông tin về dịch vụ LuatVietnam tại địa chỉ: luatvietnam.vn

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Mọi chi tiết xin liên hệ:

TRUNG TÂM LUẬT VIỆT NAM - CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ INCOM
Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919
Tại TP.HCM: Tòa nhà Hà Phan, số 456 Phan Xích Long, P.2, Q.Phú Nhuận, Tp. HCM - Tel: 028. 39950724
Email: cskh@luatvietnam.vn

 

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html . Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi huỷ bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.