Bản tin Văn bản mới số 25.2018

* LuatVietnam - website cung cấp dịch vụ tra cứu Văn bản pháp luật tiếng Việt và tiếng Anh, hoạt động từ tháng 10/2000 - nơi hỗ trợ Quý khách hàng tìm văn bản và các thông tin liên quan ĐẦY ĐỦ - CHÍNH XÁC - NHANH NHẤT!
* Thông tin chi tiết về dịch vụ của LuatVietnam, xin Quý khách vui lòng tham khảo tại địa chỉ: luatvietnam.vn

#

KÝ HIỆU

VĂN BẢN

 

Trong số này:

DOANH NGHIỆP

 

DOANH NGHIỆP

1

60/2018/QH14

Nghị quyết 60/2018/QH14 của Quốc hội về việc tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật và quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước

 

* Không dùng ngân sách để xử lý thua lỗ của doanh nghiệp Nhà nước

Trang 2

LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP

 

LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP

 

2

2435/LĐTBXH-QLLĐNN

Công văn 2435/LĐTBXH-QLLĐNN của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thí điểm đưa người lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc theo hình thức hợp tác giữa các địa phương của hai nước

 

* Thí điểm đưa người lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc

Trang 2

3

07/2018/TT-BNV

Thông tư 07/2018/TT-BNV của Bộ Nội vụ quy định việc bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp giáo viên dự bị đại học

 

* Hướng dẫn xếp lương giáo viên dự bị đại học

Trang 3

ĐẤT ĐAI-NHÀ Ở

 

ĐẤT ĐAI-NHÀ Ở

4

772/QĐ-TTg

Quyết định 772/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

 

* Tổng điều tra dân số và nhà ở vào 0h ngày 1/4/2019

Trang 3

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG

 

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG

 

5

92/2018/NĐ-CP

Nghị định 92/2018/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý và sử dụng Quỹ Tích lũy trả nợ

 

* Quản lý và sử dụng Quỹ Tích lũy trả nợ

Trang 3

6

91/2018/NĐ-CP

Nghị định 91/2018/NĐ-CP của Chính phủ về cấp và quản lý bảo lãnh Chính phủ

 

* Doanh nghiệp được bảo lãnh Chính phủ phải không bị lỗ trong 3 năm

Trang 3

XÂY DỰNG

 

XÂY DỰNG

7

26/2018/QĐ-TTg

Quyết định 26/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thí điểm thành lập Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị trực thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã tại Thành phố Hà Nội

 

* Hà Nội: Thí điểm Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị trong 2 năm

Trang 4

THƯƠNG MẠI

 

THƯƠNG MẠI

8

12/2018/TT-BCT

Thông tư 12/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương và Nghị định 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương

 

* Địa chỉ cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do hàng xuất khẩu

Trang 4

Y TẾ-SỨC KHỎE

 

Y TẾ-SỨC KHỎE

 

9

89/2018/NĐ-CP

Nghị định 89/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm về kiểm dịch y tế biên giới

 

* Phải khai báo y tế khi đưa thi thể, hài cốt qua biên giới

Trang 4

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

 

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

10

775/QĐ-TTg

Quyết định 775/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016-2020

 

* Chi hơn 4.400 tỷ đồng cho giáo dục vùng núi, dân tộc thiểu số

Trang 5

HÀNH CHÍNH

 

HÀNH CHÍNH

11

64/2018/QH14

Nghị quyết 64/2018/QH14 của Quốc hội về kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV

 

* Sẽ điều chỉnh lương hưu với lao động nữ nghỉ hưu từ 01/01/2018

Trang 5

CÔNG NGHIỆP

 

CÔNG NGHIỆP

12

2265/QĐ-BCT

Quyết định 2265/QĐ-BCT của Bộ Công Thương quy định về khung giá bán buôn điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho các Tổng công ty Điện lực năm 2018

 

* Khung giá bán buôn điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam năm 2018

Trang 5

TƯ PHÁP-HỘ TỊCH

 

TƯ PHÁP-HỘ TỊCH

13

1442/QĐ-BTP

Quyết định 1442/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính được ban hành mới, thủ tục hành chính được thay thế, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực bồi thường Nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp

 

* Công bố thủ tục phục hồi danh dự

Trang 6

14

08/2018/TT-BTP

Thông tư 08/2018/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn một số vấn đề về đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm, hợp đồng và trao đổi thông tin về đăng ký biện pháp bảo đảm tại các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp

 

* Được lựa chọn Trung tâm Đăng ký giao dịch bảo đảm

Trang 6

TÓM TẮT VĂN BẢN:

Ü Doanh nghiệp:

KHÔNG DÙNG NGÂN SÁCH ĐỂ XỬ LÝ THUA LỖ CỦA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

Đây là một trong những nhiệm vụ được Quốc hội đề ra tại Nghị quyết 60/2018/QH14 ngày 15/06/2018 về tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước.

Quốc hội yêu cầu đến năm 2020, xử lý dứt điểm các doanh nghiệp Nhà nước vi phạm pháp luật, để thất thoát, lãng phí vốn, tài sản của Nhà nước, các dự án đầu tư chậm tiến độ, kém hiệu quả, thua lỗ kéo dài; không sử dụng ngân sách Nhà nước để xử lý thua lỗ của doanh nghiệp Nhà nước.

Đồng thời, sẽ kiểm điểm và xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu trong việc để xảy ra các vi phạm về quản lý sử dụng vốn, tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.

Đáng chú ý, Quốc hội chủ trương sẽ rà soát lại diện tích đất của các doanh nghiệp Nhà nước, hoàn thành việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Quản lý chặt chẽ, tăng cường giám sát, thanh tra, kiểm tra việc sử dụng đất của doanh nghiệp sau cổ phần hóa…

Ü Lao động-Tiền lương-Phụ cấp:

THÍ ĐIỂM ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC THỜI VỤ TẠI HÀN QUỐC

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ra Công văn 2435/LĐTBXH-QLLĐNN ngày 19/06/2018 về thí điểm đưa người lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc theo hình thức hợp tác giữa các địa phương của hai nước trong 02 năm, kể từ ngày 01/01/2018.

Các đối tượng được tuyển chọn bao gồm: Người lao động đang sinh sống tại địa phương, có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú đủ 12 tháng trở lên; không có tiền án và không thuộc diện cấm xuất cảnh; có đủ sức khỏe đi làm việc ở nước ngoài; Độ tuổi từ 30 - 35.

Ưu tiên tuyển chọn người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc hộ bị thu hồi đất nông nghiệp; thân nhân của người có công. Hạn chế tuyển chọn người có thân nhân đang cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc.

Thời hạn làm việc 90 ngày, làm việc 8 giờ/ngày và 6 ngày/tuần. Tiền lương do hai địa phương thỏa thuận nhưng không thấp hơn 7.530 Won/giờ. Người lao động được bố trí nơi ở miễn phí, được tham gia bảo hiểm tai nạn lao động…

HƯỚNG DẪN XẾP LƯƠNG GIÁO VIÊN DỰ BỊ ĐẠI HỌC

Ngày 15/06/2018, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư 07/2018/TT-BNV quy định việc bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp giáo viên dự bị đại học.

Cụ thể, viên chức được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên dự bị đại học được xếp lương như sau:

- Giáo viên dự bị đại học hạng I được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2 (nhóm A2.1) từ 4,40 - 6,78;

- Giáo viên dự bị đại học hạng II được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2 (nhóm A2.2) từ 4,00 - 6,38;

- Giáo viên dự bị đại học hạng III được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1, từ 2,34 - 4,98.

Việc xếp lương đối với viên chức đang làm công tác giảng dạy tại trường dự bị đại học công lập, hiện đang xếp lương ở các ngạch công chức, viên chức ngành giáo dục và đào tạo được thực hiện như sau:

- Xếp lương giáo viên dự bị đại học hạng I đối với viên chức hiện đang xếp lương giảng viên chính;

- Xếp lương giáo viên dự bị đại học hạng II đối với viên chức hiện đang xếp lương giáo viên trung học cao cấp;

- Xếp lương giáo viên dự bị đại học hạng III đối với viên chức hiện đang xếp lương giảng viên hoặc giáo viên trung học.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/08/2018.

Ü Đất đai-Nhà ở:

TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở VÀO 0H NGÀY 1/4/2019

Ngày 26/06/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định 772/QĐ-TTg về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Vào thời điểm 0 giờ ngày 01/04/2019, sẽ tiến hành Tổng điều tra dân số và nhà ở nhằm thu thập thông tin cơ bản về dân số và nhà ở phục vụ công tác nghiên cứu, phân tích quá trình phát triển dân số và ở trên toàn quốc.

Nội dung điều tra tập trung vào: Thông tin chung về dân số; Tình trạng di cư; Trình độ học vấn và trình độ chuyên môn kỹ thuật;

Tình trạng khuyết tật; Tình trạng hôn nhân; Mức độ sinh, chết và phát triển dân số; Tình hình đăng ký khai sinh của trẻ em; Tình hình lao động - việc làm; Thực trạng về nhà ở; Điều kiện sinh hoạt cơ bản của hộ dân cư.

Thời gian thu thập thông tin của cuộc Tổng điều tra là 25 ngày, bắt đầu từ 01/04/2019. Kết quả sơ bộ được công bố vào tháng 7/2019.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Ü Tài chính-Ngân hàng:

QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUỸ TÍCH LŨY TRẢ NỢ

Việc quản lý và sử dụng Quỹ Tích lũy trả nợ đã được quy định tại Nghị định 92/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 26/06/2018.

Đây là quỹ tài chính ngoài ngân sách Nhà nước, do Chính phủ thành lập và giao Bộ Tài chính quản lý. Quỹ được mở tài khoản giao dịch bằng ngoại tệ và tiền Việt Nam tại Kho bạc Nhà nước và các ngân hàng thương mại trong nước.

Quỹ thực hiện gửi tiền có kỳ hạn, ủy thác quản lý vốn của Quỹ tại các ngân hàng thương mại trong nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định trong danh mục xếp hạng các ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cung cấp (nếu có)

hoặc được tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế xếp hạng tín nhiệm.

Các khoản chi của Quỹ gồm: Chi trả nợ nước ngoài (gốc, lãi), phí (nếu có) đối với khoản vay về cho vay lại; Ứng vốn để trả nợ nước ngoài đối với các khoản vay về cho vay lại, bảo lãnh Chính phủ theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ; Chi xử lý rủi ro theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ; Cho ngân sách Nhà nước vay, đầu tư vốn nhàn rỗi, mua trái phiếu Chính phủ…

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/07/2018.

DOANH NGHIỆP ĐƯỢC BẢO LÃNH CHÍNH PHỦ PHẢI KHÔNG BỊ LỖ TRONG 3 NĂM

Theo Nghị định 91/2018/NĐ-CP ngày 26/06/2018 của Chính phủ về cấp và quản lý bảo lãnh Chính phủ:

Để được cấp bảo lãnh Chính phủ, doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư phải: Có tư cách pháp nhân, được thành lập hợp pháp tại Việt Nam và có thời gian hoạt động liên tục ít nhất 03 năm trước ngày nộp hồ sơ đề nghị; Không bị lỗ trong 03 năm liền kề gần nhất theo báo cáo kiểm toán; Không có nợ quá hạn; Có phương án tài chính dự án khả thi; Có tỷ lệ vốn chủ sở hữu tham gia dự án tối thiểu 20% tổng mức đầu tư…

Đối với dự án do Quốc hội, Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư, mức bảo lãnh là trị giá gốc của khoản vay, khoản phát hành trái phiếu tối đa 70% tổng mức đầu tư.

Đối với dự án do Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư, mức bảo lãnh là trị giá gốc của khoản vay, khoản phát hành trái phiếu tối đa 60% tổng mức đầu tư.

Việc chuyển nhượng, chuyển giao dự án, tài sản sau đầu tư của đối tượng được bảo lãnh phải được Bộ Tài chính chấp thuận trước khi thực hiện. Việc chuyển giao tài sản sau đầu tư không làm thay đổi các nghĩa vụ có liên quan của đối tượng được bảo lãnh của người cho vay và Bộ Tài chính.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/07/2018.

Ü Xây dựng:

HÀ NỘI: THÍ ĐIỂM ĐỘI QUẢN LÝ TRẬT TỰ XÂY DỰNG ĐÔ THỊ TRONG 2 NĂM

Đây là thông tin từ Quyết định 26/2018/QĐ-TTg ngày 22/06/2018 của Thủ tướng Chính phủ về thí điểm thành lập Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị trực thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã tại TP. Hà Nội.

Cụ thể, thí điểm thành lập Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị trên cơ sở tổ chức lại Đội Thanh tra xây dựng quận, huyện, thị xã thuộc Thanh tra Sở Xây dựng TP. Hà Nội. Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị là tổ chức hành chính trực thuộc UBND cấp huyện, có chức năng tham mưu, giúp UBND cấp huyện thực thi các quy định pháp luật trong lĩnh vực trật tự xây dựng đô thị.

Một trong các quyền hạn của Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị là được yêu cầu các chủ đầu tư xuất trình giấy phép xây dựng, các tài liệu liên quan đến việc xây dựng công trình. Đồng thời, thực hiện nhiệm vụ thông báo, kiến nghị và gửi tài liệu có liên quan cho cơ quan điều tra, Viện kiểm sát xem xét, khởi tố đối với người thực hiện hành vi vi phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý.

Thời gian thực hiện thí điểm là 02 năm (24 tháng) kể từ ngày 18/08/2018.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 10/08/2018.

Ü Thương mại:

ĐỊA CHỈ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN LƯU HÀNH TỰ DO HÀNG XUẤT KHẨU

Đây là một trong những nội dung được quy định tại Thông tư 12/2018/TT-BCT quy định chi tiết Luật Quản lý Ngoại thương và Nghị định 69/2018/NĐ-CP.

Thông tư chỉ rõ, cơ quan cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với hàng hóa xuất khẩu thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương bao gồm:

- Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Hà Nội - Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương, địa chỉ: 25 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

- Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Đà Nẵng - Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương, địa chỉ: 7B Cách Mạng Tháng Tám, quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.

- Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Thành phố Hồ Chí Minh - Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương, địa chỉ: Lầu 8, tòa nhà 12 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Ban hành kèm theo Thông tư này là: Danh mục hàng tiêu dùng, thiết bị y tế, phương tiện đã qua sử dụng cấm nhập khẩu; Danh mục hàng hóa tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khoản…

Thông tư này được ban hành và có hiệu lực từ ngày 15/06/2018.

Ü Y tế-Sức khỏe:

PHẢI KHAI BÁO Y TẾ KHI ĐƯA THI THỂ, HÀI CỐT QUA BIÊN GIỚI

Ngày 25/06/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 89/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về kiểm dịch y tế biên giới.

Nghị định này yêu cầu thi thể, hài cốt, mẫu vi sinh y học, sản phẩm sinh học, mô, bộ phận cơ thể người vận chuyển qua biên giới phải được khai báo y tế. Không cho phép vận chuyển qua biên giới thi thể, hài cốt do mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A. Không cho phép nhập khẩu đối với mẫu vi sinh y học liên quan đến mẫu bệnh phẩm ở người chưa có giấy phép nhập khẩu mẫu bệnh phẩm.

Việc kiểm tra giấy tờ được thực hiện với tất cả các thi thể, hài cốt vận chuyển qua biên giới. Các giấy tờ kiểm tra gồm: Giấy khai báo y tế thi thể, hài cốt (kể cả tro cốt); Giấy xác nhận đã qua xử lý y tế của nơi xuất phát; Giấy phép nhập cảnh thi thể, hài cốt về Việt Nam; Giấy tờ chứng minh tử vong đối với thi thể, hài cốt.

Thời gian hoàn thành việc kiểm tra này là không quá 15 phút/01 thi thể, hài cốt. Riêng việc kiểm tra thực tế đối với thi thể, hài cốt, thời gian hoàn thành là không quá 01 giờ kể từ khi nộp đủ giấy tờ.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 10/08/2018.

Ü Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề:

CHI HƠN 4.400 TỶ ĐỒNG CHO GIÁO DỤC VÙNG NÚI, DÂN TỘC THIỂU SỐ

Ngày 27/06/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định 775/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016 - 2020.

Chương trình này có tổng số vốn đầu tư 4.401,696 tỷ đồng và tập trung vào 02 nhiệm vụ chính như sau:

- Hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất cho các trường phổ thông dân tộc nội trú.

- Hỗ trợ trang thiết bị, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng các hạng mục thiết yếu của các trường phổ thông dân tộc

bán trú và trường, điểm trường tiểu học, trung học cơ sở công lập có học sinh bán trú tại vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn.

Chương trình đặt mục tiêu đến năm 2020, hoàn thành 19 dự án đầu tư các trường phổ thông dân tộc nội trú đang xây dựng dở dang; Khởi công xây dựng mới 05 trường phổ thông dân tộc nội trú; Hỗ trợ mua sắm bổ sung trang thiết bị dạy học tối thiểu và bàn ghế học sinh cho 1.070 trường và điểm trường phổ thông dân tộc bán trú…

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Ü Hành chính:

SẼ ĐIỀU CHỈNH LƯƠNG HƯU VỚI LAO ĐỘNG NỮ NGHỈ HƯU TỪ 01/01/2018

Ngày 15/06/2018, Quốc hội thông qua Nghị quyết 64/2018/QH14 về kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV.

Cụ thể, Quốc hội quyết định thông qua 07 luật: Luật Quốc phòng; Luật An ninh mạng; Luật Tố cáo; Luật Cạnh tranh; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao; Luật Đo đạc và bản đồ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch.

Đồng thời, Quốc hội cho ý kiến về 09 dự án luật: Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi); Luật Công an nhân dân (sửa đổi); Luật Chăn nuôi; Luật Trồng trọt; Luật Đặc xá (sửa đổi); Luật Cảnh sát biển Việt Nam; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học; Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt.

Quyết định giao Chính phủ ban hành quy định thực hiện chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2021 bị tác động bất lợi hơn so với lao động nam do thay đổi cách tính lương hưu. Nguồn kinh phí từ quỹ bảo hiểm xã hội.

Quốc hội cũng yêu cầu Chính phủ khẩn trương rà soát, chuẩn bị nội dung cần sửa đổi, bổ sung của Luật Xây dựng và Luật Quy hoạch đô thị để trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 6 nhằm đảm bảo Luật Quy hoạch được triển khai thực hiện đồng bộ từ ngày 01/01/2019.

Ü Công nghiệp:

KHUNG GIÁ BÁN BUÔN ĐIỆN CỦA TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM NĂM 2018

Bộ Công Thương ban hành Quyết định 2265/QĐ-BCT quy định về khung giá bán buôn điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho các Tổng công ty Điện lực năm 2018.

Theo đó, khung giá bán buôn điện bình quân của Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho các Tổng công ty Điện lực 2018 (chưa bao gồm VAT):

- Tổng công ty Điện lực Miền Bắc mức giá tối thiểu 1.185 đồng/kWh - tối đa 1.255 đồng/kWh;

- Tổng công ty Điện lực Miền Nam mức giá từ 1.389 đồng/kWh - 1.433 đồng/kWh;

- Tổng công ty Điện lực Miền Trung mức giá từ 1.183 đồng/kWh - 1.282 đồng/kWh;

- Tổng công ty Điện lực Hà Nội mức giá từ 1.437 đồng/kWh - 1.516 đồng/kWh;

- Tổng công ty Điện lực Hồ Chí Minh mức giá từ 1.593 đồng/kWh - 1.658 đồng/kWh;

Khung giá này được áp dụng từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018. Trường hợp cần thiết phải điều chỉnh khung giá bán buôn điện bình quân phù hợp với biến động chi phí sản xuất kinh doanh điện…, Tập đoàn Điện lực Việt Nam tính toán, báo cáo Bộ Công Thương xem xét quyết định.

Quyết định này được ban hành và có hiệu lực từ ngày 28/06/2018.

Ü Tư pháp-Hộ tịch:

CÔNG BỐ THỦ TỤC PHỤC HỒI DANH DỰ

Tại Quyết định 1442/QĐ-BTP ngày 26/06/2018, Bộ Tư pháp đã công bố 28 thủ tục hành chính được ban hành mới, thủ tục hành chính được thay thế, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực bồi thường Nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp:

Trong đó có các thủ tục như: Thủ tục phục hồi danh dự; Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu; Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần hai…

Đối với phục hồi danh dự theo yêu cầu cầu người bị thiệt hại, đối tượng thực hiện thủ tục này là người có văn bản yêu cầu bồi thường thuộc 01 trong các trường hợp: người bị thiệt hại, người đại diện theo pháp luật, người đại diện theo ủy quyền

của người bị thiệt hại, người thừa kế của người bị thiệt hại trong trường hợp người bị thiệt hại chết hoặc tổ chức kế thừa quyền, nghĩa vụ của tổ chức bị thiệt hại đã chấm dứt tồn tại.

Kết quả thực hiện thủ tục này gồm: Tổ chức buổi trực tiếp xin lỗi và cải chính công khai; Đăng báo xin lỗi và cải chính công khai trên 01 tờ báo trung ương và 01 tờ báo địa phương trong 03 số liên tiếp; đăng tải nội dung xin lỗi và cải chính công khai trên Cổng thông tin điện tử (nếu có) của cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại. Thủ tục này không có lệ phí.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2018.

ĐƯỢC LỰA CHỌN TRUNG TÂM ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM

Ngày 20/06/2018, Bộ Tư pháp có hướng dẫn một số vấn đề về đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm, hợp đồng và trao đổi thông tin về đăng ký biện pháp bảo đảm tại các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp tại Thông tư 08/2018/TT-BTP.

Cá nhân, pháp nhân có quyền lựa chọn một trong các Trung tâm Đăng ký để thực hiện việc đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm, hợp đồng theo quy định pháp luật. Trung tâm Đăng ký thực hiện đăng ký, cung cấp thông tin theo yêu cầu của cá nhân, pháp nhân trong phạm vi cả nước, không phân biệt theo địa giới hành chính nơi Trung tâm đặt trụ sở.

Thông tin về đăng ký biện pháp bảo đảm tại Trung tâm Đăng ký; thông tin về kê biên tài sản thi hành án hoặc thông tin về giải tỏa, kê biên tài sản thi hành án tại cơ quan thi hành án dân sự được gửi theo một trong các phương thức sau: Trực tiếp; Qua đường bưu điện; Qua thư điện tử; Qua hệ thống đăng ký trực tuyến.

Trường hợp các giao dịch bảo đảm, hợp đồng đã được đăng ký trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành mà vẫn còn hiệu lực thì tổ chức, cá nhân không phải thực hiện đăng ký lại các biện pháp bảo đảm, hợp đồng đó theo quy định của Thông tư này.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 04/08/2018.


  • Chi tiết của bản tin này được đăng tải đầy đủ trên website LuatVietnam luatvietnam.vn    
  • Quý khách sẽ nhận được nội dung toàn văn các văn bản trong bản tin và nhiều văn bản khác khi tham gia dịch vụ Tra cứu văn bản mới của LuatVietnam.
  • Mọi yêu cầu cung cấp văn bản, xin liên hệ với [email protected]
  • Quý khách có thể tham khảo mọi thông tin về dịch vụ LuatVietnam tại địa chỉ: luatvietnam.vn

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Mọi chi tiết xin liên hệ:

TRUNG TÂM LUẬT VIỆT NAM - CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ INCOM
Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919
Tại TP.HCM: Tòa nhà Hà Phan, số 456 Phan Xích Long, P.2, Q.Phú Nhuận, Tp. HCM - Tel: 028. 39950724
Email: [email protected]

 

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html . Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi huỷ bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.