Bản tin Văn bản mới số 23.2018

* LuatVietnam - website cung cấp dịch vụ tra cứu Văn bản pháp luật tiếng Việt và tiếng Anh, hoạt động từ tháng 10/2000 - nơi hỗ trợ Quý khách hàng tìm văn bản và các thông tin liên quan ĐẦY ĐỦ - CHÍNH XÁC - NHANH NHẤT!

* Thông tin chi tiết về dịch vụ của LuatVietnam, xin Quý khách vui lòng tham khảo tại địa chỉ: luatvietnam.vn

#

KÝ HIỆU

VĂN BẢN

 

Trong số này:

DOANH NGHIỆP

 

DOANH NGHIỆP

1

15/CT-TTg

Chỉ thị 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

 

* Sẽ sửa đổi nhiều quy định về thuế để hỗ trợ DN nhỏ và vừa

Trang 2

THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

 

THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

 

2

46/2018/TT-BTC

Thông tư 46/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định chi tiết chi phí thực tế để in, sao, chụp và gửi thông tin theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Luật Tiếp cận thông tin

 

* Phí photo tài liệu từ cơ quan Nhà nước 3000 đồng/trang A4

Trang 2

ĐẤT ĐAI-NHÀ Ở

 

ĐẤT ĐAI-NHÀ Ở

3

1405/BXD-QLN

Công văn 1405/BXD-QLN của Bộ Xây dựng về việc thực hiện Nghị định 101/2015/NĐ-CP về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư

 

* Khẩn trương di dời dân ra khỏi chung cư cũ, nguy hiểm

Trang 3

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

 

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

 

4

15/2018/TT-NHNN

Thông tư 15/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 22/2016/TT-NHNN ngày 30/06/2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua trái phiếu doanh nghiệp

 

* Cấm ngân hàng mua trái phiếu để cơ cấu nợ cho doanh nghiệp

Trang 3

5

54/2018/TT-BTC

Thông tư 54/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019 và kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước 03 năm 2019-2021

 

* Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019

 

XÂY DỰNG

 

XÂY DỰNG

6

04/2018/TT-BXD

Thông tư 04/2018/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời

 

* Quy chuẩn về xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời

Trang 3

Y TẾ-SỨC KHỎE

 

Y TẾ-SỨC KHỎE

7

15/2018/TT-BYT

Thông tư 15/2018/TT-BYT của Bộ Y tế về việc quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp

 

* Áp dụng giá khám chữa bệnh BHYT mới từ 15/7

Trang 4

GIAO THÔNG

 

GIAO THÔNG

 

8

1194/QĐ-BGTVT

Quyết định 1194/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bị bãi bỏ lĩnh vực đường sắt, đăng kiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải

 

* Sửa đổi, thay thế nhiều thủ tục trong lĩnh vực đường sắt, đăng kiểm

Trang 4

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

 

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

9

16/CT-TTg

Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông

 

* Thủ tướng chỉ đạo đẩy mạnh đổi mới sách giáo khoa phổ thông

Trang 4

10

86/2018/NĐ-CP

Nghị định 86/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục

 

* Bỏ quy định trẻ dưới 5 tuổi không được học trường quốc tế

 

DÂN SỰ

 

DÂN SỰ

11

07/2018/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC

Thông tư liên tịch 07/2018/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC của Bộ Tư pháp, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao quy định việc phối hợp trong thi hành quyết định của Tòa án giải quyết phá sản

 

* Hướng dẫn phối hợp thi hành quyết định phá sản

Trang 4

CHÍNH SÁCH

 

CHÍNH SÁCH

12

712/QĐ-TTg

Quyết định 712/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động Quốc gia "Không còn nạn đói" ở Việt Nam đến năm 2025

 

Đầu tư gần 550 tỷ đồng cho Chương trình “Không còn nạn đói”

Trang 4

TÓM TẮT VĂN BẢN:

Ü Doanh nghiệp:

SẼ SỬA ĐỔI NHIỀU QUY ĐỊNH VỀ THUẾ ĐỂ HỖ TRỢ DN NHỎ VÀ VỪA

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 15/CT-TTg về tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày 15/6/2018.

Tại Chỉ thị này, Thủ tướng chỉ đạo nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp theo hướng:

- Quy định mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp và áp dụng có thời hạn đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa;

- Quy định việc miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp có thời hạn cho các cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung; cho các doanh nghiệp, tổ chức đầu tư, kinh doanh chuỗi phân phối sản phẩm;

- Quy định việc miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp có thời hạn cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh;

- Quy định việc miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp có thời hạn cho các nhà đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo.

Bên cạnh đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính hướng dẫn miễn, giảm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp cho các sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung và chuỗi phân phối sản phẩm; Xây dựng và ban hành trong năm 2018 Thông tư quy định chi tiết một số nội dung của chế độ kế toán đơn giản cho doanh nghiệp siêu nhỏ…

Ü Thuế-Phí-Lệ phí:

PHÍ PHOTO TÀI LIỆU TỪ CƠ QUAN NHÀ NƯỚC 3000 ĐỒNG/TRANG A4

Ngày 14/5/2018, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 46/2018/TT-BTC quy định chi tiết chi phí thực tế để in, sao, chụp và gửi thông tin theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Luật Tiếp cận thông tin.

Cụ thể, người yêu cầu cung cấp thông tin phải trả chi phí thực tế để in, sao, chụp, gửi thông tin với mức như sau:

- Photo tài liệu giấy (đã bao gồm vật tư) đen trắng: 3.000 đồng/trang A4; photo màu: 18.000 đồng/trang A4;

- In từ phim, ảnh gốc (đã bao gồm vật tư) dao động từ 36.000 đồng/tấm - 135.000 đồng/tấm tùy kích cỡ;

- In sao tài liệu ghi âm (không bao gồm vật tư): 27.000 đồng/phút nghe;

- In sao phim điện ảnh (không bao gồm vật tư): 54.000 đồng/phút chiếu.

Cũng theo Thông tư này, chi phí sao chụp tài liệu từ cơ quan Nhà nước tại địa bàn khó khăn chỉ bằng 70% mức thu nêu trên; với địa bàn đặc biệt khó khăn là 50%.

Đáng chú ý, người yêu cầu cung cấp thông tin không phải trả chi phí gửi thông tin yêu cầu cung cấp qua mạng điện tử, fax.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/07/2018.

Ü Đất đai-Nhà ở:

KHẨN TRƯƠNG DI DỜI DÂN RA KHỎI CHUNG CƯ CŨ, NGUY HIỂM

Ngày 13/6/2018, Bộ Xây dựng đã ra Công văn 1405/BXD-QLN thực hiện Nghị định 101/2015/NĐ-CP về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ.

Để đẩy nhanh tiến độ xây dựng lại nhà chung cư cũ, hư hỏng nặng, có nguy cơ sập đổ, Bộ Xây dựng yêu cầu UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện các nhiệm vụ:

- Khẩn trương tổ chức di dời và bố trí tạm cư cho các hộ gia đình đang sinh sống tại các nhà chung cư cũ đã được xác định thuộc diện nguy hiểm, đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản cho các hộ dân trước mùa mưa bão;

- Lập, phê duyệt, công bố quy hoạch xây dựng phân khu 1/2000, quy hoạch chi tiết 1/500 khu vực, dự án có nhà chung cư cũ làm cơ sở để triển khai thực hiện cải tạo, xây dựng lại chung cư trên địa bàn.

- Ban hành các cơ chế, chính sách cụ thể nhằm khuyến khích hỗ trợ đầu tư xây dựng và việc bồi thường hỗ trợ tái định cư khi thực hiện dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư trên địa bàn.

Chủ động tạo lập quỹ nhà để bố trí tái định cư, bố trí tạm cư và tổ chức di dời các hộ gia đình đang sinh sống tại các nhà chung cư cũ thuộc diện nguy hiểm, có nguy cơ sập đổ, cần phải phá dỡ để xây dựng lại…

Ü Tài chính-Ngân hàng-Tín dụng:

CẤM NGÂN HÀNG MUA TRÁI PHIẾU ĐỂ CƠ CẤU NỢ CHO DOANH NGHIỆP

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Thông tư 15/2018/TT-NHNN ngày 18/06/2018 sửa đổi, bổ sung Thông tư 22/2016/TT-NHNN quy định việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua trái phiếu doanh nghiệp.

Đáng chú ý, Thông tư quy định các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được mua trái phiếu doanh nghiệp phát hành để cơ cấu lại các khoản nợ của doanh nghiệp. Đồng thời, bãi bỏ quy định về các loại trái phiếu doanh nghiệp được mua.

Đồng thời, Thông tư sửa đổi quy định nội bộ về mua trái phiếu doanh nghiệp của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải có thêm tối thiểu các nội dung sau:

- Quy định kiểm soát nội bộ hoạt động mua trái phiếu doanh nghiệp, đặc biệt là trái phiếu phát hành với mục đích thực hiện các dự án, dự án thuộc các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro…;

- Quy định cụ thể về các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro và chính sách tín dụng đầu tư vào các lĩnh vực này.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 02/08/2018.

HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019

Ngày 08/06/2018, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 54/2018/TT-BTC hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019 và kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước 03 năm 2019 - 2021.

Về dự toán thu:

- Xây dựng dự toán thu trên cơ sở hệ thống dữ liệu đối tượng nộp thuế; đảm bảo tính đúng và đủ từng khoản thu, sắc thuế, lĩnh vực thu…

- Dự toán thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất được xây dựng trên cơ sở kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định;

- Đối với khoản thu học phí, giá dịch vụ y tế và các khoản thu dịch vụ sự nghiệp công không phải là chỉ tiêu giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước cho các bộ, cơ quan trung ương, địa phương nhưng phải lập dự toán riêng và xây dựng phương án sử dụng gửi cơ quan có thẩm quyền…

Về dự toán chi:

- Dự toán chi đầu tư phát triển được sắp xếp theo thứ tự: Bố trí vốn đầy đủ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; Bố trí vốn đối ứng cho các dự án sử dụng vốn ODA; Chỉ bố trí các dự án khởi công mới nếu còn nguồn;

- Chi thường xuyên: Hạn chế mua sắm xe ô tô công và trang thiết bị đắt tiền; Hạn chế tối đa tổ chức hội nghị, lễ hội…

Theo Thông tư này, năm 2019 phải đạt mục tiêu tỷ lệ huy động từ thuế, phí so với GDP đạt khoảng 21%; dự toán thu nội địa năm 2019 bình quân chung cả nước tăng tối thiểu 12 - 14% so với đánh giá ước thực hiện năm 2018; Dự toán thu từ hoạt động xuất nhập khẩu tăng bình quân tối thiểu 4 - 6%.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 23/7/2018.

Ü Xây dựng:

QUY CHUẨN VỀ XÂY DỰNG VÀ LẮP ĐẶT PHƯƠNG TIỆN QUẢNG CÁO NGOÀI TRỜI

Ngày 20/5/2018, Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn quốc gia về xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời tại Thông tư 04/2018/TT-BXD. 

Theo đó, ban hành kèm theo Thông tư này Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về "Xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời" - QCVN 17:2018/BXD. Quy chuẩn này quy định những yêu cầu bắt buộc phải tuân thủ khi xây dựng, lắp đặt các phương tiện quảng cáo ngoài trời đứng độc lập hoặc gắn/ốp vào công trình xây dựng có sẵn.

Phương tiện quảng cáo ngoài trời đứng độc lập hoặc gắn/ốp vào công trình xây dựng, trong quy chuẩn này gồm:

Bảng quảng cáo; Hộp đèn; Màn hình chuyên quảng cáo đặt ngoài trời; Biển hiệu; Phương tiện quảng cáo dạng chữ, hình, biểu tượng.

Cụ thể, nguyên tắc khi lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời: Biển hiệu phải đặt treo/gắn/ốp sát cổng hoặc mặt trước của trụ sở hoặc nơi kinh doanh của tổ chức, cá nhân. Nếu biển hiệu treo ngang cổng hoặc lối vào phải đảm bảo khoảng cách thông thủy từ mép dưới biển xuống điểm cao nhất của mặt lối đi không nhỏ hơn 4,25 m…

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/11/2018.

Ü Y tế-Sức khỏe:

ÁP DỤNG GIÁ KHÁM CHỮA BỆNH BHYT MỚI TỪ 15/7

Ngày 30/5/2018, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 15/2018/TT-BYT quy định thống nhất giá dịch vụ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám, chữa bệnh trong một số trường hợp.

Thông tư này quy định:

Giá khám bệnh tại bệnh viện hạng đặc biệt và hạng I là 33.100 đồng; bệnh viện hạng II là 29.600 đồng, hạng III là 26.200 đồng, hạng IV và trạm y tế xã là 23.300 đồng. Hội chẩn để xác định ca bệnh khó là 200.000 đồng.

Giá dịch vụ ngày giường bệnh Hồi sức cấp cứu dao động từ 221.200 đồng - 401.300 đồng, tùy từng hạng bệnh viện.

Giá dịch vụ siêu âm là 38.000 đồng; chụp X quang phim từ 47.000 đồng - 66.000 đồng…

Thông tư cũng quy định về mức giá và thanh toán tiền khám bệnh trong một số trường hợp cụ thể như:

Nếu người bệnh khám bệnh tại khoa khám bệnh, sau đó vào điều trị nội trú theo yêu cầu chuyên môn thì vẫn được tính là một lần khám bệnh.

Trong cùng một lần đến khám bệnh tại cùng một cơ sở y tế, người bệnh sau khi khám một chuyên khoa cần phải khám thêm các chuyên khoa khác thì từ lần khám thứ 02 trở đi chỉ tính 30% mức giá của 01 lần khám bệnh và mức thanh toán tối đa chi phí khám bệnh không quá 02 lần mức giá của 01 lần khám.

Người bệnh đến khám bệnh tại cơ sở y tế đã được khám, cấp thuốc về điều trị nhưng sau đó có biểu hiện bất thường, đến cơ sở y tế đó để khám lại ngay trong ngày và được thăm khám thì lần khám này được coi như là lần khám thứ 02 trở đi trong một ngày.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/07/2018.

Ü Giao thông:

SỬA ĐỔI, THAY THẾ NHIỀU THỦ TỤC TRONG LĨNH VỰC ĐƯỜNG SẮT, ĐĂNG KIỂM

Tại Quyết định 1194/QĐ-BGTVT ngày 08/06/2018, Bộ Giao thông Vận tải đã công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bị bãi bỏ lĩnh vực đường sắt, đăng kiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ.

Cụ thể, ban hành mới thủ tục Cấp Giấy phép lái tàu trên đường sắt đô thị cho người nước ngoài đã có Giấy phép lái tàu do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nước ngoài cấp. Đồng thời, sửa đổi, bổ sung 06 thủ tục cấp Trung ương và 09 thủ tục do cả Trung ương và địa phương giải quyết thuộc lĩnh vực đường sắt, đăng kiểm.

Ngoài ra, quyết định này cũng công bố danh mục 06 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đường săt, gồm: Cấp Chứng chỉ an toàn cho doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt; Cấp Chứng chỉ an toàn cho doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt… và thay thế 06 thủ tục lĩnh vực đường sắt như: Đăng ký lại phương tiện giao thông đường săt; Cấp lại Giấy phép lái tàu…

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/07/2018.

Ü Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề:

THỦ TƯỚNG CHỈ ĐẠO ĐẨY MẠNH ĐỔI MỚI SÁCH GIÁO KHOA PHỔ THÔNG

Ngày 18/6/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 16/CT-TTg về việc đẩy mạnh thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Tại Chỉ thị, Thủ tướng nhận định việc ban hành chương trình giáo dục phổ thông mới chưa bảo đảm theo lộ trình; việc chuẩn bị đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất của các địa phương chưa được quan tâm đúng mức. Do đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện một số nhiệm vụ sau:

- Phê duyệt, ban hành chương trình giáo dục phổ thông mới và tổ chức biên soạn một bộ sách đủ các môn học ở các lớp,
đảm bảo yêu cầu giảm tải, khoa học, thiết thực, khả thi;

khuyến khích các tổ chức, cá nhân biên soạn sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông mới.

- Tổ chức thẩm định, phê duyệt sách giáo khoa để các cơ sở giáo dục phổ thông lựa chọn sử dụng trong nhà trường.

- Xây dựng chuẩn nghề nghiệp giáo viên và chuẩn hiệu trường trường phổ thông; rà soát, đánh giá năng lực của giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục theo chuẩn.

- Rà soát, sắp xếp lại mạng lưới cơ sở đào tạo giáo viên; xây dựng chuẩn nghề nghiệp giảng viên sư phạm…

BỎ QUY ĐỊNH TRẺ DƯỚI 5 TUỔI KHÔNG ĐƯỢC HỌC TRƯỜNG QUỐC TẾ

Nghị định 86/2018/NĐ-CP quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục đã được Chính phủ ban hành ngày 06/06/2018, và sẽ có hiệu lực từ ngày 01/08/2018.

Một trong những điểm mới của Nghị định này là bỏ quy định học sinh Việt Nam dưới 5 tuổi không được học các chương trình đào tạo nước ngoài. Thay vào đó, Nghị định này chỉ yêu cầu số học sinh Việt Nam học chương trình giáo dục của nước ngoài phải thấp hơn 50% tổng số học sinh.

Cũng theo Nghị định này, thời hạn hoạt động của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài không quá 50 năm, tính từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nhưng không dài hơn thời hạn thuê đất.

Trong khi đó, thời hạn liên kết đào tạo, liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài không quá 05 năm, kể từ ngày phê duyệt và có thể được gia hạn, mỗi lần gia hạn không quá 05 năm và không quá thời hạn thỏa thuận hoặc hợp đồng hợp tác giữa các bên liên kết.


Nghị định này thay thế Nghị định 72/2013/NĐ-CP, Nghị định 124/2014/NĐ-CP.

Ü Dân sự:

HƯỚNG DẪN PHỐI HỢP THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH PHÁ SẢN

Thông tư liên tịch 07/2018/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC về phối hợp trong thi hành quyết định của Tòa án giải quyết phá sản đã được Liên bộ Tư pháp, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Tòa án nhân dân tối cao ban hành ngày 12/6/2018.

Thông tư liên tịch này hướng dẫn một số nội dung về phối hợp giải quyết thủ tục phá sản như sau:

- Sau khi nhận được thông báo của Tòa án về thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định tạm đình chỉ thi hành án về tài sản mà doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán là người phải thi hành án. Thời hạn ra quyết định tạm đình chỉ thi hành án là 05 ngày làm việc.

- Quyết định của Tòa án giải quyết phá sản được chuyển giao cho cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền trong 30 ngày, kể từ ngày có hiệu lực. Trong 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định Tòa án giải quyết phá sản, Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền chủ động ra quyết định thi hành án và phân công Chấp hành viên.

- Sau 30 ngày kể từ ngày người mua tài sản nộp đủ tiền mà Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản không giao được tài sản, giấy tờ cho người trúng đấu giá thì Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản có văn bản đề nghị và bàn giao toàn bộ giấy tờ cho cơ quan thi hành án dân sự để thực hiện cưỡng chế giao tài sản, giấy tờ…

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/08/2018.

Ü Chính sách:

ĐẦU TƯ GẦN 550 TỶ ĐỒNG CHO CHƯƠNG TRÌNH “KHÔNG CÒN NẠN ĐÓI”

Chương trình hành động quốc gia “Không còn nạn đói” ở Việt Nam đến năm 2025 đã được phê duyệt tại Quyết định 712/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 12/6/2018.

Chương trình này phấn đấu năm 2020, cơ bản các hộ có đủ lương thực, thực phẩm đảm bảo dinh dưỡng quanh năm, trong đó tăng mức tiêu thụ rau, củ quả trung bình đầu người lên 400g/ngày; Giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em dưới 2 tuổi toàn quốc xuống dưới 20%; Phấn đấu không còn thất thoát hoặc lãng phí lương thực, thực phẩm…

Chương trình có tổng kinh phí thực hiện khoảng 545,110 tỷ đồng và tập trung thực hiện các nội dung như: Xác định nhu cầu về dinh dưỡng hợp lý cho các độ tuổi của người dân trong hộ gia đình; Cải thiện tình trạng dinh dưỡng cho trẻ em khi còn là bào thai đến khi tròn 2 tuổi; Hoàn thiện chính sách xã hội cần thiết nhằm hỗ trợ cho bà mẹ mang thai và trẻ nhỏ được tiếp cận các dịch vụ dinh dưỡng…

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.


  • Chi tiết của bản tin này được đăng tải đầy đủ trên website LuatVietnam luatvietnam.vn    
  • Quý khách sẽ nhận được nội dung toàn văn các văn bản trong bản tin và nhiều văn bản khác khi tham gia dịch vụ Tra cứu văn bản mới của LuatVietnam.
  • Mọi yêu cầu cung cấp văn bản, xin liên hệ với cskh@luatvietnam.vn
  • Quý khách có thể tham khảo mọi thông tin về dịch vụ LuatVietnam tại địa chỉ: luatvietnam.vn

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Mọi chi tiết xin liên hệ:

TRUNG TÂM LUẬT VIỆT NAM - CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ INCOM
Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919
Tại TP.HCM: Tòa nhà Hà Phan, số 456 Phan Xích Long, P.2, Q.Phú Nhuận, Tp. HCM - Tel: 028. 39950724
Email: cskh@luatvietnam.vn

 

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html . Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi huỷ bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.