Điểm tin Văn bản mới số 19.2019

Điểm tin văn bản
Lao động-Tiền lương
Đã có Thông tư hướng dẫn cách tính lương, phụ cấp từ 1/7/2019

Ngày 24/5/2019, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư 04/2019/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo đó, Thông tư 04/2019/TT-BNV hướng dẫn cách tính lương và phụ cấp của các đối tượng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội. Cụ thể:

1/ Lương

Lương = Mức lương cơ sở x hệ số lương

Từ ngày 01/07/2019, mức lương cơ sở áp dụng với cán bộ, công chức tăng lên 1,49 triệu đồng/tháng. Do đó, lương của các đối tượng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội sẽ được tính:

Lương = 1,49 triệu đồng/tháng x hệ số lương

2/ Phụ cấp

- Phụ cấp tính theo mức lương từ 01/7/2019

Tương tự, tính từ 01/7/2019, khi mức lương cơ sở đã tăng lên 1,49 triệu đồng/tháng thì mức phụ cấp được tính theo công thức:

Phụ cấp = 1,49 triệu đồng/tháng x hệ số phụ cấp.

- Phụ cấp tính theo % tổng mức lương hiện hưởng, phụ cấp chức vụ và thâm niên vượt khung (nếu có):

Phụ cấp = [Mức lương + Phụ cấp chức vụ (nếu có) + Phụ cấp thâm niên (nếu có)] x tỷ lệ % phụ cấp được hưởng.

- Phụ cấp quy định bằng mức tiền cụ thể: Giữ nguyên theo quy định hiện hành.

3/ Mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu

Mức tiền của hệ số bảo lưu = 1,49 triệu đồng/tháng x hệ số chênh lệch bảo lưu hiện hành (nếu có)

4/ Mức hoạt động phí (đối với đại biểu Hội đồng nhân dân)

Mức hoạt động phí với đại biểu Hội đồng nhân dân căn cứ vào hệ số hoạt động phí và được tính theo công thức: 

Mức hoạt động phí = 1,49 triệu đồng/tháng x hệ số hoạt động phí theo quy định.

...

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/07/2019.

Y tế-Sức khỏe
Thêm trường hợp thanh toán trực tiếp chi phí khám, chữa bệnh BHYT

Đây là nội dung đáng chú ý nêu tại Thông tư 09/2019/TT-BYT ban hành ngày 10/6/2019 hướng dẫn một số nội dung trong công tác khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT).

Theo nội dung Thông tư này, sẽ có thêm 03 trường hợp người có thẻ BHYT được thanh toán trực tiếp chi phí khám, chữa bệnh. Cụ thể:

- Người có thời gian tham gia BHYT 05 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám, chữa bệnh trong năm lớn hơn 06 tháng lương cơ sở (8,94 triệu đồng) (trừ trường hợp tự đi khám, chữa bệnh không đúng tuyến) nhưng chưa được thanh toán số tiền cùng chi trả lớn hơn 06 tháng lương cơ sở;

- Dữ liệu thẻ BHYT không được cung cấp hoặc cung cấp không chính xác thông tin thẻ BHYT;

- Người bệnh không xuất trình được thẻ BHYT trước khi ra viện, chuyển viện trong ngày do cấp cứu, mất ý thức, tử vong hoặc bị mất thẻ nhưng chưa được cấp lại.

Trước đó, Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung 2014 quy định chỉ 02 trường hợp người bệnh được thanh toán trực tiếp chi phí khi khám, chữa bệnh:

- Tại cơ sở không có hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT;

- Không thực hiện đúng thủ tục khám, chữa bệnh BHYT (phải xuất trình thẻ BHYT có ảnh; thẻ chưa có ảnh thì phải xuất trình kèm theo giấy tờ chứng minh nhân thân…).

Ngoài 02 trường hợp nêu trên, các trường hợp đặc biệt khác phải có hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Y tế. Do đó, Thông tư 09/2019/TT-BYT đã hướng dẫn chi tiết các trường hợp này.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/8/2019.

Không gây tê tủy sống khi sinh mổ trong nhiều trường hợp

Đây là nội dung đáng chú ý nêu tại Công văn 3105/BYT-BM-TE chấn chỉnh việc sử dụng phương pháp vô cảm trong mổ lấy thai.

Theo đó, Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở y tế (kể cả bệnh viện ngoài công lập) KHÔNG sử dụng phương pháp GÂY TÊ TỦY SỐNG ở các sản phụ có nguy cơ dẫn đến tai biến như bệnh cảnh tắc mạch ối, ngừng tim, rối loạn đông máu, suy đa tạng. Cụ thể các sản phụ có rau tiền đạo, rau bong non, tiền sản giật nặng, sản giật…

Sở dĩ có yêu cầu này bởi trong 06 tháng đầu năm 2019, các địa phương vẫn để xảy ra nhiều trường hợp tai biến sản khoa, từ người mẹ cho đến trẻ sơ sinh đều có liên quan đến tai biến sau sinh bằng phương pháp gây tê tủy sống.

Ngoài ra, cũng tại Công văn này, Bộ còn yêu cầu các cơ sở có cung cấp dịch vụ đỡ đẻ phải thực hiện nghiêm Công văn 3614/BYT-BM-TE (thay thế bằng phương pháp gây mê nội khí quản với các sản phụ có tình trạng trên).

Đồng thời, rà soát, bổ sung, cập nhật các quy trình khám, chữa bệnh của cơ sở, nhằm tăng cường chất lượng dịch vụ, hướng tới sự hài lòng của người bệnh, giảm thiểu tai biến sản khoa, giảm tử vong cho người mẹ và trẻ sơ sinh.

Công văn 3105/BYT-BM-TE ban hành ngày 04/6/2019.  

Hành chính
Cơ quan thuộc Chính phủ có không quá 4 cấp phó

Đây là nội dung quan trọng được nêu trong Nghị định 47/2019/NĐ-CP ban hành ngày 05/6/2019 sửa đổi, bổ sung Nghị định về cơ quan thuộc Chính phủ.

Trước đây, Nghị định 10/2016/NĐ-CP quy định về cấp phó của người đứng đầu cơ quan thuộc Chính phủ thì nay được sửa thành cấp phó của cơ quan thuộc Chính phủ. Và số lượng cấp phó vẫn không đổi là không quá 04 người.

Ngoài ra, số lượng cấp phó của Ban, Văn phòng cũng được nêu cụ thể hơn:

- Không quá 02 cấp phó nếu có từ 15 – 20 công chức, viên chức làm việc;

- Không quá 03 cấp phó nếu có trên 20 công chức, viên chức làm việc;

Với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp do ngân sách Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên:

- Không quá 02 cấp phó nếu có từ 20 công chức, viên chức làm việc trở xuống;

- Không quá 03 cấp phó nếu có trên 20 công chức, viên chức làm việc;

Đặc biệt, với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, số lượng cấp phó thực hiện theo Đề án tự chủ của đơn vị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đến hết năm 2020, kể cả vì sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy mà làm tăng số lượng cấp phó thì cơ quan thuộc Chính phủ vẫn phải giảm số lượng cấp phó để đảm bảo quy định trên.

Nghị định 47/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 20/7/2019.

Chính sách
Hướng dẫn quy đổi thời gian công tác của công an

Đây là nội dung được Chính phủ nêu tại Điều 8, Nghị định 49/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Công an nhân dân, áp dụng từ ngày 25/7/2019.

 

Hướng dẫn quy đổi thời gian công tác của công an (Ảnh minh họa)

Theo Nghị định này, sĩ quan, hạ sĩ quan có thời gian trực tiếp chiến đấu, phục vụ chiến đấu hoặc công tác ở địa bàn, ngành nghề có tính chất đặc thù được quy đổi để tính hưởng chế độ trợ cấp một lần khi thôi phục vụ trong công an như sau:

- Nếu có thời gian trực tiếp chiến đấu, phục vụ chiến đấu ở địa bàn, ngành nghề đặc thù: Quy đổi 01 năm thành 01 năm 06 tháng;

- Nếu có thời gian công tác ở địa bàn có phụ cấp đặc biệt với mức 100% hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm: Quy đổi 01 năm thành 01 năm 04 tháng

- Nếu có thời gian công tác ở địa bàn có phụ cấp khu vực từ hệ số 0,7 trở lên hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm: Quy đổi 01 năm thành 01 năm 02 tháng

Lưu ý: Trường hợp sĩ quan, hạ sĩ quan công an trong cùng một thời gian công tác được hưởng 02 - 03 mức quy đổi như nêu trên thì chỉ được hưởng mức cao nhất.

Mức trợ cấp: Sĩ quan, hạ sĩ quan công an nhân dân có thời gian quy đổi nêu trên được hưởng trợ cấp một lần với mức: Cứ 01 năm được trợ cấp bằng 01 tháng tiền lương của tháng liền kề trước khi thôi phục vụ hoặc trước khi hy sinh, từ trần.>> Toàn bộ chế độ dành cho công an, áp dụng từ 25/7/2019 Lan Vũ

Quyền lợi giáo viên trường tư ít nhất phải ngang với trường công

Ngày 04/6/2019, Chính phủ ban hành Nghị quyết 35/NQ-CP tăng cường huy động các nguồn lực xã hội đầu tư phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019 - 2025.

Một trong những nội dung quan trọng của Nghị quyết này là việc hoàn thiện thể chế, trong đó có xây dựng, ban hành chính sách về quyền lợi của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý tại các trường tư thục bảo đảm ít nhất ngang với quyền lợi của đội ngũ nhà giáo tại các trường công lập.

Đồng thời, đổi mới cơ chế cấp phát ngân sách Nhà nước theo hướng Nhà nước bảo đảm đầu tư cho các dịch vụ sự nghiệp công cơ bản thiết yếu (mầm non, phổ thông); chuyển từ hỗ trợ cho các cơ sở giáo dục sang hỗ trợ trực tiếp cho các đối tượng chính sách, từ cơ chế cấp phát bình quân sang cơ chế Nhà nước đặt hàng.

Ngoài ra, để cải thiện môi trường đầu tư, cần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm thủ tục không cần thiết; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin bảo đảm thông tin thông suốt, minh bạch; giải quyết kịp thời những thắc mắc của nhà đầu tư trong quá trình thành lập, hoạt động của các cơ sở giáo dục tư thục…

Các cá nhân, cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện Nghị quyết, định kỳ hàng năm gửi báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 10 tháng 12 để tổng hợp, báo cáo Chính phủ.

An ninh quốc gia
4 trường hợp bác sĩ quân y bị đình chỉ hành nghề

Ngày 07/6/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 50/2019/NĐ-CP quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề, giấy phép hoạt động đối với người hành nghề và cơ sở khám, chữa bệnh trong Quân đội.

Theo đó, người hành nghề khám, chữa bệnh trong Quân đội thực hiện một trong các hành vi dưới đây nhưng chưa gây hậu quả nghiêm trọng đến mức phải thu hồi chứng chỉ hành nghề thì bị đình chỉ hoạt động do sai sót chuyên môn kỹ thuật:

- Vi phạm trách nhiệm trong chăm sóc và điều trị người bệnh;

- Vi phạm quy định chuyên môn kỹ thuật và đạo đức nghề nghiệp;

- Xâm phạm quyền của người bệnh;

- Không thực hiện đúng trách nhiệm của sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng theo pháp luật có liên quan.

Mức độ sai sót được hội đồng chuyên môn xác định là căn cứ để cơ quan có thẩm quyền quyết định đình chỉ một phần hoặc toàn bộ phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ của người hành nghề.

Thời gian đình chỉ hoạt động chuyên môn căn cứ vào tính chất, mức độ của hành vi vi phạm và khả năng khắc phục của người hành nghề nhưng tối đa 24 tháng.

Trường hợp quá thời hạn đình chỉ mà người hành nghề chưa khắc phục được sai sót thì gia hạn thêm nhưng tổng thời gian đình chỉ và thời gian gia hạn không quá 24 tháng.

Trường hợp hết thời gian đình chỉ và thời gian gia hạn mà người hành nghề không khắc phục được sai sót thì bị thu hồi chứng chỉ hành nghề.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 24/7/2019.

Đấu thầu-Cạnh tranh
Hồ sơ mời thầu không được mang tính cục bộ, địa phương

Ngày 24/5/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Chỉ thị 03/CT-BKHĐT chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu.

Chỉ thị này nhấn mạnh một số nội dung như sau:

- Đối với công tác lập hồ sơ mời thầu

Tuyệt đối không đưa ra các nội dung mang tính định hướng tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu hoặc cản trở sự tham gia của nhà thầu gây sự cạnh tranh không bình đẳng; không đưa ra các tiêu chí đánh giá có tính chất cục bộ, địa phương mà chỉ nhà thầu tại địa phương đó mới đáp ứng được.

- Đối với công tác phát hành hồ sơ mời thầu

Giải quyết triệt để những tiêu cực như “quây thầu”, “vây thầu” tạo sự cạnh tranh bình đẳng giữa các nhà thầu.

Lãnh đạo được phân công phụ trách trực tiếp, chịu trách nhiệm về công tác đấu thầu tại Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ… phải chịu trách nhiệm đề xảy ra tình trạng “quây thầu”, “vây thầu”, cướp hồ sơ dự thầu, ngăn cản việc mua hồ sơ mời thầu…

- Đối với việc đấu thầu qua mạng

 Giám sát chặt chẽ với những gói thầu chỉ có duy nhất 01 nhà thầu tham dự và xử lý nghiêm chủ đầu tư, bên mời thầu và các bên liên quan nếu phát hiện hành vi vi phạm, không đảm bảo cạnh tranh trong đấu thầu.

Văn hóa-Thể thao-Du lịch
Người vui chơi dưới nước phải tự chịu trách nhiệm về sức khỏe

Ngày 05/6/2019 vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định 48/2019/NĐ-CP quy định về quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước.

Theo đó, người tham gia hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước phải tự chịu trách nhiệm về tình trạng sức khỏe của mình và phải mặc áo phao trong suốt thời gian dưới nước.

Đồng thời, để đảm bảo an toàn cho chính bản thân mình và người chơi, người lái phương tiện vui chơi, giải trí dưới nước phải đủ 15 tuổi trở lên và đảm bảo về sức khỏe.

Riêng người lái phương tiện có động cơ tổng công suất máy chính trên 05 sức ngựa phải có giấy chứng nhận lái phương tiện theo quy định.

Ngoài ra, Nghị định cũng nêu rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ vui chơi, giải trí dưới nước.

Cụ thể, phải thường xuyên kiểm tra điều kiện an toàn của phương tiện, thiết bị; bố trí đầy đủ áo phao, thiết bị cứu sinh, thiết bị phòng cháy, chữa cháy.

Chỉ được phép tổ chức hoạt động vui chơi, giải trí trong khoảng thời gian quy định và có phương án bảo đảm an ninh, an toàn, cứu hộ, cứu nạn và ngăn ngừa ô nhiễm môi trường.

Không đưa phương tiện vào hoạt động khi không đảm bảo điều kiện an toàn và không cho phép người lái phương tiện điều khiển phương tiện ra khỏi vùng hoạt động. ...

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15/8/2019.  

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tòa nhà Hà Phan, số 456 Phan Xích Long, P.2, Q.Phú Nhuận, Tp. HCM - Tel: 028. 39950724

Email: cskh@luatvietnam.vn

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.