Bản tin Văn bản mới số 17.2018

* LuatVietnam - website cung cấp dịch vụ tra cứu Văn bản pháp luật tiếng Việt và tiếng Anh, hoạt động từ tháng 10/2000 - nơi hỗ trợ Quý khách hàng tìm văn bản và các thông tin liên quan ĐẦY ĐỦ - CHÍNH XÁC - NHANH NHẤT!
* Thông tin chi tiết về dịch vụ của LuatVietnam, xin Quý khách vui lòng tham khảo tại địa chỉ: luatvietnam.vn

#

KÝ HIỆU

VĂN BẢN

 

Trong số này:

LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP

 

LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP

1

29/NQ-CP

Nghị quyết 29/NQ-CP của Chính phủ về chế độ đối với người lao động nghỉ hưu trước tuổi tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam

 

* Chế độ với người nghỉ hưu trước tuổi tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Trang 2

ĐẤT ĐAI-NHÀ Ở

 

ĐẤT ĐAI-NHÀ Ở

 

2

1758/UBND-ĐT

Công văn 1758/UBND-ĐT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc xử lý các trường hợp không đủ điều kiện về mặt bằng xây dựng phát sinh khi thực hiện dự án mở đường theo quy hoạch tồn động cũ trước năm 2005

 

* Hà Nội sẽ thu hồi nhà dưới 15m2 phục vụ công cộng

Trang 2

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

 

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

3

12/2018/TT-NHNN

Thông tư 12/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 22/2014/TT-NHNN ngày 15/08/2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP ngày 07/07/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản

 

* Hướng dẫn bàn giao khoản nợ vay giữa các chủ tàu

Trang 3

XUẤT NHẬP KHẨU

 

XUẤT NHẬP KHẨU

 

4

20/2018/QĐ-TTg

Quyết định 20/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định việc thực hiện tiêu hủy thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu là thuốc lá giả, thuốc lá không đảm bảo chất lượng và thí điểm bán đấu giá thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu đảm bảo chất lượng để xuất khẩu ra nước ngoài

 

* Thuốc lá ngoại nhập lậu được bán đấu giá để xuất khẩu

Trang 3

XÂY DỰNG

 

XÂY DỰNG

5

03/2018/TT-BXD

Thông tư 03/2018/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc quy định chi tiết một số điều của Nghị định 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở

 

* 6 điều kiện để nhà xây trái phép không bị tháo dỡ

Trang 3

THƯƠNG MẠI

 

THƯƠNG MẠI

6

31/NQ-CP

Nghị quyết 31/NQ-CP của Chính phủ về việc hoàn chỉnh dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý ngoại thương

 

* Hoàn chỉnh dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Quản lý ngoại thương

Trang 4

7

1408/QĐ-BCT

Quyết định 1408/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Phương án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Công Thương năm 2018

 

* Năm 2018, Bộ Công Thương cắt giảm 54 thủ tục hành chính

Trang 4

GIAO THÔNG

 

GIAO THÔNG

8

22/2018/TT-BGTVT

Thông tư 22/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về vận tải hàng hóa trên đường sắt quốc gia và đường sắt chuyên dùng có nối ray với đường sắt quốc gia

 

* Phải kê khai đúng tên hàng hóa khi thuê vận chuyển trên đường sắt

Trang 4

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

 

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

9

1669/BGDĐT-GDCTHCSSV

Công văn 1669/BGDĐT-GDCTHSSV của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại các cơ sở giáo dục

 

* Bộ Giáo dục và Đào tạo cấm lái xe trong sân trường

Trang 4

CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC

 

CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC

10

12/2018/QĐ-UBND

Quyết định 12/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định quản lý và xét duyệt cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài

 

* Bị kỷ luật từ khiển trách không được đi công tác nước ngoài

Trang 5

HÀNH CHÍNH

 

HÀNH CHÍNH

11

61/2018/NĐ-CP

Nghị định 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

 

* Từ 21/6, Bộ phận Một cửa phải lắp camera

Trang 5

CÔNG NGHIỆP

 

CÔNG NGHIỆP

12

07/2018/TT-BCT

Thông tư 07/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi Thông tư 21/2017/TT-BCT ngày 23/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may

 

*  Lùi thời hạn áp dụng Quy chuẩn về hàm lượng formaldehyt trong dệt may

Trang 5

NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP

 

NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP

13

461/QĐ-TTg

Quyết định 461/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển 15.000 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020

 

* Đến năm 2020: Thành lập mới hơn 5.200 hợp tác xã nông nghiệp

Trang 6

 

TÓM TẮT VĂN BẢN:

 

Ü Lao động-Tiền lương-Phụ cấp:

CHẾ ĐỘ VỚI NGƯỜI NGHỈ HƯU TRƯỚC TUỔI TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

Ngày 24/04/2018, Chính phủ ban hành Nghị quyết 29/NQ-CP về chế độ đối với người lao động nghỉ hưu trước tuổi tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

Người lao động tại đây được nghỉ hưu trước tuổi nếu: Hạn chế về năng lực hoàn thành công việc được giao trong giai đoạn Ngân hàng Phát triển Việt Nam thực hiện tái cơ cấu; Có độ tuổi từ đủ 55 tuổi đến dưới 60 tuổi đối với nam, đủ 50 tuổi đến dưới 55 tuổi đối với nữ (tính tại thời điểm ngày 01/01/2018), đã có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) trở lên.

Các chế độ được hưởng khi nghỉ hưu trước tuổi như sau:

 

Nam từ đủ 55 tuổi đến đủ 59 tuổi, nữ từ đủ 50 tuổi đến đủ 54 tuổi tính tại thời điểm ngày 01/01/2018, có thời gian đóng BHXH đủ 20 năm trở lên thì không bị trừ lương hưu do nghỉ hưu trước tuổi; Được trợ cấp 3 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi; Được hỗ trợ 01 tháng lương cơ sở cho mỗi năm làm việc có đóng BHXH;

Người trên 59 tuổi nhưng chưa đủ 60 tuổi đối với nam, trên 54 tuổi nhưng chưa đủ 55 tuổi đối với nữ, đóng đủ 20 năm bảo hiểm xã hội thì không bị trừ lương hưu do nghỉ hưu trước tuổi; Được hỗ trợ 0,5 tháng lương cơ sở cho mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Ü Đất đai-Nhà ở:

HÀ NỘI SẼ THU HỒI NHÀ DƯỚI 15M2 PHỤC VỤ CÔNG CỘNG

Ngày 24/4/2018, UBND Thành phố Hà Nội đã ra Công văn 1758/UBND-ĐT về việc xử lý các trường hợp không đủ điều kiện về mặt bằng xây dựng phát sinh khi thực hiện dự án mở đường theo quy hoạch tồn đọng cũ trước năm 2005.

Tại Công văn này, UBND Thành phố nhấn mạnh:

Lập hồ sơ thu hồi phục vụ vào mục đích công cộng đối với các công trình không đủ điều kiện để tồn tại (Diện tích dưới 15m2 mà không hợp khối được với công trình lân cận) và các trường hợp sau 30 ngày không thực hiện được việc hợp thửa, hợp khối.

 

Giữ nguyên trạng, hợp khối kiến trúc mặt đứng với công trình liền kề và xung quanh hoặc cấp phép có điều kiện đảm bảo an toàn không gây phản cảm đối với các công trình nằm đan xen với công trình xung quanh, người dân đã tự cải tạo chỉnh trang trên cơ sở giữ nguyên trạng cũ, đã ăn ở mưu sinh nhiều năm...

Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã của Thành phố phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND Thành phố về tình trạng tồn tại hoặc phát sinh thêm các trường hợp công trình siêu mỏng, siêu méo trên các tuyến đường thuộc địa bàn quản lý.

Ü Tài chính-Ngân hàng-Tín dụng:

HƯỚNG DẪN BÀN GIAO KHOẢN NỢ VAY GIỮA CÁC CHỦ TÀU

Thông tư 22/2014/TT-NHNN hướng dẫn Nghị định 67/2014/NĐ-CP về phát triển thủy sản đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 12/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, ngày 27/04/2018.

Một trong những điểm mới của Thông tư 12 là quy định về cơ chế bàn giao khoản nợ vay giữa các chủ tàu. Theo đó, chủ tàu cũ không đủ khả năng tiếp tục thực hiện dự án đóng mới, nâng cấp tàu hoặc đã hoàn thành đóng mới nhưng không đủ năng lực để hoạt động thì được bàn giao khoản nợ vay cho chủ tàu mới.


Chủ tàu mới nhận bàn giao toàn bộ khoản nợ vay, bao gồm cả nợ gốc quá hạn và lãi phát sinh mà chủ tàu cũ chưa trả cho ngân hàng trước thời điểm bàn giao. Việc hỗ trợ lãi suất đối với chủ tàu mới được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.
 

Ngân hàng thương mại, chủ tàu cũ và chủ tàu mới ký thỏa thuận bàn giao nợ, trong đó nêu rõ dư nợ vay, số tiền lãi phát sinh (nếu có), thời gian vay vốn, tài sản bảo đảm của khoản nợ vay, quyền hạn, nghĩa vụ của các bên.

Chủ tàu mới và ngân hàng ký kết thỏa thuận cho vay và hợp đồng bảo đảm tiền vay theo quy định. Thời gian hỗ trợ lãi suất do ngân hàng và chủ tàu mới thỏa thuận nhưng không vượt quá thời gian vay vốn hỗ trợ lãi suất còn lại sau khi trừ đi thời gian vay vốn hỗ trợ lãi suất của chủ tàu cũ tại thời điểm bàn giao nợ.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày ký.

Ü Xuất nhập khẩu:

THUỐC LÁ NGOẠI NHẬP LẬU ĐƯỢC BÁN ĐẤU GIÁ ĐỂ XUẤT KHẨU

Ngày 26/04/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 20/2018/QĐ-TTg quy định việc thực hiện tiêu hủy thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu là thuốc lá giả, thuốc lá không đảm bảo chất lượng và thí điểm bán đấu giá thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu để xuất khẩu ra nước ngoài.

Quyết định chỉ rõ, việc bán đấu giá thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu đảm bảo chất lượng thực hiện theo quy định của pháp luật đấu giá tài sản. Trong khi đó, việc xuất khẩu thuốc lá nhập lậu chỉ được thực hiện qua các cửa khẩu đường biển, đường thủy, đường hàng không quốc tế; Không được xuất khẩu qua cửa khẩu biên giới đất liền; Không xuất khẩu sang các nước có chung biên giới. Trường hợp quá cảnh qua các nước có chung đường biên giới thực hiện theo Hiệp định quá cảnh hàng hóa đã ký với các nước.

 

Số tiền thu được từ bán đấu giá thuốc lá ngoại nhập khẩu bị tịch thu đảm bảo chất lượng được nộp vào tài khoản tạm giữ mở tại Kho bạc Nhà nước sử dụng để phục vụ công tác giám sát, quản lý, phòng, chống buôn lậu thuốc lá.

Trong 90 ngày, kể từ ngày trúng đấu giá, doanh nghiệp trúng đấu giá phải làm thủ tục xuất khẩu thuốc lá ra khỏi lãnh thổ; quá thời hạn này mà chưa xuất khẩu phải tiêu hủy.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 15/06/2018, có hiệu lực đến hết ngày 15/06/2020.
 

Ü Xây dựng:

6 ĐIỀU KIỆN ĐỂ XÂY NHÀ TRÁI PHÉP KHÔNG BỊ THÁO DỠ

Đây là nội dung tại Thông tư 03/2018/TT-BXD quy định chi tiết Nghị định 139/2017/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng… được Bộ Xây dựng ban hành ngày 24/04/2018.


Cụ thể, cá nhân, tổ chức xây dựng nhà ở riêng lẻ sai nội dung giấy phép xây dựng; xây dựng không có giấy phép; xây dựng sai thiết kế, sai quy hoạch… được nộp lại số lợi bất chính để được cấp giấy phép hoặc điều chỉnh giấy phép xây dựng, thay vì phải tháo dỡ nếu đáp ứng đủ 06 điều kiện:

Vi phạm xảy ra từ 4/1/2008 và kết thúc trước ngày 15/1/2018 nhưng sau ngày 15/1/2018 mới bị phát

 

hiện hoặc bị phát hiện trước ngày 15/1/2018 và đã có biên bản xử phạt; Không vi phạm chỉ giới xây dựng; Không ảnh hưởng các công trình lân cận; Không có tranh chấp; Xây dựng trên đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp; Nay phù hợp với quy hoạch xây dựng được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Ngoài trường hợp nêu trên, từ ngày 15/01/2018, cá nhân, tổ chức xây dựng nhà ở riêng lẻ sai nội dung giấy phép xây dựng; xây dựng không có giấy phép; xây dựng sai thiết kế, sai quy hoạch… không còn được nộp lại số lợi bất hợp pháp mà phải tháo dỡ công trình vi phạm.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 12/06/2018.

Ü Thương mại:

HOÀN CHỈNH DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH HƯỚNG DẪN LUẬT QUẢN LÝ NGOẠI THƯƠNG

Tại Nghị quyết 31/NQ-CP ngày 03/05/2018, Chính phủ đã có ý kiến về việc hoàn chỉnh dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý ngoại thương.

Theo đó, Chính phủ đồng ý với đề nghị của Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ quy định tại dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Quản lý ngoại thương về việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng thực hiện theo Quyết định của Thủ tướng; bổ sung quy định chuyển tiếp liên quan cho phù hợp, không để gián

 

đoạn, khoảng trống pháp luật gây khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Trên cơ sở Nghị định được ban hành, Bộ Khoa học và Công nghệ được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, cơ quan liên quan khẩn trương soạn thảo Quyết định quy định về nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

NĂM 2018, BỘ CÔNG THƯƠNG CẮT GIẢM 54 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Phương án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Công Thương năm 2018 đã được Bộ này phê duyệt tại Quyết định 1408/QĐ-BCT ngày 27/04/2018.

Theo Quyết định này, Bộ Công Thương cắt giảm 54 thủ tục hành chính trong các lĩnh vực như: Xúc tiến thương mại; An toàn thực phẩm; Xuất nhập khẩu; Quản lý cạnh tranh; Kinh doanh rượu; Sở Giao dịch hàng hóa…

Cụ thể, trong thủ tục Xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Giảm thời gian thực hiện thủ tục này từ 7 ngày còn 5 ngày làm việc.
 

Với thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm: Bỏ Bản sao có xác nhận của Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong hồ sơ đề nghị.

Với thủ tục Cấp giấy phép bán buôn rượu: Bỏ điều kiện có quyền sử dụng hợp pháp kho hàng hoặc hệ thống kho hàng với tổng diện tích sàn sử dụng từ 50m2 trở lên… Ngoài ra, Bộ Công Thương cũng quyết định bỏ các thủ tục: Cấp Giấy phép nhập khẩu thuốc lá để kinh doanh hàng miễn thuế quy định; Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo thay thế Giấy chứng nhận sắp hết hiệu lực…

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Ü Giao thông:

PHẢI KÊ KHAI ĐÚNG TÊN HÀNG HÓA KHI THUÊ VẬN CHUYỂN TRÊN ĐƯỜNG SẮT

Quy định về vận tải hàng hóa trên đường sắt quốc gia và đường sắt chuyên dùng có nối ray với đường sắt quốc gia đã được Bộ Giao thông Vận tải ban hành ngày 02/05/2018 tại Thông tư 22/2018/TT-BGTVT.

Theo đó, người thuê vận tải có trách nhiệm kê khai đúng tên hàng hóa theo yêu cầu của doanh nghiệp. Trường hợp là hàng nguy hiểm thì phải ghi đúng tên gọi trong Danh mục hàng nguy hiểm vận tải bằng đường sắt. Người thuê vận tải phải chịu trách nhiệm về hậu quả xảy ra do kê khai không đúng tên hàng hóa.

Hàng hóa cùng nhận được vào một thời điểm thì thứ tự ưu tiên vận chuyển như sau: Hàng nguy hiểm; thi hài, hài cốt; Động vật sống, hàng mau hỏng, hàng nhanh giảm trọng lượng; Các loại hàng hóa khác không thuộc loại quy định trên do doanh nghiệp quy định.
 

Chậm nhất 02 giờ trước giờ cấp toa xe, doanh nghiệp phải thông báo cho người thuê vận tải về số lượng, số hiệu của toa xe đưa vào đường xếp dỡ hoặc địa điểm giao tiếp. Khi hợp đồng khai thác đường nhánh, đường chuyên dùng có quy định giờ cấp xe hàng ngày thì doanh nghiệp không cần phải thông báo.

Hàng hóa coi như bị mất mát nếu quá kỳ hạn vận chuyển với thời hạn sau mà doanh nghiệp chưa báo tin hàng đến: 15 ngày đối với hàng hóa thông thường; 04 ngày đới với hàng hóa mau hỏng.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/07/2018.

Ü Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẤM LÁI XE TRONG SÂN TRƯỜNG

Trước tình trạng nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra ngay trong trường học, đặc biệt có trường hợp khiến học sinh tử vong, ngày 27/04/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn 1669/BGDĐT-GDCTHCSSV về việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại các cơ sở giáo dục.

Tại Công văn này, Bộ yêu cầu các Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường (từ mầm non đến trung học phổ thông) trên địa bàn không cho phép các phương tiện xe cơ giới lưu thông hoặc dừng đỗ trái phép trong khu vực có học sinh đang học, sinh hoạt và vui chơi trong khuôn viên nhà trường.

 

Đồng thời, các trường phải đặt biển báo hạn chế tốc độ, quy định khu vực cấm phương tiện giao thông cá nhân lưu thông và dừng đỗ trong khu vực trường học và xử lý nghiêm cá nhân vi phạm.

Các trường cần tăng cường trách nhiệm của nhân viên bảo vệ trong quản lý, bao quát, kịp thời nhắc nhở, hướng dẫn các phương tiện tham gia giao thông trong khuôn viên trường học đúng quy định, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các thành viên trong nhà trường, đặc biệt là các em học sinh.

Ü Cán bộ-Công chức-Viên chức:

BỊ KỶ LUẬT TỪ KHIỂN TRÁCH KHÔNG ĐƯỢC ĐI CÔNG TÁC NƯỚC NGOÀI

Đây là nội dung nằm trong Quy định quản lý và xét duyệt cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài được UBND Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định 12/2018/QĐ-UBND ngày 27/04/2018.

Quy định nêu rõ, không xét duyệt đi nước ngoài về việc công đối với cán bộ, công chức, viên chức đang trong thời gian bị xử lý kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên.

Cán bộ, công chức, viên chức được cử đi nước ngoài về việc công không quá 02 lần trong 01 năm; trường hợp đặc biệt phải xin ý kiến của Chủ tịch UBND Thành phố.

Không bố trí 02 lãnh đạo chủ chốt của một cơ quan, đơn vị, địa phương cùng tham gia một đoàn đi

 

công tác nước ngoài.

Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài về việc công từ đủ 03 tháng trở lên phải thông qua Sở Nội vụ trình UBND Thành phố quyết định.

Đặc biệt, cấm cán bộ, công chức, viên chức sử dụng ngân sách Nhà nước; kinh phí do cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước đài thọ (trừ trường hợp có thư mời đích danh hoặc trúng thưởng khuyến mại…) để đi nước ngoài về việc riêng.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 07/05/2018.

Ü Hành chính:

TỪ 21/6, BỘ PHẬN MỘT CỬA PHẢI LẮP CAMERA

Việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính đã được Chính phủ quy định cụ thể tại Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/04/2018, có hiệu lực từ ngày 21/06/2018.

Theo đó, tại Bộ phận Một cửa phải lắp đặt camera theo dõi toàn bộ khu vực làm việc của Bộ phận Một cửa có kết nối với cơ quan Nhà nước cấp trên và trong toàn hệ thống; Bố trí khu vực lắp đặt máy lấy số xếp hàng tự động; Màn hình cảm ứng phục vụ tổ chức, cá nhân tra cứu thông tin, thủ tục hành chính, tra cứu kết quả giải quyết thủ tục hành chính; Bố trí đủ ghế ngồi chờ…
 

 

Nghị định này cũng quy định cụ thể các hành vi nghiêm cấm đối với cán bộ tại Bộ phận Một cửa. Cụ thể, cán bộ tại Bộ phận Một cửa không được cản trở tổ chức, cá nhân lựa chọn hình thức nộp hồ sơ, nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; Từ chối thực hiện, kéo dài thời gian giải quyết thủ tục hành chính hoặc tự ý yêu cầu bổ sung hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định; Đùn đẩy trách nhiệm, thiếu hợp tác, thiếu công bằng trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính…

Trong khi đó, tổ chức, cá nhân có yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính không được dùng các thủ đoạn để lừa dối, hối lộ cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính; Vu khống, phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo sai sự thật, không có căn cứ…

Ü Công nghiệp:

LÙI THỜI HẠN ÁP DỤNG QUY CHUẨN VỀ HÀM LƯỢNG FORMALDEHYT
TRONG DỆT MAY

Ngày 26/04/2018, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 07/2018/TT-BCT sửa đổi Thông tư 21/2017/TT-BCT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may.


Theo Thông tư này, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nêu trên sẽ được tiếp tục áp dụng từ ngày 01/01/2019 thay vì ngày 01/05/2018 như công bố trước đây tại Thông tư 21.

 

Quy chuẩn này quy định: Hàm lượng formaldehyt trong sản phẩm dệt may cho trẻ em dưới 36 tháng tuổi không được vượt quá 30mg/kg; sản phẩm dệt may tiếp xúc trực tiếp với da không được vượt quá 75mg/kg và sản phẩm dệt may không tiếp xúc trực tiếp với da không được vượt quá 300mg/kg.

Hàm lượng mỗi amin thơm trong các sản phẩm dệt may không được vượt quá 30mg/kg.

Thông tư 07/2018/TT-BCT có hiệu lực từ ngày ký.

Ü Nông nghiệp-Lâm nghiệp:

ĐẾN NĂM 2020: THÀNH LẬP MỚI HƠN 5.200 HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP

Đề án phát triển 15.000 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 27/04/2018, tại Quyết định 461/QĐ-TTg.

Đề án này đặt ra mục tiêu đến năm 2020, có trên 1500 hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp; Nâng cao chất lượng hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp yếu, kém để phấn đấu có trên 5.400 hợp tác xã nông nghiệp hoạt động hiệu quả trong tổng số hơn 6.400 hợp tác xã nông nghiệp yếu kém hiện nay; Thành lập mới 5.200 hợp tác xã nông nghiệp...

 

Với mục tiêu nêu trên, Đề án nhấn mạnh tới các nhiệm vụ như: Xử lý dứt điểm việc giải thể, chuyển đổi sang loại hình khác đối với các hợp tác xã đã ngừng hoạt động; Tập trung triển khai các mô hình hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao, nâng cao chất lượng các hợp tác xã yếu kém; Phát triển liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp…

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 27/04/2018.
 

 

  • Chi tiết của bản tin này được đăng tải đầy đủ trên website LuatVietnam luatvietnam.vn    
  • Quý khách sẽ nhận được nội dung toàn văn các văn bản trong bản tin và nhiều văn bản khác khi tham gia dịch vụ Tra cứu văn bản mới của LuatVietnam.
  • Mọi yêu cầu cung cấp văn bản, xin liên hệ với [email protected]
  • Quý khách có thể tham khảo mọi thông tin về dịch vụ LuatVietnam tại địa chỉ: luatvietnam.vn

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Mọi chi tiết xin liên hệ:

TRUNG TÂM LUẬT VIỆT NAM - CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ INCOM
Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919
Tại TP.HCM: Tòa nhà Hà Phan, số 456 Phan Xích Long, P.2, Q.Phú Nhuận, Tp. HCM - Tel: 028. 39950724
Email: [email protected]

 

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html . Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi huỷ bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.