Bản tin Văn bản mới số 16.2018

* LuatVietnam - website cung cấp dịch vụ tra cứu Văn bản pháp luật tiếng Việt và tiếng Anh, hoạt động từ tháng 10/2000 - nơi hỗ trợ Quý khách hàng tìm văn bản và các thông tin liên quan ĐẦY ĐỦ - CHÍNH XÁC - NHANH NHẤT!
* Thông tin chi tiết về dịch vụ của LuatVietnam, xin Quý khách vui lòng tham khảo tại địa chỉ: luatvietnam.vn

#

KÝ HIỆU

VĂN BẢN

 

Trong số này:

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

 

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

1

437/QĐ-TTg

Quyết định 437/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch vay, trả nợ của Chính phủ và các hạn mức vay nợ năm 2018

 

* Kế hoạch vay năm 2018 của Chính phủ là 384.000 tỷ đồng

Trang 2

2

433/QĐ-TTg

Quyết định 433/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 544/QĐ-TTg ngày 20/04/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình quản lý nợ trung hạn 2016-2018

 

* Hạn chế cấp mới bảo lãnh Chính phủ cho các khoản vay của doanh nghiệp

Trang 2

3

02/CT-NHNN

Chỉ thị 02/CT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về các biện pháp tăng cường kiểm soát các giao dịch, hoạt động liên quan đến tiền ảo

 

* Ngân hàng Nhà nước yêu cầu siết chặt các giao dịch tiền ảo

Trang 2

THƯƠNG MẠI

 

THƯƠNG MẠI

4

53/2018/NĐ-CP

Nghị định 53/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định 58/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ quy định chi tiết về kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự và xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự

 

* Công bố Danh mục sản phẩm mật mã dân sự xuất, nhập khẩu mới

Trang 3

Y TẾ-SỨC KHỎE

 

Y TẾ-SỨC KHỎE

 

5

2559/QĐ-BYT

Quyết định 2559/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Kế hoạch tăng cường thực hiện điều trị, quản lý tăng huyết áp và đái tháo đường theo nguyên lý y học gia đình tại các trạm y tế xã, phường, thị trấn giai đoạn 2018-2020

 

* Lập nhóm giảng viên tuyến tỉnh về quản lý tăng huyết áp, đái tháo đường

Trang 3

GIAO THÔNG

 

GIAO THÔNG

6

767/QĐ-BGTVT

Quyết định 767/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố phương án cắt giảm, đơn giản các quy định về điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực giao thông vận tải

 

* Bộ Giao thông Vận tải cắt giảm 384/570 điều kiện kinh doanh

Trang 3

7

56/2018/NĐ-CP

Nghị định 56/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường sắt

 

* Quy định cụ thể việc đặt tên tuyến, tên ga đường sắt

Trang 4

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

 

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

 

8

1476/QĐ-BGDĐT

Quyết định 1476/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao nhiệm vụ phối hợp tổ chức thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018

 

* Thi THPT quốc gia 2018: Cả nước có 63 cụm thi

Trang 4

VĂN HÓA-THỂ THAO-DU LỊCH

 

VĂN HÓA-THỂ THAO-DU LỊCH

9

1396/QĐ-BVHTTDL

Quyết định 1396/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt phương án đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

* Kinh doanh karaoke sẽ không còn phải xin phép hàng xóm

Trang 4

NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP

 

NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP

10

57/2018/NĐ-CP

Nghị định 57/2018/NĐ-CP của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

 

* Doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp được miễn tiền sử dụng đất

Trang 4

11

55/2018/NĐ-CP

Nghị định 55/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phân bón

 

* Vi phạm trong kinh doanh phân bón bị phạt đến 200 triệu

Trang 5

12

52/2018/NĐ-CP

Nghị định 52/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc phát triển ngành nghề nông thôn

 

* 7 nhóm ngành nghề nông thôn được hỗ trợ phát triển

Trang 5

ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH

 

ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH

13

54/2018/NĐ-CP

Nghị định 54/2018/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn việc lấy ý kiến cử tri về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính

 

* Mọi cử tri đều được lấy ý kiến điều chỉnh địa giới hành chính

Trang 5

TÓM TẮT VĂN BẢN:

Ü Tài chính-Ngân hàng-Tín dụng:

KẾ HOẠCH VAY NĂM 2018 CỦA CHÍNH PHỦ LÀ 384.000 TỶ ĐỒNG

Kế hoạch vay, trả nợ của Chính phủ và các hạn mức vay nợ năm 2018 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 21/04/2018 tại Quyết định 437/QĐ-TTg.

Cụ thể, kế hoạch vay năm 2018 của Chính phủ là 384.000 tỷ đồng, với vay nước ngoài 108.030 tỷ, còn lại là vay trong nước. Trong đó, khoản vay để bù đắp bội chi là 195.000 tỷ đồng; vay để trả nợ gốc 146.770 tỷ và vay về cho vay lại là 42.230 tỷ đồng.

Về kế hoạch trả nợ của Chính phủ, năm 2018 sẽ trả nợ trực tiếp là 256.769 tỷ và trả nợ của các dự án cho vay lại 18.561 tỷ đồng.

Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam được phát hành trái phiếu do Chính phủ bảo lãnh với hạn mức tối đa 9.760 tỷ. Hạn mức vay của chính quyền địa phương tối đa là 21.514 tỷ đồng.

Ngoài ra, theo kế hoạch, hạn mức bảo lãnh vay trong nước của Chính phủ cho các dự án tối đa là 2.000 tỷ đồng. Hạn mức vay thương mại nước ngoài của các doanh nghiệp Chính phủ bảo lãnh tối đa là 700 triệu USD.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

HẠN CHẾ CẤP MỚI BẢO LÃNH CHÍNH PHỦ CHO CÁC KHOẢN VAY
CỦA DOANH NGHIỆP

Ngày 20/04/2018, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định 433/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Quyết định 544/QĐ-TTg năm 2017 về việc phê duyệt Chương trình quản lý nợ trung hạn 2016 - 2018.

Theo Quyết định mới, Thủ tướng chủ trương hạn chế việc cấp mới bảo lãnh Chính phủ cho các khoản vay trong và ngoài nước của doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư để đảm bảo các chỉ tiêu an toàn nợ trong giới hạn đã được

Quốc hội phê duyệt; trong khi trước đây, Thủ tướng yêu cầu tạm ngừng toàn bộ việc cấp mới bảo lãnh Chính phủ cho các khoản vay trong và ngoài nước của doanh nghiệp.

Cũng tại Quyết định này, Bộ Tài chính được giao trách nhiệm danh mục dự án cấp bảo lãnh Chính phủ trong 06 tháng đầu năm 2018 trình Thủ tướng xem xét, phê duyệt theo Nghị định 04/2017/NĐ-CP.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC YÊU CẦU SIẾT CHẶT CÁC GIAO DỊCH TIỀN ẢO

Chỉ thị 02/CT-NHNN về các biện pháp tăng cường kiểm soát các giao dịch, hoạt động liên quan đến tiền ảo đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành ngày 13/04/2018.

Tại Chỉ thị này, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu siết chặt các giao dịch tiền ảo, cụ thể như sau:

Không cung ứng các dịch vụ liên quan đến giao dịch tiền ảo: Các tổ chức tín dụng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán không được cung ứng dịch vụ thanh toán, thực hiện giao dịch thẻ, cấp tín dụng qua thẻ, chuyển đổi tiền tệ, thực hiện giao dịch thanh toán, chuyển tiền qua biên giới liên quan tới giao dịch tiền ảo cho khách hàng do có thể phát sinh rủi ro về rửa tiền, tài trợ khủng bố, gian lận, trốn thuế.

Báo cáo kịp thời về các giao dịch đáng ngờ liên quan đến tiền ảo: Các tổ chức tín dụng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán cũng cần phải tăng cường rà soát và báo cáo kịp thời các giao dịch đáng ngờ có liên quan đến tiền ảo; rà soát các tổ chức, cá nhân có giao dịch mua bán, trao đổi tiền ảo và có biện pháp xử lý đảm bảo tuân thủ quy định về phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố và quản lý ngoại hối.

Đề xuất, xây dựng khung pháp lý về quản lý tiền ảo: Các đơn vị tại trụ sở chính Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được giao nhiệm vụ chủ động phối hợp với các Bộ, ngành liên quan trong việc đề xuất, xây dựng khung pháp lý về quản lý, xử lý đối với các loại tiền ảo, tài sản ảo và đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn các hoạt động lợi dụng hệ thống ngân hàng, hệ thống thanh toán để mua bán, trao đổi tiền ảo, sử dụng tiền ảo làm phương tiện thanh toán trái luật.

Ü Thương mại:

CÔNG BỐ DANH MỤC SẢN PHẨM MẬT MÃ DÂN SỰ XUẤT, NHẬP KHẨU MỚI

Tại Nghị định 53/2018/NĐ-CP ngày 16/04/2018, Chính phủ đã sửa đổi, bổ sung Nghị định 58/2016/NĐ-CP quy định chi tiết về kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự và xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự.

Cụ thể, Chính phủ ban hành Danh mục sản phẩm mật mã dân sự xuất khẩu, nhập khẩu mới, thay thế cho danh mục đã ban hành kèm theo Nghị định 58/2016/NĐ-CP. Đây là danh mục về các loại sản phẩm như: Đĩa, băng, thẻ thông minh;

về điều trị, quản lý tăng huyết áp và đái tháo đường theo nguyên lý gia đình tại các trạm y tế xã. Đồng thời thiết lập mạng lưới cơ sở đào tạo về quản lý tăng huyết áp và đái tháo đường theo nguyên lý y học gia đình tại các trạm y tế xã.

Các Trường Đại học Y Hà Nội, Đại học Y Hải Phòng… cử 04-06 giảng viên, trong đó 03-04 giảng viên về khám, chữa bệnh, 01 giảng viên về y tế công cộng, y học dự phòng để tham gia đào tạo cho cấp tỉnh về quản lý tăng huyết áp và đái tháo đường.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Ü Y tế-Sức khỏe:

LẬP NHÓM GIẢNG VIÊN TUYẾN TỈNH VỀ QUẢN LÝ
TĂNG HUYẾT ÁP, ĐÁI THÁO ĐƯỜNG

Kế hoạch tăng cường thực hiện điều trị, quản lý tăng huyết áp và đái tháo đường theo nguyên lý y học gia đình tại các trạm y tế xã, phường, thị trấn giai đoạn 2018-2020 được Bộ Y tế ban hành tại Quyết định 2559/QĐ-BYT ngày 20/04/2018.

Kế hoạch có mục tiêu: Năm 2019, 100% trạm y tế được đào tạo về dự phòng, phát hiện sớm, chẩn đoán, điều trị quản lý tăng huyết áp, đái tháo đường theo nguyên lý y học gia đình. Năm 2020, ít nhất 40% người trưởng thành từ 40 tuổi trở lên được đo huyết áp, đánh giá nguy cơ đái tháo đường.

Theo đó, tháng 4/2018, Sở Y tế cấp tỉnh hoàn thành việc thành lập nhóm giảng viên, giám sát viên tuyến tỉnh, huyện

về điều trị, quản lý tăng huyết áp và đái tháo đường theo nguyên lý gia đình tại các trạm y tế xã. Đồng thời thiết lập mạng lưới cơ sở đào tạo về quản lý tăng huyết áp và đái tháo đường theo nguyên lý y học gia đình tại các trạm y tế xã.

Các Trường Đại học Y Hà Nội, Đại học Y Hải Phòng… cử 04-06 giảng viên, trong đó 03-04 giảng viên về khám, chữa bệnh, 01 giảng viên về y tế công cộng, y học dự phòng để tham gia đào tạo cho cấp tỉnh về quản lý tăng huyết áp và đái tháo đường.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Ü Giao thông:

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI CẮT GIẢM 384/570 ĐIỀU KIỆN KINH DOANH

Bộ Giao thông Vận tải đã ra Quyết định 767/QĐ-BGTVT công bố phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định về điều kiện kinh doanh lĩnh vực giao thông vận tải.

Theo công bố, có 384/570 điều kiện kinh doanh lĩnh vực giao thông vận tải sẽ được cắt giảm, đơn giản hóa, trong đó điều kiện kinh doanh lĩnh vực đường bộ chiếm 68,5%; lĩnh vực đường thủy nội địa chiếm 67,34%, lĩnh vực hàng không dân dụng đạt 74,36%...

Trong kinh doanh vận tải bằng xe taxi: Bỏ quy định xe taxi phải gắn đồng hồ tính tiền; phải sơn số điện thoại giao dịch của hãng xe; bỏ quy định doanh nghiệp kinh doanh vận tải bằng xe taxi phải có số xe tối thiểu; có trung tâm điều hành, có tần số liên lạc, có thiết bị liên lạc giữa trung tâm với các xe thuộc đơn vị…

Trong kinh doanh vận tải đường bộ: Bỏ điều kiện về xe ô tô phải bảo đảm an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường; Xe phải được gắn thiết bị giám sát hành trình; Phải có nơi đỗ xe phù hợp với phương án kinh doanh; Nhân viên phục vụ trên xe phải được tập huấn về nghiệp vụ…

Trong kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định: Bỏ quy định từ 1/7/2016, doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định từ 300km trở lên phải có số lượng phương tiện tối thiểu theo quy định…

Quyết định này được ban hành và có hiệu lực từ ngày 17/04/2018.

QUY ĐỊNH CỤ THỂ VIỆC ĐẶT TÊN TUYẾN, TÊN GA ĐƯỜNG SẮT

Ngày 16/04/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 56/2018/NĐ-CP về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường sắt.

Nghị định quy định về: Đặt tên tuyến, tên ga đường sắt; tháo dỡ tuyến, đoạn tuyến, ga đường sắt; phạm vi bảo vệ công trình, hành lang an toàn giao thông đường sắt; quản lý, sử dụng, khai thác đất dành cho đường sắt; trách nhiệm quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường sắt.

Theo đó, các tuyến, ga đường sắt hiện hữu được giữ nguyên tên như hiện nay; tên ga trên một tuyến không được trùng nhau, được đặt theo địa danh, danh nhân lịch sử, anh hùng dân tộc, tên di tích lịch sử - văn hóa tại vị trí đặt ga.

Tháo dỡ tuyến, đoạn tuyến, ga đường sắt khi hoạt động của tuyến, đoạn tuyến, ga đường sắt gây ảnh hưởng đến bí mật quốc gia hoặc không còn phù hợp với quy hoạch tuyến, ga đường sắt đã được phê duyệt.

Thêm vào đó, Nghị định quy định hành lang an toàn giao thông đường sắt như sau: Đường sắt tốc độ cao trong khu vực đô thị: 05 mét, ngoài đô thị: 15 mét; đường sắt đô thị đi trên mặt đất, đường sắt còn lại: 03 mét. Nhà làm bằng vật liệu dễ cháy phải cách chỉ giới hành lang an toàn giao thông đường sắt ít nhất 05 mét…

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/07/2018. 

Ü Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề:

THI THPT QUỐC GIA 2018: CẢ NƯỚC CÓ 63 CỤM THI

Ngày 17/04/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo có Quyết định 1476/QĐ-BGDĐT về việc giao nhiệm vụ phối hợp tổ chức thi THPT quốc gia năm 2018.

Theo Danh sách cụm thi THPT quốc gia 2018 được công bố tại Quyết định này, cả nước sẽ có 63 cụm thi tương ứng với 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Tại Hà Nội, đơn vị chủ trì là Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố, các đơn vị phối hợp là 10 trường ĐH trên địa bàn, trong đó có: ĐH Quốc gia Hà Nội; Đại học Bách Khoa Hà Nội; Đại học Hà Nội; Đại học Công nghiệp Việt - Hung; Đại học Y Hà Nội, Đại học Lâm nghiệp…

Tại TP. Hồ Chí Minh, đơn vị chủ trì là Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hồ Chí Minh và 07 trường Đại học phối hợp, trong đó có: Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh; Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh; Đại học Nguyễn Tất Thành; Đại học Hoa Sen; Đại học Văn Hiến…

Các cụm thi có trách nhiệm tổ chức in sao đề thi, coi thi, chấm thi, thông báo kết quả thi, phúc khảo, xét công nhận tốt nghiệp THPT và báo cáo kết quả thi, kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT…

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Ü Văn hóa-Thể thao-Du lịch:

KINH DOANH KARAOKE SẼ KHÔNG CÒN PHẢI XIN PHÉP HÀNG XÓM

Phương án đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã được Bộ phê duyệt theo Quyết định 1396/QĐ-BVHTTDL ngày 18/04/2018.

Theo phương án, đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa 62/118 điều kiện đầu tư kinh doanh, trong đó, đơn giản hóa 20 điều kiện và bãi bỏ 42 điều kiện đầu tư kinh doanh.

Đáng chú ý, trong kinh doanh dịch vụ karaoke, Bộ đề xuất bãi bỏ các điều kiện: Địa điểm hoạt động karaoke trong khu dân cư phải được sự đồng ý của các hộ liền kề;

Phải cách trường học, bệnh viện, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, di tích lịch sử - văn hóa, cơ quan hành chính Nhà nước từ 200m trở lên; Cửa phòng karaoke phải là cửa kính không màu, bên ngoài nhìn thấy toàn bộ phòng…

Trong kinh doanh trò chơi điện tử, sẽ bãi bỏ điều kiện cửa hàng trò chơi điện tử phải cách các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông từ 200m trở lên; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Ü Nông nghiệp-Lâm nghiệp:

DOANH NGHIỆP ĐẦU TƯ VÀO NÔNG NGHIỆP ĐƯỢC MIỄN TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Để khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, Chính phủ đã ra Nghị định 57/2018/NĐ-CP ngày 17/04/2018 quy định rất nhiều chính sách ưu đãi dành cho các doanh nghiệp này.

Cụ thể như miễn giảm tiền sử dụng đất: Doanh nghiệp có dự án nông nghiệp được miễn tiền chuyển mục đích sử dụng đất đối với diện tích đất xây dựng nhà ở cho người lao động làm việc tại dự án; miễn tiền sử dụng đất đối với diện tích đất đó sau khi được chuyển đổi.

Doanh nghiệp có dự án nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư thì dự án đó được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước kể từ ngày Nhà nước cho thuê đất, thuê mặt nước; có dự án nông nghiệp ưu đãi đầu tư thì dự án đó được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước trong 15 năm đầu…

Doanh nghiệp có dự án đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn được ngân sách địa phương hỗ trợ lãi suất vay thương mại sau khi dự án hoàn thành. Mức hỗ trợ bằng chênh lệch lãi suất vay thương mại so với lãi suất tín dụng Nhà nước ưu đãi đầu tư, tính trên số dư nợ thực tế tại thời điểm xem xét hồ sơ hỗ trợ.

Hạn mức vay vốn được hỗ trợ lãi suất tối đa 70% tổng mức đầu tư của dự án; thời gian hỗ trợ tối đa 08 năm.

Doanh nghiệp có dự án nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư, ưu đãi đầu tư và khuyến khích đầu tư trực tiếp đào tạo nghề cho lao động được ngân sách Nhà nước hỗ trợ mức 02 triệu đồng/tháng/lao động, thời gian hỗ trợ 03 tháng.

VI PHẠM TRONG KINH DOANH PHÂN BÓN BỊ PHẠT ĐẾN 200 TRIỆU ĐỒNG

Ngày 16/04/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 55/2018/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phân bón.

Theo đó, mức phạt tiền tối đa cho một hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phân bón đối với cá nhân là 100 triệu đồng, đối với tổ chức là 200 triệu đồng.

Cụ thể: Hành vi xếp đặt chung, để lẫn phân bón với một trong các loại hàng hóa khác như lương thưc, thực phẩm, hàng giải khát, thức ăn chăn nuôi, thuốc y tế, thuốc thú y sẽ bị phạt tiền từ 1 - 2 triệu đồng. Phạt tiền đến 50 triệu đối với hành vi buôn bán phân bón hết hạn sử dụng mà lô phân bón có giá trị dưới 70 triệu đồng.

Các hành vi như: Người trực tiếp quản lý, điều hành sản xuất phân bón không có trình độ đại học trở lên một trong các chuyên ngành về lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ thực vật…; Buôn bán phân bón có yếu tố hạn chế vượt mức giới hạn tối đa… bị phạt tiền từ 10 - 15 triệu đồng đối với 01 hành vi vi phạm.

Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phân bón là 01 năm, trừ các trường hợp vi phạm hành chính về sản xuất, buôn bán, xuất khẩu, nhập khẩu phân bón thì thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính là 02 năm.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày ký.

7 NHÓM NGÀNH NGHỀ NÔNG THÔN ĐƯỢC HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN

Ngày 12/04/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 52/2018/NĐ-CP về phát triển ngành nghề nông thôn.


Theo Nghị định này, 7 nhóm ngành nghề nông thôn được hỗ trợ phát triển bao gồm: Chế biến, bảo quản nông, lâm thủy sản; Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ; Xử lý, chế biến nguyên vật liệu phục vụ sản xuất ngành nghề nông thôn; Sản xuất đồ gỗ, mây tre đan, gốm sứ, thủy tinh, dệt may, sợi, thêu ren, đan lát, cơ khí nhỏ; Sản xuất và kinh doanh sinh vật cảnh; Sản xuất muối; Các dịch vụ phục vụ sản xuất, đời sống dân cư nông thôn.

Các nhóm ngành, nghề nêu trên sẽ được hỗ trợ mặt bằng sản xuất; ưu tiên vay vốn từ các tổ chức tín dụng; hỗ trợ tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại; hỗ trợ về khoa học công nghệ và đào tạo nhân lực…

Cũng theo Nghị định này, nghề được công nhận là nghề truyền thống phải đạt cả 03 tiêu chí: Nghề đã xuất hiện tại địa phương từ trên 50 năm và hiện đang tiếp tục phát triển tính đến thời điểm đề nghị công nhận; Nghề tại ra những sản phẩm mang bản sắc văn hóa dân tộc; Nghề gắn với tên tuổi của một hay nhiều nghệ nhân hoặc tên tuổi của làng nghề.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/06/2018.

Ü Địa giới hành chính:

MỌI CỬ TRI ĐỀU ĐƯỢC LẤY Ý KIẾN ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH

Ngày 16/04/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 54/2018/NĐ-CP hướng dẫn việc lấy ý kiến cử tri về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính.

Theo Nghị định, mọi cử tri ở đơn vị hành chính cấp xã chịu ảnh hưởng trực tiếp của việc thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính đều được ghi tên vào danh sách cử tri và được phát phiếu lấy ý kiến cử tri.

Mỗi cử tri chỉ được ghi tên vào một danh sách cử tri ở nơi mình đăng ký thường trú;

Danh sách cử tri được niêm yết trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày bắt đầu niêm yết danh sách đến ngày tổ chức phát phiếu lấy ý kiến cử tri.

Mỗi cử tri có quyền thể hiện ý kiến đồng ý hoặc không đồng ý vào Phiếu lấy ý kiến; cử tri phải tự mình viết phiếu, không được nhờ người khác viết thay, trừ trường hợp không biết chữ, không biết tiếng Việt hoặc bị khuyết tật.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày ký.


  • Chi tiết của bản tin này được đăng tải đầy đủ trên website LuatVietnam luatvietnam.vn    
  • Quý khách sẽ nhận được nội dung toàn văn các văn bản trong bản tin và nhiều văn bản khác khi tham gia dịch vụ Tra cứu văn bản mới của LuatVietnam.
  • Mọi yêu cầu cung cấp văn bản, xin liên hệ với cskh@luatvietnam.vn
  • Quý khách có thể tham khảo mọi thông tin về dịch vụ LuatVietnam tại địa chỉ: luatvietnam.vn

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Mọi chi tiết xin liên hệ:

TRUNG TÂM LUẬT VIỆT NAM - CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ INCOM
Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919
Tại TP.HCM: Tòa nhà Hà Phan, số 456 Phan Xích Long, P.2, Q.Phú Nhuận, Tp. HCM - Tel: 028. 39950724
Email: cskh@luatvietnam.vn

 

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html . Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi huỷ bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.