Điểm tin Văn bản mới số 07.2019

Điểm tin văn bản

Đất đai-Nhà ở
Đã có mức lãi suất vay mua nhà ở xã hội năm 2019

Mức lãi suất vay mua nhà ở xã hội theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP vừa được Thủ tướng Chính phủ ấn định ngày 04/03/2019 vừa qua, tại Quyết định 255/QĐ-TTg.

Theo đó, mức lãi suất cho vay ưu đãi của các tổ chức tín dụng do Nhà nước chỉ định áp dụng trong năm 2019 đối với dư nợ của các khoản cho vay để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở theo quy định Nghị định 100/2015/NĐ-CP là 5%.

Có thể thấy, mức lãi suất này so với các năm 2016, 2017, 2018 là không thay đổi.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 04/03/2019.

Cán bộ-Công chức-Viên chức
Điều kiện dự tuyển công chức cấp xã TP. Hồ Chí Minh

Đây là nội dung được UBND Thành phố Hồ Chí Minh nêu trong Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức phường, xã, thị trấn trên địa bàn Thành phố.

Theo đó, điều kiện dự tuyển công chức cấp xã TP. Hồ Chí Minh như sau:

- Có một quốc tịch là Việt Nam

- Đủ 18 tuổi trở lên

- Có đơn dự tuyển và lý lịch rõ ràng

- Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt

- Có đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ.

Đáng chú ý, Quy chế này cũng quy định sẽ xét tuyển, không qua thi tuyển đối với người tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên ở trong nước hoặc loại khá trở lên ở nước ngoài, thạc sĩ, tiến sĩ của ngành đào tạo phù hợp với chức danh cần tuyển dụng.

Quy chế này được phê duyệt ngày 21/02/2019 tại Quyết định 02/2019/QĐ-UBND, có hiệu lực từ ngày 11/03/2019.

Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
Bổ sung quy chế tuyển sinh đại học chính quy 2019 một số ngành

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư 02/2019/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung quy chế tuyển sinh đại học chính quy 2019 của một số ngành.

Nội dung quy chế tuyển sinh đại học chính quy 2019 một số ngành được bổ sung như sau:

- Điểm trung bình cộng xét tuyển sử dụng điểm thi THPT quốc gia của trường tối thiểu bằng điểm trung bình cộng theo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GDĐT quy định.

- Điểm trung bình cộng xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT trình độ đại học: Đối với các ngành đào tạo giáo viên và các ngành Y khoa, Y học cố truyển, Răng- Hàm- Mặt, Dược học tối thiểu là 8,0 trở lên.

Riêng các ngành Sư phạm Âm nhạc, Huấn luyện thể thao, Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật hình ảnh y học...tối thiểu là 6,5 trở lên.

- Điểm trung bình cộng xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT trình độ cao đẳng, trung cấp các ngành đào tạo giáo viên tối thiểu là 6,5 trở lên.

Riêng các ngành Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Thể dục thể thao tối thiểu là 5,0 trở lên.

Thông tư 02/2019/TT-BGDĐT được ban hành ngày 28/02/2019 và có hiệu lực từ ngày 15/04/2019.

Không bố trí đứng lớp giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo

Là nội dung trong Công văn 924/BGDĐT-NGCBQLGD của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 11/03/2019.

Tình trạng giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín nhà giáo, tác động xấu đến môi trường giáo dục....

Để khắc phục tình trạng trên, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo sở giáo dục và đào tạo, các cấp, các ngành liên quan cần:

Thực hiện nghiêm túc Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường; Chỉ thị số 1737/CT-BGDĐT ngày 07/5/2018 của Bộ trưởng BGDĐT về việc tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo.

Ngoài ra, cần tổ chức thanh tra, kiểm tra các cơ sở giáo dục trong việc thực hiện quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện và phòng, chống các vi phạm về đạo đức nhà giáo.

Bên cạnh đó, phải thường xuyên rà soát, phát hiện và xử lý kịp thời, không bố trí đứng lớp các giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo, kiên quyết đưa ra khỏi ngành Giáo dục những trường hợp vi phạm nghiêm trọng đạo đức nhà giáo theo quy định của pháp luật.

Công văn 924/BGDĐT-NGCBQLGD có hiêu lực từ ngày 11/03/2019.

Hà Nội công bố môn thi thứ 4 vào lớp 10

Ngày 11/3/2019, Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hà Nội ban hành Công văn 802/SGDĐT-QLT công bố môn thi thứ 4 vào lớp 10 năm học 2019 - 2020.

Theo đó, ngoài 3 môn thi đã công bố là Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ, môn thi thứ 4 là môn Lịch sử.

- Thời gian thi:

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập năm học 2019 - 2020 được tổ chức vào ngày 02 và 03/6/2019.

- Hình thức thi:

+ Toán và Ngữ Văn thi theo hình thức tự luận, thời gian làm bài 120 phút/bài thi.

+ Môn Ngoại ngữ thi theo hình thức kết hợp trắc nghiệm và tự luận, thời gian làm bài là 60 phút;

+ Môn Lịch sử thi theo hình thức trắc nghiệm, thời gian làm bài là 60 phút.

- Phạm vi và yêu cầu kiến thức thi:

Đề thi gồm các câu hỏi theo yêu cầu chuẩn kiến thức, kỹ năng thuộc chương trình THCS hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chủ yếu nằm trong chương trình lớp 9.

Trong đó, đề thi môn Ngoại ngữ và Lịch sử chủ yếu yêu cầu ở mức độ nhận biết, thông hiểu và một số câu vận dụng ở mức độ thấp.

Công văn 802/SGDĐT-QLT được ban hành và có hiệu lực từ ngày 11/3/2019.

Thông tin-Truyền thông
Việt Nam vào nhóm 4 nước dẫn đầu ASEAN về Chính phủ điện tử

Đây là mục tiêu xây dựng Chính phủ điện tử theo Nghị quyết 17/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng 2025.

Theo đó, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp thì Chính phủ đưa ra mục tiêu phải hoàn thiện nền tảng Chính phủ điện tử; đến năm 2025, đưa Việt Nam vào nhóm 4 nước dẫn đầu ASEAN về xếp hạng Chính phủ điện tử.

Để đạt được mục tiêu chung đó, Chính phủ đưa ra các chỉ tiêu cụ thể, chủ yếu sau:

Giai đoạn 2019 - 2020:

- 20% số lượng người dân và doanh nghiệp tham gia hệ thống thông tin Chính phủ điện tử được xác thực định danh điện tử thông suốt.

- Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của từng bộ, ngành, địa phương đạt từ 20% trở lên;

- Tối thiểu 30% dịch vụ công trực tuyến thực hiện ở mức độ 4;

- 100% phần mềm quản lý văn bản và điều hành của các bộ, ngành, địa phương được kết nối, liên thông qua Trục liên thông văn bản quốc gia phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử...

Giai đoạn 2021 - 2025:

- 100% Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh được kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cổng Dịch vụ công quốc gia.

- 40% người dân, doanh nghiệp tham gia hệ thống Chính phủ điện tử..

- Tỷ lệ hồ sơ giải quyết theo dịch vụ công tực tuyến mức độ 3, 4 trên tổng số hồ sơ đạt từ 50% trở lên…

Nghị quyết 17/NQ-CP có hiệu lực từ ngày 07/3/2019.

Tư pháp-Hộ tịch
Từ 25/4/2019, được phép thay đổi họ tên của con nuôi

Nghị định 24/2019/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành ngày 05/03/2019 sửa đổi, bổ sung Nghị định 19/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật Nuôi con nuôi với nhiều nội dung đáng chú ý.

Theo Nghị định này, theo yêu cầu của cha mẹ nuôi, cơ quan đăng ký hộ tịch được thực hiện thay đổi họ, chữ đệm và tên của con nuôi theo quy định. Tuy nhiên, điều này chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của con, trong trường hợp con đủ 09 tuổi trở lên.

Một điểm mới khác của Nghị định này là bổ sung quy định hỗ trợ bằng tiền cho trại trẻ mồ côi thì phải thực hiện thông qua tài khoản của trại.

Khi hỗ trợ nhân đạo cho trại trẻ mồ côi, tổ chức, cá nhân không được yêu cầu cơ sở nuôi dưỡng cho trẻ em làm con nuôi; cơ sở nuôi dưỡng cũng không được cam kết cho trẻ em làm con nuôi vì lý do đã nhận hỗ trợ nhân đạo.

Ngoài ra, Nghị định cũng chỉ rõ, trong trường hợp cha dượng, mẹ kế nhận con riêng của vợ hoặc chồng làm con nuôi, cô, cậu, dì, chú, bác ruột nhận cháu làm con nuôi thì UBND cấp xã nơi cư trú của người nhận con nuôi hoặc của người nhận làm con nuôi thực hiện đăng ký việc nuôi con nuôi.

Trước đây, chỉ có UBND cấp xã nơi thường trú của người nhận nuôi được thực hiện việc đăng ký này.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 25/04/2019.

Chính sách
Hỗ trợ 80% giá thị trường cho gia đình có lợn mắc dịch bệnh

Nghị quyết 16/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02/2019 đã được Chính phủ ban hành ngày 07/03/2019.

Tại Nghị quyết này, Chính phủ cho phép Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sử dụng dự phòng ngân sách của địa phương và nguồn kinh phí hợp pháp khác hỗ trợ cho hỗ trợ gia đình có lợn mắc dịch bệnh, nghi mắc các dịch bệnh trên, cụ thể:

- Đối với lợn con, lợn thịt các loại, hỗ trợ với mức tối thiểu 80% giá thị trường tại thời điểm và tại địa phương có dịch bệnh xảy ra.

- Đối với lợn nái, lợn đực giống đang khai thác, hỗ trợ với mức từ 1,5 đến 2,0 lần so với mức hỗ trợ các loại lợn khác tại thời điểm có dịch bệnh.

- Chủ vật nuôi được hỗ trợ khi có lợn buộc phải tiêu hủy không nhất thiết phải đáp ứng điều kiện đăng ký kê khai ban đầu được UBND cấp xã xác nhận khi bắt đầu nuôi lợn.

Trong quá trình triển khai phải bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng, dưới sự giám sát của Mặt trận Tổ quốc các cấp và người dân, không để xảy ra hiện tượng trục lợi chính sách.

Nghị quyết 16/NQ-CP được ban hành và có hiệu lực ngày 07/03/2019.

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: [email protected]

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.