Điểm tin Văn bản mới số 06.2019

Điểm tin văn bản

Thuế-Phí-Lệ phí
Quy định mới về giá tính lệ phí trước bạ với nhà, đất

Ngày 21/02/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định 20/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 140/2016/NĐ-CP về lệ phí trước bạ.

Một trong những nội dung đáng chú ý của Nghị định này là quy định về giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà đất. Theo đó:

- Giá tính lệ phí trước bạ đối với đất là giá đất tại bảng giá đất do UBND cấp tỉnh ban hành theo quy định tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ.

Nếu đất thuê của Nhà nước theo hình thức trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê mà thời gian đó nhỏ hơn thời hạn của loại đất quy định tại Bảng giá do UBND cấp tỉnh thì giá đất của thời hạn thuê đất tính lệ phí trước bạ được xác định như sau:

Giá đất của thời hạn thuê đất tính lệ phí trước bạ = Giá đất tại bảng giá đất : 70 năm x Thời hạn thuê đất.

- Giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà là giá do UBND cấp tỉnh ban hành theo quy định về xâ dựng tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 10/04/2019.

Tài chính-Ngân hàng
Năm 2019, lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở là 5%

Cụ thể, mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2019 đối với dư nợ của các khoản cho vay hỗ trợ nhà ở là 5%/năm.

Theo đó, mức lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở này áp dụng với dư nợ của khoản vay hỗ trợ nhà ở theo Thông tư 11/2013/TT-NHNN, Thông tư 32/2014/TT-NHNN, Thông tư 25/2016/TT-NHNN.

Nội dung này được nêu tại Quyết định 2570/QĐ-NHNN được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành ngày 25/12/2018 về mức lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở năm 2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019.

Thống đốc Ngân hàng yêu cầu Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên và Tổng Giám đốc (Giám đốc) ngân hàng thương mại cho vay hỗ trợ nhà ở chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Chỉ chủ tài khoản mới được ủy quyền cho người khác sử dụng

Vừa qua, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư 02/2019/TT-NHNN sửa đổi hướng dẫn mở, sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.

Thông tư mới có một số điều chỉnh như sau:

- Chỉ chủ sử dụng tài khoản thanh toán mới được ủy quyền cho người khác sử dụng tài khoản thanh toán của mình. Việc ủy quyền phải lập bằng văn bản.

Trước đây, kế toán trưởng và người phụ trách kế toán được ủy quyền cho người khác sử dụng tài khoản thanh toán của tổ chức.

- Ngân hàng phải có ít nhất 02 hình thức tiếp nhận thông tin tra soát, khiếu nại bao gồm tổng đài điện thoại (có ghi âm) và các điểm giao dịch của ngân hàng.

- Ngân hàng được thỏa thuận và quy định cụ thể về thời hạn khách hàng được quyền đề nghị tra soát, khiếu nại, nhưng không ít hơn 60 ngày, kể từ ngày phát sinh giao dịch đề nghị tra soát, khiếu nại.

Việc xử lý tra soát, khiếu nại được giải quyết trong tối đa 30 ngày và tối đa 05 ngày phải bồi thường tổn thất cho khách hàng.

Thông tư Thông tư 02/2019/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 23/2014/TT-NHNN được ban hành ngày 29/02/2019, có hiệu lực từ ngày 01/03/2019.

Y tế-Sức khỏe
Thông tư mới về điều trị nội trú tại cơ sở y học cổ truyền

Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư 01/2019/TT-BYT về thực hiện điều trị nội trú ban ngày tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh y học cổ truyền.

Theo đó, việc chỉ định điều trị nội trú ban ngày do bác sĩ quyết định và phải đáp ứng các tiêu chí:

- Tình trạng sức khỏe, bệnh lý của người bệnh phải điều trị nội trú nhưng không nhất thiết phải theo dõi, điều trị 24/24 giờ tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

- Thời gian theo dõi, điều trị nội trú ban ngày cho người bệnh tối thiểu 4 giờ/ngày tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

- Tình trạng bệnh lý của người bệnh có thể điều trị ngoại trú thì không áp dụng điều trị nội trú ban ngày;

Đối với người bệnh không cư trú trên cùng địa bàn tỉnh, thành phố nơi đặt cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thì người bệnh có thể được điều trị nội trú ban ngày hoặc điều trị nội trú 24/24 giờ.

Người bệnh điều trị nội trú ban ngày được thăm khám lâm sàng, cận lâm sàng hằng ngày hoặc theo lịch hẹn của bác sĩ điều trị và được hưởng chế độ điều trị nội trú, theo dõi và chăm sóc trong thời gian làm việc ban ngày…

Thông tư 01/2019/TT-BYT được ban hành ngày 01/03/2019 và có hiệu lực từ ngày 15/04/2019.

Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
Hướng dẫn mới về xác định chỉ tiêu tuyển sinh ĐH chính quy

Thông tư 01/2019/TT-BGDĐT sửa đổi Thông tư 06/2018/TT-BGDĐT về xác định chỉ tiêu tuyển sinh vừa được ban hành.

Thông tư này bổ sung một số quy định mới liên quan đến việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đại học chính quy, trong đó có:

- Đối với các ngành đào tạo mới được mở ngành trong năm tuyển sinh, chỉ tiêu được xác định cho ngành đó không vượt quá 30% năng lực đào tạo của ngành;

- Trường đại học trong 03 năm liền kề không vi phạm quy định về tuyển sinh, có tỷ 90% sinh viên tốt nghiệp có việc làm/năm trở lên thì được tăng thêm chỉ tiêu tối đa 10% so với năm trước liền kề đối với ngành chưa có chương trình kiểm định.

- Nếu có sinh viên bị sàng lọc thì sau khi xác định chỉ tiêu nêu trên, còn được xác định chỉ tiêu tăng thêm không quá 25% số trung bình cộng của sinh viên bị sàng lọc trong 04 năm trước liền kề năm tuyển sinh.

Thông tư 01/2019/TT-BGDĐT được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 25/02/2019, có hiệu lực từ ngày 12/04/2019.

Xây dựng
Sẽ sửa đổi Luật Nhà ở, Luật Xây dựng để loại bỏ chồng chéo

Ngày 01/03/2019, Thủ tướng đã ra Chỉ thị 05/CT-TTg về tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt.

Theo đó, Thủ tướng giao Bộ Xây dựng đề xuất sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật Xây dựng, Quy hoạch đô thị, Kinh doanh bất động sản, Luật Nhà ở và các Nghị định, Thông tư liên quan bảo đảm tính minh bạch, thống nhất và loại bỏ các mâu thuẫn, chồng chéo.

Đồng thời, Bộ Xây dựng cũng chịu trách nhiệm sửa đổi, bổ sung hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn liên quan đến phát triển đô thị, nhà ở bảo đảm yêu cầu sử dụng đất hiệu quả, phù hợp với thực tiễn và hoàn thành trước năm 2020.

Ngay trong năm 2019, mục tiêu là hoàn thành việc lập Cổng thông tin điện tử quốc gia về quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị.

Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí
Không tổ chức khởi công, khánh thành công trình xây dựng cơ bản

Đó là một trong những nội dung trong Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019, ban hành kèm theo Quyết định 213/QĐ-TTg.

Ngoài việc yêu cầu cắt giảm 100% việc tổ chức khởi công, khánh thành công trình xây dựng cơ bản, trong Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 về quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách nhà nước Thủ tướng Chính phủ còn yêu cầu:

- Tiết kiệm trong quản lý, sử dụng kinh phí nghiên cứu khoa học, không đề xuất, phê duyệt các đề tài nghiên cứu khoa học có nội dung trùng lặp, thiếu tính khả thi, chưa xác định được nguồn kinh phí thực hiện.

- Sử dụng hiệu quả kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo. Đầu tư ngân sách nhà nước cho các cơ sở giáo dục công lập cần có trọng điểm, tập trung ưu tiên cho giáo dục phổ cập và tiếp tục kiên cố hóa trường học, nhất là đối với các cơ sở giáo dục ở các vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khan...

Bên cạnh đó cần đẩy mạnh xã hội hoá, huy động các nguồn lực phát triển hệ thống y tế. Từng bước chuyển chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước cấp trực tiếp cho cơ sở khám, chữa bệnh sang hỗ trợ người tham gia bảo hiểm y tế gắn với lộ trình tính đúng, tính đủ giá dịch vụ y tế....

Quyết định 213/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành và có hiệu lực kể từ 21/02/2019.

Văn hóa-Thể thao-Du lịch
2 trường hợp tổ chức triển lãm phải xin giấy phép

Trong Nghị định 23/2019/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 26/02/2019 có quy định về các hoạt động triển lãm phải xin giấy phép.

Cụ thế, 2 trường hợp tổ chức triển lãm phải xin giấy phép gồm:

- Triển lãm do tổ chức, cá nhân tại Việt Nam đưa ra nước ngoài.

- Triển lãm do tổ chức quốc tế, tổ chức, cá nhân nước ngoài tổ chức tại Việt Nam.

Ngoài ra, các tác phẩm, hiện vật, tài liệu tham gia triển lãm…không thuộc trường hợp bị đình chỉ lưu hành, cấm lưu hành, thu hồi, tịch thu.

Tác phẩm, hiện vật, tài liệu được triển lãm phải phù hợp với chủ đề, nội dung của triển lãm; có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp.

Địa điểm triển lãm phải phù hợp với quy mô triển lãm, bảo đảm các điều kiện về trật tự an toàn xã hội, vệ sinh môi trường và phòng, chống cháy nổ.

Các tổ chức, cá nhân khi tổ chức triển lãm cần thực hiện triển lãm theo đúng nội dung đã được ghi trong giấy phép hoặc thông báo; tuân thủ các quy định về nếp sống văn minh, an ninh, trật tự; quy định về sở hữu trí tuệ...

Nghị định 23/2019/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 15/04/2019.

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: cskh@luatvietnam.vn

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.