Bản tin Văn bản mới số 04.2018

* LuatVietnam - website cung cấp dịch vụ tra cứu Văn bản pháp luật tiếng Việt và tiếng Anh, hoạt động từ tháng 10/2000 - nơi hỗ trợ Quý khách hàng tìm văn bản và các thông tin liên quan ĐẦY ĐỦ - CHÍNH XÁC - NHANH NHẤT!

* Thông tin chi tiết về dịch vụ của LuatVietnam, xin Quý khách vui lòng tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn

#

KÝ HIỆU

VĂN BẢN

 

Trong số này:

DOANH NGHIỆP

 

DOANH NGHIỆP

1

07/2018/NĐ-CP

Nghị định 07/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

 

* Tập đoàn Dầu khí Việt Nam hoạt động theo Điều lệ mới

Trang 2

THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

 

THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

 

2

146/2017/TT-BTC

Thông tư 146/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý, giám sát việc thu thuế đối với hoạt động kinh doanh casino

 

* Cơ quan thuế giám sát doanh nghiệp casino qua camera

Trang 2

ĐẦU TƯ

 

ĐẦU TƯ

3

63/QĐ-TTg

Quyết định 63/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Cơ cấu lại đầu tư công giai đoạn 2017-2020 và định hướng đến năm 2025

 

* Cơ cấu lại đầu tư công: Mở rộng cơ hội cho đầu tư tư nhân

Trang 3

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

 

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

 

4

50/2017/QĐ-TTg

Quyết định 50/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị

 

* Đơn vị cấp xã được trang bị bàn ghế họp có giá đến 5 triệu đồng

Trang 3

5

01/2018/QĐ-TTg

Quyết định 01/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bãi bỏ Quyết định 72/2013/QĐ-TTg ngày 26/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ chế, chính sách tài chính đối với khu kinh tế cửa khẩu

 

* Bãi bỏ quy định chính sách tài chính với Khu kinh tế cửa khẩu

Trang 3

6

165/2017/NĐ-CP

Nghị định 165/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng tài sản tại cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam

 

* Không dùng tài sản cơ quan Đảng vào việc riêng

Trang 3

THƯƠNG MẠI

 

THƯƠNG MẠI

 

7

09/2018/NĐ-CP

Nghị định 09/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết Luật Thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

 

* Nhà đầu tư nước ngoài nợ thuế không được cấp phép kinh doanh

Trang 4

GIAO THÔNG

 

GIAO THÔNG

8

04/CT-TTg

Chỉ thị 04/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện

 

* Bắt buộc đội mũ bảo hiểm cho trẻ từ 6 tuổi

Trang 4

9

02/2018/TT-BGTVT

Thông tư 02/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc quy định ngưng hiệu lực một phần Thông tư 45/2017/TT-BGTVT ngày 17/11/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 01/2016/TT-BGTVT ngày 01/02/2016 quy định chi tiết về Chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam

 

* Vẫn được dùng bằng lái xe, thẻ Đảng làm thủ tục lên máy bay

Trang 4

10

64/2017/TT-BCA

Thông tư 64/2017/TT-BCA của Bộ Công an về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 15/2014/TT-BCA ngày 04/04/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về đăng ký xe

 

* Bỏ quy định bán xe phải thông báo với công an

Trang 4

Y TẾ-SỨC KHỎE

 

Y TẾ-SỨC KHỎE

11

52/2017/TT-BYT

Thông tư 52/2017/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về đơn thuốc và việc kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú

 

* Đơn thuốc có giá trị mua thuốc trong 5 ngày

Trang 5

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

 

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

12

37/2017/TT-BLĐTBXH

Thông tư 37/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Danh mục ngành, nghề đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng khó tuyển sinh nhưng xã hội có nhu cầu

 

* Những ngành, nghề khó tuyển sinh nhưng xã hội có nhu cầu

Trang 5

THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG

 

THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG

13

47/2017/TT-BTTTT

Thông tư 47/2017/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định hạn mức khuyến mại đối với dịch vụ thông tin di động mặt đất

 

* Từ 1/3, dừng khuyến mãi 50% thẻ nạp cho thuê bao trả trước

Trang 5

CHÍNH SÁCH

 

CHÍNH SÁCH

14

03/CT-TTg

Chỉ thị 03/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác giải quyết việc nuôi con nuôi trong tình hình mới

 

* Tăng cường xác minh nguồn gốc trẻ bị bỏ rơi được cho làm con nuôi

Trang 6

NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP

 

NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP

15

79/QĐ-TTg

Quyết định 79/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia phát triển ngành tôm Việt Nam đến năm 2025

 

* Mục tiêu đến 2025, xuất khẩu tôm đạt 10 tỷ USD

Trang 6

TÓM TẮT VĂN BẢN:

Ü Doanh nghiệp:

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM HOẠT ĐỘNG THEO ĐIỀU LỆ MỚI

Ngày 10/01/2018, Chính phủ đã ra Nghị định 07/2018/NĐ-CP về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam được tổ chức theo hình thức Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu, có tư cách pháp nhân, có con dấu, biểu tượng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước, các ngân hàng trong và ngoài nước.

Vốn điều lệ của Tập đoàn là 281.500 tỷ đồng. Việc điều chỉnh vốn điều lệ do Thủ tướng quyết định theo quy định pháp luật.

Về tài chính, Tập đoàn có quyền huy động vốn để kinh doanh dưới hình thức phát hành trái phiếu; vay vốn của tổ chức tín dụng, vay vốn của người lao động và các hình thức vay vốn khác.

Ngoài ra, Tập đoàn này được quyền bổ sung, điều chuyển tài sản giữa Tập đoàn và các công ty con do Tập đoàn nắm giữ 100% vốn điều lệ, theo nguyên tắc tăng giảm vốn nhưng phải bảo đảm khả năng trả nợ và không ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh và tình hình tài chính của công ty đó.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày ký.

Ü Thuế-Phí-Lệ phí:

CƠ QUAN THUẾ GIÁM SÁT DOANH NGHIỆP CASINO QUA CAMERA

Ngày 29/12/2017, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 146/2017/TT-BTC hướng dẫn quản lý, giám sát việc thu thuế đối với hoạt động kinh doanh casino, có hiệu lực từ ngày 12/02/2018.

Thông tư này nhấn mạnh, việc quản lý thuế tại doanh nghiệp casino được thực hiện bằng hình thức quản lý trực tiếp tại điểm kinh doanh hoặc giám sát qua các thiết bị điện tử và hệ thống camera.

Doanh nghiệp casino phải theo dõi mọi giao dịch liên quan đến tiền, đồng tiền quy ước bằng phần mềm máy tính và bảo đảm dữ liệu từ phần mềm phải được chuyển vào Phiếu tổng hợp doanh thu.

Định kỳ hàng tháng, doanh nghiệp casino phải chuyển thông tin của Phiếu tổng hợp doanh thu đến cơ quan thuế cùng với thời gian nộp hồ sơ khai thuế tiêu thụ đặc biệt.

Doanh nghiệp casino chỉ được phép đổi đồng tiền quy ước cho người chơi trước khi chơi tại quầy thu ngân hoặc bàn trò chơi và đổi trả lại tiền cho người chơi tại quầy thu ngân. Đồng thời, phải bố trí các hòm (túi) chuyên dụng để đựng tiền mặt, đồng tiền quy ước; các hòm (túi) này phải được niêm phong trước khi mang ra khỏi kho quỹ và ngay sau khi mang ra khỏi máy (bàn) trò chơi điện tử có thưởng.

Ü Đầu tư:

CƠ CẤU LẠI ĐẦU TƯ CÔNG: MỞ RỘNG CƠ HỘI CHO ĐẦU TƯ TƯ NHÂN

Đề án Cơ cấu lại đầu tư công giai đoạn 2017 - 2020 và định hướng đến năm 2025 đã chính thức được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 63/QĐ-TTg ngày 12/01/2018.

Theo Đề án này, một trong các giải pháp cần thực hiện ngay trong giai đoạn 2017 - 2020 là thực hiện cơ cấu lại đầu tư công gắn chặt chẽ với cơ cấu lại ngân sách Nhà nước và nợ công, quyết liệt thực hiện mục tiêu giảm tỷ trọng đầu tư Nhà nước, tăng tỷ trọng đầu tư của các thành phần kinh tế khác.

Trong đó, mở rộng cơ hội cho đầu tư tư nhân với mức tối đa, nhất là tư nhân trong nước. Khuyến khích và tạo thuận lợi cho đầu tư tư nhân tham gia phát triển hạ tầng, phát triển các ngành, sản phẩm có lợi thế, có tiềm năng phát triển. Đẩy mạnh chủ trương xã hội hóa đối với các dịch vụ công.

Đề án Cơ cấu lại đầu tư công cũng nhấn mạnh tới nguyên tắc bố trí, sử dụng vốn ngân sách Nhà nước như là “vốn mồi” để khai thác tối đa nguồn vốn của các thành phần kinh tế khác. Tạo đột phá thu hút vốn tư nhân theo hình thức đối tác công tư (PPP) để tập trung phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng quan trọng, đặc biệt là các dự án có sức lan tỏa rộng…

Cũng với mục đích mở rộng cơ hội cho đầu tư tư nhân, Đề án quy định không bố trí vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách Nhà nước vào các lĩnh vực, dự án mà các thành phần kinh tế khác có thể đầu tư.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Ü Tài chính-Ngân hàng-Tín dụng:

ĐƠN VỊ CẤP XÃ ĐƯỢC TRANG BỊ BÀN GHẾ HỌP CÓ GIÁ ĐẾN 5 TRIỆU ĐỒNG

Quyết định 50/2017/QĐ-TTg quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 31/12/2017; áp dụng tại các cơ quan Nhà nước, tổ chức được ngân sách Nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động.

Theo tiêu chuẩn này, cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp xã, được trang bị tối đa 01 bộ bàn ghế họp, tiếp khách có giá 05 triệu đồng, 03 tủ đựng tài liệu với đơn giá 03 triệu đồng/bộ, 01 giá đựng công văn có giá tối đa 01 triệu đồng; Máy in, máy photocopy, máy fax, điện thoại cố định có giá tối đa lần lượt là 10, 60, 7 và 0,3 triệu đồng.

Tại phòng tiếp dân, bộ phận một cửa của cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp xã, được trang bị 01 bộ bàn ghế, 01 tủ đựng tài liệu và 01 điện thoại cố định của giá tối đa lần lượt là 15, 03 và 1,3 triệu đồng.

Đối với phòng làm việc có từ 10 người trở lên được bổ sung máy in theo nguyên tắc cứ tăng đến 10 người thì được bổ sung 01 máy.

Quyết định này có hiệu lực từ 01/01/2018.

BÃI BỎ QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH VỚI KHU KINH TẾ CỬA KHẨU

Ngày 16/01/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định 01/2018/QĐ-TTg bãi bỏ Quyết định 72/2013/QĐ-TTg về cơ chế, chính sách tài chính đối với Khu kinh tế cửa khẩu.

Các dự án đầu tư đang được hưởng chính sách ưu đãi ghi trong Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, văn bản quyết định chủ trương đầu tư đã được cấp hoặc đang được hưởng mức ưu đãi tại Quyết định 72/2013/QĐ-TTg vẫn được tiếp tục thực hiện các ưu đãi đó cho

thời gian còn lại của dự án.

Trường hợp văn bản quy phạm pháp luật mới quy định mức ưu đãi cao hơn thì được lựa chọn hưởng chính sách ưu đãi cao hơn cho thời gian còn lại của dự án.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/03/2018.

KHÔNG DÙNG TÀI SẢN CƠ QUAN ĐẢNG VÀO VIỆC RIÊNG

Nghị định 165/2017/NĐ-CP về quản lý, sử dụng tài sản tại cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam quy định, không được cho mượn tài sản, sử dụng tài sản của cơ quan Đảng vào mục đích cá nhân.

Đồng thời, cho phép cơ quan của Đảng được sử dụng nhà ở công vụ, nhà khách và tài sản khác chưa sử dụng hết công suất để khai thác theo quy định; số tiền thu được từ việc khai thác nhà ở công vụ, nhà khách và tài sản khác này, sau khi trừ đi các chi phí có liên quan, thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước được bổ sung vào kinh phí hoạt động của cơ quan Đảng hoặc bổ sung vào quỹ dự trữ của ngân sách Đảng.

Các cơ quan của Đảng cũng được phép cho cơ quan, tổ chức, đơn vị khác sử dụng chung tài sản chưa sử dụng hết công suất (gồm hội trường, ô tô và các phương tiện vận tải khác. Cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng chung tài sản của cơ quan Đảng không được chuyển giao quyền sử dụng cho đơn vị khác hoặc sử dụng vào mục đích khác; bên cạnh đó, phải trả một khoản chi phí sử dụng chung cho cơ quan Đảng.

Nghị định này được ban hành ngày 31/12/2017, có hiệu lực ngày 01/01/2018.

Ü Thương mại:

NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI NỢ THUẾ KHÔNG ĐƯỢC CẤP PHÉP KINH DOANH

Đây là thông tin từ Nghị định 09/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15/01/2018 quy định chi tiết Luật Thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài…

Theo đó, nhà đầu tư nước ngoài thuộc nước đã tham gia Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có cam kết mở cửa thị trường cho hoạt động mua bán hàng hóa sẽ được cấp Giấy phép kinh doanh nếu: Không còn nợ thuế quá hạn trong trường hợp đã thành lập tại Việt Nam từ 01 năm trở lên; Có kế hoạch về tài chính để thực hiện hoạt động đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh…

Đối với nhà đầu tư nước ngoài không thuộc nước tham gia Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên

thì ngoài điều kiện nêu trên còn phải đáp ứng thêm các tiêu chí: Phù hợp với mức độ cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước trong cùng lĩnh vực hoạt động; Khả năng tạo việc làm cho lao động trong nước; Mức độ đóng góp cho ngân sách Nhà nước.

Trường hợp hàng hóa kinh doanh thuộc nhóm hàng hóa Việt Nam chưa cam kết mở cửa thị trường như gạo, đường, vật phẩm đã ghi hình, sách, báo và tạp chí, sẽ xem xét cấp phép thực hiện quyền phân phối bán lẻ cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã có cơ sở bán lẻ dưới hình thức siêu thị, siêu thị mini, cửa hàng tiện lợi.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày ký.

Ü Giao thông:

BẮT BUỘC ĐỘI MŨ BẢO HIỂM CHO TRẺ TỪ 6 TUỔI

Nội dung này được nêu tại Chỉ thị 04/CT-TTg do Thủ tướng Chính phủ ngày 19/01/2018, về việc đẩy mạnh thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi xe máy, xe đạp điện.

Cụ thể, Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm tổ chức thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm cho học sinh, sinh viên, đặc biệt là học sinh từ 06 tuổi trở lên được người lớn chở bằng xe máy, xe đạp điện; giáo dục học sinh, sinh viên đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy, xe đạp điện trở thành thói quen.

Đồng thời, các nhà trường phải tổ chức cho phụ huynh học sinh ký cam kết thực hiện quy định đội mũ bảo hiểm khi đưa con em đến trường bằng xe máy, xe đạp điện.

Bộ Giao thông Vận tải được giao trách nhiệm nghiên cứu đưa quy định về độ tuổi bắt buộc đội mũ bảo

hiểm là từ 06 tuổi trở lên vào Luật Giao thông đường bộ sửa đổi; bổ sung quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đúng Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia.

Đáng chú ý, Thủ tướng yêu cầu các cơ quan thông tấn báo chí kiểm duyệt, kiên quyết không phát hành các sản phẩm truyền thông có các nhân vật chính không đội mũ bảo hiểm hoặc đội mũ không phải mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe máy, xe đạp điện.

Bộ Công Thương phải tăng cường kiểm tra hoạt động phân phối, kinh doanh mũ bảo hiểm trên thị trường nội địa; chịu trách nhiệm trước Thủ tướng nếu để xảy ra tình trạng mũ bảo hiểm giả, mũ bảo hiểm không phù hợp quy chuẩn trôi nổi trên thị trường.

VẪN ĐƯỢC DÙNG BẰNG LÁI XE, THẺ ĐẢNG LÀM THỦ TỤC LÊN MÁY BAY

Ngày 09/01/2018, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Thông tư 02/2018/TT-BGTVT quy định ngưng hiệu lực một phần Thông tư 45/2017/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung Thông tư 01/2016/TT-BGTVT về an ninh hàng không, kiểm soát chất lượng an ninh hàng không.

Theo đó, Thông tư mới đã ngưng hiệu lực thi hành đối với quy định tại khoản 45 và khoản 47 Điều 1 Thông tư 45/2017/TT-BGTVT. Trước đó, khoản 45 Điều 1 của Thông tư 45 đã bỏ quy định về việc cho phép hành khách mang quốc tịch Việt Nam được dùng giấy phép lái xe ô tô, xe máy; thẻ Đảng viên; thẻ

nhà báo để làm thủ tục lên các chuyến bay nội địa.

Như vậy, với việc ngưng hiệu lực đối với khoản 45 Điều 1 của Thông tư 45 nêu trên, hành khách vẫn được phép dùng giấy phép lái xe, thẻ Đảng viên và thẻ nhà báo để làm thủ tục lên các chuyến bay nội địa từ ngày 15/01/2018, cho đến khi có văn bản mới quy định thay thế nội dung này.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/01/2018.

BỎ QUY ĐỊNH BÁN XE PHẢI THÔNG BÁO VỚI CÔNG AN

Đây là nội dung mới về đăng ký xe được Bộ Công an quy định tại Thông tư 64/2017/TT-BCA, sửa đổi, bổ sung Thông tư 15/2014/TT-BCA.

Cụ thể, Thông tư này đã không còn quy định về việc trước khi bán, cho, tặng xe, chủ xe phải thông báo bằng văn bản đến cơ quan đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký xe đó.

Trong khi đó, chỉ quy định: Xe biển xanh; xe biển số ký hiệu 80, nay có quyết định điều chuyển, bán, tặng, cho thì trước khi bàn giao xe cho người mua hoặc người được điều chuyển, tặng, cho, chủ xe phải thu hồi, nộp lại đăng ký, biển số cho cơ quan đăng ký xe.

Cũng theo Thông tư này, có 08 cơ quan, đơn vị phải thực hiện đăng ký xe ô tô tại Cục Cảnh sát giao thông, trong đó có: Văn phòng Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Văn phòng Chủ tịch nước; Văn phòng Quốc hội; Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao...

Các cơ quan, tổ chức có xe ô tô đã đăng ký tại Cục Cảnh sát giao thông, nay không thuộc đối tượng nêu trên có trách nhiệm đến Cục Cảnh sát giao thông làm thủ tục di chuyển xe về đăng ký tại Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nơi cơ quan, tổ chức có trụ sở.

Thông tư này được ban hành ngày 28/12/2017; có hiệu lực từ ngày 12/02/2018.

Ü Y tế-Sức khỏe:

ĐƠN THUỐC CÓ GIÁ TRỊ MUA THUỐC TRONG 5 NGÀY

Theo Thông tư 52/2017/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 29/12/2017 quy định về đơn thuốc và việc kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú, đơn thuốc có giá trị mua, lĩnh thuốc trong thời hạn tối đa 05 ngày kể từ ngày kê đơn.

Đối với trẻ dưới 72 tháng tuổi thì đơn thuốc phải ghi số tháng tuổi của trẻ, ghi tên và số chứng minh nhân dân hoặc số căn cước công dân của bố hoặc mẹ. Nội dung kê đơn thuốc phải ghi đủ, rõ ràng và chính xác các mục in trong đơn thuốc hoặc trong sổ khám bệnh của người bệnh; Ghi địa chỉ nơi người bệnh thường trú hoặc tạm trú: Số nhà, đường phố, tổ dân phố hoặc thôn, xã/phường/thị trấn,

quận/huyện/thị xã/thành phố.

Theo nguyên tắc, chỉ kê đơn thuốc sau khi đã có kết quả khám bệnh, chẩn đoán bệnh; Không được kê vào đơn thuốc các thuốc, chất không nhằm mục đích phòng bệnh, chữa bệnh, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, thuốc chưa được phép lưu hành hợp pháp tại Việt Nam; Ưu tiên kê đơn thuốc dạng đơn chất hoặc thuốc generic.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/03/2018.

Ü Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề:

NHỮNG NGÀNH, NGHỀ KHÓ TUYỂN SINH NHƯNG XÃ HỘI CÓ NHU CẦU

Danh mục ngành, nghề đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng khó tuyển sinh nhưng xã hội có nhu cầu đã được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành tại Thông tư 37/2017/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2017.

Danh mục này bao gồm các ngành, nghề như: Kỹ thuật điêu khắc gỗ, Điêu khắc; Nghệ thuật biểu diễn dân ca, chèo, tuồng, cải lương, múa dân gian dân tộc, dân ca quan họ; Đờn ca tài tử Nam Bộ; Kỹ thuật sơn mài và khảm trai; Chế biến mủ cao su; Kỹ thuật khai thác mỏ hầm lò; Xây dựng cầu đường; Kiểm

lâm; Kiểm ngư; Xử lý rác thải…

Danh mục nêu trên được sử dụng làm cơ sở để các Bộ, ngành, địa phương có chính sách đầu tư, hỗ trợ cho các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp có đào tạo những, ngành khó tuyển sinh nhưng xã hội có nhu cầu.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 12/02/2018.

Ü Thông tin-Truyền thông:

TỪ 1/3, DỪNG KHUYẾN MÃI 50% THẺ NẠP CHO THUÊ BAO TRẢ TRƯỚC

Đây là nội dung được Bộ Thông tin và Truyền thông quy định tại Thông tư 47/2017/TT-BTTTT ngày 29/12/2017 về hạn mức khuyến mại đối với các thuê bao di động, có hiệu lực từ ngày 01/03/2018.

Cụ thể, Thông tư này quy định tổng giá trị tối đa dùng để khuyến mại trong một chương trình khuyến mại cho thuê bao trả trước không được vượt quá 20% tổng giá trị của dịch vụ; đối với thuê bao trả sau, không được vượt quá 50%.

Như vậy, từ thời điểm 01/03/2018, các nhà mạng chỉ được khuyến mại đến tối đa 20% giá trị thẻ nạp đối với thuê bao trả trước và tối đa 50% giá trị thẻ nạp đối với thuê bao trả sau.

Cũng theo Thông tư, khách hàng thường xuyên của dịch vụ thông tin di động được quy định bao gồm: Thuê bao di động trả sau, bao gồm cả thuê bao trả trước chuyển sang trả sau trong thời gian thực hiện chương trình khách hàng thường xuyên; Thuê bao di động trả trước đã sử dụng dịch vụ liên tục tối thiểu 01 năm, có tổng giá cước đã thanh toán từ khi đăng ký thuê bao tối thiểu là 01 triệu đồng.

Các nhà mạng tổ chức khuyến mại giảm giá cho đối tượng khách hàng thường xuyên nêu trên vẫn phải đồng thời tuân thủ quy định đối với chương trình khuyến mại giảm giá.

 

Ü Chính sách:

TĂNG CƯỜNG XÁC MINH NGUỒN GỐC TRẺ BỊ BỎ RƠI ĐƯỢC CHO LÀM CON NUÔI

Trước tình trạng người dân tự ý đem trẻ em bị bỏ rơi về chăm sóc, nuôi dưỡng, nhận con nuôi mà không làm thủ tục đăng ký nuôi con nuôi; thiếu sự giám sát và quản lý việc tiếp nhận, sử dụng các khoản hỗ trợ của cha mẹ nuôi, tổ chức con nuôi đối với cơ sở trợ giúp xã hội…, ngày 19/01/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 03/CT-TTg tăng cường công tác giải quyết việc nuôi con nuôi trong tình hình mới.

Tại Chỉ thị, Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND cấp tỉnh chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp liên ngành trong giải quyết việc nuôi con nuôi ở địa phương nhằm thực hiện tốt công tác tìm gia đình thay thế; đẩy mạnh xác minh nguồn gốc của trẻ em bị bỏ rơi được cho làm con nuôi; thanh tra, kiểm tra thường kỳ và đột xuất việc tiếp nhận và giải quyết việc nuôi con nuôi đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt ở các cơ sở trợ giúp xã hội nhằm ngăn ngừa và phát hiện những hành vi vi phạm pháp luật…

Ü Nông nghiệp-Lâm nghiệp:

MỤC TIÊU ĐẾN 2025, XUẤT KHẨU TÔM ĐẠT 10 TỶ USD

Kế hoạch phát triển ngành tôm Việt Nam đến năm 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 18/01/2018 tại Quyết định 79/QĐ-TTg.

Theo Kế hoạch, mục tiêu giá trị kim ngạch xuất khẩu tôm giai đoạn 2017 - 2020 đạt 5,5 tỷ USD và giai đoạn 2021 - 2025 đạt 10 tỷ USD; Định hướng phát triển ngành tôm theo quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, hướng tới không sử dụng hóa chất, thuốc kháng sinh ở tất cả các phương thức nuôi và các khâu trong chuỗi sản xuất, lưu thông sản phẩm tôm.

Đối với nuôi tôm nước lợ, thâm canh, bán thâm canh, thực hiện đầu tư xây dựng hệ thống điện ba pha; nâng cấp, hoàn thiện hệ thống giao thông, thủy lợi và cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất, đặc biệt tại vùng đồng bằng sông Cửu Long và các tỉnh duyên hải miền Trung. Đồng thời, xây dựng Cà

Mau trở thành Trung tâm nuôi tôm sú sinh thái (tôm rừng, tôm lúa, tôm hữu cơ) của cả nước.

Thủ tướng chỉ đạo, chú trọng phát triển xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc, đặc biệt là xuất khẩu tôm hùm, tôm càng xanh; tăng cường kiểm tra, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm hoạt động thu mua tôm của thương nhân tại các địa phương.

Bên cạnh đó, xây dựng cơ chế bảo hiểm ở tất cả các khâu trong chuỗi sản xuất tôm, đặc biệt là khâu sản xuất giống và nuôi tôm thương phẩm; có chính sách hỗ trợ bảo hiểm đối với các hộ nuôi nhỏ lẻ, hợp tác xã.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

  • Chi tiết của bản tin này được đăng tải đầy đủ trên website LuatVietnam www.luatvietnam.vn    
  • Quý khách sẽ nhận được nội dung toàn văn các văn bản trong bản tin và nhiều văn bản khác khi tham gia dịch vụ Tra cứu văn bản mới của LuatVietnam.
  • Mọi yêu cầu cung cấp văn bản, xin liên hệ với cskh@luatvietnam.vn
  • Quý khách có thể tham khảo mọi thông tin về dịch vụ LuatVietnam tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Mọi chi tiết xin liên hệ:

TRUNG TÂM LUẬT VIỆT NAM - CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ INCOM
Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919
Tại TP.HCM: Tòa nhà Hà Phan, số 456 Phan Xích Long, P.2, Q.Phú Nhuận, Tp. HCM - Tel: 028. 39950724
Email: cskh@luatvietnam.vn

 

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html. Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi huỷ bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.