Bản tin Văn bản mới số 02.2019

* LuatVietnam - website cung cấp dịch vụ tra cứu Văn bản pháp luật tiếng Việt và tiếng Anh, hoạt động từ tháng 10/2000 - nơi hỗ trợ Quý khách hàng tìm văn bản và các thông tin liên quan ĐẦY ĐỦ - CHÍNH XÁC - NHANH NHẤT!

* Thông tin chi tiết về dịch vụ của LuatVietnam, xin Quý khách vui lòng tham khảo tại địa chỉ: luatvietnam.vn

#

KÝ HIỆU

VĂN BẢN

 

Trong số này:

LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP

 

LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP

1

35/2018/TT-BLĐTBXH

Thông tư 35/2018/TT-BLĐTBXH quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội

 

*Mức điều chỉnh tiền lương, thu nhập đã đóng BHXH 2019

Trang 2

BẢO HIỂM

 

BẢO HIỂM

 

2

62/LĐTBXH-VL

Công văn 62/LĐTBXH-VL về thực hiện bảo hiểm thất nghiệp

 

*Hướng dẫn mới về thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Trang 2

3

5869/BHXH-CST

Công văn 5869/BHXH-CST của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hà Nội về việc gia hạn thẻ bảo hiểm y tế năm 2019

 

*Hà Nội: Thẻ BHYT hết hạn vẫn được thanh toán đến 15 ngày

Trang 2

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

 

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

4

33/QĐ-TTg

Quyết định 33/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025

 

*Đến 2025: Ít nhất 90% giáo viên mầm non có trình độ cao đẳng

Trang 2

5

25/2018/NQ-HĐND

Nghị quyết 25/2018/NQ-HĐND Thành phố Hồ Chí Minh điều chỉnh mức thu học phí cho học sinh bậc Nhà trẻ, Trung học cơ sở

 

*TP.Hồ Chí Minh: Giảm học phí bậc nhà trẻ, THCS từ 2019

Trang 2

CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC

 

CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC

6

01/QĐ-TANDTC

Quyết định 01/QĐ-TANDTC  ban hành Quy chế đánh giá và phân loại công chức, viên chức, người lao động Tòa án nhân dân

 

*Ban hành Quy chế đánh giá công chức ngành Tòa án

Trang 3

KẾ TOÁN-KIỂM TOÁN

 

KẾ TOÁN-KIỂM TOÁN

7

132/2018/TT-BTC

Thông tư 132/2018/TT-BTC về việc hướng dẫn Chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ

 

*Doanh nghiệp siêu nhỏ không bắt buộc phải có kế toán trưởng

Trang 3

GIAO THÔNG

 

GIAO THÔNG

 

8

2782/QĐ-BGTVT

Quyết định 2782/QĐ-BGTVT phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về chất lượng đào tạo, sát hạch và quản lý giấy phép lái xe đảm bảo an toàn giao thông

 

*Truất quyền sát hạch với thí sinh vượt đèn đỏ khi thi bằng lái xe

Trang 3

Y TẾ-SỨC KHỎE

 

Y TẾ-SỨC KHỎE

9

169/2018/NĐ-CP

Nghị định 169/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 36/2016/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế

 

*Điều kiện cấp nhanh số lưu hành trang thiết bị y tế

Trang 3

CHỨNG KHOÁN

 

CHỨNG KHOÁN

10

32/QĐ-TTg

Quyết định 32/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thành lập Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam

 

*Thành lập Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam

Trang 4

 

ĐIỂM TIN VĂN BẢN:

 

Ü Lao động-Tiền lương-Phụ cấp

MỨC ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG, THU NHẬP ĐÃ ĐÓNG BHXH 2019

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa ra Thông tư 35/2018/TT-BLĐTBXH quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng BHXH.

Theo đó:

- Điều chỉnh tiền lương tháng đã đóng BHXH của người lao động theo công thức sau: Tiền lương tháng đóng BHXH sau điều chỉnh của từng năm = Tổng tiền lương tháng đóng BHXH của từng năm x Mức điều chỉnh tiền lương đã

 

đóng BHXH của năm tương ứng.

- Điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng BHXH của người lao động theo công thức sau: Thu nhập tháng đóng BHXH tự nguyện sau điều chỉnh của từng năm = Tổng thu nhập tháng đóng BHXH của từng năm x Mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng BHXH của năm tương ứng.

Ü Bảo hiểm

HƯỚNG DẪN MỚI VỀ THỦ TỤC HƯỞNG BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

Ngày 04/01/2019, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã có Công văn 62/LĐTBXH-VL gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố về việc thực hiện bảo hiểm thất nghiệp.

Theo Công văn này, việc giải quyết hưởng bảo hiểm thất nghiệp không chỉ là tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả mà còn là tư vấn, giới thiệu việc làm, hỗ trợ học nghề nhằm hỗ trợ người lao động nhanh chóng tìm được việc làm mới

 

Vì vậy, chỉ thực hiện thủ tục hưởng các chế độ bảo hiểm thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định của Luật Việc làm.

Không đưa các thủ tục thực hiện về bảo hiểm thất nghiệp vào trong Trung tâm Phục vụ hành chính công, khiến người lao động phải đi lại nhiều lần.

HÀ NỘI: THẺ BHYT HẾT HẠN VẪN ĐƯỢC THANH TOÁN ĐẾN 15 NGÀY

Đây là thông tin được nêu tại Công văn 5869/BHXH-CST về việc gia hạn thẻ BHYT năm 2019 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hà Nội.

Từ 01/01/2019, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hà Nội không thực hiện cấp tiếp thẻ BHYT hằng năm đối với các trường hợp đang tham gia bảo hiểm xã hội, BHYT mà sẽ gia hạn trên phần mềm đối với các trường hợp tiếp tục tham gia BHYT.

 

Người có thẻ BHYT đang điều trị tại các cơ sở khám chữa bệnh BHYT nhưng thẻ hết giá trị sử dụng thì được thanh toán cho đến khi ra viện nhưng tối đa không quá 15 ngày.

Ngoài ra, trường hợp người tham gia đi khám chữa bệnh có cung cấp thẻ BHYT khi tra cứu dữ liệu trên hệ thống Giám định không còn giá trị sử dụng từ 01/01/2019, nhưng người bệnh khẳng định có tham gia BHYT thì thực hiện liên hệ với cơ quan bảo hiểm xã hội nơi cấp thẻ để xác định và xử lý kịp thời cho đối tượng.

Ü Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

ĐẾN 2025: ÍT NHẤT 90% GIÁO VIÊN MẦM NON CÓ TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

Nhằm thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 33/QĐ-TTg về Đề án Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên mầm non.

Theo đó, giai đoạn 2018 - 2020, sẽ đào tạo nâng cao trình độ, bảo đảm ít nhất 70% giáo viên mầm non đạt từ trình độ cao đẳng sư phạm mầm non trở lên và tăng lên 90% trong giai đoạn 2021 - 2025.

 

Cũng trong giai đoạn 2021 - 2025, phấn đấu 100% giáo viên và cán bộ quản lý trường mầm non được bồi dưỡng năng lực hỗ trợ đồng nghiệp tự học, tự bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ thường xuyên, liên tục ngay tại trường học; 100% giáo viên và cán bộ quản lý được bồi dưỡng nâng cao năng lực theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non mới, chuẩn hiệu trưởng mới...

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 08/01/2019.

TP. HỒ CHÍ MINH: GIẢM HỌC PHÍ BẬC NHÀ TRẺ, THCS TỪ 2019

Tại Nghị quyết 25/2018/NQ-HĐND, TP Hồ Chí Minh đã điều chỉnh mức thu học phí học sinh bậc nhà trẻ, trung học cơ sở và bổ túc trung học cơ sở tại các trường công lập trên địa bàn.

Cụ thể, từ ngày 01/01/2019, TP. Hồ Chí Minh áp dụng mức học phí mới như sau:

- Bậc nhà trẻ: Nhóm 1 là 200.000 đồng/học sinh/tháng; Nhóm 2 là 120.000 đồng/học sinh/tháng.

- Bậc trung học cơ sở và bổ túc trung học cơ sở: Nhóm 1 là 60.000 đồng/học sinh/tháng và Nhóm 2 là 30.000 đồng/học sinh/tháng.

 

So với trước đây, mức học phí giảm từ 20.000 đồng/học sinh/tháng - 55.000 đồng/học sinh/tháng.

Trong đó, nhóm 1 gồm địa bàn các quận: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Bình Tân, Tân Bình, Tân Phú, Phú Nhuận, Gò Vấp, Thủ Đức, Bình Thạnh.

Nhóm 2 gồm địa bàn các huyện: Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè, Cần Giờ.

Nghị quyết này được thông qua ngày 07/12/2018.

Ü Cán bộ-Công chức-Viên chức

BAN HÀNH QUY CHẾ ĐÁNH GIÁ CÔNG CHỨC NGÀNH TÒA ÁN

Quy chế đánh giá và phân loại công chức, viên chức, người lao động Tòa án nhân dân đã được Tòa án nhân dân tối cao ban hành kèm theo Quyết định 01/QĐ-TANDTC.

Theo Quy chế, công chức ngành Tòa án bị coi là không hoàn thành nhiệm vụ nếu:

- Gây mất đoàn kết trong đơn vị; thực hiện các nhiệm vụ có sai phạm đến mức phải có biện pháp khắc phục;

- Hoàn thành dưới 70% nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác năm;

 

- Có hành vi cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn, phiền hà, tiêu cực, tham nhũng, tham ô, lãng phí bị xử lý kỷ luật…

Riêng các công chức giữ chức vụ lãnh đạo bị coi là không hoàn thành nhiệm vụ nếu có trên 50% các tiêu chí về chức  trách, nhiệm vụ được đánh giá không hoàn thành; Đơn vị phụ trách hoàn thành dưới 50% các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao hoặc đề ra…

Quyết định này được ban hành ngày và có hiệu lực từ ngày 02/01/2019.

Ü Kế toán-Kiểm toán

DOANH NGHIỆP SIÊU NHỎ KHÔNG BẮT BUỘC PHẢI CÓ KẾ TOÁN TRƯỞNG

Bộ Tài chính mới đây đã ban hành Thông tư 132/2018/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ.

- Về tổ chức bộ máy: Doanh nghiệp siêu nhỏ được bố trí phụ trách kế toán mà không bắt buộc phải có kế toán trưởng.

- Về Sổ kế toán: Doanh nghiệp siêu nhỏ được tự xây dựng biểu mẫu sổ kế toán phù hợp. Nếu không tự xây dựng được thì sử dụng biểu mẫu và phương thức ghi chép tại Thông tư này;

 

- Về phương pháp kế toán: Doanh nghiệp siêu nhỏ không có nhu cầu thì không bắt buộc phải mở các tài khoản kế toán mà chỉ ghi đơn trên sổ kế toán để theo dõi các khoản doanh thu và thu nhập;

- Về báo cáo tài chính: Doanh nghiệp siêu nhỏ không bắt buộc phải lập báo cáo tài chính để nộp cho cơ quan thuế.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/02/2019, áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 01/4/2019.
 

Ü Giao thông

TRUẤT QUYỀN SÁT HẠCH VỚI THÍ SINH VƯỢT ĐÈN ĐỎ KHI THI BẰNG LÁI XE

Đây là thông tin nêu tại Quyết định 2782/QĐ-BGTVT nâng cao hiệu quả quản lý về đào tạo và sát hạch giấy phép lái xe với các giải pháp. Cụ thể:

- Bổ sung quy định truất quyền sát hạch với các thí sinh phạm lỗi nghiêm trọng khi thi bằng lái như: Không tuân thủ tín hiệu đèn, lấn làn tại ngã tư, không dừng xe nơi giao với đường sắt.

- Nghiên cứu, hướng dẫn các trung tâm sát hạch lựa chọn, lắp đặt camera để giám sát quá trình thi lý thuyết và thực hành;

 

- Xây dựng, bổ sung để tăng số lượng câu hỏi lý thuyết trong ngân hàng từ 450 lên 600 câu hỏi và tăng dần theo từng năm;

- Nghiên cứu, bổ sung nội dung sát hạch trên thiết bị mô phỏng để sát hạch đối với người thi theo địa hình phức tạp chứa nhiều nguy cơ gây tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Quyết định này được ban hành và có hiệu lực từ ngày 24/12/2018.

Ü Y tế-Sức khỏe

ĐIỀU KIỆN CẤP NHANH SỐ LƯU HÀNH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Đây là quy định hoàn toàn mới được Chính phủ nêu tại Nghị định 169/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 36/2016/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế.

Theo đó, trang thiết bị y tế được cấp nhanh số lưu hành mới trong các trường hợp sau:

- Trang thiết bị y tế đã được lưu hành tại ít nhất 02 nước thuộc các nước sau: Nhật Bản, Ca-na-đa, Úc, Mỹ, các nước thành viên EU;

- Đã được lưu hành tại Việt Nam đến trước ngày 31/12/2018 và đáp ứng các điều kiện:

 

+ Đã lưu hành ít nhất 03 năm trong thời hạn 05 năm tính đến ngày nộp hồ sơ;

+ Không có thông tin cảnh báo liên quan đến chất lượng và an toàn của trang thiết bị y tế đó.

Chủ sở hữu số lưu hành trang thiết bị y tế lưu ý phải quản lý việc truy xuất nguồn gốc trang thiết bị y tế trên thị trường và lưu trữ đầy đủ hồ sơ quản lý trang thiết bị, tối thiểu gồm: Hồ sơ đăng ký lưu hành; Hồ sơ phân phối; Hồ sơ theo dõi về các sự cố, khiếu nại; Hồ sơ quản lý chất lượng trang thiết bị y tế.

Nghị định này được ban hành ngày 31/12/2018 và có hiệu lực cùng ngày.

Ü Chứng khoán

THÀNH LẬP SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Ngày 07/01/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 32/QĐ-TTg phê duyệt Đề án thành lập Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Theo đó, Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam (SGDCK Việt Nam) hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 100% vốn Nhà nước. SGDCK hoạt động dưới hình thức công ty mẹ - công ty con, do Bộ Tài chính đại diện chủ sở hữu, đặt trụ sở tại Hà Nội.

 

Vốn điều lệ của SGDCK Việt Nam là 3.000 tỷ đồng được điều chuyển từ vốn điều lệ của SGDCK Hà Nội và SGDCK TP. Hồ Chí Minh; Vốn điều lệ được tăng, giảm theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

 


 

  • Chi tiết của bản tin này được đăng tải đầy đủ trên website LuatVietnam luatvietnam.vn    
  • Quý khách sẽ nhận được nội dung toàn văn các văn bản trong bản tin và nhiều văn bản khác khi tham gia dịch vụ Tra cứu văn bản mới của LuatVietnam.
  • Mọi yêu cầu cung cấp văn bản, xin liên hệ với cskh@luatvietnam.vn
  • Quý khách có thể tham khảo mọi thông tin về dịch vụ LuatVietnam tại địa chỉ: luatvietnam.vn

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Mọi chi tiết xin liên hệ:

TRUNG TÂM LUẬT VIỆT NAM - CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ INCOM
Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919
Tại TP.HCM: Tòa nhà Hà Phan, số 456 Phan Xích Long, P.2, Q.Phú Nhuận, Tp. HCM - Tel: 028. 39950724
Email: cskh@luatvietnam.vn

 

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html . Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi huỷ bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.