Bản tin Văn bản mới số 26.2018

* LuatVietnam - website cung cấp dịch vụ tra cứu Văn bản pháp luật tiếng Việt và tiếng Anh, hoạt động từ tháng 10/2000 - nơi hỗ trợ Quý khách hàng tìm văn bản và các thông tin liên quan ĐẦY ĐỦ - CHÍNH XÁC - NHANH NHẤT!
* Thông tin chi tiết về dịch vụ của LuatVietnam, xin Quý khách vui lòng tham khảo tại địa chỉ: luatvietnam.vn

#

KÝ HIỆU

VĂN BẢN

 

Trong số này:

THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

 

THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

1

1919/QĐ-TCHQ

Quyết định 1919/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy trình miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, không thu thuế, xử lý tiền thuế nộp thừa đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

 

* Hoàn tiền thuế xuất, nhập khẩu nộp thừa trong 5 ngày

Trang 2

2

56/2018/TT-BTC

Thông tư 56/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường do cơ quan Trung ương thực hiện thẩm định

 

* Biểu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường

Trang 2

ĐẦU TƯ

 

ĐẦU TƯ

 

3

832/QĐ-TTg

Quyết định 832/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư vốn từ nguồn 70% lệ phí lãnh sự để thực hiện các dự án đầu tư xây dựng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2016-2020 và năm 2018 của Bộ Ngoại giao

 

* Năm 2018: Đầu tư hơn 500 tỷ xây dựng Cơ quan đại diện

Trang 3

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

 

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

4

97/2018/NĐ-CP

Nghị định 97/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ

 

* Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh được vay lại 100% vốn vay ODA

Trang 3

5

93/2018/NĐ-CP

Nghị định 93/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý nợ của chính quyền địa phương

 

* Địa phương được phát hành trái phiếu mệnh giá 100.000 đồng

Trang 3

XUẤT NHẬP KHẨU

 

XUẤT NHẬP KHẨU

 

6

1921/QĐ-TCHQ

Quyết định 1921/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy trình phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

 

* Quy trình kiểm tra thực tế tại khâu thông quan

Trang 3

TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG

 

TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG

7

807/QĐ-TTg

Quyết định 807/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc đối tượng công ích giai đoạn 2016-2020

 

* Chi 535 tỷ để xử lý ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

Trang 4

ĐẤU THẦU-CẠNH TRANH

 

ĐẤU THẦU-CẠNH TRANH

8

23/2018/QH14

Luật Cạnh tranh của Quốc hội, số 23/2018/QH14

 

* Chính thức có Luật Cạnh tranh 2018

Trang 4

CHỨNG KHOÁN

 

CHỨNG KHOÁN

 

9

95/2018/NĐ-CP

Nghị định 95/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về phát hành, đăng ký, lưu ký, niêm yết và giao dịch công cụ nợ của Chính phủ trên thị trường chứng khoán

 

* Được chiết khấu, cầm đồ trái phiếu Chính phủ

Trang 4

GIAO THÔNG

 

GIAO THÔNG

10

04/CT-BGTVT

Chỉ thị 04/CT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô và công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật; kiên quyết không để tái diễn tình trạng "xe dù, bến cóc"

 

* Sẽ lắp camera tại điểm thường xuyên có xe dù, bến cóc

Trang 4

CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC

 

CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC

11

08/2018/TT-BNV

Thông tư 08/2018/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01/07/2018 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định 130-CP ngày 20/06/1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định 111-HĐBT ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng

 

* Điều chỉnh mức trợ cấp với cán bộ xã đã nghỉ việc

Trang 5

CHÍNH SÁCH

 

CHÍNH SÁCH

12

18/CT-TTg

Chỉ thị 18/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao hiệu quả công tác nhân đạo và hoạt động chữ thập đỏ trong tình hình mới

 

* Phát triển tổ chức Hội Chữ thập đỏ trong doanh nghiệp

Trang 5

13

800/QĐ-TTg

Quyết định 800/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020

 

* Đến 2020, 50% nạn nhân bạo lực gia đình được tư vấn, hỗ trợ

Trang 5

NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP

 

NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP

14

96/2018/NĐ-CP

Nghị định 96/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi

 

* 6 đối tượng được hỗ trợ 100% giá dịch vụ công ích thủy lợi

Trang 6

TÓM TẮT VĂN BẢN:

Ü Thuế-Phí-Lệ  phí:

HOÀN TIỀN THUẾ XUẤT, NHẬP KHẨU NỘP THỪA TRONG 5 NGÀY

Quy trình miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, không thu thuế, xử lý tiền thuế nộp thừa đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đã được Tổng cục Hải quan ban hành kèm theo Quyết định 1919/QĐ-TCHQ.

Về việc xử lý tiền thuế nộp thừa, Quyết định này quy định thời hạn thực hiện là 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được công văn hợp lệ của người nộp thuế đề nghị hoàn tiền thuế nộp thừa. Trường hợp không đủ điều kiện hoàn tiền thuế, cơ quan hải quan phải thông báo cho người nộp thuế.

Trường hợp sau khi ban hành quyết định hoàn tiền thuế nộp thừa, cơ quan hải quan xác định cần tiến

hành kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế thì tiến hành theo trình tự kiểm tra sau thông quan tại trụ sở người nộp thuế.

Cũng theo Quyết định này, không thu thuế xuất khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu nhưng tái xuất ra nước ngoài, tái xuất sang nước thứ ba, tái xuất vào khu phi thuế quan (để sử dụng trong khu phi thuế quan); Không thu thuế nhập khẩu đối với hàng hóa xuất khẩu phải tái nhập trở lại Việt Nam.

Quyết định này ban hành ngày 28/06/2018 và có hiệu lực từ ngày 12/07/2018.

BIỂU PHÍ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

Ngày 25/06/2018, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 56/2018/TT-BTC quy định mức thu, chế độ, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường do cơ quan Trung ương thực hiện.

Theo đó, tùy mức vốn đầu tư và loại dự án mà mức thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trong mỗi trường hợp là khác nhau. Cụ thể:

- Với dự án công trình dân dụng: Từ 8 - 84 triệu đồng;

- Với dự án hạ tầng kỹ thuật: Từ 8,6 - 86 triệu đồng;

- Với dự án nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi: Từ 8,8 - 88 triệu đồng;

- Với dự án giao thông: Từ 9,2 - 92 triệu đồng;

- Với dự án công nghiệp: Từ 9,6 - 96 triệu đồng;

- Với dự án xử lý chất thải và cải thiện môi trường và các dự án khác: Từ 6 - 61 triệu đồng.

Tổ chức thu phí nộp 100% tiền phí thu được vào ngân sách Nhà nước.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 10/08/2018.

Ü Đầu tư:

NĂM 2018: ĐẦU TƯ HƠN 500 TỶ XÂY DỰNG CƠ QUAN ĐẠI DIỆN

Thủ tướng Chính phủ đã giao kế hoạch đầu tư vốn từ nguồn 70% kinh phí lãnh sự để thực hiện các dự án đầu tư xây dựng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2016-2020 và năm 2018 của Bộ Ngoại giao tại Quyết định 832/QĐ-TTg ngày 09/07/2018.

Theo kế hoạch, năm 2018 đầu tư 577.521 triệu đồng, giai đoạn 2016-2020 đầu tư 2.751.573 triệu đồng để thực hiện các dự án đầu tư xây dựng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Cụ thể, các dự án đã có quyết định đầu tư gồm: Cải tạo trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan; Xây

mới trụ sở, nhà ở cán bộ nhân viên Cơ quan đại diện Việt Nam tại Savanakhet; Mua và cải tạo trụ sở làm việc Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Hong Kong và Ma Cao;…

Các dự án đã có quyết định chủ trương nhưng chưa có quyết định đầu tư: Cải tạo trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Philippin; Mua đất làm trụ sở và xây dựng mới Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka…

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Ü Tài chính-Ngân hàng-Tín dụng:

HÀ NỘI, TP. HỒ CHÍ MINH ĐƯỢC VAY LẠI 100% VỐN VAY ODA

Thông tin này được đưa ra tại Nghị định 97/2018/NĐ-CP về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ, được Chính phủ ban hành ngày 30/06/2018.

Cụ thể, Nghị định quy định tỷ lệ cho vay lại đối với UBND cấp tỉnh là 30 - 70% vốn vay ODA, vay ưu đãi, tùy vào tỷ lệ bổ sung cân đối từ ngân sách Trung ương, riêng TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, tỷ lệ cho vay lại là 100% vốn vay ODA, vay ưu đãi.

Đối với các doanh nghiệp đủ điều kiện, được vay lại toàn bộ vốn vay ODA, vay ưu đãi sử dụng cho dự án đầu tư, nhưng không vượt quá 70% tổng mức đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập, tỷ lệ cho vay lại là 50% vốn vay ODA, vay ưu đãi sử dụng cho dự án đầu tư nếu là đơn vị tự đảm bảo toàn bộ kinh phí thường xuyên và một phần kinh phí đầu tư; 100% nếu là đơn vị đảm bảo được toàn bộ kinh phí thường xuyên và toàn bộ kinh phí đầu tư.

Cũng theo Nghị định này, trường hợp không trả nợ đúng hạn bất kỳ khoản nợ nào gồm gốc, lãi phí và các chi phí liên quan khác, bên vay lại phải trả lãi phạt chậm trả theo thỏa thuận; nếu không thỏa thuận, lãi suất chậm trả là 150% lãi suất Chính phủ vay nước ngoài.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/07/2018.

ĐỊA PHƯƠNG ĐƯỢC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU MỆNH GIÁ 100.000 ĐỒNG

Nghị định 93/2018/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 30/06/2018 quy định về quản lý nợ của chính quyền địa phương, trong đó xác định phát hành trái phiếu là một trong những hình thức vay của chính quyền địa phương.

UBND cấp tỉnh có trách nhiệm hoàn thiện Đề án phát hành trái phiếu chính quyền địa phương gửi Bộ Tài chính xem xét và cho ý kiến.

Đề án phải có các nội dung về khối lượng phát hành; kỳ hạn trái phiếu phát hành đảm bảo từ 01 năm trở lên và mệnh giá trái phiếu là 100.000 đồng hoặc bội số của 100.000 đồng; đồng tiền phát hành là Đồng

Việt Nam; dự kiến thời gian và phương thức phát hành…

Riêng trường hợp phát hành trái phiếu chính quyền địa phương xanh phải tuân thủ các quy định như đối với phát hành trái phiếu chính quyền địa phương thông thường và UBND cấp tỉnh phải báo cáo danh mục dự án sử dụng nguồn phát hành trái phiếu này theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/07/2018.

Ü Xuất nhập khẩu:

QUY TRÌNH KIỂM TRA THỰC TẾ TẠI KHÂU THÔNG QUAN

Ngày 28/06/2018, Tổng cục Hải quan đã ra Quyết định 1921/QĐ-TCHQ về việc ban hành Quy trình phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu; trong đó có thủ tục xử lý với các trường hợp khiếu nại kết quả phân tích, kết quả phân loại.

Trường hợp người khai hải quan không nhất trí với kết quả phân loại hàng hóa, có đơn khiếu nại về Thông báo kết quả phân loại gửi Tổng cục Hải quan, thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục về xử lý khiếu nại theo quy định.

Trường hợp người khai hải quan không nhất trí với kết quả phân tích tại Thông báo kết quả phân loại, đơn vị kiểm định giải thích bằng văn bản hoặc đối thoại trực tiếp với người khai hải quan để làm rõ kết

quả phân tích đã ban hành; nếu người khai hải quan vẫn không đồng ý thì đơn vị kiểm định báo cáo, đề xuất cho phép tách một phần mẫu đang trong thời hạn lưu để người khai hải quan trưng cầu giám định.

Khi người khai hải quan cung cấp kết quả giám định trong thời hạn 30 ngày tính từ ngày tách mẫu lưu, đơn vị kiểm định đánh giá kết quả giám định (không tiến hành trao đổi với cơ quan, tổ chức giám định).

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Ü Tài nguyên-Môi trường:

CHI 535 TỶ ĐỂ XỬ LÝ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NGHIÊM TRỌNG

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc đối tượng công ích giai đoạn 2016 - 2020 tại Quyết định 807/QĐ-TTg ngày 03/07/2018.

Tổng kinh phí thực hiện Chương trình là 535 tỷ đồng, điều chỉnh tăng khi có nguồn nhưng không vượt quá mức quy định 4.648 tỷ đồng được phê duyệt trước đây.

Mục tiêu đến năm 2020, xử lý ô nhiễm môi trường của 30 bãi rác, bãi chôn lấp không hợp vệ sinh đang

gây ô nhiễm môi trường theo Quyết định 1788/QĐ-TTg ngày 01/10/2013; Thu gom, tiêu hủy thuốc, hóa chất bảo vệ thực vật, bao bì tồn lưu và cải thiện, phục hồi môi trường đối với 70 điểm ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng.

Đồng thời, đầu tư xây dựng 03 dự án xử lý nước thải sinh hoạt tại nguồn từ các đô thị loại IV trở lên, xả trực tiếp ra 03 lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy, sông Cầu và hệ thống sông Đồng Nai.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Ü Đấu thầu-Cạnh tranh:

CHÍNH THỨC CÓ LUẬT CẠNH TRANH 2018

Luật Cạnh tranh số 23/2018/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 12/06/2018 và sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 01/07/2019.

Đáng chú ý, Luật này đã bỏ ngưỡng giới hạn của hành vi tập trung kinh tế. Cụ thể, trước đây quy định cấm tập trung kinh tế nếu thị phần kết hợp của các doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế chiếm trên 50% trên thị trường liên quan; nay, Luật chỉ cấm doanh nghiệp thực hiện tập trung kinh tế gây tác động hoặc có khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh một cách đáng kể trên thị trường Việt Nam.

Đồng thời, Luật cũng quy định khá cụ thể về mức phạt tiền với hành vi vi phạm pháp luật cạnh tranh. Trong đó, mức phạt tiền với hành vi vi phạm về tập trung kinh tế là 5% tổng doanh thu của doanh nghiệp vi phạm trên thị trường liên quan; Mức phạt tối đa đối với hành vi cạnh tranh không lành mạnh là 02 tỷ đồng; Đối với các hành vi vi phạm khác, mức phạt tiền là 200 triệu đồng…

Luật này thay thế Luật Cạnh tranh năm 2004.

Ü Chứng khoán:

ĐƯỢC CHIẾT KHẤU, CẦM ĐỒ TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ

Ngày 30/06/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 95/2018/NĐ-CP quy định về phát hành, đăng ký, lưu ký, niêm yết và giao dịch công cụ nợ của Chính phủ trên thị trường chứng khoán.

Chủ sở hữu công cụ nợ của Chính phủ được đảm bảo thanh toán đầy đủ, đúng hạn gốc, lãi công cụ nợ khi đến hạn thanh toán và được sử dụng công cụ nợ để chuyển nhượng, cho, tặng, thừa kế, chiết khấu, cầm đồ hoặc thực hiện các giao dịch khác theo quy định pháp luật.

Bộ Tài chính chuyển tiền vào tài khoản của đại lý thanh toán để thanh toán gốc, lãi trái phiếu quốc tế cho chủ sở hữu khi đến hạn và tổ chức thanh toán gốc, lãi công cụ nợ của Chính phủ tại thị trường trong nước khi đến hạn.

Đối tượng mua công cụ nợ của Chính phủ phát hành tại thị trường trong nước gồm: Các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước được mua công cụ nợ của Chính phủ với khối lượng không hạn chế; Các quỹ đầu tư chứng khoán, quỹ hưu trí tự nguyện được mua công cụ nợ của Chính phủ thông qua việc ủy thác cho tổ chức quản lý quỹ thực hiện.

Đối tượng mua công cụ nợ của Chính phủ phát hành trên thị trường quốc tế là tổ chức, cá nhân theo quy định của thị trường phát hành.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/07/2018.

Ü Giao thông:

SẼ LẮP CAMERA TẠI ĐIỂM THƯỜNG XUYÊN CÓ XE DÙ, BẾN CÓC

Đây là khẳng định của Bộ Giao thông Vận tải tại Chỉ thị 04/CT-BGTVT ngày 20/06/2018 về tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô, kiên quyết không để tái diễn tình trạng “xe dù, bến cóc”.

Theo đó, Bộ yêu cầu các Sở Giao thông Vận tải rà soát, điều chỉnh, bố trí các điểm dừng đón trả khách cho phương tiện vận tải phù hợp với thực tế và các quy định hiện hành; Tăng cường mạng lưới tuyến vận tải khách công cộng bằng xe buýt giữa các bến xe và trung tâm thành phố.

Đề xuất UBND cấp tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp thí điểm lắp Camera tại các khu vực tuyến phố, địa điểm thường xuyên có “xe dù, bến cóc” hoạt động để tăng cường công tác quản lý, giám sát trật tự vận tải, trật tự an toàn giao thông và xử lý vi phạm.

Đồng thời, xây dựng kế hoạch kiểm tra cụ thể đối với từng vị trí, khu vực có nhiều “xe dù, bến cóc” hoạt động; thực hiện kiểm tra cho đến khi xử lý xong từng vị trí và yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện nghiêm túc quy định về truyền dẫn dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình, đảm bảo việc truyền dữ liệu đầy đủ, kịp thời.

Ü Cán bộ-Công chức-Viên chức:

ĐIỀU CHỈNH MỨC TRỢ CẤP VỚI CÁN BỘ XÃ ĐÃ NGHỈ VIỆC

Theo Thông tư 08/2018/TT-BNV của Bộ Nội vụ, từ 01/07/2018, thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng với cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc.

Cụ thể, mức trợ cấp hàng tháng từ 01/07/2018 của đối tượng nêu trên = Mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 6/2018 x 1,0692.

Như vậy, mức trợ cấp hàng tháng mới đối với cán bộ nguyên là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã là 1.974.000 đồng/tháng.

Phó bí thư, Phó Chủ tịch, Thường trực Đảng ủy, Ủy viên thư ký UBND, Thư ký Hội đồng nhân dân xã, Xã đội trưởng, Trưởng công an xã được hưởng trợ cấp 1.910.000 đồng/tháng.

Các chức danh còn lại được hưởng mức trợ cấp 1.768.000 đồng/tháng.

Thông tư này ban hành ngày 28/06/2018, có hiệu lực từ ngày 15/08/2018.

Ü Chính sách:

PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC HỘI CHỮ THẬP ĐỎ TRONG DOANH NGHIỆP

Ngày 09/07/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ra Chỉ thị 18/CT-TTg về nâng cao hiệu quả công tác nhân đạo và hoạt động Chữ thập đỏ trong tình hình mới, góp phần bảo đảm an sinh xã hội.

Cụ thể, Thủ tướng giao Hội Chữ thập đỏ Việt Nam thực hiện một số nhiệm vụ sau:

- Chủ trì đề xuất ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù, trước hết là chế độ, chính sách cán bộ chuyên trách của Hội, thu hút nguồn lực cho công tác nhân đạo và hoạt động Chữ thập đỏ; xây dựng đề án thành lập Quỹ hoạt động Chữ thập đỏ và các quỹ thành phần.

- Củng cố và phát triển tổ chức Hội ở cơ sở, trong cơ quan, trường học và doanh nghiệp; chú trọng nâng cao tính chuyên nghiệp của cán bộ Hội.

- Chủ động tham mưu cấp ủy đảng, chính quyền về biện pháp triển khai các hoạt động xã hội nhân đạo, hiến máu, hiến mô tạng nhân đạo; Hàng năm tập trung tổ chức tốt Tháng nhân đạo (cao điểm trong tháng 05) và phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc mà da cam (tháng 11 đến Tết Âm lịch).

- Phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể, đặc biệt là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện hiệu quả Cuộc Vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”.

ĐẾN 2020, 50% NẠN NHÂN BẠO LỰC GIA ĐÌNH ĐƯỢC TƯ VẤN, HỖ TRỢ

Đây là nội dung nằm trong Quyết định 800/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020.

Cụ thể, Quyết định này đề ra mục tiêu đến năm 2020, ít nhất 50% số nạn nhân của bạo lực gia đình được phát hiện được tư vấn tâm lý, pháp lý, được hỗ trợ và chăm sóc sức khỏe tại các cơ sở trợ giúp nạn nhân của bạo lực gia đình.

Đồng thời, ít nhất 75% số người gây bạo lực gia đình chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự

được tư vấn tại các cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình. Tăng tỷ lệ biết chữ của nữ trong độ tuổi từ 15 - 60 đạt ngang bằng với nam (98%), trong đó tỷ lệ ở 14 tỉnh có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn đạt 94%, tỷ lệ người dân tộc thiểu số biết chữ đạt 90%.

Hàng tháng có ít nhất 02 chuyên mục tuyên truyền về bình đẳng giới trên hệ thống thông tin cơ sở tại cơ sở tại các xã, phường, thị trấn.

Quyết định này ban hành và có hiệu lực từ ngày 02/07/2018.

Ü Nông nghiệp-Lâm nghiệp:

6 ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC HỖ TRỢ 100% GIÁ DỊCH VỤ CÔNG ÍCH THỦY LỢI

Nghị định 96/2018/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 30/06/2018 quy định chi tiết về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi.

Theo đó, 06 đối tượng được hỗ trợ 100% tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ thủy lợi, bao gồm:

- Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp để sản xuất cây lương thực;

- Hộ gia đình, cá nhân nghèo được Nhà nước giao sử dụng đất nông nghiệp;

- Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất để làm muối;

- Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp trong hạn mức để trồng rau, màu, mạ; cây công nghiệp

dài ngày, công nghiệp ngắn ngày kể cả cây vụ đông; cây ăn quả; hoa, cây, dược liệu; nuôi trồng thủy sản; chăn nuôi;

- Hộ gia đình, cá nhân là nông trường viên đã nhận đất trong hạn mức được giao khoán ổn định của công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp để sản xuất nông nghiệp;

- Tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tiêu, thoát nước khu vực nông thôn và đô thị, trừ vùng nội thị.

Riêng tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ thoát lũ, ngăn lũ, ngăn triều cường, ngăn mặn, đẩy mặn, rửa mặn, rửa phèn, giữ ngọt tại địa bàn, mức hỗ trợ căn cứ vào khối lượng công việc, nhiệm vụ thực tế và khả năng chi trả của địa phương.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/07/2018.


  • Chi tiết của bản tin này được đăng tải đầy đủ trên website LuatVietnam luatvietnam.vn    
  • Quý khách sẽ nhận được nội dung toàn văn các văn bản trong bản tin và nhiều văn bản khác khi tham gia dịch vụ Tra cứu văn bản mới của LuatVietnam.
  • Mọi yêu cầu cung cấp văn bản, xin liên hệ với cskh@luatvietnam.vn
  • Quý khách có thể tham khảo mọi thông tin về dịch vụ LuatVietnam tại địa chỉ: luatvietnam.vn

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Mọi chi tiết xin liên hệ:

TRUNG TÂM LUẬT VIỆT NAM - CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ INCOM
Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919
Tại TP.HCM: Tòa nhà Hà Phan, số 456 Phan Xích Long, P.2, Q.Phú Nhuận, Tp. HCM - Tel: 028. 39950724
Email: cskh@luatvietnam.vn

 

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html . Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi huỷ bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.