Số 43.2012 (604) ngày 06/11/2012

 

SỐ 43 (604) - THÁNG 11/2012

* LuatVietnam - website cung cấp dịch vụ tra cứu Văn bản pháp luật tiếng Việt và tiếng Anh, hoạt động từ tháng 10/2000 - nơi hỗ trợ Quý khách hàng tìm văn bản và các thông tin liên quan ĐẦY ĐỦ - CHÍNH XÁC - NHANH NHẤT!
* Thông tin chi tiết về dịch vụ của LuatVietnam, xin Quý khách vui lòng tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn

#

KÝ HIỆU

VĂN BẢN

 

Trong s này:

THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

 

THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

1

185/2012/TT-BTC

Thông tư 185/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn miễn thuế nhập khẩu đối với phụ tùng, linh kiện để sản xuất lắp ráp xe buýt…

 

* Miễn thuế nhập khẩu linh kiện, phụ tùng xe buýt

Trang 2

LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP

 

LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP

 

2

180/2012/TT-BTC

Thông tư 180/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xử lý tài chính về chi trợ cấp mất việc làm cho người lao động tại doanh nghiệp

 

* Hướng dẫn xử lý tài chính về chi trợ cấp mất việc làm

Trang 2

ĐẤT ĐAI-NHÀ Ở

 

ĐẤT ĐAI-NHÀ Ở

 

3

48/2012/QĐ-TTg

Quyết định 48/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 204/2005/QĐ-TTg ngày 15/08/2005

 

* Miễn tiền sử dụng đất hộ gia đình vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long

Trang 3

ĐẦU TƯ

 

ĐẦU TƯ

 

4

1601/QĐ-TTg

Quyết định 1601/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả công tác quản lý dòng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam

 

* Nâng cao hiệu quả quản lý dòng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam

Trang 3

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

 

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

 

5

46/2012/QĐ-TTg

Quyết định 46/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về quản lý sử dụng phí cho vay lại và phần trích phí bảo lãnh tại Bộ Tài chính giai đoạn 2012 - 2015

 

* Chi thưởng đơn vị thực hiện quản lý nợ công tối đa 3 tháng lương

Trang 3

XUẤT NHẬP KHẨU

 

XUẤT NHẬP KHẨU

 

6

183/2012/TT-BTC

Thông tư 183/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mẫu tờ khai, phụ lục tờ khai hàng hóa nhập, xuất kho ngoại quan và việc sử dụng tờ khai…

 

* Ban hành mẫu mới tờ khai hàng hóa nhập, xuất kho ngoại quan

Trang 3

7

182/2012/TT-BTC

Thông tư 182/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung điểm 1, Mục I Hướng dẫn khai báo trị giá tính thuế trên tờ khai trị giá…

 

* Hàng hóa tạm nhập, tái xuất phải khai báo trị giá tính thuế

Trang 4

XÂY DỰNG

 

XÂY DỰNG

 

8

07/2012/TT-BXD

Thông tư 07/2012/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí thuê tư vấn nước ngoài trong hoạt động xây dựng tại Việt Nam

 

* Dự tính chi phí thuê tư vấn nước ngoài

Trang 4

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

 

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

 

9

38/2012/TT-BGDĐT

Thông tư 38/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học cơ sở…

 

* Thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia cho phép tối đa 3 học sinh/dự án

Trang 4

CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC

 

CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC

 

10

05/2012/TT-BNV

Thông tư 05/2012/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 13/2010/TT-BNV về tuyển dụng và nâng ngạch công chức…

 

* Không phân biệt loại hình đào tạo khi tuyển công chức

Trang 5

AN NINH-TRẬT TỰ

 

AN NINH-TRẬT TỰ

 

11

47/2012/QĐ-TTg

Thông tư 47/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm

 

* Tiền đấu giá tang vật được sung Quỹ phòng, chống tội phạm

Trang 5

CHÍNH SÁCH KINH TẾ-XÃ HỘI

 

CHÍNH SÁCH KINH TẾ-XÃ HỘI

 

12

70/NQ-CP

Nghị quyết 70/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TW ngày 01/06/2012 một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020…

 

* Năm 2013, hoàn thiện Luật Việc làm

Trang 5

 

Nếu chưa sử dụng dịch vụ thuê bao của LuatVietnam, để nhận được văn bản yêu cầu, Quý khách cần soạn tin theo cấu trúc:
VB
  Sốvănbản gửi 6689

VD: Muốn xem nội dung Nghị định số 71/2010/NĐ-CP, soạn tin: VB 71/2010/ND-CP gửi 6689.

Hiện chúng tôi đã có Danh sách văn bản mới tháng 10/2012, để nhận được danh sách này qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB DS10/2012 Emailnhận gửi đến 6689.
 

TÓM TẮT VĂN BẢN:

 

Ü Thuế-Phí-Lệ phí:


MIỄN THUẾ NHẬP KHẨU LINH KIỆN, PHỤ TÙNG XE BUÝT
 

Ngày 30/10/2012, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 185/2012/TT-BTC hướng dẫn miễn thuế nhập khẩu đối với phụ tùng, linh kiện để sản xuất lắp ráp xe buýt thuộc Dự án đầu tư phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt tại Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo đó, từ ngày 14/12/2012, chính thức miễn thuế nhập khẩu đối với phụ tùng, linh kiện để sản xuất, lắp ráp xe buýt thuộc loại trong nước chưa sản xuất được của Dự án đầu tư phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt tại Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt trong giai đoạn 2012 - 2015 theo hướng dẫn của Bộ Giao thông Vận tải,

 

trong đó có xác định rõ thời gian thực hiện dự án, số lượng, chủng loại, chất lượng, giá trị phụ tùng, linh kiện cần nhập khẩu để sản xuất lắp ráp xe buýt trong nước.

Cơ sở để xác định phụ tùng, linh kiện trong nước đã sản xuất được là Danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành có hiệu lực tại thời điểm đăng ký tờ khai nhập khẩu hàng hóa của dự án.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/12/2012.

Ü Lao động-Tiền lương-Phụ cấp:


HƯỚNG DẪN XỬ LÝ TÀI CHÍNH VỀ CHI TRỢ CẤP MẤT VIỆC LÀM
 

Ngày 24/10/2012, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 180/2012/TT-BTC hướng dẫn xử lý tài chính về chi trợ cấp mất việc làm cho người lao động tại doanh nghiệp (DN).

Theo quy định tại Thông tư này, khi phát sinh chi trợ cấp mất việc làm, DN được hạch toán khoản chi trợ cấp mất việc làm cho người lao động vào chi phí quản lý DN và được trừ đi khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập DN của DN. Riêng năm 2012, DN được sử dụng số dư Quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm đã trích lập theo quy định của pháp luật để chi trợ cấp mất việc làm cho người lao động. Nếu số dư Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm không đủ hoặc DN không có số dư Quỹ để chi trợ cấp mất việc làm cho người lao động thì toàn bộ phần chi còn thiếu DN được hạch toán vào chi phí quản lý DN tại thời điểm lập báo cáo tài chính năm

 

và được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập DN theo quy định.

Cũng theo Thông tư này, trường hợp trong năm DN có thay đổi cơ cấu hoặc công nghệ, số lượng lao động mất việc làm phát sinh lớn, nếu hạch toán đủ vào chi phí số tiền đã chi trợ cấp mất việc làm (trừ số dư Quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm đã sử dụng để chi nếu có) cho người lao động của DN mà phát sinh lỗ, thì DN được hạch toán phân bổ số tiền đã chi trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động vào chi phí quản lý DN các năm sau, thời gian phân bổ tối đa là 03 năm.

Thông tư này thay thế Thông tư số 82/2003/TT-BTC ngày 14/08/2003 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/12/2012.

Ü Đất đai-Nhà ở:


MIỄN TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT HỘ GIA ĐÌNH
VÙNG NGẬP LŨ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
 

Ngày 01/11/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 48/2012/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 204/2005/QĐ-TTg ngày 15/08/2005 của Thủ tướng Chính phủ, quyết định miễn tiền sử dụng đất và lệ phí trước bạ phải nộp vào ngân sách Nhà nước đối với phần diện tích đất được giao trong hạn mức giao đất ở để bố trí tái định cư hoặc giao cho các hộ gia đình, cá nhân trong các cụm, tuyến dân cư vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long. Riêng đối với phần diện tích đất được giao vượt hạn mức (nếu có), phải nộp tiền sử dụng đất và lệ phí trước bạ theo quy định của pháp luật.

Ngoài tiền sử dụng đất và lệ phí trước bạ được miễn nêu trên, các chi phí giải phóng mặt bằng, tôn nền, đắp bờ ao, chi phí đầu tư xây dựng hạ tầng và chi phí

 

đầu tư xây dựng nhà không được miễn và tiếp tục thực hiện trả chậm theo quy định của pháp luật.

Cũng theo Quyết định này, các hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất ở được miễn tiền sử dụng đất và lệ phí trước bạ theo Quyết định này chỉ được phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất sau 10 năm kể từ ngày bàn giao đất, nhà để ở. Khi chuyển nhượng, hộ gia đình, cá nhân đó phải nộp 50% tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ theo quy định tại thời điểm chuyển nhượng.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2013.
 

Ü Đầu tư:


NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ
DÒNG VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI VÀO VIỆT NAM
 

Ngày 29/10/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1601/QĐ-TTg phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả công tác quản lý dòng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam.

Theo đó, nhằm nâng cao hiệu quả kiểm tra, giám sát các luồng vốn vào - ra, xây dựng cơ sở dữ liệu về dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài kịp thời, chính xác, đáp ứng yêu cầu của công tác phân tích, dự báo và hoạch định chính sách, điều hành thị trường ngoại hối, ổn định cán cân thanh toán và tăng dự trữ ngoại hối một cách hợp lý, Thủ tướng Chính phủ đã đề ra một số nhiệm vụ và giải pháp chiến lược cho các Bộ, ngành và đơn vị có liên quan.

 

Cụ thể, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành nghiên cứu đặc điểm, tính chất các dòng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam và dòng vốn chuyển ra nước ngoài của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được hiểu chung là dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài; hoàn thiện khuôn khổ pháp lý liên quan đến quản lý dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài; kiện toàn cơ sở pháp lý về công tác thanh tra, kiểm tra và giám sát trong phạm vi liên quan đến công tác quản lý dòng vốn FDI như ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định kiểm tra, giám sát, đánh giá đầu tư trực tiếp nước ngoài…

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Ü Tài chính-Ngân hàng-Tín dụng:


CHI THƯỞNG ĐƠN VỊ THỰC HIỆN
QUẢN LÝ NỢ CÔNG TỐI ĐA 3 THÁNG LƯƠNG
 

Đây là nội dung quy định tại Quyết định số 46/2012/QĐ-TTg ngày 29/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý sử dụng phí cho vay lại và phần trích phí bảo lãnh tại Bộ Tài chính giai đoạn 2012 – 2015.

Theo quy định tại Quyết định này, Bộ Tài chính được sử dụng 60% số tiền thu được từ phí cho vay lại và phí bảo lãnh để bổ sung đầu tư trang bị cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ công tác quản lý nợ công; đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ để nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý nợ công; chi khen thưởng cho các tập thể, cá nhân ngoài đơn vị trực tiếp thực hiện công tác quản lý

 

nợ công tại Bộ Tài chính có thành tích đóng góp trực tiếp cho hoạt động quản lý nợ công… Trong đó, mức chi khen thưởng, phúc lợi tại đơn vị trực tiếp thực hiện công tác quản lý nợ công tại Bộ Tài chính tối đa không quá 03 tháng tiền lương thực hiện trong năm.

Số kinh phí còn lại sau khi đã sử dụng cho các nội dung nêu trên được chuyển sang năm sau để tiếp tục sử dụng cho các mục đích theo quy định.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/12/2012, áp dụng từ năm ngân sách 2012 đến năm 2015.

Ü Xuất nhập khẩu:


BAN HÀNH MẪU MỚI TỜ KHAI
HÀNG HÓA NHẬP, XUẤT KHO NGOẠI QUAN
 

Ngày 25/10/2012, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 183/2012/TT-BTC quy định mẫu tờ khai, phụ lục tờ khai hàng hóa nhập, xuất kho ngoại quan (NXNQ) và việc sử dụng tờ khai, phụ lục tờ khai hàng hóa NXNQ.

Theo đó, Bộ Tài chính đã ban hành mẫu tờ khai hàng hóa NXNQ số HQ/2012/KNQ và mẫu phụ lục tờ khai hàng hóa NXNQ thay thế mẫu HQ/2002/KNQ ban hành kèm

 

theo Quyết định số 1473/2002/QĐ-TCHQ ngày 24/05/2002.

Đồng thời, Thông tư cũng kèm theo Quy định việc sử dụng tờ khai, phụ lục tờ khai hàng hóa NXNQ hướng dẫn chi tiết việc kê khai theo các mẫu mới ban hành.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2012.


HÀNG HÓA TẠM NHẬP, TÁI XUẤT
PHẢI KHAI BÁO TRỊ GIÁ TÍNH THUẾ
 

Ngày 25/10/2012. Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 182/2012/TT-BTC sửa đổi, bổ sung điểm 1, Mục I hướng dẫn khai báo trị giá tính thuế trên tờ khai trị giá ban hành kèm theo Quyết định 30/2008/QĐ-BTC ngày 21/05/2008, quyết định bỏ hàng hóa nhập khẩu thuộc loại hình tạm nhập, tái xuất ra khỏi danh sách không phải khai báo trị giá trên tờ khai trị giá tình thuế.

Như vậy, danh mục hàng hóa không phải khai tờ khai trị giá tính thuế nhưng phải khai báo trị giá trên tờ khai xuất khẩu hoặc nhập khẩu chỉ còn: Hàng hóa xuất khẩu; hàng hóa nhập khẩu không có hợp đồng mua bán được xác định trị giá tính thuế khai báo theo Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010; hàng hóa nhập

 

khẩu thuộc đối tượng miễn thuế, xét miễn thuế; hàng hóa nhập khẩu không chịu thuế; hàng hóa nhập khẩu theo loại hình nhập nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu…

Các loại hàng hóa không thuộc danh mục trên hoặc thuộc danh mục trên nhưng thay đổi mục đích sử dụng, thay đổi loại hình nhập khẩu vẫn phải khai báo trị giá tính thuế trên tờ khai trị giá theo quy định.

Thông tư này thay thế Thông tư số 163/2009/TT-BTC ngày 13/08/2009 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09/12/2012.

Ü Xây dựng:


DỰ TÍNH CHI PHÍ THUÊ TƯ VẤN NƯỚC NGOÀI
 

Ngày 26/10/2012, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 07/2012/TT-BXD hướng dẫn xác định và quản lý chi phí thuê tư vấn nước ngoài trong hoạt động xây dựng tại Việt Nam, quy định khi lập dự án đầu tư xây dựng công trình, lập nhiệm vụ quy hoạch xây dựng, chủ đầu tư, cơ quan tổ chức lập đồ án quy hoạch xây dựng phải xác định (dự tính trước) chi phí thuê tổ chức tư vấn nước ngoài trên cơ sở khối lượng và loại công việc tư vấn cần thuê tư vấn nước ngoài thực hiện.

Theo đó, tùy theo điều kiện cụ thể của dự án đầu tư và đồ án quy hoạch xây dựng, chi phí thuê tư vấn nước ngoài được dự tính theo các cách như: Theo chi phí loại công việc tư vấn của dự án đầu tư xây dựng, của đồ án quy hoạch xây dựng có tính chất tương tự do tư vấn nước ngoài đã hoặc đang thực hiện tại Việt Nam; theo định mức tỷ lệ % của chi phí xây dựng và thiết bị (hoặc chi phí xây dựng) đơn

 

giá 01 đơn vị diện tích (hoặc dân số) của đồ án quy hoạch có tính chất tương tự do tư vấn nước ngoài đã hoặc đang thực hiện tại Việt Nam… hoặc kết hợp các cách xác định nêu trên.

Đối tượng áp dụng của Thông tư này là các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thuê tư vấn nước ngoài thực hiện các dịch vụ tư vấn lập quy hoạch xây dựng và các dịch vụ tư vấn tại các dự án đầu tư xây dựng có sử dụng 30% vốn Nhà nước trở lên;

Thông tư này thay thế Thông tư số 09/2007/TT-BXD ngày 02/11/2007 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/12/2012.
 

Ü Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề:


THI KHOA HỌC, KỸ THUẬT CẤP QUỐC GIA
CHO PHÉP TỐI ĐA 3 HỌC SINH/DỰ ÁN
 

Đây là quy định của Quy chế thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông số 38/2012/TT-BGDĐT ngày 02/11/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Theo Quy chế này, nội dung thi là kết quả nghiên cứu của các dự án, đề tài, công trình nghiên cứu khoa học, kỹ thuật thuộc các lĩnh vực của Cuộc thi; dự án có thể của 01 học sinh (gọi là dự án cá nhân) hoặc của nhóm không quá 03 học sinh (gọi là dự án tập thể). Thí sinh dự thi là các học sinh lớp 9, 10 ,11, 12 có kết quả xếp loại hạnh kiểm, học lực học kỳ I hoặc năm học liền kề trước năm tổ chức Cuộc thi từ khá trở lên và mỗi thí sinh chỉ được tham gia vào 01 dự án dự thi.

 

Cũng theo Quy chế, mỗi dự án dự thi có tối thiểu 01 người hướng dẫn nghiên cứu; một người hướng dẫn chỉ được hướng dẫn tối đa hai dự án nghiên cứu khoa học của học sinh trong cùng thời gian.

Bên cạnh đó, Thông tư cũng ban hành danh sách các nhóm lĩnh vực khoa học, kỹ thuật của Cuộc thi như: Khoa học động vật; Khoa học xã hội và hành vi; Sinh học tế bào và Phân tử; Hóa học; Khoa học máy tính…

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17/12/2012.
 

Ü Cán bộ-Công chức-Viên chức:


KHÔNG PHÂN BIỆT LOẠI HÌNH ĐÀO TẠO KHI TUYỂN CÔNG CHỨC
 

Ngày 24/10/2012, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 05/2012/TT-BNV sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/03/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

Trong đó, đáng chú ý là quy định cơ quan quản lý công chức không phân biệt loại hình đào tạo và văn bằng, chứng chỉ (chính quy, tại chức, liên thông, chuyên tu, từ xa, theo niên hạn hoặc theo tín chỉ), không phân biệt trường công lập và trường ngoài công lập khi quy định và thông báo các điều kiện đăng ký dự tuyển công chức.

 

Cũng theo Thông tư này, trường hợp viên chức đang làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước và tổ chức chính trị - xã hội, nếu có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để xem xét tuyển dụng vào công chức không qua thi tuyển theo quy định của pháp luật và cơ quan, tổ chức, đơn vị còn chỉ tiêu biên chế thì người đứng đầu cơ quan quản lý công chức xem xét, quyết định tuyển dụng vào công chức không qua thi tuyển, báo cáo Bộ Nội vụ hoặc Ban Tổ chức Trung ương để phục vụ công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra theo thẩm quyền và chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/12/2012.
 

Ü An ninh-Trật tự:


TIỀN ĐẤU GIÁ TANG VẬT
ĐƯỢC SUNG QUỸ PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM
 

Ngày 01/11/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 47/2012/QĐ-TTg về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm, quyết định thành lập Quỹ phòng, chống tội phạm ở Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để hỗ trợ công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy.

Quỹ được hình thành từ các nguồn như: Tiền Việt Nam, ngoại tệ, tiền bán đấu giá tài sản, phương tiện, tang vật thu được (trừ các chất ma túy và những tang vật phải tiêu hủy theo quy định của pháp luật), sau khi đã trừ đi các chi phí hợp lý theo quy định hiện hành về bán đấu giá tài sản (nếu có) từ các vụ án về hình sự và các vụ án về ma túy trên địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, sau khi bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật; các khoản tài trợ, hỗ trợ của

 

các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đối với hoạt động đấu tranh phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy và các nguồn huy động hợp pháp khác theo quy định của pháp luật…

Trong đó 30% tiền Việt Nam, ngoại tệ, tiền bán đấu giá tài sản, phương tiện, tang vật thu được sẽ trích ra để thưởng cho các đơn vị, cá nhân trực tiếp truy bắt tội phạm, phát hiện điều tra, truy tố, xét xử các vụ án nghiêm trọng, rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng theo quy định của pháp luật.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/12/2012.
 

Ü Chính sách kinh tế-xã hội:


NĂM 2013, HOÀN THIỆN LUẬT VIỆC LÀM
 

Đây là một trong những nhiệm vụ mà Chính phủ đề ra cho Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các Bộ, ngành, cơ quan có liên quan trong Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 01/11/2012 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 01/06/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI một số vấn đề chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020.

Cụ thể, nhằm không ngừng cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người có công với cách mạng và bảo đảm an sinh xã hội cho mọi người dân phù hợp với trình độ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước từng thời kỳ, Chính phủ đã đề ra một số nhiệm vụ cho các Bộ, ngành và các cơ quan có liên quan trong năm 2013 tới như: Hoàn thiện Luật Việc làm; xây dựng Chương trình việc làm công và

 

quyết định sửa đổi, bổ sung quyết định về hỗ trợ các huyện nghèo đẩy mạnh xuất khẩu lao động góp phần giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012 - 2020…

Đồng thời, Chính phủ cũng nhấn mạnh yêu cầu củng cố và tăng cường mạng lưới y tế cơ sở, ưu tiên các huyện nghèo, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới và hải đảo, bảo đảm mọi người dân tiếp cận được các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cơ bản, nhất là đối với bà mẹ và trẻ em dưới 6 tuổi; xây dựng mã số an sinh xã hội để phát triển hệ thống thông tin về an sinh xã hội; tiếp tục hoàn thiện các chính sách về giáo dục…

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 

  • Chi tiết của bản tin này được đăng tải đầy đủ trên website LuatVietnam www.luatvietnam.vn    
  • Quý khách sẽ nhận được nội dung toàn văn các văn bản trong bản tin và nhiều văn bản khác khi tham gia dịch vụ Tra cứu văn bản mới của LuatVietnam, hoặc sử dụng dịch vụ LuatVietnam-SMS gửi tin nhắn đến 6689.
  • Mọi yêu cầu cung cấp văn bản, xin liên hệ với [email protected]
  • Quý khách có thể tham khảo mọi thông tin về dịch vụ LuatVietnam tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Mọi chi tiết xin liên hệ:

TRUNG TÂM LUẬT VIỆT NAM - CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ INCOM
Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà TechnoSoft, phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Tel: 04.37833688 - Fax: 04.37833699
Tại TP.HCM:
Tòa nhà Hà Phan, số 456 Phan Xích Long, P.2, Q.Phú Nhuận, Tp. HCM - Tel: 08. 39950724
Email: [email protected]

 

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html. Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi huỷ bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.