Số 40.2012 (601) ngày 16/10/2012

 

SỐ 40 (601) - THÁNG 10/2012

* LuatVietnam - website cung cấp dịch vụ tra cứu Văn bản pháp luật tiếng Việt và tiếng Anh, hoạt động từ tháng 10/2000 - nơi hỗ trợ Quý khách hàng tìm văn bản và các thông tin liên quan ĐẦY ĐỦ - CHÍNH XÁC - NHANH NHẤT!
* Thông tin chi tiết về dịch vụ của LuatVietnam, xin Quý khách vui lòng tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn

#

KÝ HIỆU

VĂN BẢN

 

Trong s này:

THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

 

THUẾ - PHÍ - LỆ PHÍ

1

169/2012/TT-BTC

Thông tư 169/2012/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng than thuộc nhóm 27.01 tại Biểu thuế xuất khẩu

 

* Giảm 10% thuế xuất khẩu than đá

Trang 2

2

164/2012/TT-BTC

Thông tư 164/2012/TT-BTC hướng dẫn chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép lên bờ cho thuyền viên nước ngoài, giấy phép xuống tàu nước ngoài…

 

* Lệ phí cấp phép lên bờ cho thuyền viên nước ngoài tối đa 5 USD/giấy phép

Trang 2

LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP

 

LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP

 

3

81/2012/NĐ-CP

Nghị định 81/2012/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 68/2008/NĐ-CP ngày 30/05/2008 và Nghị định 109/2002/NĐ-CP ngày 27/12/2002 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 195/CP ngày 31/12/1994…

 

* DN tổ chức làm thêm từ trên 200 - 300 giờ/năm phải có thông báo bằng văn bản

Trang 2

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

 

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

 

4

167/2012/TT-BTC

Thông tư 167/2012/TT-BTC quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính

 

* Chi hỗ trợ đầu mối kiểm soát TTHC tối đa 30.000 đồng/người/ngày

Trang 3

5

165/2012/TT-BTC

Thông tư 165/2012/TT-BTC sửa đổi Thông tư 226/2010/TT-BTC quy định chỉ tiêu an toàn tài chính đối với tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính...

 

* Kiểm soát đặc biệt công ty chứng khoán không báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính 2 kỳ liên tiếp

Trang 3

XÂY DỰNG

 

XÂY DỰNG

 

6

27/CT-TTg

Chỉ thị 27/CT-TTg về những giải pháp chủ yếu khắc phục tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản tại các địa phương

 

* Tiến hành phân loại nợ đọng xây dựng

Trang 4

THƯƠNG MẠI

 

THƯƠNG MẠI

 

7

78/2012/NĐ-CP

Nghị định 78/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 30/2007/NĐ-CP ngày 01/03/2007 của Chính phủ về kinh doanh xổ số

 

* Cấm cung cấp thông tin dự đoán trước kết quả xổ số

Trang 4

GIAO THÔNG

 

GIAO THÔNG

 

8

1502/QĐ-TTg

Quyết định 1502/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tổng thể Trạm kiểm tra tải trọng xe trên đường bộ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

 

* Xây dựng 45 Trạm kiểm tra tải trọng xe trên đường bộ

Trang 4

THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG

 

THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG

 

9

77/2012/NĐ-CP

Nghị định 77/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 90/2008/NĐ-CP ngày 13/08/2012 của Chính phủ về chống thư rác

 

* Từ 01/01/2013, quy định dải số gửi tin nhắn quảng cáo

Trang 5

VĂN HÓA-THỂ THAO-DU LỊCH

 

VĂN HÓA-THỂ THAO-DU LỊCH

 

10

79/2012/NĐ-CP

Nghị định 79/2012/NĐ-CP quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; kinh doanh bản ghi âm ca múa nhạc, sân khấu…

 

* Cấm phát hành vé biểu diễn nghệ thuật quá số ghế

Trang 5

CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

11

84/2012/NĐ-CP

Nghị định 84/2012/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc

 

* Mở rộng cơ cấu tổ chức Ủy ban Dân tộc

Trang 5

12

83/2012/NĐ-CP

Nghị định 83/2012/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ

 

* Thay đổi cơ cấu tổ chức Thanh tra Chính phủ

Trang 6

 

Nếu chưa sử dụng dịch vụ thuê bao của LuatVietnam, để nhận được văn bản yêu cầu, Quý khách cần soạn tin theo cấu trúc:
VB
  Sốvănbản gửi 6689

VD: Muốn xem nội dung Nghị định số 71/2010/NĐ-CP, soạn tin: VB 71/2010/ND-CP gửi 6689.

Hiện chúng tôi đã có Danh sách văn bản mới tháng 09/2012, để nhận được danh sách này qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB DS09/2012 Emailnhận gửi đến 6689.

TÓM TẮT VĂN BẢN:
 

Ü Thuế-Phí-Lệ phí:

 

GIẢM 10% THUẾ XUẤT KHẨU THAN ĐÁ

 

Ngày 11/10/2012, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 169/2012/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng than thuộc nhóm 27.01 tại Biểu thuế xuất khẩu.

Theo quy định tại Thông tư này, từ ngày 11/10/2012, mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với than đá, than bánh, than quả bàng và nhiên liệu rắn tương tự sản xuất từ than đá giảm từ 20% xuống còn 10%, giảm 10% so với trước đây.

 

Các mặt hàng còn lại như: Than non; than bùn (kể cả bùn rác) và than cốc, than nửa cốc, luyện từ than đá, muội bình chưng than đá… vẫn giữ mức thuế suất thuế xuất khẩu cũ lần lượt là 15% và 20%.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 

 

LỆ PHÍ CẤP PHÉP LÊN BỜ CHO THUYỀN VIÊN
NƯỚC NGOÀI TỐI ĐA 5 USD/GIẤY PHÉP

 

Đây là nội dung quy định tại Thông tư số 164/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 09/10/2012 hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép lên bờ cho thuyền viên nước ngoài, giấy phép xuống tàu nước ngoài, giấy phép cho người điều khiển phương tiện Việt Nam cặp mạn tàu nước ngoài và giấy phép cho người Việt Nam và người nước ngoài thực hiện hoạt động báo chí, nghiên cứu khoa học, tham quan du lịch có liên quan đến tàu, thuyền nước ngoài.

Cụ thể, Thông tư quy định mức thu lệ phí cấp phép lên bờ (đi bờ) cho thuyền viên nước ngoài làm việc trên tàu thuyền nước ngoài khi neo đậu tại cảng biển Việt Nam lên bờ trong phạm vi nội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có cửa khẩu cảng biển mà tàu, thuyền neo đậu là 03 USD/giấy phép nếu lên bờ trong thời gian từ 07 - 24 giờ và 05 USD/giấy phép nếu nghỉ qua đêm trên bờ.

Cũng theo Thông tư này, lệ phí cấp giấy phép xuống tàu nước ngoài cho
 

 

người Việt Nam và người nước ngoài xuống tàu, thuyền nước ngoài làm việc (có giá trị 03 tháng hoặc 12 tháng) là 30.000 đồng/giấy phép; cho người điều khiển phương tiện Việt Nam cặp mạn tàu nước ngoài là 20.000 đồng/giấy phép; cho người thực hiện các hoạt động báo chí, nghiên cứu khoa học, tham quan du lịch có liên quan đến tàu, thuyền nước ngoài (có giá trị 01 lần) cho người Việt Nam và người nước ngoài là 10.000 đồng/giấy phép đối với người dưới 16 tuổi và 20.000 đồng/giấy phép đối với người từ 16 tuổi trở lên.

Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng - Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm tổ chức thu các khoản lệ phí trên và nộp 100% tổng số tiền lệ phí thu được vào ngân sách Nhà nước theo quy định.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/12/2012.
 

Ü Lao động-Tiền lương-Phụ cấp:

 

DN TỔ CHỨC LÀM THÊM TỪ TRÊN 200 - 300 GIỜ/NĂM
PHẢI CÓ THÔNG BÁO BẰNG VĂN BẢN

 

Đây là một trong những nội dung quy định tại Nghị định số 81/2012/NĐ-CP ngày 08/10/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30/05/2008 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội và Nghị định số 109/2002/NĐ-CP ngày 27/12/2002 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của của Nghị định 195/CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi.

Theo đó, các doanh nghiệp (DN), cơ sở sản xuất kinh doanh có các điều kiện như các DN, cơ sở có sản xuất hoặc gia công hàng xuất khẩu như dệt, may, da, giày và chế biến thủy sản quy định tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định 109/2002/NĐ-CP ngày 27/12/2002 nếu tổ chức làm thêm từ trên 200 - 300 giờ trong 01 năm thì phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan quản lý Nhà nước về lao động tại địa phương,
 

 

nơi DN, cơ sở tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời hạn 07 ngày làm việc trước khi thực hiện.

Ngoài ra, Nghị định còn có quy định thay sơ yếu lý lịch của Giám đốc trong hồ sơ thành lập cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập bằng lý lịch trích ngang của người dự kiến làm Giám đốc cơ sở bảo trợ xã hội. Như vậy, từ ngày 01/12/2012, hồ sơ thành lập cơ sở bảo trợ xã hội bao gồm: Đơn đề nghị và đề án thành lập cơ sở bảo trợ xã hội; giấy tờ hợp pháp về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở hoặc tài sản gắn liền với đất phục vụ cho hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội; lý lịch trích ngang của người dự kiến làm Giám đốc cơ sở bảo trợ xã hội, có xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú hoặc tổ chức thành lập cơ sở bảo trợ xã hội…

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/12/2012.
 

Ü Tài chính-Ngân hàng-Tín dụng:

 

CHI HỖ TRỢ ĐẦU MỐI KIỂM SOÁT TTHC
TỐI ĐA 30.000 ĐỒNG/NGƯỜI/NGÀY

 

Ngày 10/10/2012, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 167/2012/TT-BTC quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), trong đó có mức chi tối đa bảo đảm cho các hoạt động kiểm soát TTHC.

Cụ thể, mức chi hỗ trợ cán bộ, công chức là đầu mối kiểm soát TTHC tại các Vụ, Cục, Tổng cục thuộc Bộ tối đa là 30.000 đồng/người/ngày; tại các sở, huyện, xã là 15.000 - 20.000 đồng/người/ngày; chi cho chuyên gia tư vấn chuyên ngành, lĩnh vực tối đa là 07 triệu đồng/người/tháng hoặc 300.000 - 600.000 đồng/người/văn bản… Các mức chi tối đa cho các hoạt động kiểm soát TTHC khác như chi cập nhật, công bố, công khai, kiểm soát chất lượng và duy trì cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC; chi cho các thành viên tham gia họp, hội thảo, tọa đàm lấy ý kiến về TTHC, các phương án đơn giản hóa TTHC… được áp dụng theo quy định của pháp luật hoặc căn cứ vào hóa đơn, chứng từ chi tiêu hợp pháp.

 

Cũng theo Thông tư này, nguồn kinh phí đảm bảo thực hiện kiểm soát TTHC được trích từ ngân sách Nhà nước hoặc các cơ quan, đơn vị có thể huy động từ các nguồn hợp pháp khác để tăng cường kiểm soát TTHC thuộc phạm vi quản lý của mình.

Thông tư này chỉ áp dụng đối với các hoạt động kiểm soát, rà soát, đánh giá TTHC và quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, không bao gồm các hoạt động kiểm soát TTHC trong nội bộ từng cơ quan hành chính Nhà nước hoặc giữa các cơ quan với nhau mà không liên quan đến việc giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức.

Thông tư này thay thế Thông tư số 224/2010/TT-BTC ngày 31/12/2010 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/12/2012.
 

 

KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT CÔNG TY CHỨNG KHOÁN
KHÔNG BÁO CÁO TỶ LỆ AN TOÀN TÀI CHÍNH 2 KỲ LIÊN TIẾP

 

Đây là quy định mới tại Thông tư số 165/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 09/10/2012 sửa đổi Thông tư 226/2010/TT-BTC ngày 31/12/2010 của Bộ Tài chính quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với tổ chức kinh doanh chứng khoán (TCKDCK) không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính.

Cụ thể, từ ngày 01/12/2012, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) được phép ra quyết định đặt TCKDCK vào tình trạng kiểm soát khi tỷ lệ vốn khả dụng dao động từ 120 - 150% tại tất cả các kỳ báo cáo trong 03 tháng liên tục…; và đặt TCKDCK vào tình trạng kiểm soát đặc biệt khi tỷ lệ vốn khả dụng dưới 120%, bao gồm cả trường hợp tỷ lệ vốn khả dụng do công ty tự tính và tỷ lệ vốn khả dụng sau khi đã được soát xét, kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận hoặc khi không thực hiện báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính trong 02 kỳ báo cáo liên tiếp… Đồng thời, trong vòng 24 giờ, kể từ khi ra quyết định đặt TCKDCK vào
 

 

tình trạng kiểm soát hoặc kiểm soát đặc biệt nêu trên, UBCKNN, Sở giao dịch Chứng khoán, TCKDCK phải công bố thông tin về quyết định này trên trang thông tin điện tử của mình.

Tương tự, cùng với việc báo cáo định kỳ hàng tháng với UBCKNN về báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính theo mẫu mới, Thông tư cũng yêu cầu các TCKDCK phải công bố thông tin về tỷ lệ an toàn tài chính tháng 06 và tháng 12 trên trang thông tin điện tử của mình sau khi được soát xét, kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận.

Ngoài ra, Thông tư cũng bãi bỏ quy định về việc kéo dài thời hạn kiểm soát với quy định cố định không quá 12 tháng.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/12/2012.
 

Ü Xây dựng:

 

TIẾN HÀNH PHÂN LOẠI NỢ ĐỌNG XÂY DỰNG

 

Trước tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản tại các địa phương diễn ra phổ biến và khá nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến an ninh tài chính, an toàn nợ công và tăng trưởng kinh tế bền vững, ngày 10/10/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 27/CT-TTg về những giải pháp chủ yếu khắc phục tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản tại các địa phương.

Trên cơ sở xác định đây là một nội dung cơ bản quan trọng của tái cơ cấu đầu tư công và lập lại kỷ cương trong đầu tư xây dựng cơ bản, đồng thời là một trong các giải pháp để ổn định tài chính vĩ mô, bảo đảm tăng trưởng kinh tế bền vững, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương nhận thức
 

 

đúng tác động bất lợi do nợ đọng xây dựng cơ bản gây ra, đồng thời tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để xử lý, khắc phục tình trạng này.

Trong đó, đáng chú ý là các nhiệm vụ như: Tiến hành kiểm điểm, xác định rõ trách nhiệm của từng cấp, từng cơ quan trong việc để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản trong thời gian qua tại từng địa phương; tự cân đối các nguồn vốn để xử lý dứt điểm tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản; rà soát, thống kê, phân loại nợ đọng, xác định cụ thể nguyên nhân của từng khoản nợ đọng; trên cơ sở đó, có kế hoạch và lộ trình xử lý dứt điểm nợ đọng xây dựng cơ bản một cách công khai, công bằng và tổ chức thực hiện nghiêm túc, triệt để…
 

Ü Thương mại:

 

CẤM CUNG CẤP THÔNG TIN
DỰ ĐOÁN TRƯỚC KẾT QUẢ XỔ SỐ

 

Ngày 05/10/2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 78/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 30/2007/NĐ-CP ngày 01/03/2007 của Chính phủ về kinh doanh xổ số, trong đó đáng chú ý là quy định về các hành vi bị cấm trong kinh doanh xổ số.

Theo đó, ngoài các hành vi bị cấm hiện nay như: Phát hành xổ số từ nước ngoài cho các tổ chức, cá nhân ở trong nước; sử dụng kết quả xổ số do các doanh nghiệp kinh doanh xổ số phát hành để tổ chức các chương trình dự thưởng, Chính phủ cũng bổ sung thêm một số hành vi bị cấm trong kinh doanh xổ số. Cụ thể, cấm cung cấp thông tin dự đoán trước kết quả xổ số; lợi dụng hình thức

 

 

khuyến mại mang tính may rủi để kinh doanh xổ số trái phép với mục tiêu kiếm  lợi nhuận thông qua việc thu tiền của khách hàng.

Đồng thời, Nghị định cũng cho phép doanh nghiệp kinh doanh xổ số tự quyết định số lượng vé của từng đợt phát hành và thời gian quay số mở thưởng, nhưng không được vượt quá hạn mức số lượng, giá trị vé phát hành hoặc phải đảm bảo tỷ lệ tiêu thụ vé bình quân tối thiểu trong từng thời kỳ do Bộ Tài chính quy định và thời gian quay số mở thưởng không được chậm hơn khung thời gian do Bộ Tài chính quy định cho các khu vực.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/12/2012.
 

Ü Giao thông:

 

XÂY DỰNG 45 TRẠM KIỂM TRA TẢI TRỌNG XE TRÊN ĐƯỜNG BỘ

 

Ngày 11/10/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 1502/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tổng thể Trạm kiểm tra tải trọng xe trên đường bộ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Tại Quyết định này, Thủ tướng đã yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải (BGTVT) tiến hành đầu tư xây dựng 45 Trạm kiểm tra tải trọng xe cố định trên hệ thống đường bộ hiện có trước năm 2030 với tổng kinh phí dự kiến là 6.468,431 tỷ đồng được huy động từ ngân sách Trung ương và các nguồn vốn hợp pháp khác. Trong đó, giai đoạn từ năm 2012 - 2015 sẽ xây dựng 13 Trạm cố định và đầu tư trang bị 142 bộ cân lưu động với kinh phí dự kiến là 1.157,174 tỷ đồng.

Đồng thời, Thủ tướng cũng yêu cầu các Trạm cố định phải áp dụng các công nghệ hiện đại, bảo đảm kiểm soát tải trọng, khổ giới hạn xe một cách nhanh chóng, chính xác, hiệu quả; hạn chế tối đa sự tác động, can thiệp trực tiếp của con người vào quá trình kiểm soát tải trọng, khổ giới hạn xe tại Trạm; giảm thiểu ảnh hưởng đến đối tượng không thuộc diện phải kiểm tra trong quá trình hoạt động của Trạm.
 

 

Bên cạnh đó, Quyết định cũng quy định cụ thể nguyên tắc lựa chọn vị trí đặt Trạm, trong đó, hạn chế việc đặt các Trạm cố định trong phạm vi nội thành, nội thị các đô thị để tránh ùn tắc; các Trạm lưu động sẽ được bố trí trên những đoạn, tuyến đường bộ xuất hiện tình trạng xe quá tải, quá khổ tham gia giao thông nhưng chưa có Trạm cố định hoạt động hoặc trên những đoạn, tuyến đường có xe quá tải, quá khổ đi vòng để trốn, tránh việc kiểm tra, kiểm soát của Trạm cố định.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm bố trí quỹ đất hợp lý để xây dựng Trạm kiểm tra tải trọng theo quy hoạch, phối hợp với BGTVT ban hành và thực hiện "Quy chế phối hợp các lực lượng hoạt động tại Trạm kiểm tra tải trọng xe".

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.


 

Ü Thông tin-Truyền thông:

 

TỪ 01/01/2013, QUY ĐỊNH DẢI SỐ GỬI TIN NHẮN QUẢNG CÁO

 

Ngày 05/10/2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 77/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2008/NĐ-CP ngày 13/08/2008 của Chính phủ về chống thư rác.

Theo đó, từ ngày 01/01/2013, ngoài những nội dung quản lý trước đây như: Tổng hợp, phổ biến danh sách các nguồn phát tán thư rác; tiếp nhận hồ sơ đăng ký và cấp mã số quản lý cho nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo bằng thư điện tử, nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo bằng tin nhắn…, nội dung quản lý Nhà nước về chống thư rác còn bao gồm việc ban hành quy định về dải số dành cho việc gửi tin nhắn quảng cáo và cung cấp dịch vụ nội dung qua tin nhắn, quy định về cấp tên địa danh; quy định liên quan cước nhắn tin quảng cáo; tiếp nhận hồ sơ đăng ký và cấp tên địa danh cho nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo bằng tin nhắn, nhà cung cấp dịch vụ nội dung qua tin nhắn.

Bên cạnh đó, Nghị định cũng quy định rõ các hành vi cấm trong dịch vụ
 

 

trao đổi thư điện tử và tin nhắn tại Việt Nam. Cụ thể, cấm trao đổi, mua bán danh sách địa chỉ điện tử mà không có sự đồng ý của người sở hữu địa chỉ điện tử; cung cấp dịch vụ nội dung qua tin nhắn không đúng với yêu cầu của người sử dụng; che giấu tên, địa chỉ điện tử của mình hoặc giả mạo tên, địa chỉ điện tử của tổ chức, cá nhân khác khi gửi thư điện tử, tin nhắn; cấm thu cước sử dụng dịch vụ mà không thông báo với người sử dụng dịch vụ.

Việc gửi thư điện tử, tin nhắn quảng cáo nêu trên phải đáp ứng một số nguyên tắc như: Phải có sự đồng ý một cách rõ ràng trước đó của người nhận; phải chấm dứt việc gửi thư điện tử quảng cáo hay tin nhắn quảng cáo ngay sau khi nhận được yêu cầu từ chối của người nhận; chỉ được phép gửi từ địa chỉ điện tử và hệ thống theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông…

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2013.

 

Ü Văn hóa-Thể thao-Du lịch:

 

CẤM PHÁT HÀNH VÉ BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT QUÁ SỐ GHẾ

 

Không được phát hành vé quá số ghế hoặc quá sức chứa nơi tổ chức biểu diễn nhằm bảo đảm chất lượng chương trình là một trong những trách nhiệm của chủ địa điểm tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, thi người đẹp, người mẫu quy định tại Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu.

Ngoài việc đảm bảo chất lượng chương trình biểu diễn nêu trên, chủ địa điểm tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, thi người đẹp, người mẫu còn có trách nhiệm bảo đảm âm thanh biểu diễn không vượt quá quy định về tiêu chuẩn mức ồn tối đa cho phép; bảo đảm an ninh, trật tự, phòng chống cháy nổ theo quy định; có nội quy, quy định niêm yết tại địa điểm; đề nghị cấp giấy phép theo quy định của pháp luật. Trường hợp tổ chức biểu diễn sau 12 giờ đêm đến

 

 

08 giờ sáng, chủ địa điểm tổ chức còn phải được cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền tại địa phương nơi tổ chức biểu diễn cho phép.

Ngoài ra, Nghị định cũng quy định các trường hợp cấm đối với tổ chức, cá nhân biểu diễn, tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, thi người đẹp, người mẫu; tổ chức, cá nhân lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc… Cụ thể như: Cấm sử dụng bản ghi âm để thay cho giọng thật của người biểu diễn hoặc thay cho âm thanh thật của nhạc cụ biểu diễn; cấm thực hiện hành vi thiếu văn hóa hoặc hành vi làm ảnh hưởng xấu đến quan hệ đối ngoại; nhân bản bản ghi âm, ghi hình mà không được sự đồng ý của chủ sở hữu bản quyền; phổ biến tác phẩm nghệ thuật có nội dung không phù hợp với giá trị đạo đức, văn hóa và truyền thống của dân tộc…

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2013.
 

Ü Cơ cấu tổ chức:

 

MỞ RỘNG CƠ CẤU TỔ CHỨC ỦY BAN DÂN TỘC

 

Ngày 12/10/2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 84/2012/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc.

Theo đó, từ ngày 01/12/2012, ngoài 17 đơn vị cũ như: Vụ Tổng hợp; Thanh tra; Vụ Pháp chế; Trung tâm Thông tin… , Ủy ban Dân tộc được tổ chức thêm 02 đơn vị mới là Nhà khách Dân tộc và Vụ Dân tộc thiểu số. Trong đó, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Chính sách dân tộc, Vụ Địa phương II, Vụ Địa phương III được thành lập thành 02 phòng trong Vụ; Văn phòng Ủy ban Dân tộc có phòng và văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, Nghị định cũng nhấn mạnh chức năng, quyền hạn của

 

Ủy ban Dân tộc trong việc phối hợp với các Bộ, cơ quan có liên quan trình cấp có thẩm quyền ban hành chính sách phát triển nguồn nhân lực ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi; chính sách đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ là người dân tộc thiểu số; trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; chính sách đặc thù đối với cán bộ, công chức trong hệ thống cơ quan làm công tác dân tộc; chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng những điển hình tiên tiến là tập thể, cá nhân tiêu biểu, người có uy tín ở vùng dân tộc thiểu số…

Nghị định này thay thế Nghị định số 60/2008/NĐ-CP ngày 09/05/2008 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/12/2012.

 

THAY ĐỔI CƠ CẤU TỔ CHỨC THANH TRA CHÍNH PHỦ

 

Ngày 09/10/2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 83/2012/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ.

Theo quy định tại Nghị định này, kể từ ngày 01/12/2012, cơ cấu tổ chức Thanh tra Chính phủ bao gồm 14 đơn vị giúp Tổng Thanh tra Chính phủ thực hiện chức năng quản lý Nhà nước và 05 đơn vị sự nghiệp, cụ thể như: Viện Khoa học Thanh tra; Trường Cán bộ Thanh tra; Báo Thanh tra; Tạp chí Thanh tra… Trong đó, Vụ I, Vụ II, Vụ III, Vụ Giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra, Vụ Kế hoạch, Tài chính và Tổng hợp, Vụ Hợp tác Quốc tế được tổ chức thành 03 phòng trực thuộc; Vụ Pháp chế; Vụ Tiếp dân và Xử lý đơn thư, Vụ Tổ chức Cán bộ lần lượt được tổ chức thành 02 và 04 phòng trực thuộc.

 

Đồng thời, Nghị định cũng quy định cụ thể chức năng, quyền hạn của Thanh tra Chính phủ trong việc chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, định hướng chương trình đã được phê duyệt về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt định hướng chương trình thanh tra hàng năm, các dự thảo quyết định, chỉ thị, các văn bản khác thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ và tổ chức triển khai thực hiện…

Nghị định này thay thế Nghị định số 65/2008/NĐ-CP ngày 20/05/2008 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/12/2012.
 

 

  • Chi tiết của bản tin này được đăng tải đầy đủ trên website LuatVietnam www.luatvietnam.vn    
  • Quý khách sẽ nhận được nội dung toàn văn các văn bản trong bản tin và nhiều văn bản khác khi tham gia dịch vụ Tra cứu văn bản mới của LuatVietnam, hoặc sử dụng dịch vụ LuatVietnam-SMS gửi tin nhắn đến 6689.
  • Mọi yêu cầu cung cấp văn bản, xin liên hệ với [email protected]
  • Quý khách có thể tham khảo mọi thông tin về dịch vụ LuatVietnam tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Mọi chi tiết xin liên hệ:

TRUNG TÂM LUẬT VIỆT NAM - CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ INCOM
Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà TechnoSoft, phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Tel: 04.37833688 - Fax: 04.37833699
Tại TP.HCM:
Tòa nhà Hà Phan, số 456 Phan Xích Long, P.2, Q.Phú Nhuận, Tp. HCM - Tel: 08. 39950724
Email: [email protected]

 

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html. Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi huỷ bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.