Số 34.2012 (595) ngày 04/09/2012

 

SỐ 34 (595) - THÁNG 09/2012

* LuatVietnam - website cung cấp dịch vụ tra cứu Văn bản pháp luật tiếng Việt và tiếng Anh, hoạt động từ tháng 10/2000 - nơi hỗ trợ Quý khách hàng tìm văn bản và các thông tin liên quan ĐẦY ĐỦ - CHÍNH XÁC - NHANH NHẤT!
* Thông tin chi tiết về dịch vụ của LuatVietnam, xin Quý khách vui lòng tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn

#

KÝ HIỆU

VĂN BẢN

 

Trong s này:

DOANH NGHIỆP

 

DOANH NGHIỆP

1

1117/QĐ-TTg

Quyết định 1117/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm 2011 - 2015 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

 

* Đầu tư gần 5.000 tỷ đồng vào dự án lọc hóa dầu Nam Vân Phong

Trang 2

2

36/CT-BTTTT

Chỉ thị 36/CT-BTTTT triển khai thực hiện Quyết định 929/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước giai đoạn 2011 - 2015"…

 

* Mỗi thị trường dịch vụ viễn thông phải có tối thiểu 3 DN mạnh tham gia

Trang 2

3

138/2012/TT-BTC

Thông tư 138/2012/TT-BTC hướng dẫn thực hiện phân bổ giá trị lợi thế kinh doanh đối với công ty cổ phần được chuyển đổi từ công ty nhà nước

 

* Thời gian phân bổ giá trị lợi thế kinh doanh tối đa 10 năm

Trang 2

LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG - PHỤ CẤP

 

LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG - PHỤ CẤP

 

4

20/2012/TT-BLĐTBXH

Thông tư 20/2012/TT-BLĐTBXH sửa đổi Thông tư 25/2011/TT-BLĐTBXH hướng dẫn xếp lương đối với người tốt nghiệp cao đẳng nghề, trung cấp nghề…

 

* Nâng 1 bậc lương đối với người tốt nghiệp cao đẳng nghề

Trang 3

TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG - TÍN DỤNG

 

TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG - TÍN DỤNG

 

5

139/2012/TT-BTC

Thông tư 139/2012/TT-BTC hướng dẫn hỗ trợ lãi suất tiền vay ngân hàng để mua tạm trữ thóc, gạo vụ Hè Thu năm 2012

 

* Hỗ trợ 100% lãi suất tiền vay mua thóc gạo tạm trữ vụ Hè Thu năm 2012

Trang 3

6

137/2012/TT-BTC

Thông tư 137/2012/TT-BTC hướng dẫn quản lý tài chính đảm bảo cung ứng dịch vụ bưu chính công ích giai đoạn 2011 - 2013

 

* Năm 2012, khoán trợ cấp hơn 400 tỷ đồng dịch vụ bưu chính công ích

Trang 3

XÂY DỰNG

 

XÂY DỰNG

 

7

761/QĐ-BXD

Quyết định 761/QĐ-BXD công bố một số thủ tục hành chính ban hành mới; công bố sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng

 

* Ban hành 3 thủ tục hành chính mới lĩnh vực xây dựng

Trang 3

VĂN HÓA - THÔNG TIN

 

VĂN HÓA - THÔNG TIN

 

8

1155/QĐ-TTg

Quyết định 1155/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch vận động đăng cai Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 18 năm 2019 tại Việt Nam

 

* Việt Nam xin đăng cai ASIAD 18

Trang 4

NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP

 

NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP

 

9

43/2012/TT-BNNPTNT

Thông tư 43/2012/TT-BNNPTNT sửa đổi Thông tư 47/2011/TT-BNNPTNT hướng dẫn thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp trong trồng trọt, chăn nuôi theo Quyết định 315/QĐ-TTg ngày 01/03/2011…

 

* Bổ sung 3 dịch bệnh nguy hiểm đối với cây lúa

Trang 4

10

42/2012/TT-BNNPTNT

Thông tư 42/2012/TT-BNNPTNT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 01/2012/TT-BNNPTNT ngày 04/01/2012 của quy định hồ sơ lâm sản hợp pháp và kiểm tra nguồn gốc lâm sản

 

* Vận chuyển lâm sản từ kho đến nơi giao hàng được coi là vận chuyển nội bộ

Trang 4

 

Nếu chưa sử dụng dịch vụ thuê bao của LuatVietnam, để nhận được văn bản yêu cầu, Quý khách cần soạn tin theo cấu trúc:
VB
  Sốvănbản gửi 6689

VD: Muốn xem nội dung Nghị định số 71/2010/NĐ-CP, soạn tin: VB 71/2010/ND-CP gửi 6689.

Hiện chúng tôi đã có Danh sách văn bản mới tháng 08/2012, để nhận được danh sách này qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB DS08/2012 Emailnhận gửi đến 6689.

TÓM TẮT VĂN BẢN:

 

Ü Doanh nghiệp:

 

ĐẦU TƯ GẦN 5.000 TỶ ĐỒNG VÀO
DỰ ÁN LỌC HÓA DẦU NAM VÂN PHONG

 

Ngày 22/08/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1117/QĐ-TTg phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 05 năm 2011 - 2015 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

Theo đó, Thủ tướng cho phép đầu tư gần 5.000 tỷ đồng vào dự án Tổ hợp lọc hóa dầu Nam Vân Phong trong giai đoạn từ năm 2011 - 2015 bằng nguồn vốn đầu tư của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và nguồn vốn vay từ các ngân hàng thương mại. Cũng trong giai đoạn này, Thủ tướng cũng yêu cầu Tập đoàn tập trung đầu tư hệ thống kho cảng tiếp nhận tại các Công ty Xăng dầu B12, Công ty Xăng dầu Khu vực 5, Công ty Xăng dầu Khu vực 2 và hoàn thiện hệ thống tồn trữ, phân phối xăng dầu trên địa bàn toàn quốc. Tổng giá trị đầu tư vào hạ tầng kinh doanh 
 
 

 

xăng dầu giai đoạn 2011 - 2015 ước tính hơn 4.000 tỷ đồng.

Đồng thời, Thủ tướng cũng nhấn mạnh yêu cầu định vị lại các công đoạn trong chuỗi kinh doanh xăng dầu, phân vùng và tổ chức lại thị trường, chủ động và tăng cường kiểm soát trong kinh doanh để tăng hiệu quả, giảm thiểu rủi ro; nâng cao hiệu quả chất lượng xăng dầu trong hệ thống; đa dạng hóa nguồn hàng và thị trường nhập khẩu; đẩy mạnh ký kết các hợp đồng dài hạn và áp dụng các phương thức kinh doanh hiện đại để bảo hiểm rủi ro giá cả, tỷ giá, thị trường nhằm ổn định nguồn cung…

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 

MỖI THỊ TRƯỜNG DỊCH VỤ VIỄN THÔNG
PHẢI CÓ TỐI THIỂU 3 DN MẠNH THAM GIA

 

Đây là nội dung quy định tại Chỉ thị số 36/CT-BTTTT ngày 24/08/2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc triển khai thực hiện Quyết định số 929/QĐ-TTg ngày 17/07/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước (DNNN), trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước giai đoạn 2011 - 2015”.

Ngoài việc đảm bảo mỗi thị trường dịch vụ viễn thông quan trọng (như: Cố định đường dài trong nước, quốc tế, di động, Internet băng rộng…) có ít nhất 03 doanh nghiệp (DN) mạnh tham gia hoạt động nhằm thúc đẩy cạnh tranh, tránh việc tham gia quá nhiều, đặc biệt là của các DNNN đầu tư ngoài ngành vào lĩnh vực viễn thông, dẫn đến cạnh tranh quá mức và hiệu quả kinh doanh trên thị trường thấp…, việc tái cơ cấu DNNN trong lĩnh vực thông tin và truyền thông  

 

còn phải đáp ứng một số nguyên tắc khác.

Cụ thể, sử dụng hiệu quả cơ sở hạ tầng, nguồn lực và tài nguyên quốc gia, kiểm soát chặt chẽ việc tập trung kinh tế và việc quản lý, phân bổ nguồn lực, tài nguyên quốc gia một cách hợp lý để chống xu hướng độc quyền hóa, đảm bảo thị trường cạnh tranh lành mạnh; phân định rõ hoạt động sản xuất nội dung, cung cấp dịch vụ, truyền dẫn, phát sóng trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình; cố phẩn hóa và thoái vốn đối với các hoạt động thông tin và truyền thông mà Nhà nước không cần nắm cổ phần chi phối và các lĩnh vực không thuộc ngành nghề kinh doanh chính để tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế tham gia phát triển thị trường theo các quy định của pháp luật…

 

THỜI GIAN PHÂN BỔ GIÁ TRỊ LỢI THẾ KINH DOANH
TỐI ĐA 10 NĂM

Thời gian thực hiện phân bổ giá trị lợi thế kinh doanh đối với công ty công ty cổ phần được chuyển đổi từ công ty Nhà nước tối đa là 10 năm kể từ khi công ty cổ phần đó chính thức đi vào hoạt động là nội dung quy định tại Thông tư số 138/2012/TT-BTC ngày 20/08/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn phân bổ giá trị lợi thế kinh doanh đối với công ty cổ phần được chuyển đổi từ công ty Nhà nước.

Khoảng thời gian phân bổ tối đa 10 năm này cũng được áp dụng đối với trường hợp doanh nghiệp (DN) chưa thực hiện phân bổ giá trị lợi thế kinh doanh vào chi phí của DN kể từ khi chính thức chuyển thành công ty cổ phần.

Trường hợp sau khi chuyển thành công ty cổ phần, DN đã thực hiện phân bổ giá 

 

trị lợi thế kinh doanh vào chi phí của DN theo quy định pháp luật với thời gian phân bổ là 03 năm, nếu giá trị lợi thế kinh doanh vẫn chưa được phân bổ hết, công ty cổ phần được tiếp tục thực hiện phân bổ giá trị lợi thế kinh doanh không quá 10 năm theo quy định tại Thông tư này.

Cũng theo Thông tư này, công ty cổ phần khi thực hiện phân bổ giá trị lợi thế kinh doanh theo quy định tại Thông tư này nếu phát sinh lỗ thì công ty đó được thực hiện chuyển lỗ trừ vào thu nhập chịu thuế của những năm sau theo quy định của pháp luật thuế thu nhập DN.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/10/2012.

Ü Lao động - Tiền lương - Phụ cấp:

 

NÂNG 1 BẬC LƯƠNG ĐỐI VỚI
NGƯỜI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ

Ngày 27/08/2012, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 20/2012/TT-BLĐTBXH sửa đổi một số điều của Thông tư số 25/2011/TT-BLĐTBXH ngày 26/09/2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn xếp lương đối với người tốt nghiệp cao đẳng nghề, trung cấp nghề, sơ cấp nghề làm việc trong các doanh nghiệp.

Trong đó, đáng chú ý là quy định nâng 01 bậc lương đối với người tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp nghề hiện đang làm một số công việc với chức danh văn thư, nhân viên phục vụ… Cụ thể, người làm công việc của chức danh nhân viên văn thư, tốt nghiệp cao đẳng nghề và trung cấp nghề lần lượt được xếp vào bậc 03 và 02 của chức danh nhân viên văn thư (theo quy định cũ là bậc 02 và 01). Tương tự, bậc lương đối với người đang làm việc với chức danh nhân viên phục vụ,

 

tốt nghiệp cao đẳng nghề và trung cấp nghề lần lượt là 04 và 03 của chức danh nhân viên phục vụ theo bảng lương nhân viên thừa hành, phục vụ…

Bên cạnh đó, bậc lương đối với người tốt nghiệp cao đẳng nghề làm công việc của chức danh cán sự, kỹ thuật viên và công nhân, nhân viên trực tiếp sản xuất, kinh doanh có 02 bậc vẫn được giữ nguyên ở bậc 02 của chức danh cán sự, kỹ thuật viên theo bảng lương viên chức chuyên môn, nghiệp vụ và bậc 01 của chức danh thuộc bảng lương tương ứng.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/10/2012.


Ü Tài chính - Ngân hàng - Tín dụng:


HỖ TRỢ 100% LÃI SUẤT TIỀN VAY MUA THÓC GẠO
TẠM TRỮ VỤ HÈ THU NĂM 2012
 

Ngày 20/08/2012, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 139/2012/TT-BTC hướng dẫn hỗ trợ lãi suất tiền vay ngân hàng để mua tạm trữ thóc, gạo vụ Hè Thu năm 2012.

Theo quy định tại Thông tư này, ngân sách Nhà nước sẽ hỗ trợ 100% lãi suất tiền vay tại ngân hàng thương mại cho các thương nhân mua thóc, gạo tạm trữ vụ Hè Thu năm 2012 từ ngày 10/07/2012 đến hết ngày 10/08/2012 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; với mức lãi suất tối đa không vượt quá 11,5%/năm.

Số lượng thóc, gạo được hỗ trợ lãi suất cho từng thương nhân tính theo số lượng thóc, gạo thực tế thương nhân mua tạm trữ nhưng không được vượt quá

 

số quy định tại các văn bản phân giao chỉ tiêu mua tạm trữ thóc, gạo vụ Hè Thu năm 2012 của Hiệp hội Lương thực Việt Nam và đảm bảo tổng số thóc, gạo mua tạm trữ tối đa 500.000 tấn theo quy định của pháp luật.

Cũng theo Thông tư này, giá để tính hỗ trợ lãi suất là giá mua thực tế theo giá thị trường (chưa bao gồm thuế VAT) cho từng loại thóc, gạo. Trường hợp thương nhân mua gạo nguyên liệu để sản xuất chế biến ra gạo thành phẩm thì giá để tính hỗ trợ bao gồm cả chi phí sản xuất chế biến.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 

 

NĂM 2012, KHOÁN TRỢ CẤP HƠN 400 TỶ ĐỒNG
DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH
 

Ngày 20/08/2012, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 137/2012/TT-BTC hướng dẫn quản lý tài chính đảm bảo cung ứng dịch vụ bưu chính (DVBC) công ích giai đoạn 2011 - 2013 theo Quyết định số 65/2008/QĐ-TTg ngày 22/05/2008 và Quyết định số 72/2011/QĐ-TTg ngày 22/12/2011.

Theo quy định tại Thông tư này, Nhà nước đã đặt hàng Bưu chính Việt Nam cung ứng DVBC công ích và khoán trợ cấp 03 năm (từ năm 2011 - 2013) cho Bưu chính Việt Nam duy trì hoạt động của mạng bưu chính công cộng với mức khoán

 

trợ cấp năm 2011 là 603 tỷ đồng, năm 2012 là 447 tỷ đồng và năm 2013 là 330 tỷ đồng.

Việc tạm ứng kinh phí hỗ trợ được thực hiện 02 lần/năm với mức cấp phát 01 lần bằng 40% cả năm và được thực hiện trước ngày 15 của tháng cuối quý II và quý IV.

Thông tư này thay thế Thông tư số 153/2009/TT-BTC ngày 30/07/2009 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/08/2012.

Ü Xây dựng:

 

BAN HÀNH 3 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI LĨNH VỰC XÂY DỰNG

Đây là nội dung quy định tại Quyết định số 761/QĐ-BXD ngày 22/08/2012 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố một số thủ tục hành chính (TTHC) ban hành mới; công bố sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng.

03 TTHC thuộc lĩnh vực xây dựng mới được ban hành bao gồm 02 TTHC cấp Trung ương và 01 TTHC cấp tỉnh, cụ thể: Thủ tục điều chỉnh giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài là tổ chức nhận thầu các gói thầu thuộc dự án nhóm A và các gói thầu trên địa bàn 02 tỉnh trở lên; Thủ tục gia hạn công nhận cơ sở đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư; Thủ tục điều chỉnh giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài là tổ chức nhận thầu 
 

 

các gói thầu thuộc dự án nhóm B, C và nhà thầu nước ngoài là cá nhân thực hiện các công việc tư vấn đầu tư xây dựng.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Bộ Xây dựng cũng công bố sửa đổi, bổ sung về thành phần hồ sơ, thời hạn giải quyết, mẫu đơn, căn cứ pháp lý các TTHC về cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài và sửa đổi, bổ sung về lệ phí, căn cứ pháp lý các TTHC về thẩm định dự án đầu tư xây dựng, thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật, điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình và các thủ tục về cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư, giám sát thi công xây dựng công trình, kỹ sư định giá xây dựng...

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Ü Văn hóa - Thông tin:

 

VIỆT NAM XIN ĐĂNG CAI ASIAD 18

 

Ngày 28/08/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1155/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch vận động đăng cai Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 18 năm 2019 (ASIAD 18 - 2019) tại Việt Nam.

Theo đó, các cơ quan, ban ngành liên quan có trách nhiệm chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để xây dựng phương án tổ chức ASIAD 18 trong trường hợp Việt Nam giành được quyền đăng cai, trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả, đáp ứng các yêu cầu của Hội đồng Olympic châu Á, đồng thời, đẩy mạnh triển khai vận động trong nước và nước ngoài. Cụ thể: Chuẩn bị các ấn phẩm, phim, đĩa DVD, tài liệu quảng bá về Thành phố Hà Nội, giới thiệu về đất nước và con người Việt Nam; thành lập Ban vận động đăng cai ASIAD 18; triển khai chiến dịch vận động hành lang tại các quốc gia, vùng lãnh thổ như: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc,

 

Thái Lan… để tranh thủ sự ủng hộ trong việc giành quyền đăng cai Đại hội…

Dự kiến nếu Việt Nam được đăng cai, ASIAD 18 - 2019 sẽ được tổ chức trong tháng 11/2019 tại Thành phố Hà Nội và 14 tỉnh thành khác như: Thành phố Hồ Chí Minh; Đà Nẵng; Hải Phòng; Quảng Ninh; Nam Định; Thái Bình; Bình Thuận… với 35 môn thi đấu. Trong đó, đáng chú ý là các môn thể thao như: Bóng đá; Bắn cung; Thể dục; Điền Kinh; Golf; Vật; Rowing; Bóng rổ; Quyền anh…

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 

Ü Nông nghiệp - Lâm nghiệp:

 

BỔ SUNG 3 DỊCH BỆNH NGUY HIỂM ĐỐI VỚI CÂY LÚA

 

Ngày 23/08/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư số 43/2012/TT-BNNPTNT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 47/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/06/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi thủy sản theo Quyết định số 315/QĐ-TTg ngày 01/03/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngoài các bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá, lùn sọc đen, dịch rầy nâu, Thông tư bổ sung thêm 03 dịch bệnh nguy hiểm đối với cây lúa (bệnh đạo ôn; bạc lá; sâu đục thân) và một số dịch bệnh nguy hiểm khác đối với trâu, bò, lợn, gà, vịt, cá tra, tôm sú và tôm thẻ chân trắng như: Hội chứng hoại tử gan tụy cấp tính, tụ huyết trùng, nhiệt thán, gumboro, bệnh hoại tử gan máu và cơ quan biểu mô...
 

 

Bên cạnh đó, Thông tư cũng bổ sung quy định về xác định mức độ thiệt hại để hỗ trợ thí điểm bảo hiểm nông nghiệp. Cụ thể, cho phép doanh nghiệp bảo hiểm và đối tượng tham gia thí điểm bảo hiểm nông nghiệp thỏa thuận với nhau về mức độ thiệt hại và mức bồi thường trên cơ sở kết quả xác định của cơ quan chuyên môn về thiên tai, dịch bệnh và phạm vi ảnh hưởng. Trường hợp hai bên không thỏa thuận được với nhau thì đề nghị UBND xã giải quyết.

Doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính và UBND các cấp tại các tỉnh tham gia thí điểm bảo hiểm để phục vụ tốt đối tượng tham gia thí điểm bảo hiểm nông nghiệp theo đúng quy định.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 

VẬN CHUYỂN LÂM SẢN TỪ KHO ĐẾN NƠI GIAO HÀNG
ĐƯỢC COI LÀ VẬN CHUYỂN NỘI BỘ

 

Ngày 21/08/212, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư số 42/2012/TT-BNNPTNT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT ngày 04/01/2012 quy định hồ sơ lâm sản hợp pháp và kiểm tra nguồn gốc lâm sản.

Theo quy định tại Thông tư này, trường hợp vận chuyển lâm sản từ nơi khai thác đến nơi chế biến, kho hàng; vận chuyển lâm sản từ nơi chế biến, kho hàng đến nơi giao hàng giữa bên mua và bên bán theo hợp đồng kinh tế của lô hàng đều được coi là vận chuyển nội bộ. Hồ sơ vận chuyển lâm sản nội bộ bao gồm: Phiếu xuất kho nội bộ, kèm theo bảng kê lâm sản (có xác nhận của cơ quan kiểm lâm sở tại nếu vận chuyển đến các địa điểm không cùng trên địa bàn 
 

 

một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương).

Cũng theo Thông tư này, Kiểm lâm địa bàn có trách nhiệm tham mưu cho Chủ tịch UBND cấp xã xác nhận lâm sản chưa qua chế biến có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên trong nước của cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân xuất ra. Do đó, hồ sơ lâm sản do cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân xuất ra chỉ bao gồm bảng kê lâm sản mà không cần xác nhận của UBND cấp xã. Tương tự, hồ sơ lâm sản do tổ chức xuất ra cũng không yêu cầu có xác nhận của UBND cấp xã tại bảng kê lâm sản.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/10/2012.

 

  • Chi tiết của bản tin này được đăng tải đầy đủ trên website LuatVietnam www.luatvietnam.vn    
  • Quý khách sẽ nhận được nội dung toàn văn các văn bản trong bản tin và nhiều văn bản khác khi tham gia dịch vụ Tra cứu văn bản mới của LuatVietnam, hoặc sử dụng dịch vụ LuatVietnam-SMS gửi tin nhắn đến 6689.
  • Mọi yêu cầu cung cấp văn bản, xin liên hệ với [email protected]
  • Quý khách có thể tham khảo mọi thông tin về dịch vụ LuatVietnam tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Mọi chi tiết xin liên hệ:

TRUNG TÂM LUẬT VIỆT NAM - CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ INCOM
Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà TechnoSoft, phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Tel: 04.37833688 - Fax: 04.37833699
Tại TP.HCM:
Tòa nhà Hà Phan, số 456 Phan Xích Long, P.2, Q.Phú Nhuận, Tp. HCM - Tel: 08. 39950724
Email: [email protected]

 

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html. Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi huỷ bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.