Số 33.2012 (594) ngày 28/08/2012

 

SỐ 33 (594) - THÁNG 08/2012

* LuatVietnam - website cung cấp dịch vụ tra cứu Văn bản pháp luật tiếng Việt và tiếng Anh, hoạt động từ tháng 10/2000 - nơi hỗ trợ Quý khách hàng tìm văn bản và các thông tin liên quan ĐẦY ĐỦ - CHÍNH XÁC - NHANH NHẤT!
* Thông tin chi tiết về dịch vụ của LuatVietnam, xin Quý khách vui lòng tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn

#

KÝ HIỆU

VĂN BẢN

 

Trong s này:

DOANH NGHIỆP

 

1

13/CT-BCT

Chỉ thị 13/CT-BCT của Bộ Công Thương về việc thực hiện các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp

 

DOANH NGHIỆP

* Xem xét nâng giá mua điện cho 2 nhà máy điện

Trang 2

TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

 

 

 

2

1623/QĐ-NHNN

Quyết định 1623/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc tổ chức và quản lý sản xuất vàng miếng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

 

TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

* Ngân hàng Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng

Trang 2

3

24/2012/TT-NHNN

Thông tư 24/2012/TT-NHNN sửa đổi  Điều 1 Thông tư 11/2011/TT-NHNN ngày 29/04/2011 về chấm dứt huy động và cho vay vốn bằng vàng của tổ chức tín dụng

 

* Tổ chức tín dụng được vay mượn vàng của nhau

Trang 2

4

2016/QĐ-BTC

Quyết định 2016/QĐ-BTC ban hành Quy chế quản lý tài chính đối với Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng của Bộ Tài chính, của các Tổng cục

 

* Phụ cấp kiêm nhiệm quản lý dự án tối đa bằng 50% tiền lương và phụ cấp

Trang 3

TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG

 

 

 

5

09/2012/TT-BTNMT

Thông tư 09/2012/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc cung cấp, trao đổi thông tin và dữ liệu về sinh vật biến đổi gen

 

TÀI NGUYÊN – MÔI TRƯỜNG

* Công bố thông tin về sinh vật biến đổi gen trên Internet

Trang 3

Y TẾ - SỨC KHỎE

 

 

 

6

2962/QĐ-BYT

Quyết định 2962/QĐ-BYT ban hành Quy định tạm thời về các tài liệu cần cung cấp để công bố các Danh mục thuốc biệt dược gốc, thuốc tương đương.…

 

Y TẾ - SỨC KHỎE

* Thuốc biệt dược gốc được công bố phải có bằng độc quyền sáng chế

Trang 3

GIAO THÔNG

 

 

 

7

34/2012/TT-BGTVT

Thông tư 34/2012/TT-BGTVT quy định danh mục, biện pháp đảm bảo an toàn đối với phương tiện động lực chuyên dùng khi khai thác, vận dụng trên đường sắt....

 

GIAO THÔNG

* Phương tiện động lực chuyên dùng đường sắt được di chuyển tối đa 30 km/h

Trang 4

8

1951/QĐ-BGTVT

Quyết định 1951/QĐ-BGTVT ban hành Quy định tạm thời về kỹ thuật thi công và nghiệm thu mặt đường bê tông xi măng trong xây dựng công trình giao thông

 

* Xe vận chuyển bê tông không được dừng tùy tiện trên đường

Trang 4

LĨNH VỰC KHÁC

 

 

 

9

1110/QĐ-TTg

Quyết định 1110/QĐ-TTg về Quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

 

LĨNH VỰC KHÁC

* Năm 2020, 100% cơ sở kinh tế trọng điểm có đội PCCC

Trang 4

10

132/2012/TT-BTC

Thông tư 132/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với phao tròn cứu sinh dự trữ quốc gia

 

* Thời gian lưu kho phao tròn dự trữ Nhà nước tối đa 8 năm

 

Trang 5

 

Nếu chưa sử dụng dịch vụ thuê bao của LuatVietnam, để nhận được văn bản yêu cầu, Quý khách cần soạn tin theo cấu trúc:
VB
  Sốvănbản gửi 6689

VD: Muốn xem nội dung Nghị định số 71/2010/NĐ-CP, soạn tin: VB 71/2010/ND-CP gửi 6689.

Hiện chúng tôi đã có Danh sách văn bản mới tháng 07/2012, để nhận được danh sách này qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB DS07/2012 Emailnhận gửi đến 6689.

TÓM TẮT VĂN BẢN:

 

Ü Doanh nghiệp:

XEM XÉT NÂNG GIÁ MUA ĐIỆN CHO 2 NHÀ MÁY ĐIỆN

Đây là nội dung quy định tại Chỉ thị số 13/CT-BCT ngày 17/08/2012 của Bộ Công Thương về việc thực hiện các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu Cục Điều tiết điện lực chủ trì, phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị có liên quan xem xét nâng giá mua điện cho 03 đơn vị thuộc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam cùng 02 nhà máy điện Na Dương, Cao Ngạn thuộc Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đã phát điện bán cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam; đề xuất và thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp đầu tư thủy điện nhỏ thông qua việc điều chính tăng giá mua điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam…

Bên cạnh đó, Bộ trưởng cũng yêu cầu các Bộ, ngành đảm bảo đơn giản hóa thủ

 

 

tục hành chính và các quy định tương ứng với cắt giảm ít nhất 30% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính; đề xuất với Ngân hàng Nhà nước tìm kiếm nguồn tài trợ trung, dài hạn (03 - 05 năm) cho một số doanh nghiệp trong ngành dệt may, da giày, chế biến gỗ mua lại máy móc thiết bị tiên tiến để hiện đại hóa sản xuất; thúc đẩy giải ngân nguồn vốn hỗ trợ phát triển công nghiệp địa phương theo chương trình khuyến công quốc gia…

Đồng thời, Bộ trưởng cũng nhấn mạnh vai trò của các doanh nghiệp trong việc chủ động tích cực tìm mọi biện pháp để ổn định sản xuất, tiến tới phát triển và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại đơn vị, cụ thể như: Kiểm soát chặt chẽ việc tính toán các yếu tố đầu vào, tiết giảm chi phí; tích cực tìm kiếm, mở rộng, tái cấu trúc thị trường; tăng cường hoạt động khuyến mãi, giảm giá bán hàng tồn kho hợp lý để thu hồi vốn… 

 

Ü Tài chính - Ngân hàng:

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
ĐỘC QUYỀN SẢN XUẤT VÀNG MIẾNG

Ngày 23/08/2012, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ra Quyết định số 1623/QĐ-NHNN về tổ chức và quản lý sản xuất vàng miếng.

Theo đó, trên cơ sở mục tiêu điều hành chính sách tiền tệ và cung cầu vàng miếng trên thị trường, NHNN giao Công ty TNHH một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC (Công ty SJC) gia công, sản xuất vàng miếng với hàm lượng 99,99%, có đóng chữ, số chỉ khối lượng, chất lượng và ký mã hiệu của Công ty SJC (vàng miếng SJC). Như vậy, Công ty SJC không được tiếp tục sản xuất vàng miếng mà chỉ được gia công vàng miếng SJC cho NHNN với khối lượng, hạn mức, nguồn vàng và thời điểm sản xuất theo quyết định của NHNN trong từng thời kỳ.

Cũng theo Quyết định này, tổ chức tín dụng, doanh nghiệp kinh doanh mua, bán

 

 

 vàng miếng theo quy định muốn chuyển đổi vàng miếng khác có nguồn gốc hợp pháp, hợp lệ thành vàng miếng SJC, phải gửi văn bản đề nghị NHNN cho phép chuyển đổi và kế hoạch gia công vàng miếng SJC. Căn cứ vào văn bản chấp thuận của NHNN, tổ chức tín dụng và doanh nghiệp kinh doanh vàng nói trên mới được ký hợp đồng gia công vàng miếng SJC với Công ty SJC.

Cùng với đó, Thống đốc NHNN quyết định thành lập Tổ giám sát của NHNN và Tổ giám sát của NHNN Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh để giám sát việc gia công vàng miếng từ vàng nguyên liệu, đồng thời quy định chi tiết trách nhiệm các cơ quan, tổ chức liên quan đến hoạt động gia công vàng miếng.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 

TỔ CHỨC TÍN DỤNG ĐƯỢC VAY MƯỢN VÀNG CỦA NHAU

Ngày 23/08/2012, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành Thông tư số 24/2012/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung Điều 1, Thông tư số 11/2011/TT-NHNN ngày 29/04/2011 của Thống đốc NHNN quy định về chấm dứt huy động và cho vay vốn bằng vàng của tổ chức tín dụng (TCTD).

Theo Thông tư này, các TCTD được phép thực hiện vay và cho vay vốn bằng vàng với nhau trong một số trường hợp đặc biệt (việc vay và cho vay này phải được sự đồng ý của Thống đốc NHNN) từ ngày 23/08/2012.

 

 

Đồng thời, NHNN cũng khẳng định lại quan điểm đã nêu tại Thông tư số 11/2011/TT-NHNN ngày 29/04/2011, cụ thể: Cấm các TCTD thực hiện vay và cho vay vốn bằng vàng đối với khách hàng và các TCTD khác (kể cả các hợp đồng tín dụng đã ký kết nhưng chưa giải ngân hoặc chưa giải ngân hết); cấm các TCTD gửi vàng tại TCTD khác; thực hiện các nghiệp vụ ủy thác, đầu tư và các hình thức cấp tín dụng khác bằng vàng.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/08/2012.

 

PHỤ CẤP KIÊM NHIỆM QUẢN LÝ DỰ ÁN
TỐI ĐA BẰNG 50% TIỀN LƯƠNG VÀ PHỤ CẤP

Ngày 13/08/2012, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký Quyết định số 2016/QĐ-BTC ban hành Quy chế quản lý tài chính đối với Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng của Bộ Tài chính, Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng của các Tổng cục.

Tại Quyết định này, Bộ trưởng quy định công chức, viên chức của Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng và các đơn vị được phân công làm kiêm nhiệm quản lý tại 01 Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cụ thể do Trưởng ban Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng quyết định thành lập sẽ được hưởng phụ cấp quản lý dự án theo tỷ lệ tương ứng với thời gian làm việc tại dự án. Mức chi phụ cấp kiêm nhiệm quản lý dự án 01 tháng cho 01 cá nhân tối đa bằng 50% tiền lương và phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, thâm niên nghề (nếu có) theo quy

 

 

định của pháp luật về chế độ tiền lương 01 tháng được hưởng của cá nhân đó (không tính theo mức lương của cơ chế tài chính đặc thù).

Quyết định cũng quy định cụ thể nội dung và mức chi đảm bảo hoạt động thường xuyên của Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng, cụ thể: Chi tiền lương; tiền công trả cho lao động theo hợp đồng; phụ cấp chức vụ, phụ cấp khu vực, phụ cấp làm việc ban đêm; các khoản chi thưởng thường xuyên, đột xuất theo quy định của cấp có thẩm quyền; chi phúc lợi tập thể; các khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và kinh phí công đoàn…

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 

Ü Tài nguyên - Môi trường:

CÔNG BỐ THÔNG TIN
VỀ SINH VẬT BIẾN ĐỔI GEN TRÊN INTERNET

Ngày 22/08/2012, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 09/2012/TT-BTNMT quy định việc cung cấp, trao đổi thông tin và dữ liệu về sinh vật biến đổi gen.

Thông tin, dữ liệu về sinh vật biến đổi gen là tập hợp dữ liệu về sinh vật biến đổi gen theo quy định của pháp luật, đã được kiểm tra, đánh giá, xử lý, tích hợp và được lưu trữ một cách có hệ thống, có tổ chức dưới dạng tệp dữ liệu lưu trên hệ thống tin học, các thiết bị lưu trữ và các vật mang tin như ổ cứng máy tính, băng từ, văn bản, tài liệu được xây dựng, cập nhật và duy trì phục vụ quản lý Nhà nước và các hoạt động kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, nghiên cứu khoa học, giáo dục đào tạo và nâng cao dân trí.


 

 

Theo quy định tại Thông tư này, từ ngày 08/10/2012, các thông tin, dữ liệu về sinh vật biến đổi gen được công bố trên trang thông tin điện tử về an toàn sinh học, có ngôn ngữ sử dụng chính thức bằng tiếng Việt kèm theo ngôn ngữ tham khảo bằng tiếng Anh, với tên giao dịch là “Vietnam BCH Portal” và được khai thác, sử dụng theo các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng thông tin điện tử trên Internet.

Kinh phí chi cho xây dựng, cập nhật, quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia, ngành và địa phương về sinh vật biến đổi gen được đảm bảo từ nguồn ngân sách Trung ương, địa phương và nguồn ngân sách sự nghiệp môi trường.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/10/2012.

 

Ü Y tế - Sức khỏe:

THUỐC BIỆT DƯỢC GỐC ĐƯỢC CÔNG BỐ
PHẢI CÓ BẰNG ĐỘC QUYỀN SÁNG CHẾ

Ngày 22/08/2012, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ký Quyết định số 2962/QĐ-BYT ban hành quy định tạm thời về các tài liệu cần cung cấp để công bố các danh mục thuốc biệt dược gốc, thuốc tương đương điều trị với thuốc biệt dược gốc, thuốc có tài liệu chứng minh tương đương sinh học.

Cụ thể, tài liệu cần cung cấp để công bố thuốc thuộc danh mục thuốc biệt dược gốc bao gồm: Văn bản đề nghị Bộ Y tế công bố thuốc biệt dược gốc; bằng độc quyền sáng chế do một trong các cơ quan sở hữu trí tuệ có thẩm quyền cấp kèm theo phần dẫn chiếu điểm yêu cầu bảo hộ xác lập phạm vi bảo hộ cho thuốc tương ứng; tài liệu xác nhận được chuyển giao quyền sử dụng sáng chế kèm theo cam kết của cơ sở về tính xác thực của tài liệu này; giấy chứng nhận sản phẩm dược hoặc giấy chứng nhận được phép bán tự do hoặc giấy chứng nhận lưu hành sản phẩm của thuốc và các tài liệu khác chứng minh (nếu có).


 

 

Trường hợp doanh nghiệp muốn công bố thuốc thuộc danh mục thuốc tương đương điều trị với thuốc biệt dược gốc thì phải cung cấp các tài liệu như: Văn bản đề nghị Bộ Y tế công bố thuốc tương đương điều trị với biệt dược gốc; tài liệu chứng minh thuốc tương đương bào chế với thuốc biệt dược; tài liệu chứng minh thuốc có chỉ định, liều dùng và các thông tin về sử dụng như thuốc biệt dược gốc; tài liệu chứng minh về hiệu quả và an toàn của thuốc…

Ngoài ra, Bộ trưởng cũng ban hành danh sách 14 cơ quan sở hữu trí tuệ cấp bằng độc quyền sáng chế được chấp thuận để xem xét công bố danh mục thuốc biệt dược gốc. Cụ thể như: Cơ quan Sáng chế Áo (Austrian Patent Office); Cơ quan Sở hữu trí tuệ Australia (IP Australia); Viện Sở hữu công nghiệp quốc gia Brazil (National Institute of Industrial Property, Brazil)…

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 

Ü Giao thông:

PHƯƠNG TIỆN ĐỘNG LỰC CHUYÊN DÙNG
ĐƯỜNG SẮT ĐƯỢC DI CHUYỂN TỐI ĐA 30 KM/H

Đây là yêu cầu của Bộ Giao thông Vận tải tại Thông tư số 34/2012/TT-BGTVT ngày 22/08/2012 quy định danh mục, biện pháp đảm bảo an toàn đối với phương tiện động lực chuyên dùng khi khai thác, vận dụng trên đường sắt không bắt buộc phải có thiết bị ghi tốc độ và các thông tin liên quan đến việc điều hành chạy tàu (hộp đen).

Theo đó, nhằm đảm bảo an toàn, Thông tư quy định các phương tiện động lực chuyên dùng đường sắt để kiểm tra, thi công, bảo trì, sửa chữa công trình đường sắt được phép tự hành đến địa điểm làm việc trong khu gian và ngược lại với tốc độ không quá 30 km/h và cảnh báo giảm tốc độ còn hiệu lực. Riêng các phương tiện động lực chuyên dùng đường sắt để cứu viện, cứu hộ tai nạn giao thông

 

 

thông đường sắt không được phép tự hành ngoài khu gian xảy ra tai nạn mà phải lập vào trong đoàn tàu và do đầu máy kéo. Trường hợp di chuyển trong khu xảy ra tai nạn thì được phép tự hành nhưng tốc độ không được vượt quá 15 km/h và cảnh báo giảm tốc độ còn hiệu lực.

Bên cạnh đó, Bộ Giao thông Vận tải cũng quy định danh mục phương tiện động lực chuyên dùng đường sắt khổ đường 1000 mm và 1435 mm, bao gồm: Cần cẩu, cần trục; máy công trình đa năng, máy chèn đường, máy thay tà vẹt, máy nâng giật, chèn đường, máy sàng đá, phá cốt và thiết bị nâng hạ đa năng…

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/10/2012.

 

XE VẬN CHUYỂN BÊ TÔNG
KHÔNG ĐƯỢC DỪNG TÙY TIỆN TRÊN ĐƯỜNG

Đây là quy định tại Quyết định số 1951/QĐ-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ngày 17/08/2012 ban hành Quy định tạm thời về kỹ thuật thi công và nghiệm thu mặt đường bê tông xi măng (BTXM) trong xây dựng công trình giao thông.

Theo đó, bên cạnh những quy định chi tiết về vật liệu, chất liệu, thành phần, chỉ tiêu cơ lý, độ sụt tối ưu của hỗn hợp BTXM, Bộ trưởng cũng đưa ra những yêu cầu về  kỹ thuật vận chuyển BTXM, cụ thể: Phải căn cứ vào tiến độ thi công, khối lượng vận chuyển, khoảng cách và tình trạng của đường để lựa chọn loại xe cho phù hợp; thời gian tối đa cho phép từ khi bê tông ra khỏi buồng trộn đến khi rải

 

 

xong là từ 0,5 - 2,5 giờ; trong quá trình vận chuyển phải tránh làm chảy, đổ vật liệu gây bẩn mặt đường và không được dừng xe tùy tiện trên đường; bán kính vận chuyển lớn nhất của xe tự đổ không quá 20km…

Ngoài ra, Bộ trưởng cũng đưa ra nhiều quy định hướng dẫn về quy trình, kỹ thuật bắt buộc trong quá trình nhào trộn, chuẩn bị nền móng trước khi thi công mặt đường BTXM, rải mặt đường, tạo nhám và bảo dưỡng…

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.


 

Ü Lĩnh vực khác:

NĂM 2020, 100% CƠ SỞ KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM CÓ ĐỘI PCCC

Đây là mục tiêu Thủ tướng Chính phủ đề ra trong Quyết định số 1110/QĐ-TTg ngày 17/08/2012 phê duyệt Quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

Cụ thể, nhằm tăng cường hiệu quả công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ đảm bảo tính mạng và tài sản của nhân dân, bảo vệ tài sản quốc quốc gia, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế, những cơ sở kinh tế trọng điểm; chỉ huy việc thành lập và duy trì hoạt động của lực lượng PCCC cơ sở và lực lượng dân phòng sao cho đến năm 2020, 100% các cơ sở, khu công nghiệp đó có đội PCCC cơ sở làm việc theo chế độ chuyên trách và 100% đơn vị cấp xã có đội dân phòng…

 

 

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng đầu tư hơn 7.000 tỷ đồng đầu tư trang bị phương tiện PCCC và cứu nạn, cứu hộ; xây dựng mới và cải tạo doanh trại các đơn vị cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ, trung tâm kiểm định phương tiện PCCC và cứu nạn, cứu hộ quốc gia; đào tạo, huấn luyện trình độ cho lực lượng cảnh sát PCCC; hoàn thiện mô hình tổ chức, biên chế của Cục Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ…

Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông Vận tải và UBND các địa phương có trách nhiệm tổ chức thực hiện đảm bảo hệ thống giao thông, các dự án về cấp nước chữa cháy đô thị đảm bảo đáp ứng nhu cầu phục vụ chữa cháy.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 

THỜI GIAN LƯU KHO PHAO TRÒN
DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC TỐI ĐA 8 NĂM

Thời gian bảo quản phao tròn cứu sinh nhập kho dự trữ Nhà nước tối đa là 08 năm trong điều kiện nhiệt độ và độ ẩm bình thường là nội dung quy định tại Thông tư số 132/2012/TT-BTC ngày 13/08/2012 của Bộ Tài chính ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với phao tròn cứu sinh dự trữ quốc gia.

Bên cạnh đó, Thông tư cũng quy định phao tròn cứu sinh được nhập kho dự trữ quốc gia phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về kỹ thuật, như: Vật liệu làm ruột phao, vỏ bọc ngoài phao tròn; kích thước và khối lượng; phải có băng vật liệu phản quang, dây bám bằng Polyeste; có tính nổi, độ bền, có khả năng chịu lửa, chịu dầu và phải có giấy chứng nhận cơ sở sản xuất phương tiện cứu sinh, giấy chứng nhận kiểu sản phẩm (đối với phao tròn sản xuất trong nước) hoặc giấy chứng nhận

 

kiểu sản phẩm (đối với phao tròn nhập khẩu vào Việt Nam)…

Cũng theo Thông tư này, nơi bảo quản phao tròn dự trữ quốc gia phải là kho kín, có tường bao, mái che chống nắng, mưa, gió, bão, trần chống nóng; được trang bị đủ quạt thông gió để bảo đảm trong kho luôn được khô ráo, thoáng mát; có dụng cụ đo nhiệt độ, độ ẩm không khí; có hệ thống chống chim, chuột, phòng trừ mối và các sinh vật gây hại khác; có hệ thống điện chiếu sáng phục vụ công tác bảo quản, bảo vệ…

Thông tư này thay thế Thông tư số 60/2009/TT-BTC ngày 26/03/2009 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/2012.

 

  • Chi tiết của bản tin này được đăng tải đầy đủ trên website LuatVietnam www.luatvietnam.vn    
  • Quý khách sẽ nhận được nội dung toàn văn các văn bản trong bản tin và nhiều văn bản khác khi tham gia dịch vụ Tra cứu văn bản mới của LuatVietnam, hoặc sử dụng dịch vụ LuatVietnam-SMS gửi tin nhắn đến 6689.
  • Mọi yêu cầu cung cấp văn bản, xin liên hệ với [email protected]
  • Quý khách có thể tham khảo mọi thông tin về dịch vụ LuatVietnam tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Mọi chi tiết xin liên hệ:

TRUNG TÂM LUẬT VIỆT NAM - CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ INCOM
Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà TechnoSoft, phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Tel: 04.37833688 - Fax: 04.37833699
Tại TP.HCM:
Tòa nhà Hà Phan, số 456 Phan Xích Long, P.2, Q.Phú Nhuận, Tp. HCM - Tel: 08. 39950724
Email: [email protected]

 

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html. Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi huỷ bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.