Danh sách văn bản tiêu biểu có hiệu lực từ tháng 12/2015

STT

Tên văn bản

Ký hiệu

Ngày

 

NGHỊ ĐỊNH

 

 

1

Nghị định 91/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp

91/2015/NĐ-CP

BH: 13/10/2015
HL: 01/12/2015

2

Nghị định 87/2015/NĐ-CP của Chính phủ về giám sát đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp có vốn Nhà nước

87/2015/NĐ-CP

BH: 06/10/2015
HL: 01/12/2015

3

Nghị định 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm 2020 - 2021

86/2015/NĐ-CP

BH: 02/10/2015
HL: 01/12/2015

4

Nghị định 95/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Dầu khí

95/2015/NĐ-CP

BH: 16/10/2015
HL: 01/12/2015

5

Nghị định 94/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 136/2007/NĐ-CP ngày 17/08/2007 về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam

94/2015/NĐ-CP

BH: 16/10/2015
HL: 01/12/2015

6

Nghị định 97/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc quản lý người giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

97/2015/NĐ-CP

BH: 19/10/2015
HL: 05/12/2015

7

Nghị định 105/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Cảnh sát môi trường

105/2015/NĐ-CP

BH: 20/10/2015
HL: 05/12/2015

8

Nghị định 96/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp

96/2015/NĐ-CP

BH: 19/10/2015
HL: 08/12/2015

9

Nghị định 106/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý người đại diện phần vốn Nhà nước giữ các chức danh quản lý tại doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ

106/2015/NĐ-CP

BH: 23/10/2015
HL: 10/12/2015

10

Nghị định 101/2015/NĐ-CP của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư

101/2015/NĐ-CP

BH: 20/10/2015
HL: 10/12/2015

11

Nghị định 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội

100/2015/NĐ-CP

BH: 20/10/2015
HL: 10/12/2015

12

Nghị định 99/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở

99/2015/NĐ-CP

BH: 20/10/2015
HL: 10/12/2015

13

Nghị định 102/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay

102/2015/NĐ-CP

BH: 20/10/2015
HL: 12/12/2015

14

Nghị định 110/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 21/2010/NĐ-CP ngày 08/03/2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức

110/2015/NĐ-CP

BH: 29/10/2015
HL: 15/12/2015

15

Nghị định 112/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Điều 5 Nghị định 123/2004/NĐ-CP ngày 18/05/2004 của Chính phủ quy định về một số cơ chế tài chính ngân sách đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội

112/2015/NĐ-CP

BH: 03/11/2015
HL: 20/12/2015

16

Nghị định 114/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Điều 21 Nghị định 29/2008/NĐ-CP ngày 14/03/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế

114/2015/NĐ-CP

BH: 09/11/2015
HL: 25/12/2015

 

QUYẾT ĐỊNH

 

 

1

Quyết định 959/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Quy định về quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế

959/QĐ-BHXH

BH: 09/09/2015
HL: 01/12/2015

2

Quyết định 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế

49/2015/QĐ-TTg

BH: 14/10/2015
HL: 01/12/2015

3

Quyết định 47/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển giao thông vận tải đường thủy nội địa

47/2015/QĐ-TTg

BH: 05/10/2015
HL: 01/12/2015

4

Quyết định 54/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế về việc cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC ban hành kèm theo Quyết định 45/2006/QĐ-TTg ngày 28/02/2006 của Thủ tướng Chính phủ

54/2015/QĐ-TTg

BH: 29/10/2015
HL: 15/12/2015

5

Quyết định 55/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 15/2012/QĐ-TTg ngày 06/03/2012 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện thí điểm cơ chế tài chính đặc thù đối với Thông tấn xã Việt Nam giai đoạn 2012 - 2014

55/2015/QĐ-TTg

BH: 09/11/2015
HL: 25/12/2015

 

THÔNG TƯ

 

 

1

Thông tư 19/2015/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc quy định Hệ thống tài khoản kế toán Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

19/2015/TT-NHNN

BH: 22/10/2015
HL: 01/12/2015

2

Thông tư 46/2015/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ; lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích trên đường bộ; vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng; giới hạn xếp hàng hóa trên phương tiện giao thông đường bộ khi tham gia giao thông trên đường bộ

46/2015/TT-BGTVT

BH: 07/09/2015
HL: 01/12/2015

3

Thông tư 16/2015/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 32/2013/TT-NHNN ngày 26/12/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện quy định hạn chế sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam  

16/2015/TT-NHNN

BH: 19/10/2015
HL: 03/12/2015

4

Thông tư 41/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định về sử dụng, bồi dưỡng chuẩn hóa, bồi dưỡng nâng cao đối với nhà giáo dạy trình độ sơ cấp

41/2015/TT-BLĐTBXH

BH: 20/10/2015
HL: 05/12/2015

5

Thông tư 40/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ và chế độ làm việc của nhà giáo dạy trình độ sơ cấp

40/2015/TT-BLĐTBXH

BH: 20/10/2015
HL: 05/12/2015

6

Thông tư 44/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 63/2015/NĐ-CP ngày 22/07/2015 của Chính phủ quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu

44/2015/TT-BLĐTBXH

BH: 22/10/2015
HL: 10/12/2015

7

Thông tư 18/2015/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về tái cấp vốn trên cơ sở trái phiếu đặc biệt của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam  

18/2015/TT-NHNN

BH: 22/10/2015
HL: 10/12/2015

8

Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu  

10/2015/TT-BKHĐT

BH: 26/10/2015
HL: 10/12/2015

9

Thông tư 13/2015/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Danh mục lĩnh vực ưu tiên hỗ trợ và tiêu chí lựa chọn đối tượng ưu tiên hỗ trợ của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa  

13/2015/TT-BKHĐT

BH: 28/10/2015
HL: 13/12/2015

10

Thông tư 34/2015/TT-BYT của Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung Điều 2 Thông tư 17/2012/TT-BYT ngày 22/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định cấp và sử dụng Giấy chứng sinh

34/2015/TT-BYT

BH: 27/10/2015
HL: 14/12/2015

11

Thông tư 20/2015/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định việc mở và sử dụng tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài của người cư trú là tổ chức

20/2015/TT-NHNN

BH: 28/10/2015
HL: 15/12/2015

12

Thông tư 31/2015/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ đối với hoạt động xuất, nhập khẩu sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng

31/2015/TT-BTTTT

BH: 29/10/2015
HL: 15/12/2015

13

Thông tư 162/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu

162/2015/TT-BTC

BH: 26/10/2015
HL: 15/12/2015

14

Thông tư 164/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung danh mục nhóm mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện và bộ phận phụ trợ để sản xuất các sản phẩm công nghệ thông tin (CNTT) trọng điểm thuộc Chương 98 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính  

164/2015/TT-BTC

BH: 05/11/2015
HL: 20/12/2015

15

Thông tư 163/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với xe có động cơ dùng để vận tải hàng hóa thuộc nhóm 87.04 và bộ linh kiện ô tô, khung gầm đã gắn động cơ, có buồng lái thuộc Chương 98 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi  

163/2015/TT-BTC

BH: 05/11/2015
HL: 20/12/2015

16

Thông tư 20/2015/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị định 93/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 64/2013/NĐ-CP ngày 27/06/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ

20/2015/TT-BKHCN

BH: 05/11/2015
HL: 20/12/2015

17

Thông tư 169/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn miễn thuế nhập khẩu phụ tùng, linh kiện để sản xuất, lắp ráp phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt thuộc loại trong nước chưa sản xuất được theo Quyết định 13/2015/QĐ-TTg ngày 05/05/2015 của Thủ tướng Chính phủ

169/2015/TT-BTC

BH: 06/11/2015
HL: 21/12/2015

18

Thông tư 11/2015/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu đối với chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh

11/2015/TT-BKHĐT

BH: 27/10/2015
HL: 22/12/2015

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

 

 

1

Thông tư liên tịch 39/2015/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BNV của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn việc sáp nhập Trung tâm dạy nghề, Trung tâm giáo dục thường xuyên, Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp công lập cấp huyện thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên  

39/2015/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BNV

BH: 19/10/2015
HL: 02/12/2015

2

Thông tư liên tịch 01/2015/TTLT-VPCP-BNV của Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương  

01/2015/TTLT-VPCP-BNV

BH: 23/10/2015
HL: 15/12/2015

3

Thông tư liên tịch 28/2015/TTLT-BGDĐT-BNV của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập

28/2015/TTLT-BGDĐT-BNV

BH: 06/11/2015
HL: 25/12/2015