điểm liệt

Lọc bài viết theo:

Điểm liệt của kỳ thi THPT quốc gia 2018 là bao nhiêu? 13/03/2018

Trái với nhiều suy đoán trước đó, điểm liệt của kỳ thi THPT quốc gia 2018 vẫn được giữ nguyên như năm 2017.