Công văn 1869/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính và mở rộng diện tích Khu Kinh tế Đình Vũ - Cát Hải

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
----------------------
Số: 1869/VPCP-KTTH
V/v: điều chỉnh địa giới hành chính và mở rộng diện tích Khu Kinh tế Đình Vũ - Cát Hải
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------
Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2011.

 
 

Kính gửi:
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.

 
Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 1565/BKHĐT-QLKKT ngày 15 tháng 3 năm 2011 về việc điều chỉnh địa giới hành chính và mở rộng diện tích Khu Kinh tế Đình Vũ - Cát Hải thành phố Hải Phòng, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:
1. Đồng ý về nguyên tắc với đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc điều chỉnh địa giới hành chính và mở rộng diện tích Khu Kinh tế Đình Vũ - Cát Hải tại công văn nêu trên, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo tới các cơ quan và Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng biết để triển khai thực hiện; đồng thời hướng dẫn Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng: khẩn trương điều chỉnh nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế Đình Vũ - Cát Hải để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, bổ sung phần diện tích mở rộng Khu Kinh tế Đình Vũ - Cát Hải vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của thành phố Hải Phòng giai đoạn 2010-2020 theo quy định của pháp luật.
2. Căn cứ vào phê duyệt về ranh giới địa lý và mở rộng diện tích Khu Kinh tế Đình Vũ - Cát Hải của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng có trách nhiệm phối hợp với cơ quan liên quan kiến nghị sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động Khu Kinh tế Đình Vũ - Cát Hải gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quy định tại Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.
 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó TTg: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN: Phạm Văn Phượng, Văn Trọng Lý, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTN;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b). S.15.
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
(Đã ký)
 
 
 
 
Phạm Văn Phượng

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Thuộc tính văn bản
Công văn 1869/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính và mở rộng diện tích Khu Kinh tế Đình Vũ - Cát Hải
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 1869/VPCP-KTTH Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Phạm Văn Phượng
Ngày ban hành: 28/03/2011 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Địa giới hành chính
Tải văn bản

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực