Tra cứu Công văn về Địa giới hành chính

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 55 văn bản: Địa giới hành chính
01

Công văn 13594/VPCP-NC của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn việc lấy ý kiến cử tri đề án thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính

02

Công văn 7336/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc điều chỉnh danh mục nâng loại thị trấn Trới, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh từ đô thị loại V lên đô thị loại IV trong giai đoạn 2012-2015

03

Thông báo 314/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp cho ý kiến về chủ trương điều chỉnh địa giới tăng đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện tại một số địa phương

04

Công văn 1363/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc bổ sung thị trấn Vĩnh Điện mở rộng (Đô thị Điện Bàn) tỉnh Quảng Nam vào Danh mục nâng loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2012-2015

05

Công văn 832/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc bổ sung Đô thị Điện Bàn vào Danh mục nâng loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2012-2020

06

Thông báo 428/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về điều chỉnh địa giới hành chính huyện Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

07

Công văn 623/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, thành phố Hải Phòng

08

Thông báo 31/2012/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Hiệp ước xác định giao điểm đường biên giới nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào và Vương quốc Cam-pu-chia

09

Công văn 767/BXD-PTĐT của Bộ Xây dựng về việc xác nhận việc phân loại đô thị tại Mộc Bài tỉnh Tây Ninh

10

Thông báo 108/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Khu trung tâm chính trị Ba Đình, Thành phố Hà Nội

11

Công văn 1676/BNN-TCTL của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc xây dựng công trình kè và đường cứu hộ, cứu nạn sông Thu Bồn vào khu hành chính huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam

12

Công văn 1869/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính và mở rộng diện tích Khu Kinh tế Đình Vũ - Cát Hải

13

Công văn 1154/VPCP-NC của Văn phòng Chính phủ về việc tạm dừng điều chỉnh địa giới hành chính để phục vụ cho công tác bầu cử

14

Công văn 41/ TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về việc xin đổi cụm từ:"...tại lối mở đồn biên phòng 713 và 715 tỉnh Kon Tum" trong công văn số 1041/TTg-KTN ngày 24/06/2009 của Thủ tướng Chính phủ

15
16

Công văn 1703/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chuyển vị trí Trung tâm hành chính - chính trị Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

17

Công văn 675/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc mở rộng khu kinh tế thương mại đặc biệt Lao Bảo

18

Công văn 50/TCTK-PPCĐ của Tổng cục Thống kê về việc thông báo mã số đơn vị hành chính mới

19

Công văn 244/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, thành phố Hải Phòng

20

Công văn 44/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc cắm mốc giới quy hoạch ngoài thực địa