Danh mục

Văn bản UBND lĩnh vực Địa giới hành chính

Có tất cả 39 văn bản: Địa giới hành chính
01

Quyết định 694/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc giao nhiệm vụ tổ chức lập đồ án Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị N11, tỷ lệ 1/5000 tại ô quy hoạch ký hiệu C.2 tại xã Đông Dư, địa điểm: xã Đông Dư, huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

Ban hành: 22/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2022
02

Kế hoạch 186/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai công tác lập Quy hoạch Thành phố Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Ban hành: 13/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/08/2021
03

Nghị quyết 29/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc Thành phố Hà Nội

Ban hành: 04/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/2019
04

Nghị quyết 12/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về việc đề nghị điều chỉnh địa giới hành chính giữa các quận Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm

Ban hành: 10/07/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2019
05

Quyết định 16/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành Quy định tiêu chí phân loại ấp, khóm, khu trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 03/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/10/2018
06

Kế hoạch 183/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh địa giới hành chính các quận Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm khu vực 08 tổ dân phố Bắc Nghĩa Tân và 02 tổ dân phố tập thể Bệnh viện 198

Ban hành: 19/09/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/2018
07

Quyết định 21/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Đơn giá đo đạc địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Ban hành: 16/04/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2020
08

Quyết định 02/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Quy chế quản lý đô thị Thành phố Ninh Bình

Ban hành: 05/02/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/03/2022
09

Quyết định 21/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc quy định phí đo đạc, lập bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Ban hành: 12/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2020
10

Quyết định 1049/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt Thiết kế kỹ thuật - dự toán hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp tỉnh Lâm Đồng

Ban hành: 08/05/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2015
11

Quyết định 41/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Đơn giá đo đạc địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Ban hành: 23/09/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2020
12

Quyết định 19/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 12/05/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/05/2014
13

Chỉ thị 29/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm về điều chỉnh địa giới hành chính huyện Từ Liêm để thành lập 02 quận và 23 phường thuộc Thành phố Hà Nội

Ban hành: 30/12/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2014
14

Quyết định 6014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Quận Bình Thạnh đến năm 2020, tỷ lệ 1/5.000

Ban hành: 26/11/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/2012
15

Quyết định 6011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Quận 10 đến năm 2020, tỷ lệ 1/5.000

Ban hành: 26/11/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/2012
16

Quyết định 5236/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu đô thị H2-2, tỷ lệ 1/2000 thuộc địa giới hành chính các quận: Đống Đa, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Hà Đông; huyện Từ Liêm, Hà Nội

Ban hành: 14/11/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2012
17

Quyết định 5235/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu đô thị H2-1, tỷ lệ 1/2000 thuộc địa giới hành chính các quận: Tây Hồ, Cầu Giấy và huyện Từ Liêm, Hà Nội

Ban hành: 14/11/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2012
18

Quyết định 4829/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chung thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội, tỷ lệ 1/5000

Ban hành: 24/10/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/10/2012
19

Quyết định 47/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phân loại đơn vị hành chính phường, xã, thị trấn thuộc Thành phố Hồ Chí Minh năm 2012

Ban hành: 08/10/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2012
20

Quyết định 1379/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh vị trí, ranh giới, mốc giới, địa giới hành chính tại Quyết định 2217/QĐ-UBND ngày 19/05/2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội

Ban hành: 04/04/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2012
Vui lòng đợi