Văn bản UBND lĩnh vực Địa giới hành chính

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 76 văn bản: Địa giới hành chính
01

Quyết định 6562/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ giới đường đỏ, tỷ lệ 1/500 tuyến đường phía Tây Bắc thôn Vĩnh Ninh, xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì. Địa điểm: xã Vĩnh Quỳnh - huyện Thanh Trì - Thành phố Hà Nội

02

Quyết định 5763/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường phía Đông trụ sở Bộ Ngoại giao, tỷ lệ 1/500 Địa điểm: Phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

03

Quyết định 1752/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn phê duyệt chủ trương xây dựng dự án: “Thành lập bản đồ hành chính cấp tỉnh, cấp huyện thuộc tỉnh Lạng Sơn”

04

Quyết định 1755/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính và phương án, quy trình nội bộ trong thực hiện thí điểm tiếp nhận và trả kết quả không phụ thuộc vào địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

05

Quyết định 2055/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Số hóa hồ sơ địa chính từ dạng giấy sang dạng số tại thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

06

Quyết định 3205/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thực hiện thí điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

07
08

Kế hoạch 184/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị đánh giá kết quả 15 năm thực hiện mở rộng địa giới hành chính Thủ đô

09

Kế hoạch 175/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội tổ chức các hoạt động tuyên truyền kết quả 15 năm thực hiện Nghị quyết 15/2008/NQ-QH12 của Quốc hội (khóa XII) về mở rộng địa giới hành chính Thủ đô (01/8/2008 - 01/8/2023)

10

Hướng dẫn 105-HD/BTGTU của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tuyên truyền kết quả 15 năm thực hiện Nghị quyết 15/2008/NQ-QH12 của Quốc hội (khóa XII) về mở rộng địa giới hành chính Thủ đô (01/8/2008-01/8/2023)

11
12
13
14

Quyết định 644/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt Danh mục và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thực hiện thí điểm tiếp nhận và trả kết quả không phụ thuộc vào địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

15

Quyết định 02/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc đặt số hiệu đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

16
17

Quyết định 3449/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư phường Quảng Hưng, Thành phố Thanh Hóa

18

Quyết định 2685/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt dự án Số hóa hồ sơ địa chính từ dạng giấy sang dạng số tại thị xã Điện Bàn

19
20

Quyết định 2743/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn Khu 2, tỷ lệ 1/2000. Địa điểm: Thuộc địa giới hành chính các xã Tiên Dược, Mai Đình, Đông Xuân, huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội