Văn bản Luật Địa giới hành chính

Có tất cả 377 văn bản: Địa giới hành chính
281

Thông tư 49/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật xác định đường địa giới hành chính, cắm mốc địa giới và lập hồ sơ địa giới hành chính các cấp

Lĩnh vực: Địa giới hành chính; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 22/08/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/12/2014
282

Công văn 110/UBND-NC của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Nghị quyết 132/NQ-CP của Chính phủ về điều chỉnh địa giới hành chính huyện Từ Liêm

Lĩnh vực: Địa giới hành chính Tải về
Ban hành: 07/01/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2014
283

Nghị quyết 131/NQ-CP của Chính phủ về việc thành lập thành phố Lai Châu thuộc tỉnh Lai Châu

Lĩnh vực: Địa giới hành chính Tải về
Ban hành: 27/12/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/12/2013
284

Nghị quyết 113/NQ-CP của Chính phủ về việc thành lập thành phố Sa Đéc thuộc tỉnh Đồng Tháp

Lĩnh vực: Địa giới hành chính Tải về
Ban hành: 14/10/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/2013
285

Công văn 1869/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính và mở rộng diện tích Khu Kinh tế Đình Vũ - Cát Hải

Lĩnh vực: Địa giới hành chính Tải về
Ban hành: 28/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2011
286

Nghị quyết 12/NQ-CP của Chính phủ về việc thành lập Thành phố Uông BÍ thuộc tỉnh Quảng Ninh

Lĩnh vực: Chính sách; Địa giới hành chính Tải về
Ban hành: 25/02/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2011
287

Nghị quyết 10/NQ-CP của Chính phủ về việc giải thể xã, điều chỉnh địa giới hành chính xã và thành lập xã mới thuộc huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La

Lĩnh vực: Địa giới hành chính Tải về
Ban hành: 21/02/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/02/2011
288

Quyết định 148/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan quy định về giám sát hải quan tại khu vực cửa khẩu biên giới đường bộ

Lĩnh vực: Hải quan; Địa giới hành chính Tải về
Ban hành: 28/01/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/02/2011
289

Nghị quyết 07/NQ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Na Hang và huyện Chiêm Hóa để thành lập huyện Lâm Bình thuộc tỉnh Tuyên Quang

Lĩnh vực: Địa giới hành chính Tải về
Ban hành: 28/01/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/02/2011
290

Nghị quyết 04/NQ-CP của Chính phủ về việc thành lập thị xã Dĩ An, thành lập các phường thuộc thị xã Dĩ An và thành lập thị xã Thuận An, thành lập các phường thuộc thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương

Lĩnh vực: Địa giới hành chính Tải về
Ban hành: 13/01/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/01/2011
291

Quyết định 1989/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục lưu vực sông liên tỉnh

Lĩnh vực: Giao thông; Địa giới hành chính Tải về
Ban hành: 01/11/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/11/2010
292

Nghị quyết 38/NQ-CP của Chính phủ về việc thành lập các phường: Nghi Hương, Nghi Thu thuộc thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An

Lĩnh vực: Địa giới hành chính Tải về
Ban hành: 30/09/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/10/2010
293

Nghị quyết 36/NQ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Lạng Giang, huyện Yên Dũng để mở rộng địa giới hành chính thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Lĩnh vực: Địa giới hành chính Tải về
Ban hành: 27/09/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/09/2010
294

Nghị quyết 32/NQ-CP của Chính phủ về việc thành lập Thành phố Bạc Liêu thuộc tỉnh Bạc Liêu

Lĩnh vực: Địa giới hành chính Tải về
Ban hành: 27/08/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2010
295

Nghị quyết 21/NQ-CP của Chính phủ về việc thành lập các phường: Minh Phương, Minh Đông, Vân Phú thuộc thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Lĩnh vực: Địa giới hành chính Tải về
Ban hành: 05/05/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2010
296

Công văn 50/TCTK-PPCĐ của Tổng cục Thống kê về việc thông báo mã số đơn vị hành chính mới

Lĩnh vực: Hành chính; Địa giới hành chính Tải về
Ban hành: 19/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/2010
297

Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ về việc thành lập phường Chiềng Cơi, thuộc Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác; Địa giới hành chính Tải về
Ban hành: 07/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2010
298

Nghị quyết 17/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Quy hoạch phòng chống lũ chi tiết của từng tuyến sông có đê trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2020

Lĩnh vực: Giao thông; Địa giới hành chính Tải về
Ban hành: 11/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2010
299

Quyết định 1781/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phân loại địa giới hành chính đối với tỉnh Nghệ An

Lĩnh vực: Địa giới hành chính Tải về
Ban hành: 09/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/12/2008
300

Quyết định 1780/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phân loại địa giới hành chính đối với tỉnh Hoà Bình

Lĩnh vực: Địa giới hành chính Tải về
Ban hành: 09/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/12/2008
Vui lòng đợi