Văn bản Luật Địa giới hành chính

Có tất cả 377 văn bản: Địa giới hành chính
361

Quyết định 242/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận Thành phố Mỹ Tho là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Tiền Giang

Ban hành: 05/02/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/02/2016
362

Nghị quyết 934/NQ-UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Trà Cú, huyện Duyên Hải để thành lập thị xã Duyên Hải và 02 phường thuộc thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

Ban hành: 15/05/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2020
363

Quyết định 41/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Đơn giá đo đạc địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Ban hành: 23/09/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2020
364

Nghị quyết 33/NQ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Mộc Hóa để thành lập thị xã Kiến Tường và huyện Mộc Hóa còn lại; thành lập các phường thuộc thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An

Ban hành: 18/03/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/03/2013
365

Quyết định 1116/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc công nhận thị trấn Kiên Giang, huyện Kiên Lương là đô thị loại IV trực thuộc huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang

Ban hành: 12/12/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/12/2012
366

Nghị quyết 71/NQ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính để lập đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện thuộc tỉnh Lai Châu

Ban hành: 02/11/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/11/2012
367

Quyết định 1008/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc công nhận thị trấn Mỹ Phước mở rộng, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV

Ban hành: 01/11/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/11/2012
368

Quyết định 785/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Dự án "Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính" giai đoạn 2012 - 2015

Ban hành: 31/08/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/09/2012
369

Quyết định 75/2010/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Về bãi bỏ Quyết định số 94/2001/QĐ-UB ngày 25/10/2001 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành quy định về cơ chế quản lý và tổ chức đối với phường thuộc 5 quận mới, gồm quận 2, quận 7, quận 9, quận 12 và quận Thủ Đức

Ban hành: 08/10/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/10/2010
370

Quyết định 1179/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch bố trí ổn định dân cư các xã biên giới Việt Nam - Lào thuộc các tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và Kon Tum đến năm 2015

Ban hành: 10/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2009
371

Quyết định 1178/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch bố trí ổn định dân cư các xã biên giới Việt Nam - Campuchia đến năm 2015

Ban hành: 10/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2009
372

Nghị định 17/NĐ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường để thành lập xã thuộc huyện Mường Nhé và thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

Ban hành: 16/04/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2009
373

Nghị định 72/2008/NĐ-CP của Chính phủ về việc thành lập thành phố Phủ Lý thuộc tỉnh Hà Nam

Ban hành: 09/06/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/06/2008
374

Nghị định 47/2008/NĐ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập các huyện Mai Sơn, Bắc Yên, tỉnh Sơn La

Ban hành: 17/04/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/04/2008
375

Nghị định 38/2008/NĐ-CP của Chính phủ về việc giải thể các xã Xuân Mỹ, Xuân Liên và Xuân Khao (vùng lòng hồ chứa nước Cửa Đặt) thuộc huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hoá và điều chỉnh địa giới hành chính các xã giải thể

Ban hành: 03/04/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/04/2008
376

Nghị định 09/2008/NĐ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Gò Công Đông và Gò Công Tây để mở rộng thị xã Gò Công và thành lập huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang

Ban hành: 21/01/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/02/2008
377

Hiệp ước giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Campuchia bổ sung Hiệp ước Hoạch định biên giới quốc gia năm 1985

Ban hành: 10/10/2005
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/06/2020
Vui lòng đợi