Văn bản Luật Địa giới hành chính

Có tất cả 284 văn bản: Địa giới hành chính
261

Quyết định 242/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận Thành phố Mỹ Tho là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Tiền Giang

Ban hành: 05/02/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/02/2016
262

Thông tư 23/2013/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Bắc Kạn

Ban hành: 03/09/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2013
263

Nghị quyết 99/NQ-CP của Chính phủ về việc thành lập các phường: Đông Cương, Đông Hương, Đông Hải, Quảng Hưng, Quảng Thành, Quảng Thắng thuộc thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Ban hành: 19/08/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/08/2013
264

Thông tư 21/2013/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Hà Giang

Ban hành: 01/08/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/08/2013
265

Thông tư 20/2013/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Phú Thọ

Ban hành: 01/08/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/08/2013
266

Nghị quyết 87/NQ-CP của Chính phủ về việc thành lập thị trấn An Lạc Thôn thuộc huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng

Ban hành: 19/07/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2013
267

Thông tư 18/2013/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính

Ban hành: 18/07/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2013
268

Nghị quyết 33/NQ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Mộc Hóa để thành lập thị xã Kiến Tường và huyện Mộc Hóa còn lại; thành lập các phường thuộc thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An

Ban hành: 18/03/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/03/2013
269

Quyết định 1116/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc công nhận thị trấn Kiên Giang, huyện Kiên Lương là đô thị loại IV trực thuộc huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang

Ban hành: 12/12/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/12/2012
270

Nghị quyết 71/NQ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính để lập đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện thuộc tỉnh Lai Châu

Ban hành: 02/11/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/11/2012
271

Quyết định 1008/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc công nhận thị trấn Mỹ Phước mở rộng, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV

Ban hành: 01/11/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/11/2012
272

Quyết định 785/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Dự án "Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính" giai đoạn 2012 - 2015

Ban hành: 31/08/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/09/2012
273

Quyết định 1136/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu A Đớt, tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2030

Ban hành: 24/08/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/08/2012
274

Quyết định 708/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc công nhận Thị xã Tam Điệp là đô thị loại III trực thuộc tỉnh Ninh Bình

Ban hành: 31/07/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2012
275

Quyết định 367/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc công nhận thị trấn Ba Đồn mở rộng, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV

Ban hành: 18/04/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2012
276

Quyết định 256/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc công nhận thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang là đô thị loại IV

Ban hành: 19/03/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2012
277

Quyết định 63/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc công nhận thị trấn Thắng mở rộng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV

Ban hành: 18/01/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2012
278

Nghị quyết 96/NQ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã để thành lập thị trấn Nghĩa Đàn thuộc huyện Nghĩa Đàn và mở rộng địa giới hành chính thị trấn xã Thanh Chương thuộc huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An

Ban hành: 11/10/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/10/2011
279

Nghị quyết 85/NQ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã Long Khánh để thành lập thị trấn Long Thành thuộc huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

Ban hành: 08/06/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2011
280

Quyết định 640/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch vị trí Cảng hàng không quốc tế Hải Phòng

Ban hành: 28/04/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/04/2011
Vui lòng đợi