Văn bản Luật Địa giới hành chính

Có tất cả 377 văn bản: Địa giới hành chính
241

Nghị quyết 89/NQ-CP của Chính phủ về việc thành lập xã Bình Minh và điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập các phường thuộc thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long

Ban hành: 28/12/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/2013
242

Quyết định 1151/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc công nhận thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau là đô thị loại IV

Ban hành: 20/12/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/12/2012
243

Quyết định 1150/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc công nhận thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau là đô thị loại IV

Ban hành: 20/12/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/12/2012
244

Quyết định 6011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Quận 10 đến năm 2020, tỷ lệ 1/5.000

Ban hành: 26/11/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/2012
245

Quyết định 5235/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu đô thị H2-1, tỷ lệ 1/2000 thuộc địa giới hành chính các quận: Tây Hồ, Cầu Giấy và huyện Từ Liêm, Hà Nội

Ban hành: 14/11/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2012
246

Thông tư 02/2012/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 62/2011/NĐ-CP ngày 26/07/2011 của Chính phủ về thành lập thành phố thuộc tỉnh, thị xã,quận, phường, thị trấn

Ban hành: 15/06/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/06/2012
247

Thông báo 108/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Khu trung tâm chính trị Ba Đình, Thành phố Hà Nội

Ban hành: 23/03/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/03/2012
248

Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ về việc thành lập thành phố Trà Vinh thuộc tỉnh Trà Vinh

Ban hành: 04/03/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/03/2010
249

Nghị quyết 09/NQ-CP của Chính phủ về việc thành lập thị xã Chí Linh, thành lập phường thuộc thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương

Ban hành: 12/02/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/02/2010
250

Nghị quyết 07/NQ-CP của Chính phủ về việc thành lập các phường thuộc thành phố Hạ Long và thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

Ban hành: 05/02/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/02/2010
251

Nghị quyết 06/NQ-CP của Chính phủ về việc thành lập các phường: Vân Dương, Vạn An, Hạp Lĩnh thuộc thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Ban hành: 05/02/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/02/2010
252

Quyết định 07/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Khu kinh tế cửa khẩu Long An, tỉnh Long An

Ban hành: 25/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/01/2010
253

Công văn 244/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, thành phố Hải Phòng

Ban hành: 12/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2010
254

Công văn 44/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc cắm mốc giới quy hoạch ngoài thực địa

Ban hành: 08/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2010
255

Quyết định 24/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025

Ban hành: 06/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/01/2010
256

Quyết định 92/2009/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quy định về quản lý Hồ Tây

Ban hành: 19/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/08/2009
257

Nghị định 42/2008/NĐ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã thuộc huyện Quế Sơn, huyện Phước Sơn; điều chỉnh địa giới hành chính huyện Quế Sơn để thành lập huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam

Ban hành: 08/04/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2008
258

Công văn 1408/VPCP-ĐP của Văn phòng Chính phủ về việc bổ sung xã biên giới

Ban hành: 05/03/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/03/2008
259

Nghị định 164/2007/NĐ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Nghĩa Đàn để thành lập thị xã Thái Hòa; thành lập các phường thuộc thị xã Thái Hoà, tỉnh Nghệ An

Ban hành: 15/11/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/11/2007
260

Nghị định 162/2007/NĐ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường; thành lập xã, phường thuộc quận Bình Thuỷ, quận Ô môn, huyện Thốt Nốt và huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ

Ban hành: 06/11/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2007
Vui lòng đợi