địa điểm kinh doanh

Lọc bài viết theo:

Phân biệt trụ sở chính và địa điểm kinh doanh 25/01/2021

Doanh nghiệp có thể mở thêm các địa điểm kinh doanh tại các địa chỉ khác. Theo đó, trụ sở chính và địa điểm kinh doanh là hai địa chỉ khác nhau của doanh nghiệp và có các đặc điểm pháp lý không giống nhau.

Không đăng ký địa điểm kinh doanh bị phạt tới 10 triệu đồng 12/12/2020

Nhiều doanh nghiệp do đặc thù công việc nên phải tiến hành hoạt động kinh doanh ở nhiều địa điểm khác nhau. Tuy nhiên, việc không đăng ký địa điểm kinh doanh với cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ khiến cho doanh nghiệp bị xử phạt.

Thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh năm 2021 có gì mới? 04/11/2020

Các doanh nghiệp thường có xu hướng mở rộng quy mô kinh doanh bằng cách mở địa điểm kinh doanh. Thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh dưới đây được LuatVietnam cập nhập và thực hiện từ 19/10/2020.

Doanh nghiệp có được lập địa điểm kinh doanh ngoài nơi đóng trụ sở? 11/12/2019

Mục đích của doanh nghiệp khi thực hiện thành lập địa điểm kinh doanh là mở rộng hoạt động kinh doanh ngoài trụ sở chính. Vậy, doanh nghiệp có được thành lập địa điểm kinh doanh ngoài nơi đóng trụ sở không?