Đi làm ngày Tết

Lọc bài viết theo:

Đi làm ngày Tết Nguyên đán có được nghỉ bù? 03/02/2019

Đi làm ngày Tết Nguyên đán, người lao động quan tâm nhất đến mức lương, thưởng. Bên cạnh đó, đi làm ngày Tết có được nghỉ bù hay không, đó là thắc mắc của không ít người lao động.