Đề án Văn hóa công vụ

Lọc bài viết theo:

Cán bộ không được lợi dụng vị trí công tác để bổ nhiệm người thân 03/01/2019

Đề án Văn hóa công vụ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 27/12/2018 tại Quyết định 1847/QĐ-TTg.